Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τι αλλάζει με τις άδειες ΤΑΧΙ στη Δωρίδα – Σε ποια χωριά της Δωρίδας αντιστοιχούν οι 31 υφιστάμενες άδειες

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 18 λεπτά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δελμούζος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας έτους 2022.

Με την πρόσκληση καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Πέμπτη 31/03/2022 ώρα 14:30, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του ν.4070/2012.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα διοικητική μονάδα.

-- Διαφήμιση --

Οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

Διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές θα προσδιορισθεί με απόφαση του περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο και την ανάρτηση της κατάστασης με τα στοιχεία αιτήσεων[1]αιτούντων.

Οι έδρες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας είναι 88 εκ των οποίων οι 57 στο Δήμο Δελφών και οι 31 στο Δήμο Δωρίδας.

Ειδικότερα στο Δήμο Δωρίδας υφίστανται σήμερα οι εξής άδειες ανά χωριό :

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ          2

ΓΛΥΦΑΔΑ              2

 ΔΡΟΣΑΤΟ            1

ΕΡΑΤΕΙΝΗ            3

ΕΥΠΑΛΙΟ              4

ΚΑΛΛΙΘΕΑ            1

ΚΑΣΤΡΑΚΙ             1

ΚΛΗΜΑ                 1

ΛΙΔΟΡΙΚΙ               6

ΜΑΛΑΜΑΤΑ         1

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ       1

ΜΑΡΑΘΙΑ              1

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ    1

ΣΕΡΓΟΥΛΑ            1

ΣΩΤΑΙΝΑ               1

ΤΟΛΟΦΩΝΑ         1

ΤΡΙΚΟΡΦΟ            1

ΦΙΛΟΘΕΗ              1

ΧΑΝΙΑ                    1

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12)

 1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α’ του ν. 4070/12.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατρέψουν την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που κατέχουν.
 4. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του Ν.4070/12)

 1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του ν.4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατρέψουν την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που κατέχουν.
 5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

 ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στην Άμφισσα μέχρι την Πέμπτη 31/03/2022 και ώρα 14:30:

 1. Αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ειδικά ορισμένο για το σκοπό αυτό. (Έντυπο αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας).
 2. Φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλην των δικαιολογητικών 1. και 2. των παρακάτω Α. & Β. ενοτήτων).

Α. Φυσικά πρόσωπα

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γ ενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του ν.4070/12 (διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 3. Φορολογική ενημερότητα.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 5. Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
 6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Β. Νομικά πρόσωπα

 1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γ ενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι (διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 5. Φορολογική ενημερότητα.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 7. Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
 8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου εκ μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου.

Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.

Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας https://pste.gov.gr/ και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr).

Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της.

Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 16 Μαΐου 2022.

Πληροφορίες : Μ. Φλώκου Τηλέφωνο : 22653 52310

E-mail m.flokou@fokida.pste.gov.gr

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο