Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

“ Ήλθον, είδον και απήλθον”: o Ι. Μάμμαλης για το φράγμα Τολοφώνας και την επίσκεψη του Υφυπουργού Σκρέκα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 10 λεπτά

 

Μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού κ. Σκρέκα στην περιοχή μας και ειδικότερα στην Τολοφώνα που είναι η τοποθεσία του έργου «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» στη θέση «ΧΑΡΜΙΣΚΟ», ως εντεταλμένος του έργου από το 2011 και μετά τις δηλώσεις   του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θέλω να επισημάνω τα εξής   :

Κάκιστοι χειρισμοί των τοπικών ιθυνόντων, χωρίς καμία ενημέρωση και όλα εν κρυπτώ, οδήγησαν τον Υφυπουργό κ. Σκρέκα σε λανθασμένη και   απόμακρη περιοχή, μακριά από το έργο, ενώ θα μπορούσαν από τον κεντρικό   δρόμο της Τολοφώνας   να τον οδηγήσουν στο   «ΧΑΡΜΙΣΚΟ», ώστε στο γυρισμό να ενημέρωναν τους κατοίκους της Τολοφώνας.

Στο όρθιο, στην ύπαιθρο, στο πόδι έγιναν διαβουλεύσεις, ακούστηκαν διάφορα   ευχολόγια, καρπώθηκαν τις δάφνες ορισμένοι από τους παριστάμενους, χωρίς   όμως ερωτήσεις   για την καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων εδώ και 15 μήνες από την υπογραφή πράξης ένταξης   στις   2-7-2019.

-- Διαφήμιση --

Θέλω να μεταφέρω λοιπόν το θυμό και την αγανάκτηση των κατοίκων της Τολοφώνας και των κατοίκων της περιοχής για την ανεξήγητη συμπεριφορά τους που αγνόησαν, τουλάχιστον, να παρευρίσκονται πρώην ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ τον νυν Πρόεδρο του   Χωριού και   να γίνουν όλα σε μία στενή σύσκεψη καθιστώντας έτσι την επίσκεψη του Υφυπουργού κ. Σκρέκα αφανή και   απαρατήρητη.

Κύριε Υφυπουργέ, έμαθα ότι δεσμευτήκατε ότι μέχρι το τέλος   του χρόνου θα τελειώσουν   οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων και μέσα στο 2021 το έργο θα δημοπρατηθεί. Θέλω όμως να σου εκφράσω προσωπικά την ανησυχία μου αλλά και των συμπολιτών μου διότι από τις 2-7-2019 που υπεγράφη η πράξη ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού ύψους 20.000.000€ και μέχρι σήμερα, μετά από   15 μήνες, δεν έχει γίνει   καμία ενέργεια και ξέρουμε πολύ καλά ότι η   προθεσμία ένταξης έχει καταληκτική ημερομηνία σε 18   μήνες. Ανησυχούμε λοιπόν για   την δημοπράτηση του έργου.

Κύριε Υφυπουργέ, εφ΄ όσον δεν κατέστη δυνατό να τα πούμε από κοντά θέλω να σας υποβάλλω και να σας ενημερώσω σχετικά για την όλη πορεία του έργου από το   2011 έως τις   2-7-2019 για να έχετε   μία ολοκληρωμένη εικόνα.

Το έργο παρουσιάστηκε το 2007 από τον τότε   Δήμαρχο   Δωρίδος    κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΘΙΜΟΥ στο ξενοδοχείο   DELPHI BEACH με κατ’ εκτίμηση  προϋπολογισμού περί τα 3.000.000€. Από τότε   χρειάστηκε να περάσουν αρκετά   χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο σημείο   να ξεκινήσει η σύνταξη μελετών. Η μελέτη   του έργου προκηρύχθηκε τον   Απρίλιο   του 2009, αλλά η   σύνταξή της   ξεκίνησε περί το   2012. Από την άνοιξη του   2013 ήταν σε φάση περιβαλλοντικών εγκρίσεων, μία   διαδικασία που αν   και ούτως ή άλλως ήταν χρονοβόρα στην περίπτωση αυτή υπερέβη κάθε όριο σπάζοντας ρεκόρ καθυστερήσεων. Από το 2011 μέχρι την ημερομηνία πράξης   ένταξής του στις 2-7-2019 έγιναν επίπονες και μεγάλες προσπάθειες για να ολοκληρωθεί ο φάκελος από   πολλές υπηρεσίες του Δασαρχείου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφέρειας, των υπηρεσιών του   Υπουργείου για να   γίνει η ολοκλήρωση του φακέλου και στις 27-4-2015 με απόφαση του   Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. ΗΛΙΑ ΤΣΕΛΙΚΑ και με την ΑΔΑ : ΩΟο80Ρ10-Ξ5Ν. Με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» στη   θέση «ΧΑΡΜΙΣΚΟ» και αρδευτικό δίκτυο στο Δήμο Δωρίδος Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ. Μετά από   όλα   αυτά πραγματοποιήθηκε η υποβολή προτάσεων για συλλογικά   εγγειοβελτιωτικά έργα για το   πρόγραμμα ΠΑΑ 2014 – 2020 από   την Γενική Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Ε/Υ πόρων προς την Διαχειριστική   Αρχή του Υπουργείου και όπου εγκρίθηκε μαζί με άλλα 31 έργα ως επιλέξιμο και με την ευκαιρία θέλω   να ευχαριστήσω την Διευθύντρια κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   και ιδιαίτερα την κ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ για το αμέριστο ενδιαφέρον τους.

Η κατάληξη  κ. Σκρέκα ήταν ότι στις 2-7-2019 με την ΑΔΑ : 66ΚΤ4653ΠΓ-Λ3Δ ο Γενικός   Γραμματέας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ του Υπουργείου Αγροτικής   Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει την ένταξης της πράξης «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ»    με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011442042 στη   Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για   επενδύσεις με υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη , τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014 – 2020.Δικαιούχος της πράξης : Διεύθυνση Βελτιώσεων   και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

Η πράξη   αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα :

Τίτλος Υποέργου Συνολικός προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια     Δαπάνη €)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ   ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  

18.841.180,00

ΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΣΟΔΕΙΑ 50.000,00
Δ.Ε.Η. 50.000,00
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 600.000,00
Ο.Κ.Ω. 200.000,00
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 100.000,00
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 200.000,00
     ΣΥΝΟΛΟ 20.042.180,00

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ). Το   έργο θα δώσει την δυνατότητα κάλυψης των αρδευτικών   αναγκών της περιοχής   σε βάθος χρόνου, συνεισφέροντας παράλληλα στην   αποκατάσταση   των επιβαρυμένων   εξαιτίας της υπεράντλησης, φυσικών   πόρων   κυρίως   των υπογείων υδάτων από όπου   αρδεύεται σήμερα η περιοχή.

Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων ταμίευσης και μεταφοράς νερού   άρδευσης επιτυγχάνεται εξασφάλιση επάρκειας αρδευτικού νερού για την άρδευση 13.000 στρεμμάτων περίπου (ΤΟΛΟΦΩΝΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ – ΠΑΝΟΡΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Για μία ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλλαν στη μεγάλη προσπάθεια που έγινε για την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερα όμως θέλω να   σταθώ στον πρώην Βουλευτή κ. ΗΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   και να τον ευχαριστήσω για   το αμέριστο   ενδιαφέρον του και για την παρουσία του και συμβολή   του   στο Υπουργείο   Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επίσης τον Γενικό   Γραμματέα κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΙΜΗ που στις 2-7-2019 υπέγραψε την   πράξη ένταξης του έργου, όπως επίσης  τους πρώην Υπουργούς κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   και κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ και τον   συντοπίτη   μας   αναπληρωτή Υπουργό οικονομικών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ   ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ που η   παρέμβασή   του ήταν   καταλυτική.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρωτεργάτη   του έργου τον αείμνηστο ΟΔΥΣΣΕΑ   ΚΑΡΑΣΑΧΙΝΙΔΗ.

Κύριε Σκρέκα, η ευθύνη είναι πλέον δική σας   για την ολοκλήρωση του έργου με αυτά που υποσχεθήκατε. Η καθυστέρηση όμως των απαλλοτριώσεων για 15 μήνες   μας ανησυχούν όπως σας   την είχε επισημάνει και   ο βουλευτής Φωκίδας   κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ με την   επιστολή του σ τις 24-6-2020 και σας εγκαλούσε για την καθυστέρηση και απραξία σας για το   θέμα   των απαλλοτριώσεων. Ευθύνη   απραξίας   έχει και ο Περιφερειάρχης κ. ΣΠΑΝΟΣ που σας συνόδευε όπως και ο Δήμος Δωρίδος   και το   Γραφείο Προγραμματισμού για την αδιαφορία τους τελευταίους 15 μήνες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΜΑΛΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο