Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τι απάντησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού στον Ι.Μπούγα για τα προβλήματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη Φωκίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στηρίζει έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και πρόσφατα ανακοινώθηκαν νέα οικονομικά μέτρα στήριξης αυτών με τη διάθεση 12.000.000 Ευρώ, έπειτα από 12 χρόνια με απόλυτη διαφάνεια και κριτήρια ισονομίας.

Αυτό επισημαίνει ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Ιωάννη Μπούγα με την οποία ο βουλευτής αφενός υπέβαλε την από 27.05.2020 επιστολή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας και αφετέρου του επεσήμανε τα προβλήματα των τοπικών αθλητικών σωματείων, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός τονίζει:

-- Διαφήμιση --

Με τη δημιουργία του Μητρώου Αθλητικών Φορέων σε συνεργασία με τον Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιχειρείται να εισέλθει ο αθλητισμός στην ψηφιακή εποχή με τη λειτουργική διασύνδεση αθλητικών φορέων και δημοσίων υπηρεσιών με στόχο τόσο την πραγματική και αξιόπιστη αποτύπωση της ανάπτυξης του αθλητισμού στην Ελλάδα, όσο και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών, των προπονητών, των φορέων και των πολιτών.

Με το μητρώο Αθλητικών Σωματείων διασφαλίζεται ότι η διάθεση δημοσίων πόρων που θα στηρίξουν τα αθλητικά Σωματεία σε μια δύσκολη λόγω COVID19 χρονική στιγμή θα γίνει με διαφάνεια και αντικειμενικό τρόπο. Συγκεκριμένα, την επιχορήγηση θα λάβουν όσα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία προεγγραφής τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Με κοινή απόφαση μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων.

Επίσης, έχουν γίνει τροποποιήσεις στην εισαγωγή στοιχείων και στα υποχρεωτικά πεδία του μητρώου με σκοπό την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Μέχρι σήμερα 25/8/2020, τα εγγεγραμμένα σωματεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προεγγραφής αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α. είναι 5.045. Εξ αυτών, 4.539 έχουν υποβάλλει αίτηση και των 2.331 έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης, η λειτουργία του μητρώου είναι δυναμική και θα συνεχιστεί.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και κατά την περίοδο της καραντίνας, λάβαμε πολύ έγκαιρα και άμεσα μέτρα για την στήριξη της αθλητικής οικογένειας. Συγκεκριμένα, μεριμνήσαμε αστραπιαία για την ένταξη των αθλητικών σωματείων στους επιπλέον ΚΑΔ για τα Μέτρα Στήριξης. Παράλληλα, ετοιμάσαμε πολύ γρήγορα πλαίσιο έμμεσων μέτρων με γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και τη στήριξη των εκατοντάδων χιλιάδων αθλητών.

Αλλά και οι διοικήσεις των Αθλητικών Κέντρων, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προχώρησαν σε γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις, για τη στήριξη των αθλητικών σωματείων.

Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε και σε φορολογικές ελαφρύνσεις, προς όφελος του αθλητισμού.

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε στις 29 Ιουλίου, ρυθμίσαμε ώστε α) τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13% από το 24%), με στόχο τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και τη μείωση των τελικών τιμών τους, καθώς και την τόνωση της ζήτησης τους, και β) η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών να εξομοιωθεί με αυτή των αμειβόμενων αθλητών (να μειωθεί στο 22% από το +45%), όσον αφορά την μετεγγραφή, την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Η εξομοίωση αυτή είναι σκόπιμη για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, λόγω της συνάφειας στις ιδιότητες αθλητή και προπονητή.

Επιπλέον, με τον ν. 4646/2019, προβλέψαμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 45% για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, αλλά και τη μείωση του ποσού του φόρου κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από δέκα τοις εκατό (10%), που ίσχυε, επί των ποσών δωρεών προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Για πρώτη φορά, υλοποιήσαμε πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με τον ΟΑΕΔ: ενισχύουμε το προσωπικό των εγκαταστάσεων μας κατά 249 άτομα και άλλοι 350 γυμναστές διατίθενται σε 147 Δήμους της χώρας.

Ακόμη, θεσπίσαμε το καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης και επιχορήγησης των αθλητικών Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ», βασισμένο σε απολύτως μετρήσιμους δείκτες. Τα χρήματα των επιχορηγήσεων πλέον κατανέμονται στις Ομοσπονδίες με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τις πλήρεις δραστηριότητές τους και με διαφάνεια. Στις 3 Ιουνίου μάλιστα, προχωρήσαμε σε ετήσια τακτική επιχορήγηση που έχει ήδη ανακοινωθεί για τις 48 Αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας μας, ύψους 17,5 εκ. ευρώ.

Τέλος, σχετικά με το καθεστώς των προπονητών, σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, άρθρο 31, παρ. 1 “η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή, επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού”. Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας επαγγέλματος του προπονητή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -