Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

¨ ΒΑΡΥ ΧΑΡΤΙ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ η τουριστική ανάπτυξη και προβολή. Για το σκοπό αυτό συστήνει ειδική Επιτροπή

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Πράσινο φώς για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Δωρίδας ανάβει ο Δήμος με την σύσταση αρμόδιας Επιτροπής που θα προωθήσει τα σημαντικά αυτά θέματα.

Για το σκοπό αυτό στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα με εισηγητή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Αντωνόπουλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης είναι αποφασισμένοι να δώσουν μεγάλη βαρύτητα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωρίδας γιατί θεωρούν ότι μελλοντικά είναι το ¨βαρύ χαρτί¨ που θα σημαδέψει την γενικότερη ανάπτυξη του Δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου που δόθηκε για μελέτη στους Δημοτικούς Συμβούλους , προτείνεται η σύσταση ¨ Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Δωρίδας¨, ως κινητήριος μοχλός στήριξης ενός σημαντικού αναπτυξιακού τομέα για την περιοχή.

Ειδικότερα , στην εισήγησή του ο κ. Αντωνόπουλος, δίνει μια πραγματική ακτινογραφία των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρει η Δωρίδα για να γίνει ένας σημαντικός τουριστικός πόλος , που ίσως καταστεί μελλοντικά το κύριο αναπτυξιακό κομμάτι του Δήμου, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά :

¨ Αλπικά τοπία στα Βαρδούσια, τεχνητή λίμνη του Μόρνου στο Λιδωρίκι, δαντελωτές ακτές στο Ευπάλιο, νησιώτικο χρώμα στην Τολοφώνα.

Κάθε πρώην Δήμος από τους τέσσερις που συνθέτουν το σημερινό Δήμο Δωρίδος έφερε ως «προίκα» ένα πλούσιο, ανεξερεύνητο και παρθένο περιβάλλον, που μπορεί να ικανοποιήσει και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη.

Ένα εκπληκτικής ομορφιάς σύνολο με πλούσια ιστορία από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, που θα πρέπει αφενός να διαφυλαχτεί και να προστατευτεί, αφετέρου να ιδωθεί πλέον συνολικά και συνδυαστικά και με άλλους γειτονικούς πόλους έλξης τουριστών, όπως οι Δελφοί, η Ναύπακτος κλπ, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την τοπική οικονομία από τον νευραλγικό τομέα του τουρισμού με ανάπτυξη όλων των επιμέρους μορφών του, όπως ο θρησκευτικός, ο περιπατητικός, κλπ.

Ο Κορινθιακός κόλπος και συγκεκριμένα το παραλιακό κομμάτι του Δήμου είναι από τα πλέον επισκέψιμα σημεία του, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και περιλαμβάνει μερικούς από τους πλέον γνωστούς προορισμούς στη Φωκίδα (Μαραθιά, Σκάλωμα, Μοναστηράκι, Χιλιαδού, κλπ) και το μοναδικό κατοικήσιμο νησί στον Κορινθιακό, τα Τριζόνια.

Τα Βαρδούσια, αποτελούν ένα από τους πλέον γνωστούς ορειβατικούς – περιηγητικούς προορισμούς, μια ήπια μορφή τουρισμού που πρέπει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

Στο Λιδωρίκι υπάρχει η πανέμορφη λίμνη του Μόρνου με τα γραφικά χωριά που την περιβάλλουν, η Γκιώνα με τις πλαγιές της που αποτελεί πρόκληση για τους ορειβάτες και του περιπατητές, σε μια σύνθεση που με κατάλληλες δράσεις μπορεί να γίνει τουριστικός προορισμός και μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Οι σκέψεις και οι ιδέες για ένα μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον είναι πολλές, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν, να ιεραρχηθούν και να μπει ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας, στόχευσης, προβολής και ανάπτυξης.

Για να μπει αυτό το πλάνο, ο Δήμος Δωρίδος θα πρέπει να αποκτήσει ένα σύγχρονο εργαλείο, την Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, που να είναι σε θέση να επεξεργάζεται, να συμβουλεύει και να προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο βιώσιμες λύσεις για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου.

Αυτή η επιτροπή θα επωμιστεί τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου και τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής¨.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για τη σύσταση της Επιτροπής, επισημαίνει στην εισήγησή του, ο Κώστας Αντωνόπουλος, υπάρχει το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο που θα στηρίξει την όλη προσπάθεια . Η Επιτροπή θα είναι ένα συμβουλευτικό όργανο, όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/10, για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου με τις εξής ενδεικτικά αρμοδιότητες:

1. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό

της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου, τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

2. Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα, την παρακολούθηση της απόδοσής του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Την υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου.

4. Προτάσεις για τις αναγκαίες ενέργειες προώθησης και λήψης μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.

5. Τη συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου.

6. Τη συμμετοχή διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

7. Το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο

8. Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως, την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του Δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του Δήμου και ιδίως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδια η επιτροπή, εξετάζει και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή, μετά την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του η οποία λαμβάνεται με πρόταση του Δημάρχου, κατά τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 70 του Ν.3852/10. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η προθεσμία εντός της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει σχετική μελέτη ή εισήγηση.

10. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική, τιμητική και άμισθη.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο