Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Μέχρι πότε συγκροτείται – Ποιοι συμμετέχουν – Αρμοδιότητες

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 12 λεπτά

Η “Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης” (στο εξής Επιτροπή) συγκροτείται στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους. Πρέπει να συγκροτηθεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός 2 μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών. Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους Δήμους, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

-- Διαφήμιση --

 1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
 2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
 3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
 4. των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα,
 5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
 6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
 7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
 8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
 9. των τοπικών συμβουλίων νέων και
 10. δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Επιτροπής, πλην της ανωτέρω περ.10 και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη.

Συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων Φορέων των ανωτέρω περ.1 έως 9, οι οποίοι ορίζονται μετά από ΚΛΗΡΩΣΗ, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της Επιτροπής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόκειται για «όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες». Ειδικότερα:

α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το αρ.79 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

Η διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 • ο Δήμαρχος,
 • οι Αντιδήμαρχοι,
 • οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου,
 • οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου,
 • οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου έως 300 κατοίκων, καθώς και
 • εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και
 • οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών Αρχών.

Συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της,

 1. υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης ΚΑΙ
 2.  τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση                                                                                                                             

α) είτε από τον ίδιο τον Πρόεδρο

β) είτε από τους Φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με τις ανωτέρω περ.1 έως 9

γ) είτε από το 50% συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την ανωτέρω περ.10.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο 7 εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και, με μέριμνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες και η Επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

Οι Αποφάσεις της αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός ενός μηνός από τη λήψη τους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, εντός 3 μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο Κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή Φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο