Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ο Δήμος βάζει φραγμό στις ανεξέλεγκτες εξορύξεις των μεταλλείων της Γκιώνας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

Προσφεύγει
στις αρμόδιες υπηρεσίες και αν χρειαστεί
στον Εισαγγελέα

Προσφυγή
θα καταθέσει ο Δήμος Δωρίδας προς όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης
και Ελέγχου Περιβάλλοντος, όπου θα
ζητηθεί να μην δοθούν άμεσα άλλες άδειες
εξόρυξης στη Γκιώνα μέχρι να γίνει νέος
έλεγχος τήρησης όλων των όρων αποκατάστασης
από ειδικούς και πεπειραμένους
Περιβαλλοντικούς ελεγκτές, σύμφωνα με
τις Κοινή Υπουργική Απόφαση αδειοδότησης.

Επίσης θα δημιουργηθεί ειδική Επιτροπή από επιστήμονες που θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και θα ενημερώνει κάθε τρίμηνο τη Δημοτική Αρχή

Την
απόφαση πήρε ομόφωνα το Δημοτικό
Συμβούλιο στην αποψινή του συνεδρίαση
μετά από εισήγηση του Αντιδήμαρχου
Παναγιώτη Καλλιαμπέτσου.

Στη
συζήτηση, που παραβρέθηκαν δεκάδες πολίτες από την περιοχή του Λιδωρικίου, επισημάνθηκε  ότι αν
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση , ο Δήμος
θα αναγκαστεί να προσφύγει και σε ένδικα
μέσα προς τις Εισαγγελικές και λοιπές
κρατικές διοικητικές Αρχές.

Να
υπενθυμίσουμε εδώ ότι στις 10 Ιανουαρίου
2014, δημότες και κάτοικοι Λιδωρικίου
κατέθεσαν σχετικό αίτημα στο Δήμο με
θέμα την δραστηριότητα της Δημοτικής
Αρχής για την εφαρμογή των περιβαλλοντολογικών
όρων σχετικά με τις επιφανειακές
εξορύξεις καθώς και την αποκατάσταση
των αδρανών – εξοφλημένων ορυχείων.

Στην
εισήγησή του ο Παναγιώτης Καλλιαμπέτσος
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο ιστορικό
της υπόθεσης.

Με
τον τελευταίο Ν.4014/21-9-2011(ΦΕΚ 209A/2011)
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων….» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, στο άρθρο 20 με τίτλο
«Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις» σε
αντικατάσταση προηγούμενων νομοθετικών
ρυθμίσεων αναφέρεται στις εξής αρμόδιες
αρχές:

α)
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ

β)
Η Αδειοδοτούσα Αρχή για τις προληπτικές
επιθεωρήσεις κατά τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

γ)
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
και Περιφερειών για τα έργα χωρικής
αρμοδιότητας τους.

δ)
Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
των Νομαρχιών (αντιπεριφερειών σήμερα)
(ΚΕΠΠΕ)

ε)
Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές που ενεργούν
κατόπιν εντολής από τις παραπάνω
Ελεγκτικές Υπηρεσίες κατόπιν σύστασης
μητρώου περιβαλλοντικών Ελεγκτών.

Με
δεδομένα τα παραπάνω συστήθηκε Κλιμάκιο
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με
συμμετοχή και εκπροσώπου του Δήμου
Δωρίδος κατόπιν απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου αρ 19/257/2001 (21-11-2011). Επισπεύδουσα
αρχή για το εν λόγω Κλιμάκιο είναι το
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Φωκίδος.

Ο
Δήμος μετά από καταγγελίες και αναφορές
που περιήλθαν σε γνώση του για άλλες εν
δράσει μεταλλευτικές εξορύξεις εκτός
του Δήμου, αλλά αφορούσαν την Γκιώνα
και την ίδια μεταλλευτική Εταιρεία, δεν
έμεινε αδρανής.

Ήλθε
πολλές φορές σε επαφή με την μεταλλευτική
Εταιρεία S&ampB, έκανε επισκέψεις
ενημερωτικές και επί τόπου κατατοπιστικές
και ζήτησε με το έγγραφό του Αρ. Πρ.
14942/20-11-2012 προς το ΥΠΕΚΑ και προς την
Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος
να πληροφορηθεί σχετικά με τα αποτελέσματα
των ελέγχων τους σε ό,τι αφορά την
εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών
όρων που είναι υποχρεωμένη να τηρεί η
Εταιρεία για τις βωξιτικές εκμεταλλεύσεις
που λειτουργούν στα διοικητικά όρια
του Δήμου.

Συγκεκριμένα
στις περιοχές Βλαχοθανάση Α1-6, Κορομηλιές
206/1, Βλαχοθανάση Α7 κ.λ.π. και σύμφωνα με
τις αντίστοιχες ΚΥΑ, αποφάσεις
αδειοδότησης.

Η
απάντηση που έστειλε στο Δήμο το ΥΠΕΚΑ
δια της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε
αυτοψία στα μεταλλεία βωξίτη της
Εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
στην Γκιώνα σε θέσεις εκτός των διοικητικών
ορίων του Δήμου και βρίσκονται στη
διαδικασία αξιολόγησης.

Για
τον Έλεγχο των μεταλλείων της διοικητικής
περιφέρειας της Γκιώνας έδινε εντολή
να γίνει από το Τοπικό Κλιμάκιο ΚΕΠΠΕ.

Στο
μεταξύ είχε υποβληθεί και άλλη αναφορά
– καταγγελία από δύο άλλους φορείς
«Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας και
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων»
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με κοινοποίηση
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας,
στον Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Ρακιντζή και στη Μόνιμη Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής.

Με
Εισαγγελική παραγγελία δίνεται η εντολή
προς το ΚΕΠΠΕ να διενεργηθεί κατεπειγόντως
αυτοψία στην επίδικη περιοχή και να
συνταχθεί έκθεση με τυχόν σημειούμενες
παραβάσεις.

Αυτά
σε περίληψη σαν ιστορικό, το οποίο έχει
σημασία.

Τέλος
το ΚΕΠΠΕ στις 15 Νοεμβρίου του 2013
πραγματοποίησε αυτοψία στην εκμετάλλευση
μεταλλείων βωξίτη στη θέση «Βλαχοθανάσης
Α7» του Δήμου Δωρίδος και στην εξοφλημένη
εκμετάλλευση «ΒΛλαχοθανάσης Α1-Α6» η
οποία είναι συνέχεια της πρώτης και
έχουν γίνει έργα μερικής αποκατάστασης.

Κατά
την αυτοψία στην οποία συμμετείχαν και
Εκπρόσωπος της Εταιρείας εξόρυξης
γεννήθηκαν ορισμένα ερωτηματικά σχετικά
με την επαρκή τήρηση των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων και ζητήθηκαν από
την Εταιρεία να προσκομιστούν κάποια
πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να
εξαχθεί σωστό πόρισμα.

Μετά
από τις σχετικές διευκρινήσεις από
μέρους της Εταιρείας το ΚΕΠΠΕ προχώρησε
στην σύνταξη του Πρακτικού στην συνεδρίασή
του της 24ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα: Έλεγχος
σε εκμετάλλευση βωξίτη στη θέση
«Βλαχοθανάσης 7» και στην εξοφλημένη
εκμετάλλευση «Βλαχοθανάσης Α1-Α6» της
Εταιρείας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά
Α.Ε.»

Στο
πρακτικό αυτό αναφέρονται τα εξής
επιγραμματικά:

Α.
Για το κοίτασμα
«Βλαχοθανάσης Α1-Α6» ενώ θα έπρεπε να
έχουν τελειώσει οι εργασίες αποκατάστασης
από το 2007 σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται
σε κατάσταση συντήρησης που έπρεπε να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2010.

Η
αποκατάσταση της βλάστησης δεν έχει
γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
όσον αφορά τη διάστρωση με φυτική γή
(κηπαίο χώμα σύμφωνα με τη μελέτη) με
αποτέλεσμα την ελλειπή ανάπτυξη της
πεύκης. Επίσης οι περιφράξεις της θέσης
αποκατάστασης ήταν ελλειπείς ή
κατεστραμμένες, οπότε δεν υπήρχε
προστασία των φυτών.

Β.
Σχετικά με το κοίτασμα
«Βλαχοθανάσης Α7» παρατηρήθηκε κάποιας
έκτασης κατολίσθηση, εκτός της περιοχής
αδειοδότησης, παρότι υπάρχει όρος που
επιβάλλει την άμεση αποκατάσταση των
βαθμίδων του κοιτάσματος μετά την
εξόφλησή τους, ώστε να αποφεύγονται
επιφανειακές κατολισθήσεις.

Οι
όροι που εγκρίθηκαν με την τροποποιητική
ΚΥΑ μετά την κατολίσθηση δεν τηρήθηκαν
σε ό,τι αφορά τα εξορυκτικά απόβλητα
της κατολίσθησης στη διαχείρισή τους
ώστε και να μην προκληθεί περιβαλλοντική
επίπτωση και να μην υποστούν
βλάβες/αλλοιώσεις οι φυτεύσεις ή οι
διαμορφώσεις του ορυχείου.

Εκτός
ζώνης κατολίσθησης υπήρχαν δύο μικρά
κοιτάσματα επιφανειακά, για τα οποία
δεν επιτρεπόταν η απόληψη, ενώ διαπιστώθηκε
ότι είχε γίνει μερική ή γενική απόληψη.

Δεν
έχει, ακόμη, υποβληθεί το Τεχνικό Υπόμνημα
έτους 2012 και κυρίως το τοπογραφικό
διάγραμμα, ώστε να εμφαίνεται η πορεία
εκμετάλλευσης και αποκατάστασης.

Τέλος
διαπιστώθηκε ότι στη νότια πλευρά και
ανατολική δεν υπήρχε περίφραξη της
παραχωρημένης έκτασης που επιβαλλόταν
για λόγους ασφαλείας και προστασίας
των φυτεύσεων από τα ζώα.

Μετά
από τα παραπάνω το Κλιμάκιο θα καλέσει
την Εταιρεία σε απολογία και θα προχωρήσει
στις κατά νόμο διαδικασίες.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο