Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τι αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 του Δήμου Δωρίδας και ποιες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τις Κοινότητες

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 10 λεπτά

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, ύστερα από 11415/02.12.2022 πρόσκληση του Προέδρου της, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
« Κατάρτιση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Δωρίδος»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έξι (6) μελών, ήταν:
                Παρόντες                                                                 Απόντες

1. Καπεντζώνης Γεώργιος        –    Πρόεδρος                              Κανένας
2. Γλυμίτσας Γεώργιος              –      Μέλος
3. Ευσταθίου Ανδρέας              –           »
4. Καραχάλιος Δημήτριος        –           »
5. Παλασκώνης Κωνσταντίνος –          »
6. Πολίτης Σταύρος                   –           »

-- Διαφήμιση --

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Ιωάννα Μπαουστάνου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο Ανθής Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.

‘Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο στη συνέχεια μετά την έγκρισή του θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα και διατάξεις που ισχύουν :

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο ειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

Ειδικότερα στις παρ. 4. & 5 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :

« 4. Το συμβούλιο της κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
7. Στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων τη προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικού φορείς της περιφέρειας της κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν
τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτόν. »

Με βάση τα παραπάνω και μετά από έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικός ζητήθηκε από τους πρόεδρους των Κοινοτήτων να αποστείλουν τις προτάσεις τους, και τα περισσότερα από τα συμβούλια των κοινοτήτων υπέβαλλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήσεις σχετικά με έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας.

Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης, το οποίο σε παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξήγησε στα μέλη τον τρόπο και τη λογική κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του διευρυμένου Δήμου, όπως τις κατέγραψαν οι Κοινότητες μας με τις αποφάσεις των συμβουλίων τους και πάντα σύμφωνα με την οικονομικό δυνατότητα του Δήμου.

Επίσης ανέφερε αναλυτικά στα μέλη της επιτροπής τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που υπάρχουν προς υλοποίηση τόσο των συνεχιζόμενων όσο και των νέων έργων, μελετών, όπως τις αποτύπωσαν οι υπηρεσίες αλλά και οι πάγιες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, στο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο επισυνάπτεται.

Στο Τεχνικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται προμήθειες και εργασίες που θα συμπεριληφθούν μόνο στον προϋπολογισμό.

Εφόσον εξασφαλίζονται πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα θα συμπεριληφθούν και έργα που δεν υπάρχουν στο παρόν Τεχνικό πρόγραμμα, τα οποία θα ενταχθούν με τροποποίησή του.

Το Τεχνικό πρόγραμμα 2023 περιλαμβάνει:
· ́Εργα ύδρευσης – αποχέτευσης
· Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος (πλατείες, πεζοδρόμια κ.λπ)
· Συντήρηση οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις – λακκούβες)
· Αντιπλημμυρικά έργα
· Βελτίωση – ύδρευση κτιριακών εγκαταστάσεων, σχολικών κτιρίων
· Έργα αναπλάσεων
· Έργα για συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
· Χρηματοδότηση για σύνταξη και ωρίμανση μελετών
· Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ την Εκτελεστική Επιτροπή για την καταρχήν έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2023.

Ακολούθησε συζήτηση και αξιολόγηση των προτάσεων του Δημάρχου – Προέδρου τησ Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα παραπάνω, εξέτασε το προς έγκριση σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
Ø Την εισήγηση του προέδρου, τις εισηγήσεις των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας και συμβουλίων κοινοτήτων και τις τοποθετήσεις των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α
I. Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2023, ως αναφέρεται στον πίνακα που εμφανίζεται στο τέλος της παρούσας απόφασης.
II. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
(http://sites.diavgeia.gov.gr/dorida).

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο