Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ…αλλά η δεξαμενή κατά 1/3 μικρότερη !

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 11 λεπτά

Τι συζητήθηκε και αποφασίστηκε στο Δημ. Συμβούλιο Δωρίδας

Από την  ΩΡΑ της ΦΩΚΙΔΑΣ

Το έργο που αφορά τη δεξαμενή στο Κλήμα δημοτικής ενότητας Ευπαλίου με το οποίο είχαμε ασχοληθεί την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να μην είναι ένα από τα μεγάλα έργα, αλλά είναι ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στη χώρα μας.

Το θέμα αυτό συζητήθηκε τον Ιούνιο του 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αρνήθηκε την παραλαβή του και το προώθησε για διοικητική και δικαστική διερεύνηση, όμως μέχρι σήμερα στο πεδίο της δικαστικής δεν έχει σημειωθεί καμιά ιδιαίτερη πρόοδο, με ευθύνη του δήμου Δωρίδας, παρότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν παραδεχτεί ότι το έργο έχει εκτελεστεί συρρικνωμένο κατά το 1/3.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αν και το έργο εκτελέστηκε λειψό ο λογαριασμός του παρέμεινε, όπως ήταν στη μελέτη, ωσάν να είχε εκτελεστεί κανονικά και ο ανάδοχος απαιτούσε το σύνολο των χρημάτων.

Πέρα από τα λάθη που έγιναν στην επίβλεψη και για τα οποία ανέλαβε πλήρως την ευθύνη ο επιβλέπων κ. Κολλιαλής, υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα από πλευράς εργολάβου.

Όταν ένας εργολάβος αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός έργου, πως κινείται, στα κουτουρού; Δεν γίνονται μετρήσεις για τις διαστάσεις του έργου, μήκος – πλάτος βάθος;

Και πέρα από αυτό, για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό καταθέτει εγγυητική επιστολή η οποία παραμένει στη διάθεση της υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Η εγγυητική επιστολή δεν επιστρέφεται πριν υπογραφούν τα πρωτόκολλα παραλαβής.

Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή υπάρχει ακόμη;

Το σημαντικό όμως είναι ότι η δεξαμενή αυτή αποτελούσε ένα απολύτως αναγκαίο έργο, για τον τότε καποδιστριακό δήμο Ευπαλίου, διότι θα επέτρεπε την ομαλή υδροδότηση του Κλήματος. Οι διαστάσεις που είχαν δοθεί από το μελετητή δεν ήταν στην τύχη. Τόσο χρειαζόταν για να καλυφθεί επαρκώς η περιοχή. Άρα, έγινε ένα έργο μη λειτουργικό, από το οποίο λείπει το 1/3, ενώ θα ζημίωνε το δημόσιο κορβανά κατά 10.000 ευρώ, αφού συνολικά ήταν 29.000 ε.

Δημοσιεύουμε σήμερα το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας, όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα.

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: ≪ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΟΣ≫ με Α.Μ. 1/2009.

Πρόεδρος : Ο κύριος Καλλιαμπέτσος έχει το λόγο.

Καλλιαμπέτσος : Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους και να μη διαπιστωθεί ότι έχω με κανέναν τίποτα και για τίποτα. Όμως … όμως θα πω το εξής: Αυτό το έργο το έλεγξα λες και το έκανα φύλλα – φτερά μαζί με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, τον κύριο Ηλιόπουλο.
Διαπίστωσα τα κατωτέρω. Θα διαβάσω την εισήγησή μου επακριβώς. Μετά από επιτόπιο έλεγχο προτείνεται η μη έγκριση για τους εξής λόγους :
Πρώτον : είναι ηθικό εδώ περισσότερο παρά … Κακώς υπογράφεται το πρωτόκολλο από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ευάγγελο Καραϊνδρο διότι κατά τη γνώμη μου δεν είχε δικαίωμα εφόσον είχε οριστεί σύμβουλος παραλαβής έργου ο Παναγιώτης Κωσταράς.
Δεύτερον : κατά τη γνώμη μου λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μελετητής του έργου Ιωάννης Κολλιαλής και επιβλέπων Ηλίας Κολλιαλής, υιός – πατέρας, ουσιαστικά δεν υπάρχει έλεγχος για το έργο.
Τρίτον : Οι εξωτερικές διαστάσεις … οι εξωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής κατά τη μελέτη, 8,10 επί 8,10 και χωρητικότητα 150 κυβικά μέτρα. Κατά την κατασκευή οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 6,65 επί 6,75. Ενώ το ύψος είναι αμετάβλητο όπως προβλέπει η μελέτη. Η χωρητικότητα της δεξαμενής όπως κατασκευάσθηκε είναι 96 κυβικά.
Συνεπώς δεν επιτυγχάνει το στόχο και την πρόβλεψη υδροδότησης των οικισμών Πηγής και Κλήματος. : η απόκλιση της μελέτης από την κατασκευή είναι εν τρίτον. Μικρότερη. Άρα οι επιμετρητικές ποσότητες του πρωτοκόλλου έπρεπε να είναι μικρότερες αυτονόητα όπως φαίνεται.
Πέμπτον : στην ομάδα σκυροδέματα και στο άρθρο 24 του τιμολογίου της μελέτης προβλέπονται επιχρίσματα τριπτά πατητά με τσιμεντοκονία. Τα επιχρίσματα δεν κατασκευάσθησαν ενώ το πρωτόκολλο υπάρχει ποσότητα επιχρισμάτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνειδητοποιεί κανείς ότι όλα λειτουργούσαν σε ένα σύστημα παρακμής, απουσία ελέγχου και μέτρου. Οι παραλαβές των έργων πραγματοποιούνται στα γραφεία χωρίς να υπάρχει εικόνα πραγματικής κατάστασης και εφόσον η αρμόδια Επιτροπή δεν επισκέφτηκε το έργο κατ εμένα.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, για ποιο λόγο ο Νόμος απαιτεί την ύπαρξη επιβλέποντα μηχανικού σε κάθε έργο; Υποψιάζομαι ότι τα έργα με απευθείας ανάθεση που προκύπτουν από κατατμήσεις, τα πράγματα είναι δέκα φορές ανεξέλεγκτα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω την προώθηση αρμοδίως του εν λόγω πρωτοκόλλου παραλαβής με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την περαιτέρω δικαστική και διοικητική διερεύνηση. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος : Ευχαριστούμε τον κύριο Καλλιαμπέτσο, ο κύριος Παγώνης έχει το λόγο.

Παγώνης : Καταρχήν μιας κι είσαι από το ίδιο χωριό και είμαστε από το ίδιο χωριό, απ’ την ίδια κοινότητα, θα πω ότι το έργο αυτό ήταν απαραίτητο. Έτσι;
Σε ότι έχει σχέση με την επιμέτρηση, εγώ προσωπικά δεν πήγα να το δω το έργο, υπάρχουν αρμόδια όργανα τα οποία γι’ αυτό το λόγο είναι, προκειμένου να πάνε να κάνουν τις επιμετρήσεις και τις παραλαβές. Εάν πράγματι είναι όπως ακριβώς το αναφέρετε, γιατί εδώ στην εισήγησή σας εγώ έχω σταθεί στο τελευταίο. Το βλέπετε; Το έχω υπογραμμίσει. Δεν έχω σταθεί σε κανένα άλλο. Στις επιμετρήσεις … άλλα μας είπατε στοιχεία τα οποία δε μου τα προσκομίζετε εδώ … (ασαφής παρέμβαση)…
Κοιτάξτε το, το έχω υπογραμμίσει κι έχω παραμείνει στο τέλος. Σε κάποια … στις επιμετρήσεις… Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εάν οι επιμετρήσεις οι οποίες έγιναν είναι βάσει της μελέτης ή βάσει της κατασκευής που έγινε. Είναι βάσει …εσείς λέτε ότι είναι βάσει της μελέτης… Ωραία.

Καλλιαμπέτσος : Βέβαια εισηγείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο Δήμος Δελφών δηλαδή, την παραλαβή του έργου. Ανεξάρτητα απ’ αυτό … Κοιτάξτε να δείτε, λέει το πρωτόκολλο: Στα επιχρίσματα που δεν έχουν γίνει. Παραλαμβάνει η Επιτροπή 180 τετραγωνικά μέτρα. Που συμφωνεί με τη μελέτη που λέει η μελέτη 180.
Παρόλο που έγινε μικρότερη δεξαμενή όλες οι ποσότητες είναι της μελέτης. Δηλαδή εδώ αν μπορεί κανείς να φανταστεί, η ρεμούλα της ρεμούλας!

Παγώνης : Δεν θα το πω εγώ αυτό, αυτό το λέτε εσείς. Αυτό το λέτε εσείς!…(ασαφής παρέμβαση)…
Εμείς δεν θα το πούμε αυτό… Εμείς θα πούμε το εξής :Εσείς καλά κάνετε και το λέτε.… (ασαφής διάλογος)… Εάν πράγματι οι επιμετρήσεις δεν έγιναν όπως προβλέπεται να μην το παραλάβουν, δεν υπάρχει λόγος να το παραλάβουν. Και βεβαίως δε θα το παραλάβουν. Και ό,τι δεν έγινε και βεβαίως δεν πρέπει να πληρωθεί. Συμφωνούμε. Δεν έχουμε εμείς αντίθετη άποψη. Και δε λέμε να παραληφθεί. Βεβαίως και να μην παραληφθεί. Να παραληφθούν οι ποσότητες οι οποίες πραγματικά έγιναν. Και οι οποίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τίποτε άλλο… Ακούστε να σας πω, εμένα δε με προβληματίζει. Εμένα με προβληματίζει το εξής ότι αυτή είναι μία επιπλέον ευθύνη. Τίποτε άλλο.

Πρόεδρος : Ευχαριστούμε τον κύριο Παγώνη. Ο κύριος Τριανταφύλλου έχει το λόγο.
Τριανταφύλλου : Καλά, πρόκειται για καραμπινάτο … κλεψιά με τις ευλογίες του Κολλιαλή και των λοιπών εκεί πέρα. Είναι υιού, πώς τα είπες; Εγώ περιμένω μήνυση και στο μηχανικό, της παραλαβής αυτών. …(ασαφής παρέμβαση)…
Καλλιαμπέτσος : … Προωθηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το πρωτόκολλο στην αρμόδια δικαστική αρχή …
Τριανταφύλλου : Ναι, απλώς εγώ το είπα ονομαστικά για να γραφτεί στα Πρακτικά.
Καλλιαμπέτσος : Ευχαριστώ.
Τριανταφύλλου : Κι εγώ αυτό θέλω από σένα, να το πεις και ονομαστικά. Δηλαδή ποιοί είναι αυτοί που θα πάνε;… (ασαφής παρέμβαση) …
Τριανταφύλλου : Ονόματα δεν έχει η Επιτροπή παραλαβής; Για πες τα να γραφτούν στα Πρακτικά.
Καλλιαμπέτσος : Καραϊνδρος από πλευράς παραλαβής δημοτικού συμβούλου, ο κύριος Κατσούλης και η κυρία Σαλταφέρα.
Πρόεδρος : Ο κύριος Ζωητός έχει ζητήσει το λόγο.
Ζωητός : Σε τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις και στο μέλλον και τώρα, νομίζω προβλέπεται και από τον Κανονισμό που θα φτιάξουμε και που ξέρουμε, καλό θα είναι για να έχουμε πλήρη άποψη του τι θα αποφασίσουμε, κάποιοι από αυτούς που πρέπει να μας δίνουν διευκρινήσεις να λαμβάνουν πρόσκληση. Γιατί έτσι θα έχουμε καλύτερη διαφώτιση, επεξήγηση, για να παίρνουμε τις αποφάσεις εκείνες που πρέπει και να λαμβάνουν κατ επέκταση και οι πολίτες. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος : Κάποιος άλλος σύμβουλος θέλει το λόγο; Ο κύριος Κατσούδας.
Κατσούδας : Εγώ κύριοι συνάδελφοι επειδή έχω ζήσει και εγώ στο παρελθόν παρόμοιες περιπτώσεις, ετούτο που ακούω σήμερα με τρομάζει ειλικρινά.

Δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω γι’ αυτά που λέει ο κύριος συνάδελφος άλλωστε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου επιβεβαιώνει, νομίζω, αν άκουσα καλά, ότι πράγματι έτσι είναι οι πραγματικές διαστάσεις. Εμένα με προβληματίζει η προχειρότητα. Θα το πω έτσι επιεικώς. Αν πράγματι είναι έτσι. Να μην το πω η ανευθυνότητα. Πώς δηλαδή διαχειρίζονταν το δημόσιο χρήμα και πώς παρουσίαζαν στην τοπική κοινωνία ένα έργο το οποίο είναι κουτσουρεμένο κατά το ένα τρίτον. Αλλά η δαπάνη είναι η δαπάνη όπως προβλέπει η μελέτη.

Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να σταθούμε υπεύθυνα απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Εγώ δε θα πω δεν ξέρω ονόματα, γιατί αν πραγματικά ήταν πατήρ και υιός Κολλιαλής, εάν λέω, εάν, μελετητής και επιβλέπων, πράγματι υπάρχει μείζον θέμα. Σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων. Ελέγχων και ελεγχόμενος πρώτου βαθμού συγγενείας … αυτά τα γνωρίζουμε όλοι. Λέω εάν πράγματι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θα συμφωνήσω με την πρόταση …

Πρόεδρος : Κύριε Καλλιαμπέτσο ισχύουν τα ονόματα που αναφέρει ο κύριος Κατσούδας; … Αναφέρετε γιατί … όχι, γιατί ρωτάει αν είναι επιβλέπων… (ασαφής διάλογος) …
Κατσούδας : Τώρα με διακόψατε όμως …
Πρόεδρος : Ναι κύριε Κατσούδα, συγνώμη! Αλλά βάλατε ένα ερωτηματικό αν είναι τα ονόματα που ακούγονται. Θα πρέπει να ακουστούν τα ονόματα… Μπορείτε να μας πείτε τα ονόματα;
Καλλιαμπέτσος : Σύνταξη μελέτης …
Πρόεδρος : Ναι.
Καλλιαμπέτσος : Συγνώμη κυρία Πλούμη. Σύνταξη μελέτης Γιώργος Φράγκος Γιάννης Κολλιαλής. Εδώ, απλά νομιμοποιεί το γραφείο Φράγκου.
Πρόεδρος : Αυτοί οι δύο είναι σύνταξη μελέτης. Συνεχίζουμε …
Καλλιαμπέτσος : Επιβλέπων κύριος Κολλιαλής.
Πρόεδρος : Οκέι. Συνεχίστε κύριε Κατσούδα. … (ασαφής διάλογος) …
Καλλιαμπέτσος : Αν υπήρχαν ηθικές αξίες κυρία Πλούμη δε θα δεχόταν ο κύριος Κολλιαλής να γίνει επιβλέπων σε ένα μελετητή. Αλίμονο! … Έτσι μπράβο! Άραγε οι ηθικές αξίες έχουν πάει στο διάολο γι’ αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Κατσούδας : Λοιπόν μου επιτρέπετε να κλείσω κύριε πρόεδρε; Εγώ λοιπόν, εγώ λοιπόν κύριοι συνάδελφοι ως απλός δημοτικός σύμβουλος δεν είμαι, ούτε θα παριστάνω σήμερα τον κένσορα της ηθικής εδώ ούτε είμαι ανακριτής ή εισαγγελική αρχή για να προσδιορίσω αν υπάρχει αδίκημα διοικητικό ή ποινικό ή να κάνω χαρακτηρισμό των αδικημάτων αν τυχόν υπάρχουν.

Γι’ αυτό λέω και κλείνω, προτείνω, συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να προωθηθεί περαιτέρω η όποια απόφαση ληφθεί σήμερα μαζί με όλα τα παραστατικά στοιχεία του φακέλου και άλλοι θα κρίνουν αν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω διερεύνησης και δίωξης. Για να είμαι σαφής. Για να μην παρεξηγούμαι και να μην έχουμε ότι είχαμε κατά το παρελθόν.

Πρόεδρος : Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσούδα. Ναι, ανοίξτε το μικρόφωνο κύριε Καλλιαμπέτσο όμως.
Καλλιαμπέτσος : … Δηλαδή επί της ουσίας ότι η κατασκευή της δεξαμενής προβλέπει κατανάλωση νερού 150 κυβικά και εδώ είναι 96, κυρία Πλούμη οι Καγκέλες δεν θα έχουν νερό όταν πάει νερό με … αγωγό στο Κλήμα.… Όχι. Γιατί διαχειριστήκατε τα του Δήμου και εσύ και ο κύριος Παγώνης. Μα δεν με καταλάβατε. Ένα έργο το οποίο δεν επιτελεί κανένα σκοπό. … (ασαφής παρέμβαση) …
… (διακοπή μικροφώνου) …
Πρόεδρος : Δε θέλει κάποιος άλλος κύριος το λόγο; Ο κύριος Κουτσούμπας.
Κουτσούμπας : Για ποιο λόγο να παραλάβουμε το έργο μισό και να μην τον αναγκάσουμε να το φτιάξει ολόκληρο και το υπόλοιπο ότι λείπει. … Ε τι να κάνουμε τώρα; Να τη ρίξει να φτιάξει μία άλλη. Ξέρω γω; … Εφόσον μας λέει ο κύριος Καλλιαμπέτσος δεν θα έχει νερό το ένα χωριό.
Πρόεδρος : Λοιπόν κύριοι προχωρούμε για ψήφιση, επειδή ειπώθηκε ότι υπάρχει άλλη εισήγηση που έχουν πάρει στα χέρια τους οι κύριοι – κύριοι σύμβουλοι, απ’ αυτή που διάβασε ο κύριος Καλλιαμπέτσος, είπατε ότι … Ναι. Α! Ωραία! Με την εισήγηση όπως τη διάβασε ο κύριος Καλλιαμπέτσος… (ασαφής παρέμβαση) …
Η εισήγηση κύριε Καλλιαμπέτσο, μπορείτε να τη διατυπώσετε με λίγα λόγια στο διά ταύτα, την εισήγησή σας; Μη παραλαβή …
Καλλιαμπέτσος : Είπα στην αρχή μη παραλαβή αλλά το διά ταύτα κύριε πρόεδρε είναι η μη παραλαβή βέβαια αλλά κι αυτό που γράφω στο τέλος : σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω την προώθηση αρμοδίως του εν λόγω Πρωτοκόλλου παραλαβής με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την περαιτέρω δικαστική και διοικητική διερεύνηση. Σαφέστατο …
Πρόεδρος : Λοιπόν θα παρακαλούσα ποιοί … (ασαφής παρέμβαση) … Διοικητική διερεύνηση.
Δήμαρχος : Αυτή είναι υποχρεωτική. Η διοικητική είναι υποχρεωτική να γίνει.
Πρόεδρος : Ωραία.
Δήμαρχος : Εντάξει; Ότι είναι να γίνει από κει πέρα. Και εφόσον προκύψουν θα πάει και δικαστικά. Αυτό είναι όμως, δεν είναι πρώτα δικαστικά και διοικητικά, είναι διοικητικά και δικαστικά. Εντάξει; Διοικητική διερεύνηση και εφόσον θα προκύψουν και δικαστική. … (ασαφής διάλογος) …
Καλλιαμπέτσος : Συγνώμη. Το δικαστική με το διοικητική δεν έχει καμία σχέση. Αυτή η απόφαση θα πάει στον προϊστάμενο και θα συστήσει Επιτροπή η οποία Επιτροπή θα έρθει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό είναι η διοικητική διερεύνηση. Η δικαστική διερεύνηση είναι ο εισαγγελέας θα πάρει να δει αν υπήρξε αδίκημα. Που είναι αυτό αδίκημα. Αλίμονο! Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.

Να πω και το άλλο; Να πω και κάτι άλλο δήμαρχε; Εάν δεν το στείλουμε δικαστικά η Επιτροπή αυτή μπορεί να αποφασίσει μετά από πέντε χρόνια… (ασαφής παρέμβαση)…

Η Επιτροπή αυτή θα αποφανθεί μετά από πέντε χρόνια. Μετά από πέντε χρόνια παραγράφεται το αδίκημα. … (ασαφής διάλογος) …

Καλλιαμπέτσος : Συγνώμη. Το δικαστική με το διοικητική δεν έχει καμία σχέση. Αυτή η απόφαση θα πάει στον προϊστάμενο και θα συστήσει Επιτροπή η οποία Επιτροπή θα έρθει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό είναι η διοικητική διερεύνηση. Η δικαστική διερεύνηση είναι ο εισαγγελέας θα πάρει να δει αν υπήρξε αδίκημα. Που είναι αυτό αδίκημα. Αλίμονο! Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.

Να πω και το άλλο; Να πω και κάτι άλλο δήμαρχε; Εάν δεν το στείλουμε δικαστικά η Επιτροπή αυτή μπορεί να αποφασίσει μετά από πέντε χρόνια. …(ασαφής παρέμβαση)…

Η Επιτροπή αυτή θα αποφανθεί μετά από πέντε χρόνια. Μετά από πέντε χρόνια παραγράφεται το αδίκημα. … (ασαφής διάλογος) …

Καλλιαμπέτσος : Για τους λόγους αυτούς προτείνω την προώθηση αρμοδίως του εν λόγω πρωτοκόλλου παραλαβής με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πάρουμε σήμερα του Δήμου για την περαιτέρω δικαστική και διοικητική διερεύνηση. … (ασαφής διάλογος) …
Πρόεδρος : Προχωρούμε για ψήφιση και στο διά ταύτα που είπατε για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω στην εισήγησή σας και θα περαστεί στο διά ταύτα. Ο κύριος Λώλος ναι στην εισήγηση. Ο κύριος Κατσούδας ναι, ο κύριος Καλλιαμπέτσος ναι, η κυρία …
Τριανταφύλλου : Συγγνώμη Τάσο, Μαρία … κατασκευάστηκε ένα υδραγωγείο σαφώς μικρότερο. Είναι δυνατόν να μην προκύψουν ευθύνες;

Ε λοιπόν τι ≪ αν προκύψουν ευθύνες; ≫ Γιατί λέμε ≪αν≫; Κάποιος ευθύνεται. Μπορεί να μην ευθύνεται η Επιτροπή. Να παραπλανήθηκε να … αλλά κάποιος ευθύνεται ρε παιδί μου!

Αφού έγινε ένα υδραγωγείο κατά ένα τρίτο μικρότερο. Άρα να το στείλουμε στον εισαγγελέα να βρει την άκρη ο εισαγγελέας. Εμείς δε λέμε ποιος είναι ο υπεύθυνος.

Πρόεδρος : Προχωρούμε λοιπόν για ψήφιση. Υπάρχει δεύτερη πρόταση ή θα πάμε στου … ; … (ασαφής διάλογος) …
Άγνωστος : Είναι διαφορετικό αυτό που προτείνει ο εισηγητής το διοικητική και δικαστική διερεύνηση από αυτό που κατατίθεται να πάει Διοικητικά και αν κι εφόσον προκύψουν. Είναι τελείως διαφορετική η μια πρόταση από την άλλη. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή μη έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και περαιτέρω … προώθηση διοικητική και δικαστική διερεύνηση.

Γιατί σημαίνει ότι παράλληλα μπορεί να πάει, να διενεργείται ο διοικητικός έλεγχος, παράλληλα ο δικαστικός. Γι’ αυτό είναι διαφορετικό. Ενώ αν πάμε διοικητικά … το θέμα και μπορεί να μην προκύψει ποτέ δικαστική διερεύνηση. Γι’ αυτό εγώ συμφωνώ με τη γνώμη του εισηγητού.

Κατσούδας : Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε; Μισό λεπτό.
Πρόεδρος : Ναι κύριε Κατσούδα.
Κατσούδας : Όπως διατυπώθηκε η πρόταση και όπως προκύπτει από την όλη διαδικασία η διαδικασία η διοικητική μπορεί να διαρκέσει και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια άλλωστε ξέρουμε πώς περπατάει η Δημόσια Διοίκηση κι άλλο το ποινικό αν προκύψει. Μπορεί να μην προκύψει τίποτα. Εμείς δεν κατηγορούμε σήμερα κανέναν. Λέμε ότι έστω ότι διαπιστώνονται αποχρώσεις – ενδείξεις για κάποιο αδίκημα. Διοικητικό ή πειθαρχικό ή ποινικό. Αυτό λέμε. Και έχω την άποψη ότι θα πρέπει να ακολουθήσει δύο δρόμους. Το διοικητικό και το δικαστικό. Τελεία και παύλα.

Πρόεδρος : Προχωρούμε για ψήφιση. Είναι οι προτάσεις, μία του εισηγητή και εν συνεχεία υπάρχει άλλη πρόταση; … … (ασαφής διάλογος) …
Αντωνόπουλος : … Εάν θέλετε υπάρχουν αποχρώσεις … όπως είπε και ο … εδώ πέρα κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις ή κάποιες σκέψεις.
Η πραγματικότητα είναι η εξής : Από ότι κατατέθηκε και ακούσαμε τώρα.
Ένα πρωτόκολλο το οποίο λέει παραλαμβάνω 8 επί 8 και η πραγματικότητα είναι ότι είναι 6 επί 6. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν πιστεύω. Άρα λοιπόν εφόσον δεν αμφισβητείται από κανέναν, είναι ένα γεγονός αυτό καθεαυτό ελέγξιμο. Διότι αν ήταν 7,75 ή 8 … λοιπόν άρα εφόσον δεν αμφισβητείται κάτι, πρέπει αυτό να πάρει το δρόμο του. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μία ομόφωνη απόφαση αυτό για να μην … εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα, εμείς δεν αποδίδουμε σήμερα αυτή τη μη σωστή τήρηση, αυτή πάμε … και αυτή την ένδειξη, όχι την ένδειξη, την απόδειξη έχουμε και στέλνουμε εκεί που πρέπει. Από κει και πέρα είναι έργο της Δικαιοσύνης, είναι έργο της Διοίκησης. Είναι δύο, πάει σε δύο ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες θα κάνουν τη διερεύνηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είναι μία σημαντική απόφαση.

Πιστεύω να είναι ομόφωνη και εκείνος που θα βγάλει το πόρισμα είτε το διοικητικό είτε το δικαστικό, είναι αυτές οι δύο διακριτές εξουσίες. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει να πάμε ομόφωνα σήμερα σ’ αυτή τη θέση για να δείξουμε ότι το Συμβούλιο το Δημοτικό πραγματικά θέλει να χυθεί φως σ’ αυτή την υπόθεση.
Πρόεδρος : Ο κύριος Καραχάλιος Γιώργος έχει το λόγο. … (ασαφής διάλογος) …
Πρόεδρος : Κύριε Καλλιαμπέτσο εντάξει. Ο κύριος Υφαντής. … (ασαφής παρέμβαση) …
Υφαντής : … Κύριε Καλλιαμπέτσο εμένα δεν μου άρεσε … Με ακούτε;

Δεν μου άρεσε το ότι εμπλέξατε το μελετητή με τον επιβλέποντα. Ο μελετητής έκανε μια μελέτη … μισό, μισό λεπτό! …

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω; Βλέπω κάποια εμπάθεια τώρα … Ο μελετητής έκανε μία … να τελειώσω;

Ο μελετητής έκανε μία μελέτη. Την παρέδωσε στο Δήμο, την παρέλαβε ο Δήμος και από κει και μετά τη δημοπράτησε; Δημοπρατήθηκε; Στο γραφείο. Δημοπρατήθηκε; Την πήρε κάποιος εργολάβος, κατασκεύασε και όρισε επιβλέποντα κάποιον άλλον. Τώρα το αν ο μελετητής είναι … συμβαίνει να έχει συγγένεια με το … δεν εμπλέκονται πουθενά. Ούτε στις επιμετρήσεις ούτε πουθενά. Κακώς αναφέρθηκε ο μελετητής και ο γιος με πατέρα. Εντάξει; Δεν έχει καμιά σχέση ο μελετητής με τον επιβλέποντα. … (ασαφής παρέμβαση) …
Υφαντής : Άποψή μου; Εργολάβος το κατασκεύασε το έργο και υπήρχε ο επιβλέπων.… (ασαφής διάλογος) …
Αντωνόπουλος : Ψηφίζουμε αν είναι 8 επί 8 ή 6 επί 6. Αν είναι ο ένας και ο άλλος…
Πρόεδρος : Προχωρούμε για ψήφιση. Μη παραλαβή και στο διά ταύτα θα είναι η διοικητική και δικαστική διερεύνηση…Ακριβώς. Όπως διατυπώθηκε … … (ασαφής διάλογος) …
Προχωρούμε, κύριε Καραχάλιο! Λοιπόν προχωρούμε για ψήφιση…
Όπως διατυπώθηκε η εισήγηση από τον κύριο Καλλιαμπέτσο.
Ποιοί ψηφίζουν;

Ο κύριος Λώλος, ο κύριος Κατσούδας, ο κύριος Καλλιαμπέτσος, η κυρία Ασημάκη, ο κύριος Φλετούρης, ο κύριος Κοκμοτός, ο κύριος Καραχάλιος, ο κύριος Γκόλφης, ο κύριος Χαραλάμπους, ο κύριος Ράπτης, ο κύριος Τσιλίκης, ο κύριος Ευσταθίου, ο κύριος Αντωνόπουλος, ο κύριος Ζέτος, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Τριανταφύλλου με την εισήγηση, η κυρία Βάγια Μήτρου με την εισήγηση του κυρίου Κοκμοτού, του κυρίου Καλλιαμπέτσου συγγνώμη! Εν συνεχεία … ο κύριος Παπαγεωργίου ναι, ο κύριος Παλασκώνης … … (ασαφής διάλογος) …

Και με την πρόταση του κυρίου Παγώνη, τη μη παραλαβή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ψηφίζουν :

Ο κύριος Παλασκώνης, η κυρία Πλούμη, ο κύριος Καραχάλιος, ο κύριος Τσιακούμης, ο κύριος Ζωητός… όχι, ο κύριος Ζωητός ψηφίζει την πρόταση του κυρίου Καλλιαμπέτσου, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Υφαντής και ο κύριος Κουτσούμπας… Ναι το είπα. Ο κύριος Παγώνης, το ανέφερα. Οπότε κατά πλειοψηφία δεν εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 105742/9048/22-12-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Φωκίδας με το οποίο διαβιβά-στηκε στην Υπηρεσία μας το Πρωτόκολλο Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου ≪ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΟΣ≫ με Α.Μ. 1/2009 και άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλλιαμπέτσου Παναγιώτη, μετά από μακρά διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

1. Την μη έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου ≪ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΟΣ≫, με Α.Μ. 1/2009, για τους εξής λόγους:

α) Κακώς υπογράφεται το πρωτόκολλο από το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ευάγγελο Καραϊνδρο, διότι δεν είχε το δικαίωμα, εφόσον είχε οριστεί Σύμβουλος παραλαβής του Έργου ο Παναγιώτης Κωσταράς.

β) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο μελετητής του Έργου Ιωάννης Κολιαλής και ο επιβλέπων Ηλίας Κολιαλής είναι υιός και πατέρας, ουσιαστικά δεν υπάρχει έλεγχος στο Έργο.

γ) Οι Εξωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής κατά τη μελέτη είναι 8,10 μ. επί 8,10 μ. και χωρητικότητας 150 κ.μ. νερού.

Κατά την κατασκευή οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 6,65 μ. επί 6,75 μ. ,ενώ το ύψος είναι σύμφωνα με τη μελέτη. Η χωρητικότητα της δεξαμενής όπως κατασκευάστηκε είναι 96 κ.μ., συνεπώς δεν επιτυγχάνει το στόχο και την πρόβλεψη υδροδότησης των οικισμών Πηγής και Κλήματος.

δ) Η απόκλιση της μελέτης από τη κατασκευή είναι 1/3 μικρότερη. Άρα οι επιμετρητικές ποσότητες του πρωτοκόλλου έπρεπε να είναι μικρότερες, που όμως δεν είναι.

ε) Στην ομάδα – Σκυροδέματα- και στο Άρθρο 24 του τιμολογίου της μελέτης προβλέπονται επιχρίσματα τρυπτά-πατητά με τσιμεντοκονία. Τα επιχρίσματα δεν κατασκευάστηκαν ενώ στο πρωτόκολλο υπάρχει ποσότητα επιχρισμάτων.

2. Την προώθηση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: ≪ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΟΣ≫ με Α.Μ. 1/2009 αρμοδίως με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την περαιτέρω διοικητική και δικαστική διερεύνηση.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Παγώνης Αναστάσιος, Παλασκώνης Κων/νος, Πλούμη Μαρία, Καραχάλιος Γεώργιος, Τσιακούμης Αλέξανδρος, Γιαννόπουλος Αντώνιος, Υφαντής Κων/νος και Κουτσούμπας Κων/νος, οι οποίοι ψήφησαν τη μη παραλαβή του ανωτέρω Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: ≪ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΟΣ≫ με Α.Μ. 1/2009 και την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 157/2011.

*** Το πρακτικό της συζήτησης με τους διαλόγους δημοσιεύεται, όπως ακριβώς εστάλη από το Δήμο Δωρίδας, χωρίς καμιά παρέμβαση.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο