Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ποιους στοχοποιεί ο Σύλλογος Κτηματιών Μόρνου ως υπεύθυνους για το… μη έργο του αναδασμού της πεδιάδας του Μόρνου

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 10 λεπτά

Με επιστολή-καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Εισαγγελέα

Ευθείες και στοχευμένες βολές κατά προσώπων και φορέων κάνει ο Σύλλογος Κτηματιών Αναδασμωτέας Γης Πεδιάδας Μόρνου με επιστολή-καταγγελία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τον Εισαγγελέα για τις καθυστερήσεις και μη ολοκλήρωση του έργου Αναδασμού Πεδιάδας Μόρνου.

Στην καταγγελία του μάλιστα ο Σύλλογος επισημαίνει ότι εφ΄ όσον χρειαστεί θα προσφύγει και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεσο κίνδυνο να ζητηθούν επιστροφές χρημάτων από τη χώρα μας, περίπου 19,5 εκατομμύρια ευρώ,  που δόθηκαν από Ευρωπαϊκά Ταμεία για το έργο.

Ολόκληρο το κείμενο της καταγγελίας του Συλλόγου:

Τον Νοέμβριο 2009 η Ανάδοχος Εταιρεία ΤΕΝΑ Α.Ε. απέσυρε το εργοτάξιό της διότι το έργο υποτίθεται είχε ολοκληρωθεί. Αμέσως αποστείλαμε στις 17/9/2009 εξώδικο στο οποίο αναφέρονται όλες οι ατέλειες του έργου, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα και σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω της παντελούς εγκατάλειψης. Παράλληλα αποστείλαμε έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών για οικονομικό και τεχνικό έλεγχο του έργου, από εξειδικευμένα κρατικά όργανα, για να διαπιστώσουν σε ποια κατάσταση ήταν το έργο. Δυστυχώς τις εκθέσεις τους τις παραλάβαμε, μετά από εισαγγελική εντολή, τον Ιούνιο του 2013 και εκπλαγήκαμε.

Εκθέσεις αρμοδίων ειδικευμένων υπηρεσιών από επιστημονικά μέλη να είναι άθλιες και ανεξήγητες όπως της 56 ΕΔΕΛ, του ΕΣΠΕΠ και η διοικητική παραλαβή του ΤΟΕΒ Μόρνου με βάση των οποίων το έργο είχε τελειώσει με τα χαρακτηριστικά: «Άριστης ποιότητας, πρώτης κατηγορίας, δεν χρήζει επανελέγχου και δεν πρέπει να παρακρατηθεί κανένα ποσό από την ανάδοχο» αναφέρονται σε αυτές. Μπροστά λοιπόν στην κατάσταση αυτή και προκειμένου να την αναστρέψουμε, συγκεντρώσαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βιντεοσκοπήσαμε όλο το έργο σε DVD και στις 9/7/2013 προβήκαμε σε καταγγελία αποστέλλοντας και όλα τα στοιχεία προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας επανέλεγχο του έργου, τονίζοντας ότι το έργο είναι ακατάλληλο προς χρήση.

Πράγματι ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Έργων κ. Λούρμας, διέταξε τον επανέλεγχο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 8/1/2014 από τον επιθεωρητή κ. Τραπεζιώτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι το έργο είναι πράγματι ακατάλληλο, συντάσσοντας τη σχετική έκθεση, η οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί -παρά το γεγονός ότι την έχουμε ζητήσει με αίτησή μας από τον εισαγγελέα από τον Οκτώβριο του 2014- θεωρώντας την απόρρητη για εμάς, ενώ την έχουν όλες οι υπηρεσίες.

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια, πλην όμως παρά τις ανακρίσεις που έγιναν, δεν έχουμε ακούσει καμία κατηγορία για κανέναν. Πληροφορηθήκαμε πώς όλος ο φάκελος έχει φύγει από την Εισαγγελία της Άμφισσας και πήγε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σε επίσκεψή μας ο αρμόδιος υπάλληλος μας ενημέρωσε ότι η υπόθεσή μας θα ελεγχθεί με τη σειρά της, περίπου σε έναν χρόνο, λόγω φόρτου εργασίας. Σε ερώτησή μας για τον λόγο που εστάλη εκεί, μας είπε με το ερώτημα: «Να αποφανθεί η υπηρεσίας του εάν προκύπτει ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο.». Άρα λοιπόν το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει εάν ζημιώνεται το Ελληνικό Δημόσιο και όχι εάν καταστράφηκαν 800 αγροτικές οικογένειες εξ’ αιτίας της ανικανότητας του κράτους να ελέγξει με επιτυχία αν έχει εκτελεστεί σωστά το έργο από τον ανάδοχο.

Ακολουθώντας λοιπόν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες κερδίζεται χρόνος και προχωράμε ολοταχώς στην παραγραφή των διαπραχθέντων αδικημάτων.

Το εάν υπάρχει ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο θα σας το απαντήσουμε εμείς και δεν χρειάζεται να ασχολείται η υπηρεσία αυτή.

Από την έκθεση της 56 ΕΔΕΛ έχουν διαπιστωθεί επιλέξιμες δαπάνες.

  • Κοινοτική Δαπάνη της Ε.Ε. 13.188.827,74
  • Εθνική Δημόσια Δαπάνη 3.297.206,93
  • Ωφειλόμενη ηρτημένη εσοδεία από το 2001 έως σήμερα, περίπου 3.000.000,00€
  • Συνολική Δαπάνη 19.486.034,67

Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και η ηρτημένη εσοδεία μέχρι αποπεράτωσης του έργου, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτό, με βάση τον νόμο 3669/2008 περί Δημοσίων Έργων.

Εάν λοιπόν εμείς, βλέποντας τον εμπαιγμό, την αδιαφορία και την εγκατάλειψη από όλες τις υπηρεσίες υποχρεωθούμε -και αυτό πιστεύουμε πώς τελικά θα γίνει οπωσδήποτε- να προσφύγουμε στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον OLAF, αποστέλλοντας όλα τα στοιχεία που έχουμε, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το έργο θα απενταχθεί και τότε δυστυχώς η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι ολόκληρο το αναφερόμενο ποσό των: 19.486.034,67 €, συν όλα τα υπόλοιπα.

Και δεν είναι μόνο αυτό γιατί θα ακολουθήσουν και αγωγές από όλους τους αγρότες ζητώντας την αποκατάσταση της περιουσίας τους και όλα τα απολεσθέντα εισοδήματα.

Σήμερα με την παρούσα σας αναφέρουμε ονομαστικά όλους τους υπευθύνους της καταστροφής της πεδιάδας του Μόρνου και θα περιμένουμε να δούμε τις ενέργειες όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίες υποτίθεται ότι φροντίζουν και ενδιαφέρονται για την τυχόν ζημία του Ελληνικού Δημοσίου χρήματος.

Όλοι οι κατωτέρω με τις ενέργειές τους ή παραλήψεις, τους ελέγχους ή τις εγκρίσεις τους, δεδομένου ότι είχαν λεπτομερή και τακτική ενημέρωση για τα τεκτενόμενα στο έργο του Μόρνου, δεν φρόντισαν έτσι ώστε να εκτελεστεί σωστά.

Ο σύλλογός μας παρακολουθούσε από τη δημοπράτηση το έργο μέχρι και τη δήθεν ολοκλήρωσή του τον Νοέμβριο τυ 2009, αλλά και μετέπειτα μέχρι και σήμερα.

Τακτικά ενημερώναμε τις αρμόδιες διευθύνσεις, τηλεφωνικά, προσωπικά και εγγράφως και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αδιαφορία που δείξανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΔΕΛ 56 και 52, ΕΣΠΕΛ, Νομαρχία, Δήμος και ΤΟΕΒ, παρά την ενημέρωση ενήργησαν σε όλες τις περιπτώσεις εις βάρος του έργου και των αγροτών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή καταστροφή και πλήρη ακαταλληλότητα του έργου σπαταλώντας δημόσιο χρήμα άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά σειρά λοιπόν, το βάρος της υπευθυνότητας είναι:

 
1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α) Καρασαχινίδης Οδυσσέας, πολιτικός μηχανικός, προϊστάμενος υπεύθυνος του έργου.
β) Μπαϊρακτάρης Γεώργιος, πολιτικός μηχανικός, επιβλέπον του έργου.
γ) Γαστουνιώτης Νικόλαος, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, επιβλέποντου έργου.
Αδιαφόρησαν πλήρως για την παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.

Στη σύσκεψη στις 13/4/2010 στο ΥΠΑΑΤ με τη συμμετοχή της επιτροπής της 56 ΕΔΕΛ, τον ΤΟΕΒ και ΟΤΑ Μανάγουλης, η επιτροπή τους έθεσε τα 14 σημεία τα οποία εντόπισε κατά τον έλεγχο πλην όμως αυτά ήταν κάποια ασήμαντα όπως χρωματισμοί, μεταλλικά καλύμματα και άλλα και το μόνο σοβαρό ήταν οι δρόμοι. Δεν είδαν φυσικά την ακατάλληλη δεξαμενή, τους ραγισμένους τσιμενταύλακες
, τους απαράδεκτους αποστραγγιστικούς τάφρους, τον υποτιθέμενο στα χαρτιά υδροβιότοπο, τη μη ύπαρξη μελέτης αποστράγγισης για την περιοχή άνω του αναδασμού και φυσικά δεν είδαν ότι ένα τμήμα 200-250 μέτρα τσιμενταύλακα δίπλα στο αντλιοστάσιο το οποίο δεν συνδέεται με τσιμενταύλακα προς την περιοχή της Χιλιαδούς. Γιατί όλα αυτά; Γιατί πιστεύουμε ότι όλοι είχαν τον ίδιο σκοπό με αυτόν που αναφέρουμε στην παρατήρησή τους στη σύσκεψη της Άμφισσας που αναφέρουμε παρακάτω -ότι δηλαδή το έργο είναι τελειωμένο.

 2) Υπουργείο Οικονομικών, 56 και 52 ΕΔΕΛ
 Επιτροπή της 56 ΕΔΕΛ που διετάχθει να κάνει έλεγχο του έργου:
α) Θωμαδάκης Δημήτριος, πρόεδρος.
β) Μπάζης Στέλιος, μέλος.
Έκαναν την προσωρινή έκθεση αρ. πρωτ. 1420/0056/15-10-2010
 γ) Πρόεδρος της 56 ΕΔΕΛ, Καρακάτση Βιολέττα.
Υπέγραψε την οριστική έκθεση υπ. αριθμ. 1606/0056/22-11-2010 όπου αναφέρεται ότι όλες οι παρατηρήσεις της επιτροπής για το έργο έχουν ολοκληρωθεί, βάζοντας έστι την υπόθεση στο αρχείο. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κανένα έγγραφο περί τούτου και όλες οι εκκρεμότητες υπάρχουν.
 δ) Πρόεδρος της 52 ΕΔΕΛ, Βασίλειος Κατριβέσης.
Με το υπ. αριθμ. 971/0052/21-3-2014 έγγραφό του κάλυψε πλήρως την Επιτροπή Ελέγχου, στην καταγγελία μας της 9/7/2013 σχετικά με την έκθεσή τους.

3) ΕΣΠΕΛ
 Αρμόδια υπηρεσία για τον τεχνικό έλεγχο των Δημοσίων Έργων, ενήργησε έλεγχο 13 και 14/10/2010 και αναφέρει πως το έργο είχε τελειώσει κατά 98% και ότι το υπόλοιπο 2% ήταν οι δοκιμές. Το χαρακτήρισε Α κατηγορίας, ότι δεν χρήζει επανελέγχου και να μην εκπέσει κανένα ποσό από τον ανάδοχο.

Σημειωτέων ότι τον έλεγχο αυτόν πραγματοποίησε η πεπειραμένη ομάδα των:
α) Κόκκος Σπυρίδων, πολιτικός μηχανικός, επικαφαλής.
β) Νικηφοράκης Γεώργιος, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος.
γ) Κανταρέλης Χαρίλαος, πολιτικός μηχανικός, μέλος.

 Υπεύθυνοι που παρέλαβαν και ενέκριναν την έκθεση:
α) Francisco Martinez Lorano, διευθυντής ποιότητας.
β) Αργυρίου Βασίλειος, μηχανικός αξιολόγησης ποιότητας.
γ) Κουρής Νικόλαος, γενικός διευθυντής.

Εδώ συζητάμε για έκθεση τεχνικού ελέγχου στα γραφεία της εταιρείας χωρίς εξέταση δειγμάτων του φυσικού αντικειμένου, αλλά δειγμάτων που τους έδωσε η εταιρεία. Πιστεύουμε ότι ο ΕΣΠΕΛ δεν είδε τα προβλήματα του έργου όπως και η 56 ΕΔΕΛ πιθανότατα για τον ίδιο σκοπό.

4) Νομαρχία Φωκίδας
α) Ριγανέλας Απόστολος, προϊστάμενη αρχή.
β) Τζαβάρας Ιωάννης.
γ) Δημητρέλλος Ηλίας.

Συμμετείχαν στις συσκέψεις για την πορεία του έργου και είχαν αναλάβει άμεσες ενέργειες για την ολοκλήρωσή του, πλην όμως αδιαφόρησαν πλήρως και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα.
Σύσκεψη στη διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων στην Άμφισσα, συμμετείχαν η επιτροπή της 56 ΕΔΕΛ, από τη Νομαρχία Ιωάν. Τζαβάρας, Ηλ. Δημητρέλλος, από το ΥΠΑΑΤ Καρασαχινίδης, Μπαϊρακτάρης, Αναστόπουλος, Κωστοπούλου, από τον ΟΤΑ Μανάγουλης Β. Κλημογιάννης. Πρακτικό σύσκεψης υπ. αριθμ. 02/20-3-2010.

Παρατήρηση: «Για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του έργου θα πρέπει η έκθεση που θα καταθέσει η 56 ΕΔΕΛ να είναι τέτοια ώστε να φαίνεται ότι όλα προχωρούν κανονικά και το έργο δεν έχει τελματώσει.»

5) Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οι Δήμαρχοι Ευπαλίου σαν άμεσα προϊστάμενοι του ΤΟΕΒ Μόρνου που έπρεπε να ενδιαφερθούν για το έργο, δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον:
α) Τσιακούμης Κωνσταντίνος
β) Παγώνης Αναστάσιος
γ) Καπεντζώνης Γεώργιος

6) ΤΟΕΒ Μόρνου
Ο τότε πρόεδρος του ΤΟΕΒ κ. Τσιακούμης Κωνσταντίνος, στις 4/3/2011, προέβη σε Διοικητική Παραλαβή ενός έργου ακατάλληλου, χαρακτηρίζοντάς το ότι είναι σε άριστη κατάσταση.

Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον όλων των υπευθύνων ήταν πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο προκειμένου να εξοφληθεί η ανάδοχος εταιρεία και όχι να τελειώσει το έργο. Ακριβώς αυτό έγινε. Συνεχίστηκε η χρηματοδότηση με όλες τις άσχετες εκθέσεις και εγκρίσεις των υπευθύνων, εξοφλήθει και αποχώρησε η ανάδοχος πλην όμως το έργο έμεινε ακριβώς όπως ήταν τον Νοέμβριο του 2009. Αδιαφόρησαν όλοι για την καταστροφή της πεδιάδας του Μόρνου και για τους αγρότες.

Έχουμε στη διάθεση κάθε αρχής όλα τα σχετικά έγγραφα βάση των οποίων προβαίνουμε στην καταγγελία μας αυτή.

Ελπίζουμε και ευελπιστούμε πως η νέα διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και όλες οι υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες να ενδιαφερθούν προκειμένου να διαλευκανθεί το σκάνδαλο με το έργο του Μόρνου και να μην χρονοτριβούν με τις συσκέψεις. Έχουμε ήδη συμπληρώσει ενάμιση χρόνο και ακόμα δεν έχουμε λάβει μία ξεκάθαρη απάντηση τι θα γίνει.

Ένα σκάνδαλο για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το κράτος γιατί το επέβαλε με τον αναγκαστικό αναδασμό και με την παρουσία αστυνομίας και ΜΑΤ, καταστρέφοντας 800 και πλέον αγρότες, εγκαταλείποντάς τους στην τύχη τους.

Υπάρχουν διάφορα υποέργα τα οποία θα μπορούσαν να εκτελεστούν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας άμεσα και να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους αγρότες. Τέτοια είναι:

  • Η εξυγίανση εδαφών των παλαιών δρόμων και αυλάκων άρδευσης και αποστράγγισης
  • Η οριστική οριοθέτηση των νέων ιδιοκτησιών βάση της υπάρχουσας μελέτης. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα σε αγρότες να προβούν και οι ίδιοι στη διαμόρφωση και καλλιέργειά τους
  • Η κατασκευή ισόπεδων διαβάσεων στις νέες ιδιοκτησίες. Αν και εφόσον αρχίσουν να εκτελούνται οι εργασίες αυτές, πιστεύουμε ότι θα δώσουν την ελπίδα και την εντύπωση στους αγρότες ότι το έργο προχωράει και δεν έχει εγκαταλειφθεί από την νέα ηγεσία του Υπουργείου σας
  • Επίσης άμεση και επιτακτική είναι η ανάγκη καταβολής της ηρτημένης εσοδείας δεδομένου ότι έχει να καταβληθεί από το 2010 και έχει φέρει σε απόγνωση όλους τους αγρότες της περιοχής.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο