Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Δωρίδος

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 15 λεπτά

 

Για το σημαντικό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων η παράταξη «ΔΩΡΙΔΑ για Όλους» έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική λειτουργία του Δήμου, αφού έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των Δημοτών, αλλά και την ανάπτυξη.

Η χώρα μας έχει θεσμοθετήσει μια σειρά νόμων και διατάξεων, προκειμένου να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

-- Διαφήμιση --

Οι βασικοί άξονες των παραπάνω νομικών κειμένων και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020, είναι οι εξής :

  • Οι Δήμοι πρέπει να αναπτύξουν δράσεις διαλογής στην πηγή, προκειμένου να εκτρέψουν από την ταφή το 40% των οργανικών απορριμμάτων.
  • Οι Δήμοι πρέπει να αναπτύξουν διακριτά ρεύματα ανακύκλωσης για χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, προκειμένου να επιτύχουν ανακύκλωση 65% κατά βάρος του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) πρέπει να σχεδιάσουν και κατασκευάσουν τις αναγκαίες υποδομές (μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, μονάδες κομποστοποίησης, κ.α), προκειμένου να επεξεργάζονται τόσο τα διακριτά ρεύματα αποβλήτων των Δήμων, όσο και τα εναπομείναντα σύμμεικτα απορρίμματα.  

Με βάση τα παραπάνω έχουμε επεξεργαστεί και υλοποιούμεένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων για τονΔήμο μας, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα:

Ενέργειες του Δήμου Δωρίδος ως μετόχου στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Ο Δήμος Δωρίδος, σε συνεργασία με το Δήμο Δελφών, ως μέλη του τοπικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Φωκίδας, έχοντας υπόψη και το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο σχεδίασανέγκαιρα και ενέταξαντο πρωτοποριακό έργο, της «Μονάδας Κομποστοποίησης Φωκίδας και νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)».

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΧΥΤΥ και εντός του έτους 2019 ξεκινάει η λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης.

Με την λειτουργία της Μονάδας ο Δήμος μας μαζί με τον Δήμο Δελφών, θα είναι οι πρώτοι Δήμοι,της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και Πανελλαδικά, που θα αναπτύξουν ένα επιπλέον ρεύμα απορριμμάτων, τον καφέ κάδο για τα οργανικά απορρίμματα, δίπλα στους υπάρχοντες πράσινο και μπλε, στο σύνολο της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Παράλληλα με την λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης έχει ήδη ενταχθεί νέα μελέτη προϋπολογισμού 160.000 ευρώ για αναβάθμιση της βασικής υποδομής, με κατασκευή μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (πράσινος & μπλε κάδος).

Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

Η διαχείριση των αδρανών υλικών θα γίνεται επίσης μέσω του ΦοΔΣΑ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του ΧΥΤΥΦωκίδας, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα οδηγούν τα προς επεξεργασία αδρανή υλικά, (υλικά εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων).

Ο Δήμος Δωρίδος, ήταν από τους πρώτους που έγκαιρα έκλεισε και αποκατέστησε όλους τους ΧΑΔΑ (χωματερές) και σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Ν.Αιτωλοακαρνανίας συνεργάσθηκε για την ασφαλή υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου και την λειτουργία της ανακύκλωσης, χωρίς να του έχει επιβληθεί κανένα πρόστιμο.

Οι πρωτοβουλίες μας συνεχίσθηκαν με την δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων σε εμβληματικές περιοχές του Δήμου μας, όπως στο νησί Τριζόνια.

Ο Δήμος μας πρωτοστάτησε στη δημιουργία, συγκρότηση και λειτουργία του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.

Η 1η καταστατική Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ της Στερεάς Ελλάδας έγινε στο Δήμο μας, στο Ευπάλιο, και σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτό, αφού είμαστε από τις ελάχιστες Περιφέρειες που έχουν διασφαλίσει δημόσια χρηματοδότηση και όχι από Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για όλα τα απαιτούμενα έργα ύψους 121.000.000 ευρώ, ενώ έχουμε ένα από τα χαμηλότερα τέλη διαχείρισης 24,76 ευρώ ανά τόνο με το Φ.Π.Α.

Επιπλέον ο ΦοΔΣΑ στηρίζει τους Δήμους – Μέλη του, με την παροχή τεχνογνωσίας αλλά και ενίσχυσης των Δήμων με υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ενέργειες του Δήμου Δωρίδος για την ανάπτυξη δράσεων διαλογής στην πηγή, την ανακύκλωση και του συστήματος αποκομιδής

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη και καλά οργανωμένη παρέμβαση στο σύνολο του Δήμου με τους παρακάτω άξονες :

Ανάπτυξη 3 διακριτών ρευμάτων στο σύνολο των Δήμου. Αφορά 3 κάδους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, καφέ κάδο για τα οργανικά(η προμήθεια των καφέ κάδων έχει ήδη γίνει και το αμέσως προσεχές διάστημα θα αναπτυχθούν στα χωρικά όρια του Δήμου), μπλε για τα ανακυκλώσιμα και πράσινο για το υπόλειμμα.

Ανάπτυξη επιπλέον ρευμάτων για τα λοιπά ανακυκλώσιμα (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί), σε στοχευμένα σημεία παραγωγής αυτών των αποβλήτων, (εμπορικά καταστήματα, μανάβικα, εστιατόρια, ταβέρνες, supermarket κ.α)

Δημιουργία πράσινων σημείων στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων και μικρών πράσινων σημείων (γωνιές ανακύκλωσης) στις μεγάλες Κοινότητες.

Προμήθεια γερανοφόρων φορτηγών για την μεταφορά ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα κ.α).Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των πολιτών για την άμεση ανταπόκριση σε αυτή την κατηγορία αποβλήτων.

Προμήθεια κινητών, ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών για τον επιτόπου θρυμματισμό των κλαδεμάτων και μεταφορά του θρυμματισμένου υλικού, των δημόσιων χώρων (πάρκα, πλατείες κ.α).

Δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων ατομικών κάδων 3 διακριτών ρευμάτων (καφέ, μπλε & πράσινο κάδο), σε κάθε κατοικία με στόχο την ανταποδοτική χρέωση τελών καθαριότητας, σύμφωνα με την αρχή «πληρώνω για όσα πετάω».

Δημιουργία ανταποδοτικής ανακύκλωσης, μέσω του θεσμού της κάρτας του Δημότη.

Δημιουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης στο σύνολο των σχολείων του Δήμου, με την τοποθέτηση διακριτών κάδων και λειτουργία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης, με διανομή οικιακών κομποστοποιητών στους Δημότες.

Χωροθέτηση του συνόλου των κάδων σε σημεία με εσοχές.

Επέκταση και ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την ανακύκλωση των σχολικών βιβλίων.

Διαρκές πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, στα θέματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.

Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου, για επισκέψεις σε όλα τα σχολεία και ενημέρωση των μαθητών.

Πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων με περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και θεματικές ημερίδες, εκθέσεις κλπ, (παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος κ.α).

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του στόλου αποκομιδής των απορριμμάτων (αυτοκίνητα αποκομιδής διακριτών ρευμάτων, μηχανικά σάρωθρα, πλυντήριο κάδων, γερανοφόρα οχήματα κ.α)

Καθορισμό προγράμματος δρομολογίων του συνόλου των δράσεων αποκομιδής, προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες τον ακριβή χρόνο.

Δημιουργία συντονιστικού κέντρου, για το σύνολο των δράσεων και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Πηγές Χρηματοδότησης

Για όλες τις παραπάνω δράσεις έχουν βρεθεί οι πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα.

  • ΕΣΠΑ 2014 -2020 (έχουν ήδη εκχωρηθεί 23.000.000 ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για χρηματοδότηση δράσεων των Δήμων, (πράσινα σημεία, κάδοι και οχήματα αποκομιδής, πλυντήρια κ.α).
  • Πράσινο Ταμείο, (αφορά χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα).
  • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (αφορά παρόμοιες δράσεις και ειδικότερα χρηματοδοτήσεις μεγάλου κόστους).
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα, (αφορά κυρίως την χρηματοδότηση πιλοτικών και καινοτόμων δράσεων).
  • Αξιοποίηση του θεσμού leasing για τον εκσυγχρονισμό και την συντήρηση του στόλου των οχημάτων του Δήμου.
  • Αξιοποίηση πόρων από προγράμματα, που κατά καιρούς εκπονεί το Υπουργείο Εσωτερικών (Φιλόδημος, κ.ά).

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο