Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Συμβούλια Κοινοτήτων : Πότε και πως θα συνεδριάζουν

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 10 λεπτά

Στις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, βάσει του Κλεισθένη, προβλέπεται η ύπαρξη δύο οργάνων διοίκησης και συγκεκριμένα ενός συλλογικού (Συμβούλιο Κοινότητας) και ενός μονοπρόσωπου (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του:

-- Διαφήμιση --

–  μία τουλάχιστον φορά το μήνα, υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή μοναδικό θέμα είναι η ενημέρωση δημοτών σε ορισμένα θέματα,

–  κάθε φορά που το απαιτούν οι υποθέσεις της Κοινότητας,

– όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα,

–  όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτησή του στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, το 1/3 τουλάχιστον των μελών του Συμβουλίου.

Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, το Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση των μελών του που υπέβαλαν την αίτηση, –  όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους στην οποίο θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, 100, τουλάχιστον, κάτοικοι της Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά σταυρών προτίμησης Συμβούλου και επί ισοψηφίας εκείνου που αναγράφεται πρώτος στην Απόφαση ανακήρυξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται, οπωσδήποτε, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος (ημερομηνία και ώρα) πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μπορεί να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και επιδίδεται στους Συμβούλους 3 τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Δημοσιεύεται επίσης στο Γραφείο της Κοινότητας.

Στις περιπτώσεις κατεπείγουσας σύγκλησης του Συμβουλίου, ωστόσο, η πρόσκληση, που πρέπει να αναφέρει γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, είναι δυνατόν να επιδοθεί ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης.

Για το κατεπείγον των θεμάτων αποφαίνεται το Συμβούλιο πριν από τη συζήτηση.

Αδικαιολόγητη παράλειψη του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας να συγκαλέσει το Συμβούλιο επί 2 συνεχείς μήνες, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμά του, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του αρ.234 του ν.3852/2010.

ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ: 

Οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυμα συμμετοχής Δημοτικού Συμβούλου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται και για τους Συμβούλους Κοινότητας.

Έτσι, Σύμβουλος Κοινότητας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Σύμβουλος που, ενώ είχε κώλυμα, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ η σχετική Απόφαση είναι άκυρη.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: 

Τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας, μπορούν με γραπτή δήλωσή τους προς τον Δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το Συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, αυτός εκπίπτει από το αξίωμα του Προέδρου , διατηρεί ωστόσο τη θέση του Συμβούλου Κοινότητας.

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας είναι δημόσιες, μπορεί δηλαδή να τις παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί, και γίνονται στο Γραφείο αυτής υπό την προεδρία του Προέδρου. Προκειμένου να είναι νόμιμη η συνεδρίαση, πρέπει να υπάρχει απαρτία, να παρευρίσκεται δηλαδή ένας ελάχιστος αριθμός Συμβούλων.

Η απαρτία λαμβάνεται στην αρχή της συνεδρίασης, πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και θεωρείται ότι συντρέχει για όλη τη συνεδρίαση, ακόμη και αν μετέπειτα αποχωρήσουν ορισμένοι Σύμβουλοι.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3των μελών του, συνυπολογιζόμενου και του Προέδρου. Επομένως, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των μελών του Συμβουλίου στα 5μελή Συμβούλια είναι τα 3 μέλη.

Η λήψη των Αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέμα ξεχωριστά, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Παράδειγμα: σε Συμβούλιο με 5 μέλη, σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση παρευρίσκονται 4 εξ αυτών, για να ληφθεί απόφαση πρέπει να συγκεντρωθούν 3 τουλάχιστον θετικές ψήφοι. Στην περίπτωση 2 θετικών και 2 αρνητικών ψήφων υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ:

Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το Συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο Κοινότητας δεν έχει απαρτία, δύναται να συνεδριάζει εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που έχουν γραφτεί στην αρχική ημερήσια διάταξη

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα για την ύπαρξη απαρτίας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης (πλασματική απαρτία).

Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Η προαναφερθείσα αρχή, ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαταράσσεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία.

ΑΡΝΗΣΗ ΨΗΦΟΥ – ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: 

Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως “παρών” μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας, καθώς δεν προσμετράτε ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.

Έτσι, σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή αρνούνται να ψηφίσουν δεν υπολογίζονται στα παρόντα, και με βάση την προαναφερθείσα αρχή για την πλασματική απαρτία, η πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που υπολογίζεται βάσει του ελάχιστου αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Με βάση τα ανωτέρω, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση μία πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει σε 5μελή Συμβούλια, 2 τουλάχιστον θετικές ψήφους.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο