Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ψηφίστηκαν κι άλλες μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ χωρίς σύμφωνη γνώμη Δημάρχου/Περιφερειάρχη

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

 

 

Ακόμα μία δυνατότητα φυγής Υπαλλήλων, μεταξύ άλλων, και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης – δηλαδή του Δήμου, της Περιφέρειας ή του Νομικού Προσώπου ΟΤΑ.

Σχετική τροπολογία ψηφίστηκε χθες 23 Ιανουαρίου 2020 στη Βουλή και περιλαμβάνεται στο ν.4652/2020 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 9).

Αξίζει να καταγραφεί η χρονική σύμπτωση, πως την αμέσως προηγούμενη η ΚΕΔΕ αποφάσιζε ομόφωνα να ζητηθεί η άμεση αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου ώστε “να μην επιτρέπεται κινητικότητα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων”, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το ότι “η διαρροή υπαλλήλων των Δήμων προς άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου είναι μεγάλη” και “κινδυνεύουν να αδειάσουν οι Δήμοι”.

-- Διαφήμιση --

Οι νέες μετατάξεις, λοιπόν, προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.8“ αντιμετώπιση των αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση” του ν.4652/2020.

Το συγκεκριμένο άρθρο ψηφίστηκε θετικά (“Ναι”) από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής.

Καταψηφίστηκε (“Όχι”) από την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25, ενώ το ΚΚΕ ψήφισε παρών.

Ειδικότερα, ο νέος νόμος προβλέπει τα κάτωθι:

« Για την αντιμετώπιση των αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζονται τα ακόλουθα:

Σχετικά με μετατάξεις από άλλους Φορείς:

  1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του Φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
  2. Ο ανώτατος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε: α)150 υπαλλήλους κλάδου Τελωνειακών, εκ των οποίων 70 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, 30 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και 50 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, β)30 υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, γ)5 υπαλλήλους κλάδου Χημικών και δ)5 υπαλλήλους κλάδου Δημοσιονομικών.
  3. Η μετάταξη ενεργείται μετά από Δημόσια Πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται, η Πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαναληφθεί έως την πλήρωση του συνόλου των θέσεων της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου.
  4. Για τη διενέργεια μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον Φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον Φορέα.

Επιπλέον των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.

  1. Η μετάταξη γίνεται με Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του Φορέα προέλευσης. Για τις μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.1 του αρ.2 της ΠΥΣ 33/2006.
  2. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  3. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης μετάταξης.
  4. Για όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους, κατ’ εφαρμογή του παρόντος, ορίζεται πενταετής υποχρέωση παραμονής στη νέα τους θέση.
  5. Η μετάταξη πραγματοποιείται διατηρουμένου του βαθμού, μισθολογικού κλιμακίου, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταταχθέντος και διατηρουμένης της τυχόν προσωπικής διαφοράς. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων μόνο εφόσον είναι συναφείς με το αντικείμενο των θέσεων προς μετάταξη.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο