Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Πρόσληψη τριών υδρονομέων από το Δήμο Δωρίδας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 11 λεπτά

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών  άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στο Δήμο Δωρίδος και συγκεκριμένα :

Στην Τ.Κ. Γλυφάδας  ένας (1) υδρονομέας

Στην  Τ.Κ. Κονιάκου  ένας (1) υδρονομέας

-- Διαφήμιση --

Στην Τ.Κ.  Μαραθιά   ένας (1) υδρονομέας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση–πρόσκληση που υπογράφει ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης προβλέπονται :

 1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 29/5-4-2021 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  ως εξής:

Α. Υδρονομείς τρία (3) άτομα

 1. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν   29/5-4-2021 απόφαση του καθόρισε  την αρδευτική περίοδο από 20/05/2021 έως 20/10/2021 για τις  TK Μαραθιά και Γλυφάδας  και από 1/7/2021 εως 31/8/2021  για την ΤΚ Κονιάκου

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Όσοι έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν  υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Δωρίδος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. αίτηση συμμετοχής  προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία)

Β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή  για τους άνδρες στα Μητρώα Αρρένων.

Δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:

 1. η γνώση ανάγνωσης και γραφής,2) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπο δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας  της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων .

 1. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον αγρονόμο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου. 

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Φωκίδας και με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων όλων των Δ.Ε. του Δήμου  , στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

 1. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  πέντε εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημέρα  της τελευταίας  δημοσίευσης δηλαδή από 28-4-2021 εως  7-5-2021

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση 33058 Ερατεινή  Τηλέφωνο 2266350300  FAX.2266032323

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο