Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Με γρήγορα βήματα ο εκσυγχρονισμός του ΟΑΚΑ

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 18 λεπτά

Μια σειρά από προβλήματα και… φθορές σε εγκαταστάσεις του ολυμπιακού αθλητικού πόλου στο Μαρούσι, του ΟΑΚΑ, επιχειρεί να αποκαταστήσει το ΤΑΙΠΕΔ μέσω της γνωστής Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – «PPF») η οποία αναλαμβάνει την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, τη διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

Όπως μας ενημέρωσε ο Γενικός Συντονιστής του ΟΑΚΑ Δωριέας Κώστας Χαλιορής, προς την κατεύθυνση αυτή δημοσιοποίησε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης προωθημένης προμελέτης για εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ.

Το αντικείμενο της σύμβασης

-- Διαφήμιση --

Το αντικείμενο του Αναδόχου θα αφορά στην εκπόνηση προωθημένης προμελέτης για τις εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου. Η προμελέτη θα αφορά σε:

 • Εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κεντρικού Σταδίου, του Κέντρου Υγρού Στίβου (ανοιχτού και κλειστού κολυμβητηρίου) και του Ποδηλατοδρόμιου.
 • Εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο που συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου, την επιφανειακή αποστράγγιση ομβρίων και την αποκατάσταση του συστήματος άρδευσης.

Υπενθυμίζεται, ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει οριστεί με το από 08-11-2021 Πρακτικό της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης σε σχέση με έργο «Ανακαίνισης Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών». Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, επιθυμεί να συνεργαστεί και να αναθέσει υπηρεσίες εκπόνησης προωθημένης Προμελέτης σε εξειδικευμένο και έμπειρο ανάδοχο για εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 22 Ιουλίου για να υποβάλουν προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής.

ΟΑΚΑ – Κεντρικό Στάδιο

Α. Οικοδομικό Έργο

Το στάδιο κατασκευάσθηκε την περίοδο 1980-82, με βάση τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της Weidleplan Consulting GmbH. Τα κάτωθι δομικά ευρήματα εντάσσονται στο αντικείμενο του Μελετητή:

1) Σε αρκετά σημεία όπως στις δοκούς που φέρουν τις κερκίδες, στα τοιχία των κερκίδων του σταδίου και στο χώρο του διαδρόμου προθέρμανσης παρατηρούνται τοπικές αποφλοιώσεις του σκυροδέματος ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποκαλυφθεί ο σιδηρός οπλισμός, ο οποίος παρουσιάζει διάβρωση. Ο Μελετητής θα εντοπίσει τις θέσεις αυτές και θα προτείνει μεθόδους/υλικά επισκευής και αποκατάστασης.

2) Στην περίμετρο του σταδίου στο κενό μεταξύ άνω και κάτω διαζώματος των κερκίδων υπάρχουν τοποθετημένα πολυκαρβονικά φύλλα για λόγους προστασίας των θεατών από τα καιρικά φαινόμενα και βελτίωση της ακουστικής του Σταδίου (λειτουργούν ως ανεμοθωράκια). Τα συγκεκριμένα φύλλα έχουν υποστεί γήρανση (σε μεγάλο μέρος αυτών έχει εξαντληθεί το όριο ζωής τους), ενώ καταστρέφονται προοδευτικά από τον άνεμο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πιθανά προβλήματα ασφάλειας για τους θεατές. Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει και θα εντοπίσει το σύνολο των πολυκαρβονικών φύλλων – θα εντοπίσει αυτά των οποίων το όριο ζωής έχει εξαντληθεί και θα προτείνει μεθόδους αντικατάστασης με χρήση υλικών με τουλάχιστον ισοδύναμα τεχνικά χαρακτηριστικά.

3) Παρουσιάζονται φθορές και προβλήματα στεγανότητας αρμών περιμετρικά του Σταδίου, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται έντονα θέματα υγρασίας/ στεγανότητας στην πλάκα οροφής των γραφειακών και λοιπών χώρων καθώς και στην κλειστή αίθουσα Χειροσφαίρισης (Handball) και Πετοσφαίρισης (Volley-ball) (αίθουσα Κασιμάτη). Ο Μελετητής κατόπιν επιθεώρησης του προκαθορισμένου τμήματος που βρίσκεται εκτεθειμένο σε εισροές υδάτων από βροχοπτώσεις, θα προτείνει μέθοδο και υλικά αποτελεσματικής στεγάνωσης.

4) Η παροχετευτική ικανότητα εξυπηρέτησης του αγωγού ομβρίων είναι ανεπαρκής με συνέπεια, κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων στην αίθουσα Κασιμάτη, τα όμβρια να βγαίνουν από τα εσωτερικά φρεάτια και να διαχέονται στον εσωτερικό χώρο. Ο Μελετητής θα μελετήσει και θα προτείνει τρόπο βελτίωσης της παροχετευτικής ικανότητας προς τον κεντρικό αγωγό.

 1. H/M Έργο Ψηφιακός μετασχηματισμός περιβάλλοντος Χώρου Κεντρικού Σταδίου

Mε γνώμονα τον μελλοντικό ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΚΑ, ο Μελετητής θα εξετάσει στον περιβάλλοντα χώρο περιμετρικά του Κεντρικού σταδίου την ένταξη ψηφιακών σημάνσεων, “έξυπνου φωτισμού”, ασύρματου δικτύου WIFI για την κάλυψη διαδραστικών δραστηριοτήτων (VR/AR εμπειρίες), ολοκληρωμένα διαδραστικά συστήματα ενημέρωσης (info-points) και περιήγησης (way- finding) κτλ. Όλα τα παραπάνω αφενός μεν θα αποτελέσουν “πιλοτική εφαρμογή” ώστε στο μέλλον να εφαρμοστούν συνολικά στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ και αφετέρου θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό μέσω και του “έξυπνου” φωτισμού του Κεντρικού Σταδίου.

ΟΑΚΑ – Κέντρο υγρού στίβου

Η κατασκευή του Ολυμπιακού κέντρου υγρού στίβου ολοκληρώθηκε το 1991 και αποτελείται από δύο ενότητες εγκαταστάσεων, το κλειστό και το ανοιχτό κολυμβητήριο.

 1. Ανοιχτό Κολυμβητήριο

Το Ανοιχτό Κολυμβητήριο περιλαμβάνει έξι συνολικά κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) τα τοιχώματα των οποίων έχουν κατασκευαστεί από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Ειδικότερα: μια αγωνιστική πισίνα (Ρ5) διαστάσεων 50mx21m και βάθος 2m, μια πισίνα διαστάσεων 20mx17m και βάθος 5m (πρώην πισίνα καταδύσεων), μια πισίνα προθέρμανσης (Ρ4) διαστάσεων 25mx21m και βάθος 1.80m, μια πισίνα χαλάρωσης (Ρ7) διαστάσεων 10mx10m και βάθος 1m, μια πισίνα συγχρονισμένης κολύμβησης (Ρ10) διαστάσεων 33mx25m και βάθος 2m και μια κλειστή οκταγωνική πισίνα προθέρμανσης για καταδύσεις. Επίσης, κατασκευάζονται 2 νέες πισίνες κοινού, μία 20mx25m και βάθος 2,20m, καθώς και μία για άτομα ΑΜΕΑ 10mx15m με διαβάθμιση βάθους στα 1,20m και 1,60m.

 1. Κλειστό Κολυμβητήριο

Το Κλειστό Κολυμβητήριο περιλαμβάνει 4 συνολικά κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), επίσης με τοιχώματα από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Ειδικότερα: μια αγωνιστική πισίνα (P1) διαστάσεων 50mx21m και βάθος 2m, μια πισίνα καταδύσεων (Ρ2) 25mx12.5m και βάθος 5m, μια πισίνα προπόνησης (Ρ3) 25mx12.5m και βάθος 1.80m και μια οκταγωνική πισίνα προθέρμανσης για καταδύσεις (Ρ9). Το κλειστό κολυμβητηρίου φέρει μεταλλικό στέγαστρο του που στηρίζεται σε 4 πυλώνες τετραγωνικής κάτοψης, πλευράς 4.40m και ύψους 35.00m.

Α. Οικοδομικό Έργο

Ανοιχτό Κολυμβητήριο

 • Τα κάτωθι δομικά ευρήματα εντάσσονται στο αντικείμενο του Μελετητή : 1)Στο στεγασμένο διάδρομο εισόδου από το Κλειστό Κολυμβητήριο παρατηρείται αποσάθρωση του σκυροδέματος και αποκάλυψη των οπλισμών στην κάτω παρειά της άνω πλάκας. Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει την εν λόγω περιοχή και θα μελετήσει/προτείνει τρόπους αποκατάστασης/επισκευής των σκυροδέματος και αντιμετώπισης της εισχώρησης των ομβρίων υδάτων.
 • Στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ5 παρατηρείται φθορά του προεντεταμένου τοιχίου που συνίσταται σε αποκόλληση του σκυροδέματος και αποκάλυψη του χαλαρού οπλισμού, ενώ παρατηρείται και αποκάλυψη και διάβρωση της κεφαλής του τένοντα προέντασης. Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει/εντοπίσει και αξιολογήσει το φαινόμενο/μηχανισμό διάβρωσης μέσω αποκάλυψης του χαλαρού οπλισμού και θα μελετήσει/προτείνει τρόπους επισκευής/αποκατάστασής της φθοράς.
 • Στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ4 παρατηρείται ρηγμάτωση και αποκόλληση τμήματος του σκυροδέματος στη βάση ενός κοντού υποστυλώματος της δεξαμενής. Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει/εντοπίσει την αιτία ρηγμάτωσης και αποκόλλησης του τμήματος σκυροδέματος και θα μελετήσει/προτείνει τρόπο αποκατάστασης.

Κλειστό Κολυμβητήριο

Η διερεύνηση και αποκατάσταση των κάτωθι δομικών ευρημάτων εντάσσονται στο αντικείμενο του Μελετητή:

Σε τμήμα των χώρων των αποδυτηρίων, των ντους, των χώρων υγιεινής, του χώρου της sauna παρατηρείται εισροή ομβρίων υδάτων από την οροφή τα οποία έχουν καταστρέψει την ψευδοροφή. Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει τους χώρους και θα μελετήσει/προτείνει τη μέθοδο επισκευής και τον τρόπο αντιμετώπισης της εισχώρησης των ομβρίων υδάτων.

Στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ2 παρατηρείται φθορά του προεντεταμένου τοιχίου με αποκόλληση σκυροδέματος και αποκάλυψη και διάβρωση του χαλαρού οπλισμού. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ1 όπου εντοπίζονται εκτεταμένες φθορές των προεντεταμένων τοιχίων της, στο σύνολο σχεδόν της περιμέτρου της, με αποκόλληση μεγάλων τμημάτων σκυροδέματος και εκτεταμένη διάβρωση λόγω οξείδωσης του χαλαρού οπλισμού που έχει αποκαλυφθεί. Το σκυρόδεμα παρουσιάζει, επίσης φαινόμενα ενανθράκωσης σε όλη την περίμετρο της δεξαμενής, ενώ παρατηρείται αποκάλυψη και διάβρωση της κεφαλής των τενόντων προέντασης. Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει /εντοπίσει και αξιολογήσει το φαινόμενο/μηχανισμό διάβρωσης μέσω αποκάλυψης του χαλαρού οπλισμού και θα μελετήσει/προτείνει τρόπους επισκευής/αποκατάστασής της φθοράς.

ΟΑΚΑ – Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο

Α. Οικοδομικό Έργο

1) στη βόρειο-δυτική πλευρά του Ποδηλατοδρομίου, σε τμήμα της πλάκας του επιπέδου 3 (οροφή επιπέδου 2), παρατηρούνται ρωγμές μεγάλου μήκους και πολλαπλών διευθύνσεων. Η περιοχή όπου παρατηρείται το φαινόμενο βρίσκεται μεταξύ των αξόνων 52 και 57 στην κάτοψη 3 του Ποδηλατοδρομίου. Ο Μελετητής θα προβεί σε έλεγχο του φαινόμενου και θα προτείνει κατάλληλο τρόπο και υλικά μόνιμης αποκατάστασης.

2) στη βόρειο-δυτική πλευρά του Ποδηλατοδρομίου επίσης εντοπίζεται εισροή ομβρίων υδάτων στους εσωτερικούς χώρους του επιπέδου 1, κάτω από τον προαύλιο χώρο του επιπέδου 3. Η περιοχή όπου παρατηρείται το φαινόμενο βρίσκεται μεταξύ των αξόνων 54 και 56, στην κάτοψη του επιπέδου 1 του Ποδηλατοδρομίου. Ο Μελετητής θα προβεί σε έλεγχο του φαινόμενου και θα προτείνει κατάλληλο τρόπο και υλικά μόνιμης αποκατάστασης.

3) Παρατηρείται εκτεταμένη αποκόλληση της βαφής της εσωτερικής ξύλινης επένδυσης του στεγάστρου. Ο Μελετητής θα προβεί σε έλεγχο του φαινόμενου και θα προτείνει κατάλληλο τρόπο και υλικά μόνιμης αποκατάστασης.

4) Επίσης ο Μελετητής θα προβλέψει υλικά και τρόπο συντήρησης της πίστας (ειδικού ξύλινου δάπεδου) του ποδηλατοδρομίου η οποία έχει υποστεί φθορές από την εισροή ομβρίων υδάτων.

ΟΑΚΑ – Περιβάλλων Χώρος

Α. Έργα πολιτικού μηχανικού

 1. Θα μελετηθεί η Αρχιτεκτονική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αρχές σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Μελέτης θα αποτελέσουν: 1) η ανάγκη δημιουργίας αίσθησης πάρκου με ενίσχυση των χώρων πρασίνου,

2) η ανάγκη διαμόρφωσης χωρών αναψυχής, περιπάτου, άθλησης (π.χ ποδήλατο, ήπιο τρέξιμο κλπ.) και ξεκούρασης (π.χ κιόσκια, πέργκολες) μέσα στο πάρκο και η ανάδειξη τοποσήμων,

3) η αποξήλωση φθαρμένων υλικών δαπεδοστρώσεων και η αντικατάστασή τους από ίδια υλικά (επαναχρησιμοποιούμενα ή νέα),

4) η χρήση νέων-εναλλακτικών υλικών δαπεδοστρώσεων με μικρούς συντελεστές απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μικρή θερμοχωρητικότητα και με γνώμονα την ασφαλέστερη διακίνηση των χρηστών/επισκεπτών και την καλύτερη αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων,

5) η ανάγκη αποτελεσματικής επιφανειακής απορροής ομβρίων.

Στο πλαίσιο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα στις προτεινόμενες λύσεις του Μελετητή, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι εν δυνάμει τροποποιήσεις που δύναται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτών, π.χ. τροποποίηση φωτισμού, χωροθέτηση χώρων στάθμευσης καθώς και οι προσβάσεις σε αυτούς, κλπ.

 1. Υφιστάμενα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νέα μελέτη · Φωτοστοιχεία από Κέντρο Αντισφαίρισης προς το τόξο της Αγοράς · Φωτοστοιχεία εκατέρωθεν του σιντριβανιού Fontana · Σιντριβάνι Fontana ·Πρόσφατες φυτεύσεις δεκάδων δέντρων (πλατάνια) ·10 pavilions στη βόρεια πλευρά του ΟΑΚΑ που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία ·2 pavilions εκατέρωθεν της εισόδου της λεωφόρου Κύμης ·οι νέες κολυμβητικές δεξαμενές του ανοιχτού κολυμβητηρίου ii. Περιοχές του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ που εξαιρούνται της μελέτης ·Το Κέντρο Αντισφαίρισης και ο περιβάλλων χώρος που του αναλογεί ·O χώρος στάθμευσης οχημάτων (P5) και ο περιβάλλων χώρος που αναλογεί στο Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης. ·Λοιπές περιοχές που περκλείονται από την πράσινη εστιγμένη γραμμή στο ανωτέρω σχέδιο απεικόνισης που περιλαμβάνουν τον χώρο του προπονητηρίου και τις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε πυροσβεστική, αστυνομία, «Δημόκριτο», καθώς και οι ξενώνες.

Επιφανειακή αποστράγγιση ομβρίων: Ο Μελετητής επίσης θα εκπονήσει υδραυλική μελέτη που θα περιλαμβάνει:

 • επιβεβαίωση των υφιστάμενων δικτύων και έλεγχο επάρκειάς τους
 • επέκταση / τροποποίηση του δικτύου, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Β. Η/Μ Έργο

Φωτισμός: Ο Μελετητής ανάλογα και με τις επεμβάσεις που θα προταθούν από την αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου, τη μελέτη χώρων στάθμευσης, κλπ., θα συντάξει νέες μελέτες για νέα φωτιζόμενα τμήματα (π.χ. φωτισμός νέων μονοπατιών, νέων χώρων στάθμευσης), ή αποκατάσταση υφιστάμενων τμημάτων (π.χ. αποκατάσταση φωτιστικών δαπέδου – φωτοστοιχείων κτλ.)

Άρδευση: Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει, την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος άρδευσης (σωληνώσεις, ΦΕΑ, αντλιοστάσια κτλ.) και θα συντάξει τις απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Λοιπές παρεμβάσεις: Ανάλογα με τις επεμβάσεις που θα προταθούν από την μελέτη Αρχιτεκτονικής τοπίου, στο αντικείμενο του Μελετητή επίσης περιλαμβάνονται μελέτες όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: · Αποκατάσταση Υδάτινων στοιχείων (Λίμνες, Fontana) · Η/Μ εγκαταστάσεις νέων τοποσήμων · Αναβάθμιση των 2 pavilions εκατέρωθεν της εισόδου της λεωφόρου Κύμης

«Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)» – Ταμείο Ανάκαμψης

Να θυμίσουμε ότι ευρύτερα το ΤΑΙΠΕΔ (μέσω του PPF) έχει αναλάβει την «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)», μια δράση που χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος του έργου είναι η επισκευή, η συντήρηση και η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή του, να αναβαθμιστούν οι υποδομές του, να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας του και να διατίθεται ασφαλές, λειτουργικό, ανταποδοτικό και βιώσιμο για την ενίσχυση του αστικού αθλητισμού και των δράσεων αναψυχής. Ηδη, προ ολίγων μηνών επαναπροκήρυξε σχετικό διαγωνισμό για να βρει ανάδοχο οποίος θα αναλάβει την «ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιθεώρηση και ο εκτενής έλεγχος των μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών φύλλων επικάλυψης των εξής κατασκευών του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ): – Του στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου. – Του στεγάστρου του Ποδηλατοδρομίου. – Των δύο εισόδων. – Του Τείχους των Εθνών. – Της Αγοράς.

Ευρύτερα, η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θεωρείται απαραίτητη προκειμένου το ΟΑΚΑ και η λειτουργία του να συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και να αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό πόλο για την προώθηση των αθλημάτων και την αναβάθμιση της αστικής περιοχής όπου είναι τοποθετημένο.

Τα βασικά μέρη του έργου είναι τα ακόλουθα:

 • Επιθεώρηση και συντήρηση/επισκευή/αντικατάσταση των μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών των στεγάστρων των εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση, αναβάθμιση και εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου
 • Μελέτη βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο