Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΓΚΙΩΝΑ – Επιστολή του ΔΣ του Αναγκαστικού Συν/σμού ιδιόκτητου Δάσους «Πελέσι» Συκιάς προς το Δ. Δωρίδας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ

Θέμα : Διερευνητικές γεωτρήσεις στην Γκιώνα από την εταιρεία “IMERYS  ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ”

Ενημερωθήκαμε, ότι η εταιρεία IMERYS έχει καταθέσει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έγκριση διερευνητικών γεωτρήσων βωξίτη και οδών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του όρους Γκιώνα, εντός του Δημόσιου Μεταλλείου HANSA και των Ο.Π. 255, 256, 257, 292 και 318 των Δήμων Δελφών και Δωρίδος της Π.Ε.Φωκίδας” ΠΕΤ: 2007342815»

-- Διαφήμιση --

Το δάσος «ΠΕΛΕΣΙ» στην Γκιώνα συνορεύει με τον ποταμό Μόρνο, το ρέμα «Καλαντζόρεμα» όριο με την περιφέρεια της Τ.Κ. Στρώμης, την περιφέρεια της Τ.Κ. Συκιάς. Είναι περιοχή απείρου φυσικού κάλλους ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 στην οποία μετά λύπης παρατηρήσαμε ότι σχεδιάζεται να γίνουν δύο διερευνητικές γεωτρήσεις και δυνητικά εξορύξεις, στην ειδικότερη θέση «Πέρα Κανάλια», απόσταση αναπνοής από περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα , από ρέματα που καταλήγουν στο ποτάμι Μόρνο (καταλήγει στη λεκάνη απορροής της τεχνητής λίμνης Μόρνου- υδρεύεται η Αττική), από πηγές και από θερινά βοσκοτόπια κτηνοτρόφων.

Το όρος Γκιώνα, λόγω του πλούσιου γεωμορφολογικού αναγλύφου του, της ποικιλίας των μικροκλιματικών συνθηκών που προσφέρει, αλλά και της απομόνωσης ορισμένων από τους βιοτόπους του, αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα σε βιοποικιλότητα ορεινά συμπλέγματα της Ελλάδας και που όλοι εμείς, δημότες και δημότισσες αυτού του τόπου θα έπρεπε να φυλάμε «σαν κόρη οφθαλμού». Δύο περιοχές Natura 2000 ορίζουν το καθεστώς προστασίας του ορεινού αυτού όγκου και στις δύο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν γεωτρήσεις για τη μεταλλευτική εκμετάλλευση του βουνού. Οι περιοχές αυτές με ονόματα «Όρος Γκιώνα» (GR2450002) και «Κορυφές όρους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκάς, Λαζόρεμα (Τ.Κ. Συκιάς) και Βαθειά Λάκκα» (GR2450007) χαρακτηρίζονται από 9 τύπους οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 1992/43/ΕΟΚ, 9 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 1992/43/ΕΟΚ, 16 είδη του παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 1992/43/ΕΟΚ καθώς και 44 είδη πτηνών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Παράλληλα, η Γκιώνα χαρακτηρίζεται ως ένας από τους 10 χλωριδικούς παραδείσους της Μεσογείου λόγω της εξάπλωσης σε αυτήν 1250 διαφορετικών ειδών χλωρίδας 2 εκ των οποίων απαντώνται αποκλειστικά στη Γκιώνα (Arenaria gionaea, Potentilla kionaea). Συνολικά στο βουνό απαντώνται 150 ενδημικά είδη φυτών της Ελλάδας (φυτά που δεν φύονται πουθενά αλλού στον κόσμο), 103 εκ των οποίων εξαπλώνονται στην εκτεταμένη ζώνη πάνω από το δασοόριο (1750 -2500m), ζώνη στην οποία προβλέπεται να γίνουν 131 γεωτρήσεις και μελλοντικά εξορύξεις που θα αλλοιώσουν σε βαθμό μη αναστρέψιμο τους βιοτόπους αυτούς με ανεπανόρθωτες βλάβες για τα τοπικά οικοσυστήματα και την τοπική χλωρίδα.

Παράλληλα, στη Γκιώνα φιλοξενείται ο νοτιότερος πληθυσμός του είδους Rupicapra rupicapra (αγριόγιδο) το οποίο απαντάται πλέον σε ελάχιστα ελληνικά βουνά, λόγω της έντονης παράνομης θήρευσής του, και στον ορεινό όγκο της Γκιώνας επιβιώνει ένας από τους τελευταίους υγιείς πληθυσμούς της Ελλάδας! Η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (όχληση) αποτελεί μαζί με τη θήρευση μία από τις κυριότερες απειλές για το είδος και σύμφωνα με το πρόσφατα κατατεθειμένο από το Υπουργείο «Σχέδιο Δράσης για το βαλκανικό αγριόγιδο», η προστασία του είδους και των τελευταίων οικοτόπων του κρίνεται επιτακτική για τη βιωσιμότητα του είδους!!!

Αντίστοιχα, η Γκιώνα φιλοξενεί πλήθος πτηνών με εμβληματικότερο αυτών το είδος του χρυσαετού (Aquila chrysaetos) το οποίο παρουσίαζε στο παρελθόν έντονη αναπαραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή και άτομα του είδους παρατηρούνται σποραδικά να επισκέπτονται την περιοχή και ενδεχομένως να αναπαράγονται σε αυτή. Η έντονη ανθρώπινη παρουσία και η μεταλλευτική δραστηριότητα ενδέχεται να καταστρέψει πιθανές θέσεις φωλιάσματος του είδους καθώς και να επηρεάσει σε βαθμό πολύ έντονο τησυμπεριφορά της αναπαραγωγής του καθώς και τους πληθυσμούς των θηραμάτων του (μικρά θηλαστικά).

Συνολικά, τόσο οι γεωτρήσεις όσο και η μεταλλευτική δραστηριότητα στους εναπομείναντες ορεινούς θύλακες της Γκιώνας που αποτελούν, επιστημονικά αποδεδειγμένα, τα τελευταία καταφύγια άγριας ζωής και βιοποικιλότητας του βουνού με είδη εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας, θα απειλήσει σοβαρά την εξάπλωση τόσο φυτικών όσο και ζωϊκών ειδών και θα αλλοιώσει σε βαθμό μη  αναστρέψιμο των σύνολο των τελευταίων ανέπαφων βιοτόπων του βουνού, ενώ θα απειλήσει με εξαφάνιση είδη όπως τα στενά ενδημικά είδη φυτών (Arenaria gionaea, Potentilla kionaea) που φύονται αποκλειστικά στη Γκιώνα και πουθενά αλλού ή είδη θηλαστικών όπως το αγριόγιδο. Οι σχηματισμοί που κυρίως θα πληχθούν από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν στην οροσειρά της Γκιώνας και τα συνοδά έργα αυτών όπως η διάνοιξη νέων δρόμων, είναι σχηματισμοί που καθιστούν την περιοχή ως περιοχή μεγάλης οικολογικής σημασίας, δηλαδή οι βραχώδεις σχηματισμοί των κορυφών της και οι απότομες πλαγιές των ρεματιών της καθώς και η εκτεταμένη αλπική ζώνη με την πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Το σύνολο των έργων που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου (γεωτρήσεις, εξορύξεις, διάνοιξη δρόμων, θέσεις απόθεσης μπαζών κτλ) αποτελούν, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μελέτες, πολύ σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των ειδών  βιοποικιλότητας του βουνού και θα οδηγήσουν στην πλήρη υποβάθμισή του.

Επίσης, δεν έχει εκπονηθεί η απαραίτητη υδρογεωλογική μελέτη για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, όπως στην προς έγκριση ΜΠΕ αναφέρεται.

Θεωρούμε ότι η εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης, η οποία προβλέπεται στο ΦΕΚ  4673 Β/2017 της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υδροδότησης των Κοινοτήτων της  περιοχής, αλλά και της πρωτεύουσας της χώρας, επειδή μέρος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής βρίσκεται εντός των μισθωμένων και παραχωρημένων περιοχών στην εταιρεία για έρευνα και εξόρυξη βωξίτη.

Ακόμη η διάνοιξη οδών πρόσβασης χωρίς ειδική περιβαλλοντική μελέτη θα δημιουργήσει προβλήματα στην πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής ενώ η εταιρεία είναι υποχρεωμένη πέραν της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) να εκπονήσει επιπλέον και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) λόγω της ένταξης της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000, όπως είναι υποχρεωμένη από το νόμο και μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονήσει!

Το όρος Γκιώνα αποτελεί περιοχή ερευνών για όλες τις παραπάνω ιδιαιτερότητες και κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί πληθώρα διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών διατριβών ως προς τη γεωμορφολογία, την υδρολογία και τη  βιοποικιλότητά της και όλες συναινούν στην σπάνια ιδιαιτερότητα του βουνού μας  ως προς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα το «Πελέσι» έχει επισκεφθεί η σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Είμαστε κάθετα και ομόφωνα αντίθετοι με τις διερευνητικές εξορύξεις που στοχεύουν στην  εξαφάνιση κάθε είδους δραστηριότητας και εν τέλει και την εξαφάνιση της ζωής μας.

Έχουμε γνώση και εμπειρία, όταν στο άλλο τμήμα της Γκιώνας που «ξεκοίλιασαν» κυριολεκτικά, έχει γίνει κρανίου τόπος με τραγικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία των γύρω κοινοτήτων, αλλά και στο περιβάλλον.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα βιοποριστικά τους επαγγέλματα και γι αυτό φεύγουν.

Όχι μόνο δεν ήρθε ανάπτυξη, αλλά νέκρωσαν ολόκληρες περιοχές.

Η κτηνοτροφία, κύρια απασχόληση των κατοίκων, τείνει να εξαφανιστεί.

Θεωρούμε πως η περαιτέρω εκμετάλλευση του βουνού μας από την εταιρεία IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ” θα οδηγήσει στην παντελή καταστροφή του βουνού και των οικοτόπων του, ενώ παράλληλα θα εξαφανίσει και τις τελευταίες ευκαιρίες ήπιας ανάπτυξης του τόπου μας μέσω δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, όπως η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η ήπια τουριστική ανάπτυξη (οικοτουρισμός, πεζοπορία, ορειβασία) και άλλες που θα πολλαπλασίαζαν τις πιθανότητες αναζωογόνησης του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας.

Ας μην ξεχνάμε ότι συνολικά ο νομός Φωκίδας, ένας από τους φτωχότερους νομούς της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα οδηγηθεί στον πλήρη μαρασμό κατόπιν της εξέλιξης αυτού του έργου καθώς δραστηριότητες που μέχρι πρότινος ήταν εφικτές στην περιοχή θα οδηγηθούν στην ισοπέδωσή τους και το άλλοτε ζωογόνο βουνό θα μετατραπεί σε απέραντο βιομηχανικό πεδίο αφιλόξενο τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους πιθανούς επισκέπτες του.

Δεν μπορεί από τη μια οι εκάστοτε κυβερνήσεις να μιλούν για την καταστροφή του περιβάλλοντος, με συνέπεια την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της και από την άλλη να αδειοδοτούν εταιρίες να καταστρέφουν το περιβάλλον και την οικονομία των τοπικών κοινωνιών.

Καλούμε το Δήμο Δωρίδας και όλους τους φορείς του τόπου μας, να εναντιωθούν στα σχέδια των εταιρειών και να δημιουργήσουν υποδομές για ήπια ανάπτυξη του τουρισμού και της κτηνοτροφίας και να προστατέψουν τα βουνά μας και τους φυσικούς πόρους των περιοχών μας από την καταστροφική λαίλαπα των εξορύξεων.

Εν τέλει, εθνικός πλούτος ενός κράτους δεν είναι μόνο τα κέρδη των εταιρειών, αλλά πρωτίστως, η ευημερία των πολιτών σε ένα υγιές περιβάλλον.

      Ο Πρόεδρος του ΔΣ                              Η Γραμματέας του ΔΣ

Κωνσταντίνος Λακαφώσης                     Αφροδίτη Γ. Λακαφώση

Λιδωρίκι, 4/10/2021

 

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο