Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Απάντηση του Υπουργού Υγείας Αθ. Πλεύρη στον Ιωάννη Μπούγα για την “Ανακουφιστική Φροντίδα” ασθενών

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

Τα μέτρα που παίρνονται και θα παρθούν για την “Ανακουφιστική Φροντίδα” ασθενών που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ιωάννη Μπούγα.

Είναι μέτρα που στοχεύουν στη πρόληψη και την ανακούφιση σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών επιπτώσεων, που εφαρμόζονται και διεθνώς με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

-- Διαφήμιση --

Α. Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) τα τελευταία πέντε έτη προβλέπεται η παροχή ευρύτερων υπηρεσιών Κατ ́οίκον Νοσηλείας και Ανακουφιστικής Φροντίδας και ειδικότερα:
· Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017), άρθρο 1, παρ. 2, όπου μεταξύ των υπηρεσιών της ΠΦΥ περιλαμβάνονται η παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας (περ. θ), η κατ ́οίκον φροντίδα υγείας και η κατ ́οίκον νοσηλεία (περ. ιε),
· Ν. 4931/2022 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-2022), «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» :

α) στο άρθρο 1 «σκοπός», παρ. 3, αναφέρεται ότι με τις διατάξεις του μέρους Δ ́ επιδιώκεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την αναδιοργάνωση του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Κατ’ οίκον Νοσηλείας και Φροντίδας Υγείας και
β) στο άρθρο 2 «αντικείμενο», παρ. 3, εδ. α, γίνεται αναφορά στην τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων και θέσπιση νέων «για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και των φορέων παροχής κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας υγείας».

Ειδικότερα, στο Ν. 4931/2022 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-2022) περιλαμβάνονται διατάξεις που ορίζουν την ανάπτυξη και την οργάνωση των υπηρεσιών της Κατ’ Οίκον φροντίδας υγείας, στο πλαίσιο των οποίων δύνανται να αναπτυχθούν και σχετικές υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς που έχουν ανάγκη. Στο μέρος Δ ́ έχει θεσπιστεί η Κατ’ Οίκον νοσηλεία και φροντίδα υγείας και η Κατ’ Οίκον οδοντιατρική περίθαλψη με τα ακόλουθα άρθρα :

  • Άρθρο 50, «Ανάπτυξη και οργάνωση της κατ’ οίκον νοσηλείας (ΚΟΝ) και φροντίδας υγείας σε μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αντικατάσταση άρθρου 28 ν.2071/1992»
  • Άρθρο 51, «Κατ’ οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
    – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 35 ν.4272/2014»
  • Άρθρο 52, «Μεταφορά, διάθεση ναρκωτικών ουσιών – φαρμάκων από ιατρούς και επαγγελματίες υγείας της κατ’ οίκον νοσηλείας»
  • Άρθρο 53, «Κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα Μονάδων και Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Β. Στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, αλλά και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, για τα έτη 2021-2025, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην ανακουφιστική φροντίδα και συγκεκριμένα :

· Ο Στρατηγικός Στόχος (3) περιλαμβάνει θέματα «Τριτογενούς πρόληψης με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη της ανικανότητας, την αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και την πρόληψη των υποτροπών από μία κλινικά ορατή νόσο και την υποστήριξη των
ατόμων να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια και σύνθετα προβλήματα, καθώς και βλάβες της υγείας τους με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής τους ικανότητας, της ποιότητας ζωής και του προσδόκιμου επιβίωσης».
· Ο παραπάνω Στόχος (3) εξειδικεύεται επιχειρησιακά με δράσεις και προβλέψεις για ασθενείς με καρκίνο στον Τίτλο: 3.2: «Ανακουφιστική Φροντίδα Για Ασθενείς με Καρκίνο».

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ανακουφιστική φροντίδα είναι μια διεθνής κλινική πρακτική, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με χρόνιες ασθένειες
και ειδικά με τον καρκίνο. Σκοπός της είναι να προλάβει και να ανακουφίσει το «υποφέρειν» με την έγκαιρη αναγνώριση, άριστη αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και όλων των άλλων συμπτωμάτων, προβλημάτων και αναγκών, σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών (pain relief and palliative care. Geneva; World Health Organization: 2002).

Γ. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 58099/25-7-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Εθνική Επιτροπή για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα» (ΑΔΑ: ΩΤ2Μ465ΦΥΟ-3Δ8) και την αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ.69136/14-9-2018, με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Επιτροπή για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα» (ΑΔΑ: ΩΧΛΡ465ΦΥΟ-ΚΚΞ), λειτούργησε στο Υπουργείο Υγείας η εν λόγω Εθνική Επιτροπή και η υποστηρικτική Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπηση υπηρεσιακών παραγόντων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, λόγω αρμοδιότητας.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων Συλλογικών Οργάνων διαμορφώθηκε πρόταση Σχεδίων Άρθρων Νόμου, καθώς και η Mελέτη Σκοπιμότητας για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα, τα οποία και κατατέθηκαν στο Γραφείο του Υπουργού προς έγκριση και σχεδιασμό περαιτέρω ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κατ’ οίκον Νοσηλεία, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενόψει διαμόρφωσης και σύνταξης των προβλεπόμενων Υ.Α. και Κ.Υ.Α., θα αξιοποιήσει τις σχετικές αναφορές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε να καθοριστούν
διαδικασίες και προϋποθέσεις διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας στο πλαίσιο της Κατ ́οίκον Νοσηλείας αλλά και παραπομπών σε ειδικότερες υπηρεσίες (εφόσον θεσμοθετηθούν), σύμφωνα με ειδικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

Σκοπός της προσεχούς νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας για την ανακουφιστική φροντίδα είναι η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια ή από χρόνια εξελικτική
ασθένεια, με τη δημιουργία και την οριοθέτηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο, συνδυαστικά με τις υπόλοιπες υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών αυτών και των οικογενειών τους.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Σπύρος Δοξιάδης, το οποίο αποτελεί μέρος του Εθνικού χεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025, στο πλαίσιο του Άξονα Στρατηγικής που αφορά στην Τριτογενή Πρόληψη, περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη της ανικανότητας, την αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και την πρόληψη των υποτροπών από μία κλινικά ορατή νόσο και την υποστήριξη των ατόμων να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια και σύνθετα προβλήματα, καθώς και βλάβες της υγείας τους με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής τους ικανότητας, της ποιότητας ζωής και του προσδόκιμου επιβίωσης.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στοχεύουν στην ανάπτυξη, βάση εμπεριστατωμένης στρατηγικής μελέτης σε πρώτη φάση, των ενδεδειγμένων υπηρεσιών που οφείλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να παρέχει στους ασθενείς με καρκίνο και αφορούν τόσο την κατ’ οίκον Φροντίδα ασθενών όσο και την εντός των Γενικών Νοσοκομείων δομών ανακουφιστικής φροντίδας που θα παρέχουν δωρεάν προγράμματα δημιουργίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και συμπληρωματικών θεραπειών σε ογκολογικούς και εν γένει χρονίως πάσχοντες ασθενείς και τις οικογένειές τους στον χώρο της θεραπείας.

Συγκεκριμένα έως το 2025 προβλέπεται να υλοποιηθούν:

1. Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Ανακουφιστικής Φροντίδας για τον Καρκίνο.
2. Εισήγηση σχεδίου Νόμου για την ανακουφιστική φροντίδα.
3. Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα.
4. Υποδομές ανακουφιστικής Φροντίδας εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
5. Ανάπτυξη και Οργάνωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο