Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Οι Δασικοί Χάρτες στο στόχαστρο του Δήμου Δωρίδας – Τι προβλέπει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Τεράστιο θέμα έχει προκαλέσει η ανάρτηση των “δασικών χαρτών” όπου εκατοντάδες πολίτες της Δωρίδας βλέπουν να τους παίρνουν μέσα από τα χέρια την περιουσία τους.

Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι τεράστιο και οι πολίτες καλούνται μέχρι 20 Μαΐου σε κατάθεση αντιρρήσεων πράγμα περίπλοκο και οικονομικά επώδυνο.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος πήρε πρωτοβουλία και με εισήγηση του Αντιδημάρχου Στ. Πολίτη φέρνει το θέμα στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας όπου μεταξύ άλλων ζητείται να αυξηθεί η χρονική προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων, η μείωση του τέλους, η πρόσληψη αγρονόμων-τοπογράφων κ.ά.

-- Διαφήμιση --

Αναλυτικά η εισήγηση αναφέρει:

Πρόσφατα αναρτήθηκαν, οι δασικοί χάρτες του Νομού μας, οι οποίοι βέβαια περιλαμβάνουν και περιοχές του Δήμου μας. Η κατάρτιση των δασικών χαρτών αποτελεί γενικά ένα σοβαρό βήμα εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, αλλά και της υποδομής για τη χώρα μας.

Ήδη από την πρώτη επισκόπησή τους, δεκάδες συμπολίτες μας έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς οι δασικοί χάρτες συνταγμένοι χωρίς αυτοψία, έχουν πολλές φορές θεωρήσει εσφαλμένα αγροτικές εκτάσεις (ιδίως με δενδρώδεις καλλιέργειες) ως δασικές, ενώ συχνότατα δεν έχουν λάβει υπ’ όψιν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, άδειες οικοδομής κλπ. ή έχουν υποπέσει σε πρόδηλα σφάλματα χαρακτηρίζοντας αγρούς ως δασικές εκτάσεις.

Ήδη και ενώ βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων – ενστάσεων από τους πολίτες, η οποία είναι 105 ημέρες για τους κατοίκους της Ελλάδας, πλέον 20 ημερών για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Οι προθεσμίες που καθορίστηκαν είναι ασφυκτικές, δεδομένης της κατάστασης που δημιουργεί η πανδημία, με απαγόρευση μετακινήσεων, δυσχέρεια επικοινωνίας με υπηρεσίες κλπ.

Ταυτοχρόνως οι διαδικασίες που προβλέπονται, είναι εξαιρετικά σύνθετες, αλλά και χρονοβόρες. Όλα αυτό έχουν ως αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος απομείωσης αξίας περιουσιών, να μην μπορούν να γίνουν δικαιοπραξίες ή να εκδοθούν οικοδομικές άδειες, να παγώνουν με άλλα λόγια διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η οικονομική επιβάρυνση με την μορφή παραβόλων, μετακινήσεων κ.λ.π. που συνιστά πρόβλημα στις σημερινές συνθήκες για πάρα πολλούς.

Είναι αυτονόητο ότι τα προβλήματα αυτά πλήττουν κυρίως τους οικονομικά πιο αδύνατους συμπολίτες μας και εντείνονται για τις ιδιοκτησίες μικρής αξίας, ιδίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου το κόστος των ενστάσεων μπορεί να υπερβαίνει και την ίδια την αξία του ακινήτου.

Είναι ενδεικτικό ότι για την σύνταξη των αντιρρήσεων σε δασικούς χάρτες που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές, το κόστος διαμορφώνεται από 300 έως 4000 ευρώ, που είναι απαγορευτικό για χιλιάδες αγρότες και εργαζόμενους που δεν έχουν αποταμιεύσεις, αλλά μόνο χρέη και αδυνατούν να πληρώσουν.

Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν έως και σήμερα καλλιεργούνται και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις . Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός τους μπορεί να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής καλλιέργειας, ή την μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις που βοσκίζονται , με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων – επιδοτήσεων , που έλαβαν στο παρελθόν.

Πρακτικά, όλα τα παραπάνω  σημαίνουν ότι πολύ ιδιοκτήτες δεν θα αποφύγουν να μπουν στην διαδικασία των αντιρρήσεων για να χαρακτηρισθούν ως αγροτικές εκτάσεις, που στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις επειδή δασώθηκαν κυρίως λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας.

Με βάση τα παραπάνω, στηρίζοντας τους συμπολίτες μας και τον τόπο μας εν γένει, απαιτούμε :

 

  • Τη διόρθωση λαθών και παραλείψεων που αποτυπώνονται στους χάρτες (πρόδηλα σφάλματα), με την ενσωμάτωση όλων των πράξεων χαρακτηρισμού, δικαστικών αποφάσεων, πράξεων παραχώρησης, οικοδομικών αδειών, εκχερσώσεων που ενισχύθηκαν κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, υφιστάμενο εθνικό, επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, παραλιακές εκτάσεις κ.α. χωρίς επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.
  • Την προετοιμασία από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων (ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί) ώστε: να ενσωματωθούν στους δασικούς χάρτες καλλιεργούμενες εκτάσεις καταχωρημένες στο ελαιοκομικό μητρώο, το αμπελουργικό μητρώο, τη βάση δεδομένων του Ο.Σ.Δ.Ε. καθώς και δασωμένοι αγροί (με χαρακτηρισμό ΑΔ) και εκχερσώσεις (με χαρακτηρισμό ΔΑ) χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης διοικητικών πράξεων, θεωρώντας ως πρόδηλο λάθος άλλο χαρακτηρισμό για αυτές πλην του αγροτικού, το Ελληνικό δημόσιο να μην εγείρει αξιώσεις σε καμία έκταση ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού, πέραν ειδικών περιπτώσεων όπως Εθνικά Πάρκα, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, δημόσια κτήματα με τίτλους κυριότητας, οι οποίες περιπτώσεις θα καθορίζονται εκ των προτέρων, να προστατευτούν αναγνωρισμένα δικαιώματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, που αφορούν χρηματοδοτήσεις, ένταξη σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί το καθεστώς των αγροτικών επιδοτήσεων
  • Τη χρονική διεύρυνση της αποκλειστικής προθεσμίας κατάθεσης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ουσιαστικής τεκμηρίωσης των αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
  • Τη δραστική μείωση του οριζόμενου ειδικού τέλους για το παραδεκτό κατάθεσης των αντιρρήσεων.
  • Την  στελέχωση των Δήμων με Αγρονόμο –τοπογράφο μηχανικό  ως την πλέον ενδεδειγμένη  και επιστημονικά καταρτισμένη ειδικότητα για την υποστήριξη της διαδικασίας ενστάσεων, συνολικά των ενδιαφερόμενων πολιτών και του Δήμου.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -