Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Επενδυτικό «παράθυρο ευκαιρίας» για τη Δωρίδα έδειξε ημερίδα στο Λιδωρίκι από Δωρική Αδελφότητα και ΑΝΦΩ

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 16 λεπτά

 

Επενδυτικό «παράθυρο ευκαιρίας» για τη Δωρίδα και τη νεολαία της. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της πρωτοβουλίας ενημέρωσης των κατοίκων της Δωρίδας για τα προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου στο Λιδωρίκι.

Ήταν μία από κοινού πρωτοβουλία του Συλλόγου «Δωρική Αδελφότητα» και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.) με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των Δωριέων για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕ και τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, σε μία κρίσιμη στιγμή όπου πάρα πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα είναι «ανοικτά» ή αναμένονται άμεσα.

Την εκδήλωση «άνοιξε» ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. Χρήστος Γάτος ο οποίος παρουσίασε το άμεσα επικείμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER για Ιδιωτικές Επενδύσεις.

-- Διαφήμιση --

CLLD/LEADER για Ιδιωτικές Επενδύσεις.

Ο Κωδικός Δράσης 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους, παρέχει ενισχύσεις από 40% – 65% και περιλαμβάνει ενισχύσεις επενδύσεων :

 • στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • στην παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • Στην οικοτεχνία και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Επίσης στην οριζόντια εφαρμογή περιλαμβάνει ενισχύσεις επενδύσεων:

 • μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
 • παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

καθώς και :

 • Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας επενδυτής ή μία ομάδα επενδυτών ηλικίας έως 40 ετών που θα συστήσει επιχείρηση η οποία θα ενταχθεί στους κλάδους του τουρισμού, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, θα λάβει ενίσχυση 65%και ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να ανέλθει έως 307.693€. Η ίδια ένταση ενίσχυσης (65%) και προϋπολογισμόςισχύει για υφιστάμενες επιχειρήσειςπου εκσυγχρονίζονται ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου.

Για τις οριζόντιες – ως άνω – δράσεις με προϋπολογισμό έως 600.000 € το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45%, ενώ στην περίπτωση μεταποίησηςγεωργικών προϊόντων σε γεωργικά προϊόντα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40%.

Ο Χρ. Γάτος μέσα από τη μορφή συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων παρουσίασε τα αναμενόμενα προγράμματα και απάντησε σε απορίες του κοινού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΦΩ. ΑΕ (www.anfok.gr), στην έδρα της (Γιδογιάννου37, κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Άμφισσα) και στο τηλέφωνο 22650-79281.

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.- Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. έχει ήδη προ-δημοσιεύσει εκ νέου στην ιστοσελίδα της την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 CLLD-LEADER Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και οι μελετητές τους, να προβούν στην προετοιμασία των προτάσεών τους-φακέλων υποψηφιότητας που θα υποβάλλουν για ένταξη στο εν λόγω τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.

Η οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα γίνει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα έχει ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων-αιτήσεων στήριξης, από 10 Απριλίου έως 10 Ιουλίου 2019.

Τον Χρήστο Γάτο διαδέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας ο οποίος παρουσίασε τα παρακάτω αναπτυξιακά προγράμματα:

ΟΑΕΔ

 • Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματική ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με 100% ενίσχυση (ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού)

ΕΣΠΑ /ΕΠΑΝΕΚ

 1. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικό Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση για αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων με επιδότηση 50%. Λήξη υποβολών 9 Μαΐου 2019
 2. Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις για αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων με επιδότηση από 50% έως 65% ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων
 3. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμόςμε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων. Επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών
 4. Επιχειρούμε Έξωπου ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις. Επιδότηση 50%

Τα Νο2 έως και 4 είναι ανοικτά μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Αναμένονται:

ΕΣΠΑ

 • “Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)” Η δράση θα επιχορηγήσει φορείς Κ.ΑΛ.Ο που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (25.000 €-250.000 €) και το ποσοστό της επιχορήγησης (από 80%-100%) καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών του φορέα και τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που θα δημιουργηθούν.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4399/2016

Οι εντάσεις ενίσχυσης στη Φωκίδα ανέρχονται σε 45% για Μικρές επιχειρήσεις (συντριπτική πλειοψηφία), 35% για Μεσαίες (> από 50 έως 249 άτομα) και 25% για Μεγάλες (>250 άτομα).

Προγράμματα (καθεστώτα) ενίσχυσης:

  1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού εξοπλισμού (ενίσχυση μόνο μέσω φοροαπαλλαγής)– ανοικτό μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2019
 • Γενική Επιχειρηματικότητα (ενίσχυση με 45% φοροαπαλλαγή ήεπιδότηση στο 70% του 45%)–προθεσμία 3ου Κύκλου έως 31 Μαΐου
 • Νέες Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις (με φοροαπαλλαγή ή επιδότηση σε ύψος 45%)- αναμένεται η προκήρυξη του 3ου Κύκλου

 

Αν και η έμφαση στον Αναπτυξιακό Νόμο δίνεται στις φοροαπαλλαγές, η Δωρίδα ανήκει στις «Ειδικές Περιοχές» και έχει ευνοϊκότερη «μεταχείριση».

Συνεπώς ο επενδυτής στη Δωρίδα:

 • Στη «Γενική Επιχειρηματικότητα»δύναται να λάβει επιχορήγηση στο 70% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης του 45%ή, εφόσον το επιλέξει, στο 100% του 45% στην ενίσχυση μέσω φοροαπαλλαγής (μικρή επιχείρηση).
 • Στις «Νέες Ανεξάρτητες επιχειρήσεις», δύναται να λάβει επιχορήγηση στο 100% του 45% στην ενίσχυση μέσω φοροαπαλλαγής (μικρή επιχείρηση).

Να σημειωθεί ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος δεν ενισχύει λιανικό και χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, ενοικιαζόμενα δωμάτια (στον Τουρισμό ενισχύει τα ξενοδοχεία 3* και άνω, κατασκευή ή ανακαίνιση).

Όπως διευκρίνισαν οι ομιλητές, οι παρουσιάσεις ΔΕΝ αποτελούν προτροπή για επενδύσεις, αλλά όσοι έχουν κάποιο σχεδιασμό για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης πρέπει να λάβουν υπόψιν τα «παράθυρα ευκαιρίας» που έχουν ανοιχτεί.

Οι επενδυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνηαναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο και κάθε επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν προσεκτικής μελέτης και αξιολόγησης πολλών παραγόντων.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -