Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Αντίστροφη μέτρηση για την αποκατάσταση των ζημιών στην Παραλία της Τολοφώνας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Μειοδότης κατασκευής του έργου η εταιρεία «ΑΧΑΪΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

 

 Αντίστροφη μέτρηση επιτέλους για το “γεφύρι της Άρτας”…  στη Δωρίδα μετά από 20 χρόνια ! Πρόκειται για την αποκατάσταση των ζημιών στην παραλία της  Τολοφώνας. Το έργο προκηρύχθηκε έναντι προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και σήμερα μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «ΑΧΑΪΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ» .

Όπως μας ενημέρωσε ο  εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Δωρίδος για το έργο Γιάννης Μάμμαλης, “ για  τις οιονδήποτε  γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις (αδειοδοτήσεις και παραχώρησης  αιγιαλού – χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις  των  συναρμόδιων  υπουργείων – την παραχώρηση  θαλάσσιου   χώρου κ.λ.π), θέλω  να  ζητήσω προσωπικά  εγώ, συγνώμη, από  τους  κατοίκους της περιοχής  για την μεγάλη  ταλαιπωρία που  υπέστησαν όλα αυτά  τα  χρόνια”.

-- Διαφήμιση --

Υπενθυμίζεται  ότι  το έργο  αφορά  χρονίζον πρόβλημα στην παραλία   Τολοφώνος  όπου   θαλάσσια ύδατα  δημιουργούσαν  σοβαρές  διαβρώσεις  και καθιζήσεις στα κράσπεδα και το οδόστρωμα, καθιστώντας  σε πολλά   σημεία εξαιρετικά επικίνδυνο για πεζούς και   οχήματα. Με  σκοπό  την αποκατάσταση των  ζημιών  αλλά και  την εκτέλεση  παράκτιων  έργων  για την  ανάσχεση των  κυμάτων  και της  διάβρωσης της  Επαρχιακής Οδού η  Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων   Νομού   Φωκίδας ανέθεσε  την   εκπόνηση     τεχνικής  μελέτης  το  2011  αξίας  50.000 €.

Οι  εγκρίσεις  των περιβαλλοντικών  όρων  του  έργου  δόθηκαν  στις  15-12-2014 και   του  εμπλεκόμενου  έργου  τον Απρίλιο  του  2015. Στις 2-4-2016   ο Περιφερειάρχης  Κώστα Μπακογιάννης  κατά  την περιοδεία  του  στην Δωρίδα   επισκέφθηκε  το κατεστραμμένο  τμήμα της Παραλίας   Τολοφώνος, που εκεί  του   ζητήθηκε η  ένταξη του   έργου, από τον  Δήμαρχο Δωρίδος Γιώργο Καπεντζώνη, τον   Αντιδήμαρχο  Φάκο Χαράλαμπο και  τον εντεταλμένο   του  έργου Δημοτικό   Σύμβουλο  Μάμμαλη Ιωάννη.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Έχοντας   πλέον προσωπική άποψη  της καταστροφής  και  της επικινδυνότητας της καταστάσεως ο  Περιφερειάρχης  εντάσσει το   έργο  στις 19-4-2016 στην  ΣΑΕ066  του  προγράμματος  Δημοσίων   Επενδύσεων.

Ακολούθησαν  οι  επίμονες προσπάθειες για τις  αδειοδοτήσεις  της παραχώρησης  Αιγιαλού   και  Παραλίας και  την παραχώρηση θαλάσσιου  χώρου και με τις   χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις  όλων  των εμπλεκομένων  υπουργείων  και μετά από συνεχή  παρακολούθηση  του  Περιφερειάρχη  και της Περιφερειακής Συμβούλου Πέγκυς Αραβαντινού στις  6-2-2018 προκηρύσσεται  το έργο   από την Τεχνική   Υπηρεσία  της Π.Ε. Φωκίδας.

Μετά  από όλα αυτά  και της απίστευτης  γραφειοκρατικής  δυσλειτουργίας  από το   2011 το έργο   της Προστασίας  Διαβρωμένων Ακτών  Παραλίας Τολοφώνος   έφτασε  πλέον  στην υλοποίησή  του.

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

Τα  προβλεπόμενα  παράκτια  έργα (της μελέτης) προκειμένου να ανακοπεί  η  διαβρωτική  δράση  της  θάλασσας και να  δημιουργηθεί   ικανού   πλάτους  παραλιακή   ζώνη για  αναψυχή  περιλαμβάνουν :

Α) την  Τεχνική  αναπλήρωση  τριών  τμημάτων  της ακτής   με επιλεγμένα   χαλικώδη προϊόντα  προέλευσης  χειμάρρων  ή  θαλάσσιων  αποθέσεων  (βότσαλα)  ως ακολούθως :

1) Τμήμα  Τ-01 :  Όπως περιγράφεται  στο   υποβληθέν  τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού  μήκους 613μ. και με κατάληψη  έκτασης  στην ζώνη   αιγιαλού   Ε=4.126,40 τ.μ. και   κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο  πυθμένα Ε=5.666,44 τ.μ.

2) Τμήμα   Τ-02 :  Όπως περιγράφεται  στο  υποβληθέν   τοπογραφικό   διάγραμμα,  συνολικού   μήκους  711μ. και με κατάληψη  έκτασης στην  ζώνη   αιγιαλού  Ε=3.710,75 τ.μ. και κατάληψη έκτασης   στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=12.145,55 τ.μ.

3) Τμήμα   Τ-03 : Όπως  περιγράφεται   στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα συνολικού μήκους   156μ. και   με  κατάληψη   έκτασης   στην ζώνη του   αιγιαλού  Ε=759,45 τ.μ. και κατάληψη έκτασης  στον θαλάσσιο  πυθμένα Ε=1.181,12 τ.μ.

Το  πρώτο τμήμα  χωροθετείται    ανατολικά  της  εκβολής  του   χειμάρρου, το   δεύτερο  στην περιοχή της στάσης   του  λεωφορείου  και  το τρίτο  νότια   της περιοχής  του   ξενοδοχείου  Delphi Beach. Το υλικό   των  επιχώσεων  θα είναι   επιλεγμένο  στρογγυλευμένο  χαλικώδες  υλικό (βότσαλα) απαλλαγμένο από  γαιώδεις ή και οργανικές   προσμίξεις και αναγκαστικά προελεύσεως ποταμών,  χειμάρρων ή θαλασσίων   αποθέσεων, στην φυσική  τους   μορφή (και όχι  προερχόμενα από θραύση).

Β)  Εργασίες αποκατάστασης  των  ζημιών επί  της  Επαρχιακής  Οδού  Νο3  Ερατεινής – Τολοφώνας :

1) Αποκατάσταση των  υπαρχόντων  τοιχίων της παραλιακής   οδού  τα οποία  έχουν ρηγματωθεί, αποκολληθεί από ελαφρώς  οπλισμένο   σκυρόδεμα C25/30 XS1,

2)  Επιδιόρθωση / ανακατασκευή  τμημάτων του πεζοδρομίου της παραλιακής οδού, τα οποία έχουν  ήδη καταστραφεί, με οδηγίες   της  επίβλεψης (είτε με σκυρόδεμα C25/30 XS1, είτε με πλάκες   πεζοδρομίου αντίστοιχες  με τις υπάρχουσες),

3) Καθαρισμός  οχετών της οδού, επεκτάσεις   υπαρχόντων φρεατίων, κατασκευή  νέων αποστραγγιστικών    φρεατίων επί  της  οδού από οπλισμένο   σκυρόδεμα C25/30 XS1 και  με χυτοσιδηρο  κάλυμμα σε θέσεις   που θα  υποδειχθούν  από τον ανάδοχο  μετά  την εκπόνηση   τοπογραφικής αποτύπωσης  των κλίσεων  της  οδού,

4) Τοπική   αποκατάσταση  του  ασφαλτικού   οδοστρώματος  και αντικατάσταση  υπαρχόντων  φθαρμένων  στηθαίων  ασφαλείας τύπου  ΜΣΟ-2/ΣΤΕ-4  σε θέσεις  που   θα   υποδειχθούν από την   επίβλεψη,

5) Τοποθέτηση  : α) πλαστικών  οριοδεικτών οδού, β) πινακίδων  επικίνδυνων θέσεων  / ρυθμιστικών μεσαίου  μεγέθους και πληροφοριακών και  γ) πλαστικών  ανακλαστήρων  σε θέσεις που  θα  υποδειχθούν  από την  επίβλεψη,

6) Διαγράμμιση  του  οδοστρώματος  με ανακλαστική βαφή κατά μήκος  των έργων  αποκατάστασης  της Παραλίας  Τολοφώνος και

7) Εργασίες διαμόρφωση – ανανέωση  κοπής / κοπή   δέντρων  επί  του  πεζοδρομίου.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο εντεταλμένος σύμβουλος Γιάννης Μάμμαλης “για  άλλη  μία  φορά  θέλω να ευχαριστήσω όλους  όσους  συνέβαλλαν  στην  ολοκλήρωση  του  έργου και ιδιαίτερα  τον Περιφερειάρχη  Στερεάς Ελλάδας Κώστα  Μπακογιάννη την  Περιφερειακή  Σύμβουλο  Πέγκυ  Αραβαντινού  και τον   Δήμαρχο  Δωρίδος  Γιώργο Καπεντζώνη”.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο