Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Έργα οδοποιίας 7.500.000 ευρώ προκηρύσσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Φωκίδα

Άρθρο της Πέγκυς Αραβαντινού *

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 94 λεπτά

 

Η συντήρηση του Εθνικού Δικτύου του νομού, ήρθε στην αρμοδιότητα της Π.Ε.Φωκίδας το 2011, με το ΦΕΚ2190Β/30-09-2011. Η κατάσταση του εθνικού δικτύου ήταν εξαιρετικά άσχημη και επικίνδυνη, ενώ είχαν και έχουν σημειωθεί πάρα πολλά ατυχήματα.
Το υπάρχων ασφαλτικό οδόστρωμα του δρόμου σε πολλά τμήματα έχει φθαρεί,παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση, ενώ υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες σε πάρα πολλά σημεία του οδοστρώματος. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Ιδιαίτερα το παραλιακό κομμάτι της εθνικής οδού Ιτέας – Ναυπάκτου, που φέρει και το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο, παρουσιάζει μεγάλη παθογένεια. Ο άξονας αυτός είχε αφεθεί στη τύχη του, για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
Από την αρχή της θητείας μας υπήρξε το σημαντικότερο πρόβλημα το όποιο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Από το 2011 και μέχρι σήμερα έγιναν σημαντικές προσπάθειες, τόσο από την προηγούμενη θητεία όσο και από την υφιστάμενη.
Δημοπρατήθηκαν και υλοποιήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις, ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ. Το στοίχημα όμως της ασφάλειας του εθνικού μας δικτύου σε καμία περίπτωση δεν το είχαμε κερδίσει. Δεν το είχαμε κερδίσει γιατί η χρηματοδότηση της 566 – συντήρηση οδών – ήταν μικρή.
Ιδίοις όμμασι ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, βλέποντας τη μεγάλη παθογένεια του εθνικού δικτύου της Φωκίδας, ενίσχυσε τη χρηματοδότηση των συντηρήσεων των οδών, κατά 7.500.000 ευρώ! Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μας έλυσε τα χέρια.
Καίριο και καθοριστικό ρόλο λοιπόν, στην αλλαγή της εικόνας των δρόμων μας, θα παίξει η υλοποίηση των τριών διαγωνισμών, που βρίσκονται αυτή την στιγμή στον Έθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΈΣΗΔΗΣ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 7.400.000 ευρώ.
Για την ακρίβεια στο ΕΣΗΔΗΔ βρίσκονται προς δημοπράτηση:
1. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – Υποέργο ΄΄Αποκατάσταση
Ασφαλτικού Οδοστρώματος Τεχνικών Εργων και Σήμανσης στην εθνική οδό
Ιτέας-Ναυπάκτου-Φάση Α΄΄, (ΑΔΑ: 6ΝΡΟ7ΛΗ-71Η). Προϋπολογισμός
4.500.000 ευρώ.
2. ΄΄Αποκατάσταση Ασφαλτικού Οδοστρώματος Τεχνικών Εργων και Σήμανσης
στην Εθνική Οδό ΑΡ. 27 Αμφισσα – Γραβιά – Ορια Νομού΄΄- Φάση Α΄
(ΑΔΑ:ΩΞ4Ι7ΛΗ-ΠΟ8). Προϋπολογισμός 1.389.000 ευρώ.
3. ΄΄Αποκατάσταση Ασφαλτικού Οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης
στην Εθνική οδό αριθμ 48 Αμφισσα – Δελφοί όρια Νομού και Αμφισσα-
Γρηγορίτικα – όρια Νομού΄΄ Φάση Α (ΑΔΑ:6Α4Ε7ΛΗ-ΤΧΓ). Προϋπολογισμός
1.500.000 ευρώ.
 
Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνονται ιδίως η αποκατάσταση των φθορών
και βλαβών του οδοστρώματος (σώμα της οδού, πρανή τεχνικά έργα), της
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, της ασφάλισης των οδών, της άρσης των
βραχοπτώσεων κτλ
Οι θέσεις παρέμβασης για το πρώτο έργο, στην εθνική οδό Ιτέας-Ναυπάκτου,
είναι:
1α Για τα τεχνικά: Στην περιοχή της στροφής «Κακανού» χιλιομετρική θέση 0+000,
στην έξοδο του επαρχιακού δικτύου ΕΠ3 Delphi Beach), σε διαβάσεις οχημάτων)
που διέρχονται κάτω από την Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου
 
1β. Για τις ασφαλτικές εργασίες: Στη μεγάλη στροφή πριν το Κλοβίνο, σε περιοχή
μετά από τον γιο Σπυρίδωνα, στην περιοχή εισόδου της Σεργούλας, στη περιοχή
μετά από τη Γέφυρα του Μαραθιά, στη περιοχή μετά από την Είσοδο στο Σκάλωμα,
στη περιοχή μετά από την Φανερωμένη, στην περιοχή του Κόμβου στο Σκαλώμα.
Επίσης θα γίνει τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορες θέσεις του Δικτύου
και ανανέωση κόμης/κοπή θάμνων και μεγάλων δένδρων επί της Ν.Ε.Ο. Ιτέας-
Αντιρρίου. Το τελικό ύψος των δέντρων δε θα ξεπερνά τα είκοσι (20) μέτρα, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος της κατάπτωσης μεγάλων κλάδων εντός του οδοστρώματος,
να αυξηθεί η ορατότητα των διερχομένων οδηγών και να αυξηθεί το ενεργό πλάτος
της οδού.
Οι θέσεις παρέμβασης για το δεύτερο έργο, Άμφισσα – Γραβιά – Ορια Νομού,
είναι:
2α. Για τα χωματουργικά, θα γίνει καθαρισμός της υφιστάμενης τάφρου από τα
αποκολλημένα κομμάτια βράχων, εκβάθυνση της τάφρου σημειακά, καθαρισμός
επιφανειών πρανών προϋφισταμένων βραχωδών ορυγμάτων από χαλαρωμένα,
αποκολλημένα και ασταθή κομμάτια, κατά μήκος όλου του άξονα.
2β. Για τα τεχνικά έργα, θα γίνει τοποθέτηση πλέγματος επένδυσης πρανών από
συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου σε επικίνδυνα
σημεία του άξονα. Επίσης από την Χ. Θ. 12+0,00 έως την Χ. Θ. 19+0,00 προβλέπεται
 • διάστρωση πρανούς με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με στόχο τη μείωση της
  διάβρωσης και στήριξης των στύλων των στηθαίων ασφαλείας.
  2γ. Για τα ασφαλτικά, Θα γίνει, απόξεση (φρεζάρισμα) διάστρωση ασφαλτικής
  ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης,
  διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, σε οκτώ διαφορετικές
  χιλιομετρικής θέσεις της οδού.
  Σε διάφορες θέσεις επί της Εθνικής Οδού Αμφισσας – Γραβιάς θα γίνει
  αντικατάσταση με τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση μεταλλικού
  μόνιμου ανακλαστήρα οδοστρώματος και αποκατάσταση της υπάρχουσας
  διαγράμμισης καθώς και ανανέωση κόμης/κοπή θάμνων και μεγάλων δένδρων.
  Οι θέσεις παρέμβασης για το τρίτο έργο, Άμφισσα – Δελφοί όρια Νομού και
  Άμφισσα – Γρηγορίτικα, είναι:
  3.Α. Σε θέση πριν το τούνελ της Αμφισσας και σε σημείο κατάπτωσης καθώς και στη
  διασταύρωση – κόμβος προς φυλακές
  Β. Στη διασταύρωση φράγμα Μόρνου προς Ρέρεσι και μετά, κατά μήκος του δρόμου
  παρατηρούνται καταπτώσεις των ανάντη πρανών σε τέσσερεις διαφορετικές
  χιλιομετρικές θέσεις, όπου γίνονται επενδύσεις των πρανών με πλέγμα από
  συρματόπλεγμα γαλβανισμένα από κράμα ψευδαργύρου –αλουμινίου. Ακόμη
  προβλέπεται η κατασκευή οπλισμένου τοιχείου αντιστήριξης, σε έξι διαφορετικές
  θέσεις του δικτύου, ακόμη προβλέπεται αποκατάσταση των καθιζήσεων σε οκτώ
  διαφορετικά σημεία.
  Γ. Στη γέφυρα (διασταύρωση) προς Ανω χώρα σε χιλιομετρικές θέσεις που
  παρατηρούνται καθιζήσεις του ασφαλτικού οδοστρώματος – σε δύο διαφορετικές
  χιλιομετρικές θέσεις – επίσης προβλέπεται άρση των καταπτώσεων, καθαρισμοί
  υπαρχόντων τεχνικών έργων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
  Δ. Eπί της υπ αριθμ Ν8 επαρχιακής οδού από διασταύρωση Θεοτόκου προς
  Πενταγιούς – Αρτοτίνα – Ορια Νομού προβλέπεται αποκατάσταση του
  οδοστρώματος σε δύο ημιτελή τμήμα του άξονα. Ενώ θα γίνει επούλωση των
  λάκκων, όπου απαιτείται σε όλο το μήκος του δρόμου με ασφαλτική ισοπεδωτική
  από Πενταγιού – Αρτοτίνα – όρια νομού.
  Οι άξονες που παρεμβαίνουμε αποτελούν κεντρικές αρτηρίες που συνδέουν τα
  δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής, καθώς και το Ν. Φωκίδας με το Νομό
  Αιτωλοακαρνανίας Η σημερινή κατάσταση του οδοστρώματος σε πολλά τμήματα
  παρουσιάζει μεγάλες φθορές, καθιζήσεις, καταπτώσεις βραχώδη πρανών κ.λ.π,
  γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση των οχημάτων.
 • Οι εργασίες που περιγράφηκαν και στα τρία έργα και προβλέπονται να
  εκτελεσθούν, χαρακτηρίζονται ως επείγουσες.
  Με την δημοπράτηση αυτών των τριών έργων ΄΄μαζεύεται΄΄ κατά πάρα πολύ, το
  νέο και παλιό εθνικό δίκτυο του νομού. Μαζί με την κατασκευή του Κόμβου της
  Γλυφάδας που ολοκληρώνεται και την άμεση προγραμματισμένη δημοπράτηση
  του κόμβου των Μαλαμάτων, ιδιαίτερα το παραλιακό μέτωπο της Φωκίδας- που
  παρουσίαζε και τα μεγαλύτερα προβλήματα – οργανώνεται, γίνεται ασφαλέστερο
  και εύκολα προσβάσιμο.
  *Η Πέγκυ Αραβαντινού είναι αρχιτέκτονας, Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκίδας

 

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο