Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Αυτή είναι η τελική απόφαση ανάθεσης από το Δήμο της δημιουργίας του Βοτανικού Κήπου των Πενταγιών

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 22 λεπτά

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      (Όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο)

Από το Πρακτικό 23 / 2023 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος

Σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, πραγματοποιήθηκε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7986/08-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Καπεντζώνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε (με mail) και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

-- Διαφήμιση --

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού II Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις στην Τοπική Κοινότητα Πενταγιών Δήμου Δωρίδος».

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

 1. Καπεντζώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
 2. Γεραντώνης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
 3. Γλυμίτσας Γεώργιος, τακτικό μέλος
 4. Ευσταθίου Ανδρέας, τακτικό μέλος
 5. Παλασκώνης Κων/νος, τακτικό μέλος
 6. Καραχάλιος Δημήτριος, τακτικό μέλος
 7. Ασημάκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος.

Απόντες

Ουδείς.

Την τήρηση των πρακτικών διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Στρούζα, υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Δωρίδος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146 /2023

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών, το από 18-08-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Δωρίδος, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δωρίδος          Απόφαση 146 / 12-09-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Λιδωρίκι, 18-08-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 475.000,00 Ευρώ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ Δ.

Στις 18/08/2023 η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ», με αριθμό 4580 /1-6-2023 Διακήρυξης, η οποία έλαβε τον 196524 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC012798044.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Ζουμά Βασιλική, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Πρόεδρος Επιτροπής

2) Τσώνος Θεόδωρος, Π.Ε. Γεωπόνων, τακτικό μέλος

3) Τραχανάς Κων/νος, Τ.Ε. Μηχ. Μηχ., τακτικό μέλος

 1. Η Επιτροπή αφού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, κατέθεσε το από 28-06-2023 1ο πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας έργου. Το πρακτικό εγκρίθηκε με την αριθμ. 125/2023 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΤΖΑΒΕΛΛΑ 27, ΤΚ 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΦΜ 800674776, με μέση ποσοστιαία έκπτωση 2 % και προσφορά # 375.458,06€#, προ Φ.Π.Α., και αναλυτικά:

 1. Η Επιτροπή διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, τα οποία υπεβλήθησαν μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 6754/01-08-2023 πρόσκληση. Τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στις 10-08-2023.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού:

α) διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.».

β) από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της αντίστοιχης Διακήρυξης, και ειδικότερα η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4580 /1-6-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC012798044), Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δωρίδος Απόφαση 146 / 12-09-2023 Σελίδα 3 από 3
 2. την μοναδική υποβληθείσα προσφορά,
 3. την υπ’ αριθμ. 125/2023 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 28-06-2023 Πρακτικό 1,
 4. την υπ’ αριθμ. 6754/01-08-2023 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 5. τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
 6. τα υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης,
 7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:

Την ανάθεση της σύμβασης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΤΖΑΒΕΛΛΑ 27, ΤΚ 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΦΜ 800674776, με μέση ποσοστιαία έκπτωση 2 % και προσφορά # 375.458,06€#, προ Φ.Π.Α., και αναλυτικά:

Το παρόν πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και με τα συνημμένα στοιχεία, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ζουμά Βασιλική, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Πρόεδρος Επιτροπής

2) Τσώνος Θεόδωρος, Π.Ε. Γεωπόνων, τακτικό μέλος

3) Τραχανάς Κων/νος, Τ.Ε. Μηχ. Μηχ., τακτικό μέλος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το Άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α΄/12-10-2020) και το άρθρο 38 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62Α΄/17-04-2021),

2) το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Δωρίδος και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το Πρακτικό II Ανοιχτού Διαγωνισμού της Επιτροπής του έργου: «Αναπλάσεις στην Τοπική Κοινότητα Πενταγιών Δήμου Δωρίδος».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟ 146 / 2023.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως :

Ο Πρόεδρος                Ο υπάλληλος                   Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές  Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γιώργος Καπεντζώνης

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο