Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

¨ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ¨ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Εδωσε στο Δήμο Δωρίδας η Ημερίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

Ποιές προτεραιότητες ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης

Του Παύλου Δωριάδη

Μια πλήρη ¨ακτινογραφία¨ του προγράμματος Καλλικράτης έδωσε για το Δήμο Δωρίδας η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τη δημοτική παράταξη ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ του Δημάρχου Γιώργου Καπεντζώνη και ο Όμιλος Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α.).
Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης , που συντόνισε την ημερίδα, προλογίζοντας και κλείνοντας την εκδήλωση ευχαρίστησε θερμά τα διακεκριμένα αυτοδιοικητικά στελέχη του Ο.Π.Σ.Α. που ήρθαν από την Αθήνα για να αναλύσουν και παρουσιάσουν όλες τις πτυχές του Καλλικράτη, δίνοντας τη δυνατότητα στα τοπικά αυτοδιοικητικά στελέχη της Δωρίδας να αποκομίσουν μια σαφέστερη εικόνα γύρω από τα δημοτικά δρώμενα όπως ο νέος Νόμος ορίζει.
Ιδιαίτερα στις τοποθετήσεις του ο κ. Καπεντζώνης έδωσε έμφαση στα ακανθώδη θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα για να λειτουργήσει ο Δήμος από αρχές Ιανουαρίου, όπως η οργάνωση των υπηρεσιών για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών .
Υπάρχουν θέματα σοβαρά όπως η συγκομιδή των σκουπιδιών που δεν επιτρέπεται πλέον να το κάνουν ιδιώτες , όπως μέχρι τώρα . Και το ερώτημα είναι από τον Ιανουάριο ποιος θα μαζεύει τα σκουπίδια μέχρι να ξεκαθαρισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.
Η κατανομή επίσης των μηχανημάτων πρέπει να γίνει γρήγορα , στοχευμένα και αποκεντρωμένα για να αντιμετωπισθούν πλημμύρες , χιονοπτώσεις , κατολισθήσεις κλπ και όχι να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα.
Ο νέος Δήμαρχος είπε επίσης ότι τα ΚΕΠ όχι μόνο δεν θα κλείσουν αλλά θα δημιουργηθούν κι άλλα σε κεντρικά σημεία ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες από γειτονικά χωριά.
Οι χρήσεις γης και τα ΣΧΟΑΠ τόνισε, είναι σε πρώτη προτεραιότητα γιατί θα δημιουργήσουν σοβαρό πεδίο ανάπτυξης , καθώς και η απορρόφηση κονδυλίων από όλες τις προβλεπόμενες πηγές, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ΕΥΡΩ.
Ζήτησε την ενεργό συμμετοχή των Τοπικών Συμβουλίων για να λύνουμε άμεσα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο είπε θα παίξουν οι υπάλληλοι του Δήμου μαζί με αυτούς που θα έρθουν από μετατάξεις.
Τέλος ο κ. Καπεντζώνης ανέφερε ότι όλες αυτές τις ημέρες είναι σε στενή συνεργασία με τους 4 απερχόμενους δημάρχους για να λυθούν από κοινού θέματα άμεσης προτεραιότητας για το μεταβατικό στάδιο των πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του νέου Δήμου.

-- Διαφήμιση --

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΜΑΡΑ

Ο Παύλος Καμάρας, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος του Συλλόγου Δημάρχων Αττικής και επί 3 τετραετίες Δήμαρχος Πεύκης Αττικής στην εισήγησή του με θέμα « Σύστημα διακυβέρνησης του Δήμου, τομείς άσκησης πολιτικής και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου» τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι κυριότερες αλλαγές συνίστανται:

1. Στην σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, ως συλλογικό συντονιστικό όργανο και εκτελεστικό όργανο του Δήμου.Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:
• Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
• Συντονίζει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεσή του
• Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
• Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιό του, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης στην Οικονομική Επιτροπή
• Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, την έκδοση Οδηγού του Δημότη με πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, το σχέδιο κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και τον κανονισμό διαβούλευσης
• Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με αυτά της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
• Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο
2. Στην σύσταση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο και από 6-10 Δημοτικούς Συμβούλους (εκ των οποίων οι 2-4 από την μειοψηφία), ως όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου
• Ελέγχει την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις
• Προελέγχει τον απολογισμό
• Αποφασίζει για την έγκριση δαπανών κατά περίπτωση
• Καταρτίζει τους όρους των διακηρύξεων, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες, συγκροτεί επιτροπές για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών, καθώς την και αξιολόγηση των προσφορών
• Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων καταρτίζει τους όρους και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
• Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, δωρεών κλπ
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή του
• Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Αποφασίζει για υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές
• Αποφασίζει για τους δικαστικούς συμβιβασμούς, ανάθεση νομικών γνωμοδοτήσεων και λοιπά σχετικά θέματα
3. Στην σύσταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ανάλογη σύνθεση με την Οικονομική Επιτροπή (σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων), ως αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης σχετικών με την ποιότητα ζωής, την χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
• Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου
• Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
• Θέματα καθορισμού χρήσεων γης
• Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αναπλάσεις περιοχών, πολεοδομικές επεμβάσεις κλπ
• Λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

Παράλληλα, θεσμοθετήθηκαν Επιτροπές με συμβουλευτικό κυρίως ρόλο, οι οποίες συμβάλλουν στις συμμετοχικές διαδικασίες, την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη και την διαφάνεια.

Οι Επιτροπές αυτές είναι:
1. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων), ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες ως προς αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, τα επιχειρησιακά προγράμματα και το τεχνικό πρόγραμμα.
2. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη (άνω των 20.000 κατοίκων) ως μονομελές όργανο με διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ δημοτών και επιχειρήσεων και Υπηρεσιών του Δήμου.
3. Το Συμβούλιο Μεταναστών, ως όργανο καταγραφής και διερεύνησης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ως προς την οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τις υποχρεωτικές πλέον υπηρεσίες (μέχρι 31.12.2012) που οφείλουν να περιλαμβάνουν οι Οργανισμοί. Πρόκειται για εσωτερικές Υπηρεσίες με τα ακόλουθα αντικείμενα:
α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
β) Οικονομική Υπηρεσία
γ) Τεχνική Υπηρεσία
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας
ε) Διαφάνειας
στ) Νομικής Υποστήριξης
ζ) Διοίκησης- Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων
θ) Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας
ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας (εφόσον απαιτείται)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο την 2α Ιανουαρίου πρώτη Κυριακή του 2011 ή αν απαιτηθεί την επόμενη Κυριακή 9 Ιανουαρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναλυτικά στο Νόμο.
 • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται πάντοτε σύμβουλος της πλειοψηφίας,
 • Αντιπρόεδρος εκλέγεται σύμβουλος από τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας.
 • Γραμματέας από τον τρίτο συνδυασμό της μειοψηφίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο αποφασιστικό όργανο του Δήμου για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Επίσης ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική ή η Επιτροπή Ποιότητας ζωής. Επίσης όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ή το σύνολο των μελών της μειοψηφίας με γραπτή αίτηση που θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
 • Στις συνεδριάσεις προσκαλείται ο Δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 • Οι Αντιδήμαρχοι είναι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στους Αντιδημάρχους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο.
 • Οι κατά τόπο αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσοτέρων δημοτικών ενοτήτων (είναι οι σημερινοί Δήμοι Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος), ενώ οι καθ ύλη ασκούνται σε όλο το Δήμο. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου Δωρίδας ορίζεται σε τέσσερις (4).

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

 • Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.
 • Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
 • Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφτηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε από την παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφτηκε, καθώς και να οριστεί Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η επανένταξή του είναι δυνατή με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Νόμο.
 • Η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί στις δημοτικές παρατάξεις κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Ο Θόδωρος Γεωργάκης ,δικηγόρος , πρόεδρος του Ο.Π.Σ.Α. και 4 τετραετίες Δήμαρχος Ηλιούπολης Αττικής αναπτύσσοντας το θέμα «Δημόσιες πολιτικές σε Τοπικό Επίπεδο-Επιτροπές και Συμβούλια του Δήμου» αφού έκανε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση γύρω από τη φιλοσοφία του Καλλικράτη , αναφέρθηκε διεξοδικά και στο θεσμικό ρόλο , την οργάνωση , την λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Τοπικών Συμβουλίων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
• Το συμβούλιο τοπικής κοινότητας έχει κατεξοχήν γνωμοδοτικές αρμοδιότητες οι οποίες εκτείνονται στα ακόλουθα θέματα και απευθύνονται στο δημοτικό συμβούλιο.
• Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα.
• Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.
• Τον τρόπο διάθεσης των βοσκησίμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας
• Την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
• Την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
• Τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του.
Πέραν από τις προαναφερόμενες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες , το συμβούλιο τοπικής κοινότητας υποβάλλει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προτάσεις για τα ακόλουθα θέματα:
• Προτείνει χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων., των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας.
• Προτείνει τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων.
• Γενικά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη διαβίωση και την περίθαλψη των οικονομικά αδύνατων κατοίκων και των πολυτέκνων.
• Την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.
• Την μείωση των δημοτικών τελών ή τη μείωσή τους.
• Μπορεί επίσης να προτείνει τα άτομα που χρήζουν συμμετοχή στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και διοικητική βοήθεια.
• Έχει καθοριστική αρμοδιότητα στα θέματα αποδοχής κληροδοτημάτων, κληρονομιών ή δωρεών που διατίθενται αποκλειστικά και ρητά για την τοπική κοινότητα. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή είναι ασφαλώς η οικονομική επιτροπή η οποία όμως αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.
Οι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας έχουν γενικώς όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που ισχύουν για τους δημοτικούς συμβούλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ο Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας είναι μέλος του συμβουλίου.
 • Αυτός συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, προεδρεύει και εισηγείται τα θέματα.
 • Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων και συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους αρμόδιους κατά θέμα και τόπο αντιδημάρχους, για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα της τοπικής κοινότητας.
 • Μετέχει με δικαιώματα ψήφου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, προσκεκλημένος υποχρεωτικά όταν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη θέματα που αναφέρονται ειδικά στην τοπική κοινότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου της εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας στα όρια της τοπικής κοινότητας παρακολουθώντας και εποπτεύοντας την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών συντήρησης.
 • Για το σκοπό αυτό υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία –διά του αρμοδίου αντιδημάρχου- σχετικό υπόμνημα, στο οποίο μεταξύ των άλλων αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος εκτέλεσης αυτών.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την καλή τήρηση της καθαριότητας.
 • Στις περιπτώσεις των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα, στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή των οικογενειακών τάφων σύμφωνα με τον κανονισμό νεκροταφείου και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών.
 • Καταγράφει το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και συγκροτεί ομάδες πυρασφάλειας των οποίων είναι υπεύθυνος. .
 • Μεριμνά από κοινού με το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας για την προστασία της δημοτικής περιουσίας και αναφέρει «αμελλητί» στο Δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις τυχόν ζημιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου.
 • Ενεργεί πληρωμές με την διαδικασία της πάγια προκαταβολής, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Στις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό λιγότερο των 300 κατοίκων δεν εκλέγεται συλλογικό όργανο, παρά μόνο ένα μονοπρόσωπο όργανο, ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας.
Έχει αρμοδιότητες περίπου τις ίδιες που αναφέραμε παραπάνω για τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ο θεσμός της συνέλευσης των κατοίκων-που είχε εισαχθεί στο δημοτικό μας δίκαιο με τον νόμο 1270/1982-συνεχίζει να υπάρχει, με την μορφή πλέον της Συνέλευσης των κατοίκων της τοπικής κοινότητας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας έχουν την ευθύνη της σύγκλισης της συνέλευσης των κατοίκων την οποία ασκούν όμως σε συνεργασία με τον αρμόδιο-εννοείται κατά τόπο- αντιδήμαρχο. Σε συνέλευση καλούνται, τουλάχιστον, μια φορά τον χρόνο οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος , ανάλογα με τον χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων και τις προτεραιότητες που η δημοτική αρχή έχει χαράξει για την τοπική ανάπτυξη

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού δαπανών του επόμενου έτους για κάθε τοπική κοινότητα. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν το τέλος Ιουνίου, διότι εντός αυτής της προθεσμίας πρέπει να διαβιβαστεί στο συμβούλιο τοπικής κοινότητας.
Με βάση το ανωτέρω όριο των δαπανών, το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού δαπανών της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιοριστεί στο όριο των δαπανών και δεν επιτρέπεται να τον υπερβεί, ανεξαρτήτως των πιθανών αυξημένων αναγκών. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία εξηγεί και αιτιολογεί κάθε δαπάνη που εγγράφεται στο σχέδιο. Το σχέδιο πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα στη οικονομική επιτροπή και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος Αυγούστου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα πρέπει να έχει Γραφείο το οποίο βρίσκεται στο τοπικό δημοτικό κατάστημα, ή ελλείψει αυτού σε οίκημα που μισθώνει ο Δήμος. Δεν εννοείται δημοτικό η τοπική κοινότητα χωρίς Γραφείο.
Το δημοτικό συμβούλιο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου αποφασίζει για ποιες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια των τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου όταν συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στη δημοτική ή τοπική κοινότητα που εκπροσωπούν.
Οι ανωτέρω καλούνται επίσης στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα που αναφέρονται στη δημοτική τοπική τους κοινότητα-χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Κώστας Αντωνόπουλος οικονομολόγος , μέλος ΔΣ του Ο.Π.Σ.Α. , οικονομικός Διευθυντής Σιβιτανιδείου Σχολής, νεοεκλεγείς δημοτικός Σύμβουλος Δωρίδας ανέπτυξε το θέμα «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οικονομική Οργάνωση του Δήμου» τονίζοντας μεταξύ άλλων :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία αποτύπωσης του οράματος της Δημοτικής Αρχής, για την πορεία και ανάπτυξη του Δήμου.
Οι βασικές ενότητες του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνουν:
• Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
• Ανάλυση του Εξωτερικού και Εσωτερικού περιβάλλοντος
• Προσδιορισμό στρατηγικών στόχων
• Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων
• Προσδιορισμό και ανάλυση των επιμέρους επιχειρησιακών στόχων
• Χρηματοοικονομική ανάλυση
• Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου
• Καθορισμό δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση υλοποίησης των δράσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και συνιστά ένα κείμενο στο οποίο συγκεκριμενοποιείται το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την πορεία και την ανάπτυξη του Δήμου. Με βάση αυτό το όραμα η δημοτική αρχή αποτυπώνει πρωτίστως την πραγματικότητα, θέτει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους, για να μπορούν να βοηθήσουν στη χάραξη στοχευμένης και όχι αόριστης πολιτικής. Τους ιεραρχεί, τους κοστολογεί και τους κατανέμει χρονικά στα πλαίσια της θητείας της.
Επίσης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναφέρεται στη συνεργασία με τις Περιφέρειες, για την εναρμόνιση του με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1ος ΣΤΟΧΟΣ είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, με σκοπό:
Α) Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με ενεργοποίηση στους τομείς:
• των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης
• της προστασίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
• της χωροταξίας και πολεοδομίας
Β) Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων με ενεργοποίηση στους τομείς:
• της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού
• της κοινωνικής πολιτικής
• της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης
2ος ΣΤΟΧΟΣ είναι η προώθηση της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου με σκοπό :
* τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
* τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μέσω του οικονομικού προγραμματισμού και της παρακολούθησης του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών και της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης,
* τη βελτίωση της παραγωγικότητας του Δήμου μέσω του προγραμματισμού των προσλήψεων, της αξιοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και εγκαταστάσεων,
3ος ΣΤΟΧΟΣ είναι η ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό:
• τη συνεργασία με το πολιτικό – διοικητικό σύστημα της χώρας (Υπουργεία, Περιφέρειες, και άλλους κρατικούς φορείς), ώστε με τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας, η συμβολή και επιρροή των φορέων αυτών να είναι ωφέλιμη για τον Δήμο και τελικά για τους δημότες,
• τη συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.ά), για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα είναι πενταετές και θα εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό ως παράρτημα.
Ο σκοπός των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συνδέονται πλέον όλες οι δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες με δαπάνες που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια δράσεις υλοποιούνται, μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η οικονομική οργάνωση του Δήμου συνδέεται άμεσα με την συγκρότηση των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων του, στα πλαίσια κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, την ύπαρξη πιστοποιημένων διαδικασιών ροής ενεργειών, αξιόπιστων μηχανογραφικών εφαρμογών υποστήριξης του έργου τους, την ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού και κυρίως εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Ειδικότερα εφαρμόζεται από 1/1/2011 το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής αποτύπωσης όλων των οικονομικών πράξεων με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων.
Επίσης η ταμειακή λειτουργία του Δήμου διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα που αποτελεί μέρος της οικονομικής υπηρεσίας και συνιστάται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός είναι μία έννοια συνυφασμένη με την οικονομική δραστηριότητα κάθε ανθρώπου και είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της καθημερινής του λειτουργίας, είτε σε προσωπικό, είτε σε οικογενειακό, είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο.
Προσδιορίζοντας λοιπόν την έννοια του Προϋπολογισμού ενός Δήμου, μπορούμε να πούμε ότι από τη Νομική του πλευρά είναι μια από τις σημαντικότερες διοικητικές πράξεις του Δήμου, με την οποία συγκεκριμενοποιούνται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και από την τεχνική του πλευρά είναι μια κατάσταση λογαριασμών, όπου εμφανίζονται με κάθετη παρουσίαση τα ποσά των εσόδων τα οποία υπολογίζει να εισπράξει ο Δήμος στο επόμενο οικονομικό έτος και τα ποσά των εξόδων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στην ίδια οικονομική χρήση

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους πρέπει να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να αναρτηθεί υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου Νόμου η κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011 και εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούμενων Δήμων.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Προϋπολογισμός όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί στην ουσία ένα σχεδιασμό ο οποίος περιβάλλεται με μια διοικητική επισημότητα με νομικές και διοικητικές προεκτάσεις. Δεν παύει όμως να είναι πρόγραμμα, να αναφέρεται δηλαδή στο μέλλον και τα μεγέθη του να συνιστούν οικονομικές προβλέψεις.
Έτσι, όταν κάνουμε λόγο για προϋπολογισμό, δεν εννοούμε μόνο το στάδιο της κατάρτισής του, αλλά και τη φάση της εφαρμογής του στην πράξη, που διαρκεί όλο το έτος και επεκράτησε να λέγεται εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού τα αρμόδια όργανα δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στον έλεγχο και την υλοποίηση του σκέλους των δαπανών. Αντίθετα, θα πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερο βάρος και στο σκέλος των εσόδων.

Προληπτικός Έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο

*  Οι δαπάνες του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
*  Ο Κατασταλτικός έλεγχος των δαπανών είναι δειγματοληπτικός, είναι όμως δυνατόν να διαταχθεί από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στον Δήμο και όλα τα ΝΠΔΔ του .
*  Με το νέο Νόμο δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Επίτροπο να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και να ασκεί έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων. Σε περίπτωση αδράνειας των διοικούντων ή των υπαλλήλων του Δήμου με εισήγησή του παραπέμπει τους υπαιτίους στα αρμόδια όργανα για καταλογισμό της ζημίας που προξένησαν στον Δήμο.
*  Επίσης με τον νέο Νόμο θεσμοθετείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο, πριν από την σύναψη συμβάσεων του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των κοινωφελών επιχειρήσεών του, προμηθειών, έργων και παροχή υπηρεσιών, για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Για ποσά άνω των 500.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, τον αντίστοιχο έλεγχο ασκεί πριν από την σύναψη συμβάσεων το καθ’ ύλη αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος νομιμότητας ολοκληρώνεται μέσα σε 30 ημέρες. Συμβάσεις που συνάπτονται στα όρια των παραπάνω ποσών χωρίς να διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας είναι άκυρες.
*  Σοβαρή παράβαση αποτελεί η κατάτμηση της δαπάνης προμηθειών ή έργων προκειμένου να μην γίνονται διαγωνισμοί και να ανατίθενται απευθείας σε αναδόχους. Για παράδειγμα δεν είναι νόμιμος ο επιμερισμός της γραφικής ύλης σε διαφορετικά είδη (στυλό, μολύβια, γομολάστιχες κλπ) ή σε μικρότερες ποσότητες, προκειμένου να αποφεύγονται οι διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών. Επίσης αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση κατάτμησης δαπάνης το σπάσιμο ενός ενιαίου έργου (π.χ τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου) σε τμήματα και η ανάθεσή του απευθείας στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργολάβους, προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία εκπόνησης τεχνικής μελέτης και η διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο