Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Νέα εποχή για τη Δωρική Αδελφότητα μετά την τροποποίηση του καταστατικού της

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 13 λεπτά

 

Καθώς η ζωή εξελίσσεται και τα δεδομένα αλλάζουν, έτσι και οι ανάγκες ενός τόπου και των ανθρώπων του μεταβάλλονται.

Παράλληλα, η τεχνολογία εξελίσσεται και παρέχει νέες δυνατότητες. Συνεπώς, δημιουργείται η αδήριτη ανάγκη αναπροσαρμογής του σκοπού, του ρόλου και των διαχειριζόμενων μέσων των Συλλόγων που υπηρετούν τα μέλη τους, ειδάλλως τους ξεπερνούν οι εξελίξεις και καθίστανται ανεπίκαιροι.

Σε αυτό το πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας, αφού αφουγκράστηκε τις ανησυχίες αυτές και έχοντας ως Σωματείο συμπληρώσει 113 χρόνια παρουσίας, ένιωσε την ανάγκη να επανακαθορίσει τον ιστορικό του ρόλο.

-- Διαφήμιση --

Προς το σκοπό αυτό, αποφάσισε να εκσυγχρονίσει το τελευταίο καταστατικό που τροποποιήθηκε το 1973 και να το αναπροσαρμόσει στη νέα εποχή μέσω της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 12 Ιουνίου στη Δωρική Στέγη.

Μετά το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Δωρικής Αδελφότητας  Γιάννη Μπαλατσούρα, ο οποίος επεξήγησε την αναγκαιότητα και σημασία της αναθεώρησης του Καταστατικού μέσω της Γενικής Συνέλευσης, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Σώμα εξέλεξε Πρόεδρο του Σώματος έναν εκπρόσωπο της νέας γενιάς, τον  Θεόδωρο Μαρτέκα από την Αρτοτίνα, πρόσφατα εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας Μιχάλης Δρίτσας παρουσίασε την τροποποίηση του καταστατικού -ισχύον και προτεινόμενες αναθεωρήσεις- και η ψηφοφορία έγινε κατ’ άρθρο, με ζωντανό διάλογο και δια ανατάσεως της χειρός.

Με αφετηρία τους διαχρονικούς σκοπούς που έχουν σχέση με την συνάντηση, επικοινωνία και αλληλεγγύη των Δωριέων και την διαφύλαξη της παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού της Δωρίδας καθώς και την επίλυση προβλημάτων της Δωρίδας, με το νέο καταστατικό που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογος της Δωρικής Αδελφότητας,

 • Εμπλουτίζει το πλαίσιο και τα μέσα επιδιώξεών του
 • Διευρύνει την παρουσία του και κάνει μέλη αποδεκτά μέλη από όλο τον κόσμο, χάρη στο διαδίκτυο, έχοντας συμπληρώσει το 17ο έτος έναντι 18
 • Αποκτά δυνατότητα δημιουργίας φυσικών παραρτημάτων π.χ. στη Δωρίδα
 • Ενισχύει τον συνεκτικό του ρόλο του ως ο κεντρικός φορέας που συνεργάζεται με όλους τους Συλλόγους και λειτουργεί ως η Πανδωρική μαχητική «φωνή» η οποία, όχι μόνο βλέπει το παρελθόν, αλλά παρακολουθεί και ενεργεί στο παρόν και συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος.
 • Αρθρώνει επιστημονικό λόγο, επεξεργάζεται προτάσεις για τα σύγχρονα δημόσια προβλήματα της Δωρίδος
 • Κάνει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις προς την Πολιτεία με στόχο την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής και θεσμικών μεταρρυθμίσεων με προεξάρχον ζήτημα το ρητά το «Πανδωρικό Αίτημα» για τη διεκδίκηση αντισταθμιστικών, αποτιμώντας το οικολογικό κόστος από τη μόνιμη περιβαλλοντική ζημιά που προκάλεσε η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην βελτίωση οδικού δικτύου, στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή, στην κτηνοτροφική, αγροτική και δασική εκμετάλλευση και στην ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας με σεβασμό και σε αρμονία με το περιβάλλον.
 • Βοηθά τους νέους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και επαγγελματικής δικτύωσης
 • Ενημερώνει τους Δωριείς για όλα τα Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο κ.ά.) και συμβάλλει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
 • Πραγματοποιεί επιστημονικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, μορφωτικές διαλέξεις, κ.λπ.)
 • Προβάλλει τη Δωρίδα με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
 • Προστατεύει τον φυσικό και ιστορικό πλούτο
 • Δύναται να συμμετέχει σε ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΑΜΚΕ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου και της Κοινωνίας των Πολιτών της Δωρίδος
 • Καταρτίζει επικαιροποιημένο Μητρώο επιστημόνων, λογοτεχνών, καλλιτεχνών, αθλητών της Δωρίδος με στόχο τη δικτύωση και συνεργασία
 • Δεν αποτελεί πλέον ασυμβίβαστο η θέση αιρετού τοπικού εκπροσώπου και μέλους του ΔΣ της Δωρικής Αδελφότητας
 • Διοικείται από πιο ένα πιο «σφιχτό» και ευέλικτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 11 μέλη έναντι 15 που δύσκολα μπορούν να συνεδριάσουν με απαρτία
 • Η ετήσια συνδρομή επανακαθορίζεται στα 5 ευρώ ετησίως
 • Οι υποψηφιότητες για οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ., εκτός από ενυπόγραφα, δύνανται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά
 • Η ψηφοφορία εκτός από αυτοπρόσωπη παρουσία, πραγματοποιείται και με επιστολική ψήφο ή και με ηλεκτρονική ψήφο, με απόλυτη διασφάλιση της μυστικότητας.
 • Η συμμετοχή μέλους ΔΣ σε συνεδρίασηθεωρείται έγκυρη σε ειδικές περιστάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αυτές είναι εν συντομία οι βασικότερες τροποποιήσεις που εισάγουν τη Δωρική Αδελφότητα στη νέα εποχή, η δε γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε είναι η δημοτική.

Αναμένεται όλες οι αλλαγές και προθέσεις να κριθούν στην πράξη.

Στην επιτυχία του Συλλόγου θα συμβάλλει η εγγραφή περισσότερων ενεργών μελών και η συμμετοχή δυναμικών Δωριέων σε κομβικές θέσεις του ΔΣ, με όρεξη για εθελοντική προσφορά και έργο, ξεκινώντας από τη συμμετοχή τους στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2019.

Η φράση του Μακρυγιάννη «είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ» αποτελεί το βασικό μας σύνθημα στη Δωρική Αδελφότητα.

Επίσης η Γενική Καταστατική Συνέλευση έδωσε την έγκρισή της στο Διοικητικό Συμβούλιο να διερευνήσει την πιθανότητα μετακόμισης σε πιο σύγχρονο κτίριο, με καλύτερη συγκοινωνιακή πρόσβαση και βελτιωμένη δυνατότητα για parking.

Στην επιτυχία της Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης του Καταστατικού συνέβαλαν όλα τα μέλη της Δωρικής Αδελφότητας, ιστορικά αλλά και νεότερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας Χρήστος Μπίμπας καθώς και οι Πρόεδροι Συλλόγων από Αθήνα και Δωρίδα, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Επίσης παραβρέθηκαν ο Αναστάσιος Φλώρος, επικεφαλής της νέας αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Γλυμίτσας, ο Περικλής Λουκόπουλος, υπεύθυνος της ενημερωτικής πύλης DoridaNews και εκδότης της εφημερίδας «TO ΕΥΠΑΛΙΟ» και ο Γιάννης Τσιαμπάς-Ρουμελιώτης, εκδότης της «Σιωπής της Φωκίδας».

Την επιτυχία και αξιοπιστία της διαδικασίας επικύρωσαν με την παρουσία τους ο τέως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τέως ΓΓ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου  Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, η Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Θέκλα Χριστοφορίδου και ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας Κωνσταντίνος Λιάπης.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο