Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ι.ΜΑΜΜΑΛΗΣ: Αυτά έκανα κατά την περίοδο 2011-2018

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

 

Τα πεπραγμένα της περιόδου 2011 – 2018 σε ότι τον αφορά παρουσίασε ο Γιάννης Μάμμαλης με την ευκαιρία της συζήτησης και έγκρισης του προϋπολογισμού 2019 στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου’

Αναλυτικά και σύμφωνα με την εισήγησή του που κατέθεσε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ο Ι. Μάμμαλης ανέφερε τα εξής :

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι,

-- Διαφήμιση --

Ως πρώην Πρόεδρος της Τ.Κ   Τολοφώνος και ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου   Δωρίδος, είμαι υποχρεωμένος να σας υποβάλλω τον απολογισμό των έργων και   των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2011 – 2018.

Η πρωτοβουλία μου αυτή έρχεται αρκετά καθυστερημένα.

Έπρεπε κύριε Δήμαρχε, να είχε γίνει   από όλους μας, (Αντιδημάρχους, εντεταλμένους, Προέδρων Νομικών Προσώπων, Προέδρων Σχολικών Επιτροπών), κατά διαστήματα και ιδιαίτερα πριν από το Φεβρουάριο του 2017 που έγιναν οι αλλαγές, ώστε και εσείς αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν μια πλήρη εικόνα των πεπραγμένων μας.

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ : Εκτελεσθέντα έργα 2011-2014, 296.500 ευρώ, υπάρχει αναλυτική κατάσταση όλων των έργων και των εργολάβων που κατασκεύασαν όλα τα έργα, την οποία κατάσταση την καταθέτω ξεχωριστά.

2. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» : Διαχρονικό έργο μετά από επίμονες προσπάθειες (Δασαρχείο, Υπηρεσίες Άμφισσας – Λαμίας – Λάρισας) ο φάκελος ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με την Α.Δ.Α. ΩΟ080Ρ10-Ξ5Ν που υπεγράφη στις 27-4-2015. Είναι επιλέξιμο και αναπτυξιακό έργο για   τις τοπικές κοινότητες (ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ – ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ). Στις τελευταίες   επαφές μου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και με το τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Ε/Υ Πόρων, το έργο είναι επιλέξιμο και θα προταθεί   στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά τις χρηματοδοτήσεις εγγειοβελτικών έργων για Ταμιευτήρες και για έργα άρδευσης. Σας γνωρίζω ότι το πρόγραμμα άνοιξε και θα προταθεί ως επιλέξιμο, προς την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου, για την τελική ένταξή του.

3. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ» ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ : Η διαδικασία ξεκίνησε τον Μάρτιο του έτους 2011. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις για τα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ λόγω δυσκολιών από τα συναρμόδια Υπουργεία λόγω της παραλιακής ζώνης του αιγιαλού και των εν λόγω νομιμοποιήσεων. Στις 14-12-2015 υπεγράφη η Α.Δ.Α. ΒΤ/90-ΛΑΨ. Το έργο αφορά χρονίζον πρόβλημα στην Παραλία Τολοφώνος όπου μετά από επίμονες ενέργειες και προσπάθειες από το 2011 και με τις χρονοβόρες γνωματεύσεις των συναρμοδίων Υπουργείων για τις αδειοδοτήσεις της παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας και την τελική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση θαλάσσιου χώρου. Στις 6-2-2018 έγινε η προκήρυξη του έργου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Φωκίδος. Στις 13-3-2018 προέκυψε ο μειοδότης του έργου «ΑΧΑΪΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ» με προϋπολογισμό 800.000,00€ και είμαστε πλέον στην τελική φάση παράδοσης – παραλαβής και κατασκευής του έργου.

4. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Σας υπέβαλα έκθεση πεπραγμένων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικής Επιτροπής από 30-9-2014 έως 31-12-2018 στις 29-3-2018 προς το Δ.Σ του Δημοτικού   Συμβουλίου αναλυτικά για τα   αναγκαία και επείγοντα έργα που   έγιναν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία   του Δήμου μας. Με άμεσες πρωτοβουλίες και με την βοήθεια   των δασκάλων βάλαμε τάξη στα οικονομικά   της κρατικής επιχορήγησης, διαπιστώσαμε άμεσες ανάγκες σε όλα τα σχολικά κτίρια, έγινε πλήρης καταγραφή από τους δασκάλους και σε συνεργασία με το Δήμο ολοκληρώθηκαν   όλα τα έργα που ήταν αναγκαία   και επιβεβλημένα (ΣΚΕΠΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΒΑΨΙΜΑΤΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) κ.λ.π. Αναλυτικά σας αναφέρω τα ποσά που δαπανήθηκαν για όλα τα έργα : Για την σχολική   χρονιά 2014 – 2015 : 6.521,00€, 2015 – 2016 : 28.680,00€, 2016 – 2017 : 21.458,00€ και 2017 – 2018 : 17.850,00€.     ΣΥΝΟΛΟ : 77.509,00€.   Αριθμός   Μαθητών : Δημοτικά   : 301 και   Νηπιαγωγεία : 90.       ΣΥΝΟΛΟ   : 391.

5. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ : Μετά από πολλά χρόνια αποκτήσαμε το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ που θα αποτελέσει για το Δήμο μας ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα με μεγάλα οικονομικά οφέλη για την παραλιακή ζώνη και την αξιοποίηση των ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ (με την επέκταση χερσαίας ζώνης). Με την συνεργασία και την βοήθεια όλων, όπως του Διοικητικού Συμβουλίου και την αμέριστη βοήθεια των Διοικητικών υπαλλήλων κ. Δούκα και κ. Αργυρόπουλου έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Κατατέθηκαν οι προϋπολογισμοί του έτους 2017 και του 2018, έγινε η παράδοση και παραλαβή   και στις 22-5-2018 έγινε η 6η συνεδρίαση του Δ.Σ. στο κτίριο του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στον Άγιο Νικόλαο της Τ.Κ. Καλλιθέας, όπου είναι και η έδρα του, με απόφαση του ΦΕΚ και αριθμό φύλλου 193/18-10-2016.

6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ. Με προσωπική μου   παρέμβαση έγιναν οι ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να αξιοποιηθεί η δωρεά   του   οικοπέδου από την πρώην Νομαρχία Φωκίδος στον   Δήμο Δωρίδος και προ την Τ.Κ. Ερατεινής. Μετά   από χρονοβόρες παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες   του Δήμου   Δωρίδος και   της Περιφέρειας και με την άψογη συνεργασία των Μηχανικών – Τοπογράφων – Συμβολαιογράφων ολοκληρώθηκε ο φάκελος και έγινε η μεταβίβαση και έχουμε πλέον   εγκατεστημένο το Νηπιαγωγείο   Ερατεινής που είναι από τα καλύτερα και   σύγχρονα   Νηπιαγωγεία   της περιοχής. Έχοντας   εξασφαλίσει τον πλήρη φάκελο Πυρασφάλειας με το πιστοποιητικό   Ενεργειακής   Πυροπροστασίας.  

7. ΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Έχουν ξεκινήσει μελέτες για όλα τα Σχολεία   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης περί Πυροπροστασίας και   Πυρασφάλειας. Έγινε   χρηματοδότηση από τον Δήμο Δωρίδος με αρχικό ποσό 23.000,00€ προς τις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των μελετών, όπως επίσης έγινε και η   υλοποίηση του προγράμματος   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 για την αγορά πυροσβεστικών υλικών ποσού  29.500,00€ και έγινε επί πλέον ενίσχυση  με το ποσό των 10.000,00€.  

ΜΑΜΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο