Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Διαψεύδει η Πένυ Σπυροπούλου τη “Λαϊκή Συσπείρωση Δωρίδας” για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 16 λεπτά

Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση-διάψευση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πένυς Σπυροπούλου στη “Λαϊκή Συσπείρωση Δωρίδας” σχετικά με ζητήματα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορμή το ψήφισμα για την εταιρεία “Νηρέας”.

Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και το πρακτικό της απόφασης για το σχετικό θέμα.

Στην ανακοίνωσή της η Πένυ Σπυροπούλου αναφέρει :

-- Διαφήμιση --

“Με έκπληξη διάβασα το περιεχόμενο της από 11-3-2021 επιστολής σας, επί της οποίας προς αποφυγή παρερμηνειών και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας επισημαίνονται τα εξής:

  1. Η λίστα ομιλητών προβλέπεται τόσο από τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου μας, όσο και από τον πρότυπο και σκοπό έχει την διασφάλιση τοποθέτησης εκάστου δημοτικού συμβούλου με τη σειρά καταγραφής και όχι άναρχα. Ως εκ τούτου το αυθαίρετο συμπέρασμά σας περί περιορισμού διαλόγου, κριτικής και διεκδίκησης απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται, είναι έωλο και απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, είμαι στη διάθεσή σας προκειμένου να με ενημερώσετε σχετικά με το ποιες διατάξεις από τον κανονισμό του Δημοτικού μας Συμβουλίου κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να εφαρμόζονται κάθε φορά και ποιες όχι . . .
  2. Για την καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καλό θα ήταν να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις ή έστω να ζητείτε και να λαμβάνετε αντίγραφα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών ώστε να διαπιστώνετε τι πραγματικά συζητείται και αποφασίζεται εκεί.
  3. Η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για το εκτός ημερησίας διάταξη θέμα «Ψήφισμα για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του ιχθυογεννητικού σταθμού ΝΗΡΕΑΣ» συντάχθηκε όπως ακριβώς αναγνώστηκε η τελική πρόταση προς ψήφιση, με τις τροπολογίες που επήλθαν κατά τη συζήτηση του θέματος, την οποία σημειωτέον υπερψήφισαν οι εκπρόσωποι της παράταξής σας κ. Ιωάννης Λάιος και κ. Χρήστος Δρόσος.

Συμπερασματικά… δικαιολογείται η πλάνη σας περί τα πράγματα ως ένα βαθμό.. αυτό που δεν δικαιολογείται είναι η εμπλοκή ενός διοικητικού οργάνου ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου και των διαδικασιών αυτού σε ζητήματα πολιτικών επιλογών και δημιουργίας εντυπώσεων.

Τέλος εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι η επίμαχη απόφαση είναι παράτυπη, έχετε δικαίωμα να την προσβάλετε αρμοδίως και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας”.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 2/2021 συνεδρίασης δια τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Σήμερα την 09-02-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος ύστερα από την υπ’ αριθ. 1150/05-02-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του ιχθυογεννητικού σταθμού «ΝΗΡΕΑΣ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών συμμετείχαν είκοσι έξι (26) ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1 ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                 14 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                      15 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                   16 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4 ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                    17 ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                           18 ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                 19 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

7 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                         20 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  21 ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                22 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

10 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                      23 ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                      24 ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

12 ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                     25 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ

13 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                           26 ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1 ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καίτοι νόμιμα κληθείς

Επίσης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τους τρεις (3) κληθέντες στην συνεδρίαση Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου μας ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΒΡΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Κοινότητας Υψηλού Χωριού)

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Κοινότητας Ζοριάνου)

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (Πρόεδρος Κοινότητας Τριστένου)

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ευπαλίου κ. ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μανάγουλης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα που αφορούσαν τις αντίστοιχες Κοινότητες.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ανθής Ιωάννης.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Μπάκας Χαράλαμπος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δ.Σ. συμφώνησε ομόφωνα να προταχθούν στη σειρά και να συζητηθούν πρώτα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 5ο, 6ο & 7ο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεραντώνης Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη) κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (που συζητήθηκε τρίτο) και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαθανασίου Θεμιστοκλής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (που συζητήθηκε τέταρτο).

Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρχηγό ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάιο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

«Το κατεπείγον του θέματος αφορά μια παράβαση περιβαλλοντικού χαρακτήρα που κρατάει πολλά χρόνια και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και γι’ αυτό το θεωρώ κατεπείγον. Μπορώ να συνεχίσω, εάν συμφωνεί το Σώμα, στην εισήγηση;»

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρχηγού ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικού Συμβούλου κ. Λάιου Ιωάννη και είδε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συζήτηση του παρόντος εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 2/2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2021

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε και πάλι το λόγο στον αρχηγό ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάιο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

<<Σχετικά με τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του ιχθυογενετικού σταθμού ΝΗΡΕΑΣ ο οποίος έχει τις εγκαταστάσεις του στον παραλιακό οικισμό Χιλιαδού της Τ.Κ. Μανάγουλης, έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ο σταθμός, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, αντλεί νερό από τη θάλασσα μέσω αγωγού άντλησης από αρκετή απόσταση από την ακτή (300 μέτρα από την ακτή), για να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα του νερού.

Όπως και ο τότε Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου αναφέρει με την από 19/9/2019 επιστολή του, με την υπ’ αρ. 1611/4-4-2002 Οριστική Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και καθορισμού αποδέκτη, τα νερά της απάντλησης των εγκαταστάσεων του σταθμού πρέπει να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης (η οποία υπάρχει και λειτουργεί) και από εκεί, με αγωγό σε απόσταση τουλάχιστον 200 μ. μέσα στη θάλασσα από την ακτή.

Αντί αυτού υπήρχε μικρότερος σε μήκος αγωγός, ο οποίος έχει πολλά χρόνια που έχει καταστραφεί και η εκροή των νερών γίνεται επί της ακτής. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί σε σχετικές συναντήσεις, τόσο στον πρώην δήμο Ευπαλίου (το 2009) όσο και στο δήμο Δωρίδας (το 2014) ότι ο αγωγός θα είχε κατασκευαστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα (υπάρχει και σχετική έγγραφη δέσμευση από το 2009).

Κατόπιν τούτων και με δεδομένα επιπλέον ότι, αφ’ ενός μεν ο σταθμός βρίσκεται εντός του συνεχώς αναπτυσσόμενου τουριστικού οικισμού Χιλιαδού, αφ’ ετέρου, η παραλιακή και η παράκτια ζώνη του δήμου Δωρίδας, λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και αξίας που παρουσιάζουν, είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000, ζητάμε από το Δήμο Δωρίδας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την άμεση και ασφαλή επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος, που υποβαθμίζει τη παραλία της Χιλιαδούς.

Η Δημοτική Αρχή και το Τοπικό Συμβούλιο Μανάγουλης, έχουν μια ευθύνη για τη μεγάλη καθυστέρηση αποκατάστασης της παρανομίας, που όλα αυτά τα χρόνια αδράνησαν ή και αδιαφόρησαν για να πιέσουν με όλα τα νόμιμα μέσα, για να αναγκάσουν την εταιρεία να συμμορφωθεί με τη περιβαλλοντική άδειά της.

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι : το φετινό καλοκαίρι να λειτουργήσει ο Ιχθυογενετικός Σταθμός σύμφωνα με την άδεια του.

Καλούμε τη δημοτική αρχή, το Τοπικό Συμβούλιο Μανάγουλης, την μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες να στηρίξουνε την πρόταση μας για την άμεση αποκατάσταση του αγωγού. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Έχουμε καταθέσει και σχετικό ψήφισμα, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Προς την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

Αξιότιμοι κύριοι, με την υπ’ αρ. 1611/4-4-2002 Οριστική Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και καθορισμού αποδέκτη, τα νερά της απάντλησης των εγκαταστάσεων του ιχθυογενετικού σταθμού που βρίσκεται στον οικισμό Χιλιαδού, της τοπικής κοινότητας Μανάγουλης, πρέπει να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης(η οποία υπάρχει και λειτουργεί) και από εκεί, με αγωγό σε απόσταση τουλάχιστον 200 μ. από την ακτή.

Ωστόσο, ο αγωγός αυτός δεν έχει κατασκευαστεί και η εκροή των νερών γίνεται επί της ακτής. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί σε σχετικές συναντήσεις, τόσο στον πρώην δήμο Ευπαλίου (το 2009) όσο και στο δήμο Δωρίδας (το 2014) ότι ο αγωγός θα είχε κατασκευαστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. (υπάρχει και σχετική έγγραφη δέσμευση από το 2009)

Κατόπιν τούτων και με δεδομένα επιπλέον ότι, αφ’ ενός μεν ο σταθμός βρίσκεται εντός του συνεχώς αναπτυσσόμενου τουριστικού οικισμού Χιλιαδού, αφ’ ετέρου, η παραλιακή και η παράκτια ζώνη του δήμου Δωρίδας, λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και αξίας που παρουσιάζουν, είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000, ζητάμε από το εσάς να προβείτεΑΜΕΣΑ σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την άμεση και ασφαλή επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος, που υποβαθμίζει τη παραλία της Χιλιαδούς.

Εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα (ένα μήνα) δεν έχουμε από εσάς, ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη πιστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδείας του ιχθυογενετικού σταθμού, ο Δήμος Δωρίδας θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να διασφαλίσει τη νομιμότητα, τους δημότες και το περιβάλλον της περιοχής.>>

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρχηγού ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικού Συμβούλου κ. Λάιου Ιωάννη, μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία εκφράστηκαν κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με αναφερόμενα στο ανωτέρω ψήφισμα και πρότειναν στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Πολίτη Σταύρο να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές επί του κειμένου του ψηφίσματος αυτού, τις οποίες υιοθέτησε και ο εισηγητής,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, σχετικά με τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του ιχθυογεννητικού σταθμού «ΝΗΡΕΑΣ» που βρίσκεται στον οικισμό Χιλιαδού της Κοινότητας Μανάγουλης.

Ψ Η Φ Ι Σ ΜΑ

Προς την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

Αξιότιμοι κύριοι,

με την υπ’ αρ. 1611/4-4-2002 Οριστική Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και καθορισμού αποδέκτη, τα νερά της απάντλησης των εγκαταστάσεων του ιχθυογενετικού σταθμού που βρίσκεται στον οικισμό Χιλιαδού, της Κοινότητας Μανάγουλης, πρέπει να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης (η οποία υπάρχει και λειτουργεί) και από εκεί, με αγωγό σε απόσταση τουλάχιστον 200 μ. από την ακτή.

Ωστόσο, ο αγωγός αυτός δεν έχει κατασκευαστεί και η εκροή των νερών γίνεται επί της ακτής. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί σε σχετικές συναντήσεις, τόσο στον πρώην δήμο Ευπαλίου (το 2009) όσο και στο δήμο Δωρίδος (το 2014) ότι ο αγωγός θα είχε κατασκευαστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. (υπάρχει και σχετική έγγραφη δέσμευση από το 2009)

Κατόπιν τούτων και με δεδομένα επιπλέον ότι, αφ’ ενός μεν ο σταθμός βρίσκεται εντός του συνεχώς αναπτυσσόμενου τουριστικού οικισμού Χιλιαδού, αφ’ ετέρου, η παραλιακή και η παράκτια ζώνη του δήμου Δωρίδος, λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και αξίας που παρουσιάζουν, είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000, ζητάμε από το εσάς να προβείτε ΑΜΕΣΑ σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την άμεση και ασφαλή επίλυση του ζητήματος.

Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Πολίτη Σταύρο για τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη περιβαλλοντικού προβλήματος.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, που ψήφισε αρνητικά.

Απουσίαζαν κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας του παρόντος εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζέτος Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Ελένη και Γεραντώνης Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 3/2021.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                             (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -