Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ(Κονιάκος-Λευκαδίτι-Συκιά): Χρειάζονται πολλά βήματα. . . έγινε το πρώτο!

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 15 λεπτά

 

Πρόταση για τη δημιουργία ενιαίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) των χωριών της Δωρίδας Κονιάκος, Λευκαδίτι και Συκιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή αυτή παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Δωρικής Αδελφότητας στην Αθήνα υπό την αιγίδα της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων (Ε.Δ.Ε.Π.) και την υποστήριξη της Κοιν.Σ.Επ. «ΙΑΝΝΟΥΣ»

Την πρόταση παρουσίασε ο Γιώργος Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕΠ , που αναφέρθηκε στην αρχή επιγραμματικά στη σημερινή κατάσταση στη Δωρίδα και στην αναγκαιότητα να δημιουργηθούν συνέργειες και συμπράξεις μεταξύ των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων και συλλογικοτήτων , που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Δωρίδας , τόσο στον οικονομικό, όσο και στον κοινωνικό τομέα.

-- Διαφήμιση --

Ξετυλίγοντας το σκεπτικό του οριοθέτησε τις παραμέτρους της ανάπτυξης, όπως διαλαμβάνονται στην πρότασή του, ως εξής:

 • Η Ανάπτυξη να είναι ολιστική (βιώσιμη και αειφόρος οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική)
 • Να ξεκινά πιλοτικά από μια μικρή περιοχή της Δωρίδας, που να συγκεντρώνει ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά
 • Να υλοποιηθεί μέσω ενός κατάλληλου φορέα , που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό

Όσον αφορά την επιλογή περιοχής, με βάση κοινά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές της Δωρίδας, η σχετική συγκριτική μελέτη την προσδιόρισε στο τρίγωνο των χωριών Κονιάκου, Λευκαδιτίου και Συκιάς και όσον αφορά την επιλογή μορφής φορέα η πρόταση εστιάστηκε στο σχήμα ενιαίας Κοιν.Σ.Επ., τα μέλη της οποίας θα προέρχονται κατά βάση από τα τρία χωριά.

Βασικός στόχος – όραμα της Κοιν.Σ.Επ. στα πλαίσια της ολιστικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής θα αποτελέσει:

 • Η ανάδειξη της Γκιώνας , σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Η ανάδειξη της εγγύς και της ευρύτερης περιοχής ως πόλου προσέλκυσης επισκεπτών
 • Η συμβολή περαιτέρω στην ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία και προώθηση συμπληρωματικών δράσεων και οι δραστηριότητες (τα μέσα) για την επίτευξη του στόχου αυτού θα αποτελέσουν
 1. Εκπόνηση μελετών και συναφής ενασχόληση με δραστηριότητες , που αφορούν τον Τουρισμό και ειδικότερα τις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού ( Αξιοποίηση του Αναρριχητικού Κέντρου Συκιάς , Μέριμνα για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών , Αξιοποίηση των μη χρησιμοποιούμενων σπιτιών των χωριών για τουριστικούς σκοπούς, Ανάπτυξη διάφορων δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού , που προσφέρονται για την περιοχή κ.α.)
 2. Εκπόνηση μελετών και συναφής ενασχόληση με δραστηριότητες , που αφορούν τον τομέα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. (Μελέτη αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων χωραφιών , Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας και λειτουργίας Cluster συνεργασίας των κτηνοτρόφων, Διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης βιολογικών καλλιεργειών κ.α.)
 3.  Εκπόνηση μελετών και συναφής ενασχόληση με δραστηριότητες , που αφορούν διάφορα θέματα , που απασχολούν ή/και ενδιαφέρουν τα χωριά ( Διερεύνηση θεμάτων οικιστικής ανάπτυξης των χωριών, Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους ηλικιωμένους των χωριών, Διερεύνηση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των χωριών (κίνδυνοι από κατολισθήσεις , πλημμύρες κλπ) κ.α

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των προτεινομένων αναμένεται να είναι θετικά (δημιουργία θέσεων εργασίας, σταδιακή άνθηση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, ενεργοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, αναβάθμιση και καλλίτερη προστασία του περιβάλλοντος , αναγνωρισιμότητα της περιοχής, συστηματική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ορειβατών και λοιπών επισκεπτών, πιθανή ανάδειξη του εγχειρήματος σε πρότυπο – όχημα για την ευρύτερη ανάπτυξη της Δωρίδας) και να έχουν θετικό αντίστοιχα αντίκτυπο σε όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους στο εγχείρημα: Κατοίκους των χωριών (φυσικά πρόσωπα , επιτηδευματίες, γεωργοκτηνοτρόφους, λοιπούς παραγωγούς) , Συλλογικούς Φορείς , Δήμο Δωρίδας κ.α.

Ολοκληρώνοντας την πρόταση ο ομιλητής , αφού επισήμανε ότι αναγκαία καταρχάς προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτελεί ο ενστερνισμός του οράματος- στόχου και η συμμετοχή στην προσπάθεια ικανών ατόμων (κρίσιμη μάζα) και η υποστήριξή του από τους εμπλεκόμενους φορείς (Συνεργασίες και δικτύωση ), προσδιόρισε ότι, εφόσον αποφασιστεί σήμερα από τους ενδιαφερόμενους η δρομολόγηση της προσπάθειας, θα ακολουθήσουν τρία ακόμη βήματα πριν την δραστηριοποίηση του προτεινόμενου Φορέα:

 1. Σύσταση Ομάδας Έργου αποτελούμενης από εκπροσώπους των τριών χωριών (1 έως 2 από κάθε χωριό) το συντονισμό της οποίας θα έχει η ΚΟΙΝΣΕΠ ΙΑΝΝΟΥΣ (που μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό Εταίρο της υπό ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ), η οποία Ομάδα θα εκπονήσει τον τελικό στρατηγικό σχεδιασμό και το πρώτο επιχειρηματικό σχέδιο.

          Εκτίμηση χρόνου : Μέχρι 31.12.2018

 1. Παρουσίαση της εργασίας της Ομάδας στους εκπροσώπους των τριών χωριών (Σύλλογοι, Κοινότητες) και τελική διαμόρφωση του πρώτου επιχειρηματικού σχεδίου.

          Εκτίμηση χρόνου : Εντός Ιανουαρίου 2019

 1. Δρομολόγηση των προβλεπόμενων ιδρυτικών ενεργειών για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. και τις λοιπές ενέργειες ενεργοποίησής της .

         Εκτίμηση χρόνου : Εντός Φεβρουαρίου 2019

Ο ομιλητής έκλεισε την παρουσίαση με την προτροπή προβληματισμού, αναφορικά με την απόφαση που καλούνται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι:

«Το εγχείρημα θα συναντήσει πολλές δυσκολίες και θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί ο στόχος . Θυμίζω όμως τη ρήση του Κινέζου φιλόσοφου Lao Tzu ‘Ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων ξεκινάει με ένα βήμα’  Αν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, δεν θα γίνει ποτέ τίποτε . Η επιτυχία δεν είναι κάτι ετοιμοπαράδοτο. Επέρχεται με τις πράξεις μας»

Πάνω στο στόχο και το περιεχόμενο της πρότασης έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν αμέσως μετά όλοι οι εκπρόσωποι των άμεσα ενδιαφερόμενων συλλογικών φορέων και των δημοτικών διαμερισμάτων των χωριών Συκιάς, Λευκαδίτίου και Κονιάκου, οι οποίοι δήλωσαν απερίφραστα ότι συμφωνούν με τα διαλαμβανόμενα στην πρόταση και   επιθυμούν τη δρομολόγηση του εγχειρήματος, στο οποίο θα συμμετάσχουν με όλες τις δυνάμεις τους.

Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις και οι διευκρινήσεις σε μια σειρά θέματα που τέθηκαν στη συνέχεια από τους ομιλητές, από τον Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη που βεβαίως δήλωσε την αμέριστη υποστήριξη σε ότι χρειαστεί η προσπάθεια από τον Δήμο.

Επίσης πολύ χρήσιμες ήταν οι θέσεις τεχνογνωσίας που ανέπτυξε ο Δημήτρης Γεωργούλης Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης.

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των διάφορων φορέων που παραβρέθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους ήταν οι :

ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΚΕΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΙΑΣ)

ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ )

ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»)

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΔΕΠ)

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΠ)

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΠ)

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΙΑΝΝΟΥΣ)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ «Ο ΦΥΣΚΟΣ»)

ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ)

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΤΩΝ)

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο