Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τέταρτος Αντιδήμαρχος ο Κώστ. Υφαντής και ο Ανδρ. Δημόπουλος για Πρόεδρος ΔΣ

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 40 λεπτά

* Ποιες είναι
οι αρμοδιότητες κάθε Αντιδημάρχου

* Την
Κυριακή η εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των  άλλων Επιτροπών

Συμπληρώθηκε το πάζλ των
Αντιδημάρχων για το Δήμο Δωρίδας, όπου  Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου
θα είναι ο Κώστας Υφαντής.

Μεθαύριο Σάββατο πρωί θα συνέλθει στο Ευπάλιο ξανά η
Δημοτική Ομάδα του Δημάρχου Γιώργου
Καπεντζώνη
για να αποφασίσει τα άτομα που θα στελεχώσουν το Προεδρείο και άλλες
Επιτροπές.

Η αρχική πρόταση του Δημάρχου προς
τον Ανδρέα Δημόπουλο φαίνεται να
κερδίζει έδαφος και ο τελευταίος να αποδέχεται τελικά τη θέση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι
ξεπεράστηκε το αρχικό εμπόδιο που ήταν η πρόταση του Δημάρχου για καθημερινή
παρουσία του Προέδρου στο Λιδωρίκι, αλλά να βρίσκεται εκεί όσες φορές
απαιτείται και τουλάχιστον έως τρείς φορές την εβδομάδα.

Άλλωστε καθημερινή θα είναι εκεί
η παρουσία του Αντιδημάρχου Λιδωρικίου.

Σήμερα εξ άλλου δόθηκαν στη
δημοσιότητα οι αρμοδιότητες που θα έχει καθ΄ ύλην ο κάθε Αντιδήμαρχος, όπως αυτές
ορίστηκαν και εκχωρήθηκαν από τον Δήμαρχο

Στο μεταξύ την προσεχή Κυριακή 7
Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 το πρωί στο Λιδωρίκι θα συνεδριάσει το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο για την εκλογή του Προεδρείου και άλλων Επιτροπών.

Ειδικότερα σύμφωνα με ημερήσια
διάταξη που έστειλε ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ευσταθίου προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, την Κυριακή θα
διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των
μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης η
προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του Ν. 4279/2014 εκλογή εκπροσώπων του Δήμου
Δωρίδος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.).

Να πούμε,
εδώ ότι για πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί και ο θεσμός του Εντεταλμένου Συμβούλου όπου μία τέτοια θέση θα ανατεθεί στον πρώην
Αντιδήμαρχο Ανδρέα Ευσταθίου με αρμοδιότητα
την καθαριότητα στο Δήμο.

Ο Κώστας  Υφαντής

Ο Κώστας 
Υφαντής
είναι επιχειρηματίας. Γεννήθηκε και κατοικεί στην
Πεντάπολη και έχει τρία παιδιά. Διετέλεσε Δημοτικός
Σύμβουλος του πρώην Δήμου Λιδωρικίου την περίοδο 1999-2010 και Αντιδήμαρχος
Λιδωρικίου 2006-2010 καθώς και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δωρίδος την περίοδο
2011-2014.

Ο Ανδρέας Δημόπουλος

Ο Ανδρέας Δημόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τρίκορφο Δωρίδος. Τελείωσε το Γυμνάσιο και
Λύκειο στο Ευπάλιο. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Πειραιά. Σταδιοδρόμησε στην Τελωνειακή Υπηρεσία και προήχθη μέχρι τη θέση του
περιφερειακού Διευθυντή. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε ενεργά με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Εκλέχτηκε για μια 4ετία Τοπικός Σύμβουλος Τρικόρφου και δύο
4ετίες Δημοτικός Σύμβουλος του πρώην Δήμου Ευπαλίου. Διετέλεσε δυο χρόνια
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι παντρεμένος με τη Ράνια Παυλίδη,
Εφοριακό Υπάλληλο και έχει δυο παιδιά.

Οι
αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων

Με σημερινή του απόφαση (888/2014) ο Δήμαρχος Γιώργος
Καπεντζώνης καθόρισε τις αρμοδιότητες που εκχωρεί σε κάθε Αντιδήμαρχο.

Συγκεκριμένα μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές
του, που είναι οι εξής:

Στον Αντιδήμαρχο Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
Της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου με
αρμοδιότητες και ευθύνη:
 • Λειτουργίας των
  δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα,
 • Έλεγχο του τομέα καθαριότητας, συντήρησης κοινοχρήστων
  χώρων, συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και της Δημοτικής Αστυνόμευσης
  στη Δημοτική Ενότητ
 •  Παρακολούθησης
  εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα,
 • Μέριμνας για την
  καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
  Ενότητα,
 • Υπογραφής
  βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (άρθρου 279 του Ν.
  3463/2006) και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές
  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας,
 • Συνεργασίας με τους
  Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση
  των προβλημάτων τους,
 • Εποπτείας και έλεγχου για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην
  Δημαρχείου υλικών περιουσιακών στοιχείων,
 • Έλεγχο τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, των
  υπαλλήλων του Δήμου που υπηρετούν στην Δημοτική Ενότητα, τη σύμφωνη γνώμη του
  για τη χορήγηση αδειών με ή χωρίς αποδοχές, έλεγχο τήρησης των δικαιουμένων
  ημερών των κανονικών αδειών, καθώς και έλεγχο των πάσης φύσεως αδειών του
  προσωπικού.
 • Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα –
  αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
 1. Εποπτεία και έλεγχο του συνόλου των αρμοδιοτήτων της
  Οικονομικής Υπηρεσίας,
 2. Την υπογραφή όλων των ενταλμάτων πληρωμής της Οικονομικής
  Υπηρεσίας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου,
 3. Εποπτεία των υπηρεσιών για την αποτύπωση των παροχών νερού
  και των υδρομετρητών, την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές
  για την είσπραξη του σχετικού αντιτίμου, καθώς και την εποπτεία των υπηρεσιών
  για τον έλεγχο της κατάστασης των φρεατίων, υδρομέτρων, κλπ,
 4. Συνεργασία με Σωματεία και Συλλόγους που έχουν την έδρα
  τους στο Δήμο Δωρίδος, προς το σκοπό της επιλεξιμότητας των προγραμμάτων δράσης
  τους που επιχορηγούνται από τον Δήμο,
 5. Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, παρακολούθηση της
  λειτουργίας κληροδοτημάτων και αξιοποίηση της περιουσίας τους,
 6. Ανάπτυξη και παρακολούθηση της Μηχανοργάνωσης όλων των
  υπηρεσιών του Δήμου, των Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και των ζητημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
  Διαφάνειας,
 7. Εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση αυτοτελών προγραμμάτων
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών προγραμμάτων, κλπ
 8. Εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών και δράσεων που
  σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων,
 9. Εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών, δράσεων, κλπ
  σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα με Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,, καθώς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του
  εξωτερικού,
 10. Μέριμνα για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση
  προγραμμάτων και δράσεων σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, καθώς και την  εκπόνηση μελετών και ερευνών προς το σκοπό
  της οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου,
 11. Εποπτεία και έλεγχο του τουριστικού σχεδιασμού και
  υποδομών,
 12. Τέλεση πολιτικών γάμων,
 13. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα –
  αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,
 14. Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με
  την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων,
 15. Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους
  των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη
  αρμοδιοτήτων του,

Στον Αντιδήμαρχο Υφαντή Κωνσταντίνο:  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
Της Δημοτικής
Ενότητας Λιδωρικίου
με αρμοδιότητες και ευθύνη:
 • Λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
  εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα,

 • Έλεγχο του τομέα καθαριότητας, συντήρησης κοινοχρήστων
  χώρων, συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και της Δημοτικής Αστυνόμευσης
  στη Δημοτική Ενότητα,
 • Παρακολούθησης της
  εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα,
 •  Μέριμνας για την
  καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτική
  Ενότητα,
 • Υπογραφής
  βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (άρθρου 279 του Ν.
  3463/2006) και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές
  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας,
 • Συνεργασίας με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους
  των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην
  Δημαρχείων υλικών περιουσιακών στοιχείων,
 • Έλεγχο τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, των
  υπαλλήλων του Δήμου που υπηρετούν στην Δημοτική Ενότητα, τη σύμφωνη γνώμη του
  για τη χορήγηση αδειών με ή χωρίς αποδοχές, έλεγχο τήρησης των δικαιουμένων
  ημερών των κανονικών αδειών, καθώς και έλεγχο των πάσης φύσεως αδειών του
  προσωπικού.
 • Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα –
  αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
 1. Εποπτεία, ανάπτυξη και οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών,
  έλεγχο των λειτουργιών τους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και
  απόδοση τους, προς το σκοπό διασφάλισης της ποιότητας του παρεχόμενου έργου
  τους,
 2. Υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή χωρίς
  αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων
  του Δήμου. Έλεγχο τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, όλων των
  υπαλλήλων του Δήμου,
 3. Εποπτεία και έλεγχο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και
  των e-kep,
 4. Συντήρηση του δικτύου ύδρευσης,
 5. Συντήρηση, εποπτεία και καλή λειτουργία των παιδικών
  χαρών,
 6. Συντήρηση των κοιμητηρίων,
 7. Συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού,
 8. Συντήρηση των δικτύων άρδευσης
 9. Εποπτεία για τον εορταστικό και πανηγυρικό διάκοσμο
 10. Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υγείας, Πρόνοιας, κλπ),
 11. Τέλεση πολιτικών γάμων,
 12. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα –
  αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,
 13. Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με
  την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων,
 14. Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους
  Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’
  ύλη αρμοδιοτήτων του,

Στον Αντιδήμαρχο Φάκο Χαράλαμπο:   

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
Της Δημοτικής
Ενότητας Τολοφώνος
με αρμοδιότητες και ευθύνη:
 • Λειτουργίας των
  δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα,

 • Έλεγχο του τομέα καθαριότητας, συντήρησης κοινοχρήστων
  χώρων, συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και της Δημοτικής Αστυνόμευσης
  στη Δημοτική Ενότητα,
 • Παρακολούθησης
  εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα,
 • Μέριμνας για την
  καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
  Ενότητα,

 • Υπογραφής
  βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (άρθρου 279 του Ν.
  3463/2006) και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές
  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας,
 • Συνεργασίας με τους
  Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση
  των προβλημάτων τους,
 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην
  Δημαρχείου υλικών περιουσιακών στοιχείων,
 • Έλεγχο τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, των
  υπαλλήλων του Δήμου που υπηρετούν στην Δημοτική Ενότητα, τη σύμφωνη γνώμη του
  για τη χορήγηση αδειών με ή χωρίς αποδοχές, έλεγχο τήρησης των δικαιουμένων
  ημερών των κανονικών αδειών, καθώς και έλεγχο των πάσης φύσεως αδειών του
  προσωπικού.
 • Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα –
  αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

1.  Περιβάλλοντος και ειδικότερα:

 • Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή
  του Δήμου,

 • Εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις προστατευόμενες περιοχές,
 • Αποκατάσταση ανενεργών (ΧΑΔΑ),
 • Την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία των σφαγείων,
  ιχθυοκαλλιεργειών, μεταλλείων, ελαιοτριβείων, καθώς και των πάσης φύσεως
  επιχειρήσεων,
 • Καθορισμό χώρων νέων κοιμητηρίων,
 • Παροχή γνώμης για καθορισμό Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και
  Επιχειρησιακών Περιοχών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους,
 • Μέριμνα για και λήψη μέτρων προστασίας και αναβάθμισης της
  αισθητικής των Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών,  

2.     Συντήρηση των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών,
3      Συντήρηση των δημοτικών δρόμων,
4.      Εποπτεία και έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα:                                                                                                                    

 • Μελετών και τεχνικών έργων
 • Εγκαταστάσεων,
 • Κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συντήρησης

5. Υπογραφή μετακίνησης εντός και εκτός έδρας των Μηχανικών
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου,
6.  Εποπτεία και έλεγχο της Υπηρεσίας Πολεοδομίας και του
χωροταξικού σχεδιασμού,
7. Εποπτεία και έλεγχο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής,

8. Εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ),

9. Λατομείων,
10. Χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
εμπορίου, λαϊκών αγορών,
11. Συντήρηση δημοτικών κτιρίων,
12. Τέλεση πολιτικών γάμων,
13. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα –
αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,
14. Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με
την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων,
15. Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’
ύλη αρμοδιοτήτων του,

Στον Αντιδήμαρχο Φλετούρη Κωνσταντίνο:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
Της Δημοτικής
Ενότητας Βαρδουσίων
με αρμοδιότητες και ευθύνη:
 • Λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
  εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες,
 • Έλεγχο του τομέα καθαριότητας, συντήρησης κοινοχρήστων
  χώρων, συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και της Δημοτικής Αστυνόμευσης
  στη Δημοτική Ενότητα,
 • Παρακολούθησης
  εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες,
 • Μέριμνας για την
  καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές
  Ενότητες,
 • Υπογραφής
  βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (άρθρου 279 του Ν.
  3463/2006) και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές
  υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας,
 • Συνεργασίας με τους
  Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση
  των προβλημάτων τους,
 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην
  Δημαρχείων υλικών περιουσιακών στοιχείων,
 • Έλεγχο τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, των
  υπαλλήλων του Δήμου που υπηρετούν στην Δημοτική Ενότητα, τη σύμφωνη γνώμη του
  για τη χορήγηση αδειών με ή χωρίς αποδοχές, έλεγχο τήρησης των δικαιουμένων
  ημερών των κανονικών αδειών, καθώς και έλεγχο των πάσης φύσεως αδειών του
  προσωπικού.
 • Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα –
  αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ   

 1. Πολιτικής Προστασίας,
 2. Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων έργων,
 3. Εποπτεία του Γραφείου Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων
  έργων
 4. Συντήρηση των αγροτικών δρόμων,
 5. Γεωργικού σχεδιασμού και υποδομών,
 6. Κτηνοτροφικού σχεδιασμού και υποδομών,
 7. Αλιευτικού σχεδιασμού και υποδομών,
 8. Ευπαθών ομάδων πληθυσμού,
 9. Ανάπτυξης εθελοντισμού,
 10. Μεταφορών και
  ειδικότερα αδειοδοτήσεις σχετικά με τον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών,
 11. Τέλεση
  πολιτικών γάμων,
 12. Ενημέρωση και
  επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό
  του,
 13. Την υπογραφή
  όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη
  αρμοδιοτήτων,
 14. Τη συνεργασία
  με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του
  Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του,
Β. Όταν ο
Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιδημάρχου Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος. Εννοείται ότι τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις
απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου να παραστεί ενώπιον άλλων Αρχών ή Οργάνων της
Πολιτείας (Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών, Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων,
Περιφερειαρχών, Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κλπ, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφερομένων),
Γ.  Οι ανωτέρω
Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Δ. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι καθ΄ ύλη αρμοδιότητές τους θα
ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Ε. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι κατά τόπο αρμοδιότητές τους θα
ασκούνται ως εξής: Τον  Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο θα αναπληρώνει ο  Φλετούρης
Κωνσταντίνος και τον  Φλετούρη Κωνσταντίνο ο Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος.
Τον  Φάκο Χαράλαμπο θα αναπληρώνει ο  Υφαντής Κωνσταντίνος και τον
Υφαντή Κωνσταντίνο ο  Φάκος Χαράλαμπος.
ΣΤ. Σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με
τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων
του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), οι
Αντιδήμαρχοι κ.κ. Φάκος Χαράλαμπος και Υφαντής Κωνσταντίνος θα είναι έμμισθοι
και θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αντιμισθία από τον Δήμο Δωρίδος. Οι
Αντιδήμαρχοι  Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος και Φλετούρης Κωνσταντίνος θα είναι
άμισθοι και θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012).
Ζ. Η παρούσα
απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 

 

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -