Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ι. ΜΠΟΥΓΑΣ : Και το Υπουργείο Τουρισμού αντίθετο στην επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών στην παραλιακή Φωκίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΑ

Σαφή θέση που συμβαδίζει με τις απόψεις του Βουλευτή Φωκίδας & Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα και των Δημάρχων Δελφών και Δωρίδος λαμβάνει θεσμικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης το Υπουργείο Τουρισμού σε ότι αφορά την επέκταση του θαλάσσιου χώρου για ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στη Φωκίδα.

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού στις 18 Ιουνίου 2024 υπό την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με συμμετοχή του Βουλευτή Φωκίδας και Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης  Μύρωνα Φλουρή, του Δημάρχου Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή και του Δημάρχου Δωρίδος Δημητρίου Γιαννόπουλου, καθώς και Υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου είχε ζητηθεί από την Υπουργό η παρέμβασή της στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για νέες ιχθυοκαλλιέργειες.

-- Διαφήμιση --

Είχε ιδιαιτέρως επισημανθεί ότι  η παραθαλάσσια περιοχή της Φωκίδας είναι ήδη βεβαρημένη από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Επίσης, είχε τονισθεί ο έντονος χαρακτήρας τουριστικής ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου του βόρειου Κορινθιακού, που αναμένεται να πληγεί αν ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός δε λάβει υπ’ όψιν του αυτά τα στοιχεία, ενώ επί τούτου ετέθησαν στη συζήτηση, μεταξύ άλλων, η πρόταση του Δήμου Δελφών να χαρακτηριστεί Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός, αλλά και η συνεχής ανάπτυξη των Τριζονίων στη Δωρίδα, του μόνου κατοικημένου νησιού του Κορινθιακού, που γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια.

Το Υπουργείο Τουρισμού αφού έλαβε υπόψη τις ταυτόσημες θέσεις του Ι. Μπούγα και των Δημάρχων στο υπ΄αριθμ. 12263/01.07.2024 έγγραφο – γνωμοδότηση του προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

«…ο Τουρισμός είναι μια δυναμική δραστηριότητα που συμβάλλειπολλαπλά στην ανάπτυξη των περιοχών της χώρας μας, προσφέροντας ευκαιρίες και στην τοπική κοινωνία. Η συμβολή αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για περιοχές που στερούνται άλλων ευκαιριών, όπως και η ιδιαίτερη περιοχή αναφοράς της μελέτης αυτής. Η παράκτια περιοχή της Φωκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης χωρικής ενότητας ενός σημαντικού τουριστικού προορισμού διεθνούς επιπέδου, τωνΔελφών,ιδιαίτερουπολιτισμικούενδιαφέροντοςπουαπαιτείολοκληρωμένηπολυδιάστατη στρατηγική, διαχείριση και προβολή. Ο συνδυασμός πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς αποτελεί ισχυρό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών. Ήδη σε πρώτο επίπεδο προστατεύεται ως ιδιαίτερος πολιτιστικός χώρος συμπεριλαμβάνοντας και το φυσικό τοπίο που εκτείνεται σε μια ευρύτερη περιοχή.

Η Φωκίδα, πέραν του πολιτισμικού στοιχείου και του φυσικού της ορεινού πλούτου, καθώς αναπτύσσεται, προσφέρει ευκαιρίες αναψυχής και στην παράκτιά της ζώνη, όπου η σύνθετη γεωμορφολογία αλλά και σημαντικοί οικισμοί (όπως το Γαλαξίδι κ.α.) προσελκύουν όλο και περισσότερο επισκέπτες, σε σχετικά ευρεία χρονική περίοδο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί με τρόπο συγκροτημένο και ολοκληρωμένο ως ένας πρότυπος τουριστικός προορισμός εθνικής σημασίας που περιλαμβάνει τους Δελφούς ως κεντρικό πόλο, ορεινές περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και συναφείς, παράκτιες περιοχές με έντονο οικιστικό χαρακτήρα με ευκαιρίες για παραθαλάσσιο τουρισμό (yachting, καταδύσεις κλπ).

Με γνώμονα αυτό το πλαίσιο προσέγγισης, είναι δυνατόν να προσφερθούν περαιτέρω ευκαιρίες διασύνδεσης και με άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, υπό προϋποθέσεις, ώστε να μην αναστέλλεται / παρεμποδίζεται η δυναμική της περιοχής ως τουριστικά αναπτυσσόμενης…».

Στο πλαίσιο των παραπάνω διαπιστώσεων, το Υπουργείο Τουρισμού ειδικά για το ζήτημα της σύσκεψης αναφέρει:

“…..Κατόπιν εξέτασης του φακέλου της Σ.Μ.Π.Ε. του θέματος από την Υπηρεσία μας και βάσει των στοιχείων της μελέτης προκύπτουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες η προώθηση Π.Ο.Α.Υ. αποτελεί προτεραιότητα για τις περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης Υδατοκαλλιεργειών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξή τους δεδομένων των αναγκών για διατήρηση υψηλής ποιότητας των υδάτινων πόρων καθώς και τον περιορισμό συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο.

Η εξεταζόμενη περιοχή εντοπίζεται στον παράκτιο χώρο των Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας του Δήμου Δελφών καθώς και ένα μικρό τμήμα της Δ.Ε. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Στην περιοχή οι υφιστάμενες μονάδες σήμερα καταλαμβάνουν μια συνολική έκταση 434 στρεμμάτων με σε συνολική δυναμικότητα 12.722,50 τόνους / έτος.

Το προτεινόμενο σενάριο για την Π.Ο.Α.Υ. βάσει της ΣΜΠΕ προβλέπει αύξηση της συνολικής έκτασης στα 1.010 στρέμματα (αύξηση κατά επιπλέον 576 στρέμματα ή 132,72%) και της συνολικής δυναμικότητας στους 37.810 τόνους (αύξηση κατά 25.087,50 τόνους επιπλέον ή 197,19%) όπως αναλυτικά εμφαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (συν. 1) με τίτλο «Μετρικά Στοιχεία ΠΟΑΥ».

Σε επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας, μετά την ακύρωση των Αποφάσεων Έγκρισης των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΣτΕ 3632/2015 και 519/2017), οι σχετικές κατευθύνσεις αντλούνται από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού για την περίπτωσή μας το Αναθεωρημένο ΠΧΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ΄/2018).

Σύμφωνα με αυτό για τις υδατοκαλλιέργειες προβλέπεται η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και ελέγχου οργανικού φορτίου και λοιπών ρύπων στην ΠΟΑΥ στο Μαλιακό Κόλπο και στην Παραλία Φωκίδας καθώς πρόκειται για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ν.1650/86, Ν.3937/11, Οδηγία 92/43/ΕΚ).

Ως προς τις κατευθύνσεις σχεδιασμού κατά ενότητα Παράκτιου Χώρου στις ακτές της Φωκίδας και στις Βοιωτικές ακτές στον Κορινθιακό Κόλπο προτείνεται η διατήρηση και η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των υπαρχουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και η προστασία των ακτών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Η ανάπτυξη του τουρισμού προτείνεται σημειακά και σε οργανωμένους οικιστικούς θύλακες, καθώς και η διευκόλυνση σε περιορισμένο όμως βαθμό της παραθεριστικής κατοικίας στις Βοιωτικές ακτές στον Κορινθιακό Κόλπο….”.

Και καταλήγει διατυπώνοντας με ευκρίνεια τις θέσεις του Τουρισμού, αναφέροντας:

«…Με δεδομένο ωστόσο ότι η Υδατοκαλλιέργεια και ο Τουρισμός μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικές χρήσεις στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις για την επέκταση και διόγκωση της παραγωγής στο μέγεθος που προτείνει η ΠΟΑΥ, προβλέπεται δηλαδή μια ετήσια δυναμικότητα (παραγωγή) τριπλάσιας τάξης σε σχέση με την υφιστάμενη ενώ σε έκταση 2,32 φορές μεγαλύτερη από την υπάρχουσα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι ο παράκτιος χώρος της Φωκίδας και της Βοιωτίας που προσφέρει ευκαιρίες αναψυχής, αλλά και ευκαιρίες ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της– κρίνει ότι πρέπει να εξετασθεί μια σημαντικά ήπια λύση τόσον αναφορικά με την συνολική έκταση της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ. όσον επίσης και με την ετήσια δυναμικότητα (παραγωγή) και επιπλέον να ενταχθούν οι προτεινόμενες ζώνες σε περιοχές που δεν υφίστανται τουριστικές εγκαταστάσεις, υποδομές, χρήσεις και δραστηριότητες….»

Με τις θέσεις αυτές που διατυπώνει με σαφήνεια το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο της διαβούλευσης υιοθετεί πλήρως τις απόψεις του Βουλευτή, των Δημάρχων και της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της Φωκίδας, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την δυναμική τουριστική της προοπτική, που αυτονόητα προϋποθέτει την προστασία του περιβάλλοντος.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -