Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Γ.ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ : Τι κάναμε στα δύο πρώτα χρόνια της νέας θητείας μας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 401 λεπτά

Όλα όσα θα
πει ο δήμαρχος στον  απολογισμό
πεπραγμένων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας την Κυριακή

Τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής θα κάνει την Κυριακή ο
δήμαρχος Γ. Καπεντζώνης στην ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Λιδωρίκι μιλώντας για την οργάνωση του Δήμου, τα έργα που έγιναν και θα γίνουν,
τα έσοδα και τα έξοδα, την διαχείριση της καθημερινότητας για ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό,
καθαριότητα, άρδευση, αποχέτευση. Επίσης για τα πολιτιστικά, τουριστικά,
αθλητικά και ότι άλλο αφορά την δραστηριότητα του Δήμου.
Αναλυτικά στον απολογισμό του ο Δήμαρχος θα αναφέρει :
Μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον για ολόκληρη την
χώρα, οι δήμοι ανά την επικράτεια καλούνται να προσαρμοστούν και να
ανταπεξέλθουν των δυσκολιών που προκύπτουν. Ένα περιβάλλον που έπληξε όλους
τους τομείς της οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, όπως επαγγελματικούς
κλάδους, Φορείς του δημοσίου, πολίτες, όσο καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η μείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης έχει ξεπεράσει κάθε άλλο Φορέα
δημόσιας διοίκησης όπως Υπουργεία, Οργανισμοί, ΔΕΚΟ κ.α. αγγίζει το 70%. Παρά
ταύτα, ο δήμος Δωρίδος κατάφερε να παραμείνει λειτουργικός και αποτελεσματικός,
μην επιτρέποντας κανενός είδους επιτροπεία από εξωτερικούς θεσμούς.
Την πρώτη αυτή διετία της νέας αυτοδιοικητικής μας θητείας, επιλέξαμε να
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στον βασικό μας άξονα που σαν θέμα έχει την
διαχείριση της καθημερινότητας του πολίτη και την απορρόφηση των Ευρωπαϊκών
πόρων που δικαιούμαστε. Θέσαμε όμως και τον δεύτερο πυλώνα της πολιτικής μας.
Τον πυλώνα που έχει σαν στόχο την οικονομική αυτάρκεια και όχι την πολιτική
επιλογή της μεμψιμοιρίας. Η αξιοποίηση του δυναμικού των πόρων μας είναι
υποχρέωση και αναδεικνύεται ως ο βασικότερος στόχος ενεργειών και της πολιτικής
μας. Αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της πολιτικής μας. Τα φυσικά και γεωγραφικά
μας πλεονεκτήματα πρέπει να αξιοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν. Με επιστέγασμα
της πολιτικής μας, την ηθικά και νομικά δίκαιη απαίτηση μας, στην καταβολή των
αντισταθμιστικών οφειλών από την χορήγηση των υδάτινων πόρων του ταμιευτήρα του
Μόρνου. Μία προσπάθεια που ανέδειξε ξανά η δημοτική μας αρχή, αυτή την φορά με
νέους όρους και κανόνες διαπραγμάτευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το βασικότερο όργανο λειτουργίας του
Δήμου με σοβαρό επιτελικό, αποφασιστικό και ελεγκτικό ρόλο.
Με τις διευρυμένες πλέον αρμοδιότητες των Δήμων, η κρισιμότητα εύρυθμης
λειτουργίας του και ο ρόλος του είναι ζητήματα αποφασιστικής σημασίας, καθώς
μπορεί και πρέπει να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα
του Δήμου επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται γενικά με τη
διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία και τη λειτουργία των Νομικών
Προσώπων.
Όχι μόνο διότι ο Δήμος μας έχει να διαχειριστεί ευρύτατο φάσμα
αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικοοικονομικής ζωής, αλλά και να
διοικήσει μια ευρύτατη και δύσκολη χωρική ενότητα, λόγω των αποστάσεων μεταξύ
της έδρας του και της έδρας των Δημοτικών Ενοτήτων αλλά κυρίως του
απομακρυσμένου πολλών Τοπικών Κοινοτήτων – χωριών, που στην περίπτωσή μας είναι
το σύνολο της Δωρίδος, παραλιακής, πεδινής και ορεινής.
Η σημασία λοιπόν της σωστής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
κομβική και η Δημοτική πλειοψηφία αντιλαμβανόμενη και αναγνωρίζοντας τον
σημαντικό ρόλο του στη λειτουργία του Δήμου, εργάστηκε και λειτούργησε
οργανωμένα για την κατοχύρωση αυτού του κρίσιμου ρόλου και στην πράξη.
Παράλληλα, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
όλων των παρατάξεων και η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας το ρόλο του Δημοτικού
Συμβουλίου στη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου και την τοπική διακυβέρνηση,
λειτούργησαν και λειτουργούν στην κατεύθυνση διασφάλισης του υψηλού θεσμικού
του ρόλου, επιδεικνύοντας τον οφειλόμενο σεβασμό στους κανόνες και στο θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας του.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδος, δια διαπαραταξιακής επιτροπής
κατήρτισε και στη συνέχεια ψήφισε τον Κανονισμό Λειτουργίας του,  με την
υπ’ αριθ. 208/2011 Απόφασή του, ο οποίος έχει βασιστεί στον αντίστοιχο πρότυπο
του ΥΠ.ΕΣ. και μάλιστα με ορισμένες βελτιώσεις όπως η χορήγηση εισηγήσεων στους
δημοτικούς συμβούλους το μέγιστο 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση, αντί της
προηγουμένης ημέρας που προβλεπόταν.
Στα δύο και πλέον χρόνια της τρέχουσας δημοτικής θητείας η παρουσία και η
συμπεριφορά του συνόλου των δημοτικών συμβούλων κατά τις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε άριστη έως υποδειγματική και συνετέθησαν απόψεις
και γνώμες προς όφελος των δημοτών, ενώ οι στιγμές έντασης ήταν ελάχιστες,
μολονότι το μέγεθος του οργάνου (27 μέλη) και ο ενδελεχής έλεγχος και εξέταση
των θεμάτων, πολλές φορές οδήγησε αναγκαστικά σε κοπιώδεις συνεδριάσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ως όφειλε, οργανωμένα ανταποκρίθηκε στις αυξημένες
και σοβαρές ευθύνες και τον κρίσιμο επιτελικό ρόλο του προετοιμάζοντας
κατάλληλα τη λήψη δεκάδων αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Πράγμα που επιτεύχθηκε με επιτυχία και κατά το δυνατόν εντός των
προκαθορισμένων από το Νόμο και τις εγκυκλίους χρονικών προθεσμιών που πολλές
φορές ήταν εξαιρετικά πιεστικές. Τούτο εν πολλοίς οφείλεται και στην οργανωμένη
υπηρεσία Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού του. Η
υπηρεσία αυτή διαρκώς και μέχρι σήμερα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές
υπηρεσίες στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο
και το Προεδρείο του. Συγκεκριμένα επιμελήθηκε τόσο την προετοιμασία και
οργάνωση συνεδριάσεων, την πληρότητα των προς εισαγωγή στο συμβούλιο θεμάτων,
τη σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων, την ορθή κατάρτιση και προώθηση – δημοσίευση
αποφάσεων, την τήρηση αρχείων και διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας, όσο
και την υποστήριξη και ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και το συντονισμό των
υπηρεσιών του Δήμου για θέματα σχετικά με την αποστολή του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στα πλαίσια αυτά και από πλευράς στατιστικών στοιχείων :
Κατά το έτος 2014 (από 01-09-2014 και μετά) λήφθηκαν 124 Αποφάσεις σε 12
συνεδριάσεις.
Κατά το έτος 2015 λήφθηκαν 249 Αποφάσεις σε 23 συνεδριάσεις.
Κατά το τρέχον έτος 2016 (μέχρι 31-08-2016) λήφθηκαν 187 Αποφάσεις σε 18
συνεδριάσεις.
Σύνολο: 560 Αποφάσεις σε 53 συνεδριάσεις.
Από τις αποφάσεις αυτές 495 ήταν ομόφωνες και μόνο 65 κατά πλειοψηφία,
γεγονός που καταδεικνύει την υπευθυνότητα και τη σύνθεση απόψεων των Δημοτικών
Συμβούλων.
Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίαζε κατά μέσο όρο τουλάχιστον 2 φορές
το μήνα, τουτέστιν διπλάσιες απ’ το θεσμικά προβλεπόμενο, γεγονός που
αποδεικνύει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας μας ως Δημοτικής Αρχής,
θεωρώντας το πράγματι ως το κομβικό επιτελικό όργανο του Δήμου.
Από την άλλη το γεγονός ότι ο αριθμός των συνεδριάσεών του δεν είναι
υπερβολικός, αλλά εντός των λελογισμένων χρονικών ορίων από συνεδρίαση σε
συνεδρίαση δείχνει ότι είναι κατά τεκμήριο σωστά προετοιμασμένες και
ουσιαστικές, πράγμα που πασιφανώς συμβάλλει στην αναβάθμιση της λειτουργίας
του.
Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο ως εκφραστής των τοπικών συμφερόντων της
Δωρίδος δεν παρέλειψε να διατυπώσει μέσω Ψηφισμάτων τις απόψεις, διεκδικήσεις
επί κρίσιμων θεμάτων και προβλημάτων γενικότερου και υψηλού ενδιαφέροντος, ως
όφειλε στο πλαίσιο του σημαίνοντος ειδικού πολιτικό-κοινωνικού του ρόλου,
επιτυγχάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις και άμεσα αποτελέσματα
Κλείνοντας το κεφάλαιο του Απολογισμού του Δ.Σ. είναι χρήσιμο να
αναφερθεί ότι τηρήθηκαν απολύτως όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης
και εισαγωγής των προς συζήτηση θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ
1.     Έργα που μελετήσαμε-δημοπρατήσαμε και ολοκληρώθηκαν
σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Σύνολο έργων 20 προϋπολογισμού 984.000,00€
2.     Μικρότερα έργα που ολοκληρώθηκαν με ή χωρίς
πρόσκληση ενδιαφέροντος. Σύνολο έργων 68 προϋπολογισμού 650.000,00€
3.     Εργασίες επείγοντα χαρακτήρα με απευθείας ανάθεση
(ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας- ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων- Καθαρισμοί Αγροτικών Δρόμων
– Συντήρηση φρεατίων/αγωγών- Συντήρηση καθαρισμός ρεμάτων –  καθαρισμός
παραλιών εκχιονισμός οδικού δικτύου. Σύνολο έργων 50 προϋπολογισμού 480.000,00€
4.     Τεχνικές περιγραφές προμηθειών για συντηρήσεις
κτιρίων-ύδρευσης-ηλεκτροφωτισμού-τεχνικών έργων προϋπολογισμού 150.000,00€
5.     Μελέτες που ανατέθηκαν σε ιδιώτες μελετητές για
ωρίμανση έργων π.χ. κόμβοι Μαλαμάτων – Γλυφάδας, δημιουργία Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για ωρίμανση έργων
ΕΣΠΑ Σύνολο μελετών 25 προϋπολογισμού 112.000,00€
6.      Έργα που
έχουν μελετηθεί και είναι έτοιμα προς δημοπράτηση. Αριθμός έργων 7
προϋπολογισμού 228.000,00€
7.     Είναι έτοιμες 58 Τεχνικές Περιγραφές Προϋπολογισμού
350.000,00€ που αφορούν Προμήθειες-Μικρά έργα-Εργασίες οι οποίες λόγω αλλαγής
της Νομοθεσίας δεν έχουν προχωρήσει.

ΕΡΓΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

·       
Γήπεδα
Ποδοσφαίρου:
Ολοκλήρωση κατασκευής και συντήρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου των ΤΚ
Λιδορικίου, Τολοφώνος και Γλυφάδας με φυσικό χλοοτάπητα και του κατάλληλου
αρδευτικού συστήματος κάθε γηπέδου. Επισκευάστηκαν οι χώροι των αποδυτηρίων και
έχει ξεκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησης των κτιρίων, Επιπλέον κατασκευάστηκαν
κερκίδες στο γήπεδο Γλυφάδας και η περίφραξη του γηπέδου Μαλαμάτων.
·       
Γήπεδα Μπάσκετ:
Συντήρηση αποκατάσταση τριών γηπέδων μπάσκετ των Τ.Κ Τρικόρφου, Ζωριάνου,
Αρτοτίνας.
·       
Σχολικές
Μονάδες.
Εκσυγχρονίστηκαν αρκετές Σχολικές Μονάδες του Δήμου (Αλλαγή καυστήρων –
λεβήτων – σωμάτων καλοριφέρ, ελαιοχρωματισμός όλων σχεδόν των αιθουσών
διδασκαλίας, επισκευή στεγών αλλαγή κουφωμάτων κ.λ.π.)
Διαμορφώθηκαν  αύλιοι χώροι των σχολείων.
Επιπλέον έχουν ανατεθεί και ολοκληρώνονται οι μελέτες για την πυρασφάλεια
των σχολικών μονάδων και των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (αποδυτήρια).
Συνολικού Προϋπολογισμού:   250.000,00€

ΕΡΓΑ ΑΠΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ,ΟΠΑΑΧ,LEADER) ΠΟΥ ΕΝΤΑΞΑΜΕ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ

Εντάχθηκαν, δημοπρατήθηκαν και ολοκληρώθηκαν έργα που η χρηματοδότησή
τους ήταν από διάφορα Προγράμματα  προϋπολογισμού 2.104.700,00€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΘΗΣΕΑΣ»
Παρόλο που το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έχει παγώσει λόγω υποχρηματοδότησης
καταφέραμε και προχωρήσαμε πληρωμές σε μελέτες και  έργα προϋπολογισμού
300.000,00€

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ
ΕΠΙΚΑΙΡΩΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σήμερα έχουμε ώριμα προς χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΣΠΑ
LEADER κλπ)  22 έργα (υδρεύσεις- αποχετεύσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων
χώρων-αγροτικές οδοποιίες- εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων)  
προϋπολογισμού 20.950.000,00€
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1.     Κατατέθηκαν από τους πολίτες 285 αιτήσεις που
αφορούσαν θέματα Πολεοδομικού χαρακτήρα εκ των οποίων έχουν απαντηθεί οι 250
μέχρι και σήμερα.
        ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
·       
Ολοκληρώθηκε ο
Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
·       
Εφαρμόστηκε το
σύστημα ΣΥΖΕΥΞΙΣ στη ΔΕ Τολοφώνος που μέχρι τώρα δεν είχε εφαρμοστεί με
σημαντική μείωση στο κόστος των τηλεφωνικών τελών.
·       
Αντικαταστάθηκε
ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι συμβάλαμε ώστε να
συνταχθούν οι μελέτες για την κατασκευή των κόμβων Μαλαμάτων και Γλυφάδας καθώς
και της αντιπλημμυρικής θωράκισης της παραλίας Τολοφώνος και με συντεταγμένες
προσπάθειες δικές μας και κυρίως της Περιφέρειας η χρηματοδότηση των 
ανωτέρω έργων  ύψους 2.400.000,00 € εντάχθηκε σε συγκεκριμένους κωδικούς
από πόρους Π.Δ.Ε.

Α. ΕΡΓΑ
ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΣΑΤΑ
1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
Α/Α
ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1
Δημοτική οδοποιία Δ.Ε Τολοφώνος
44.000,00€
2
Περίφραξη οικοπέδου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
νέου Νηπιαγωγείου Τ.Κ Ερατεινής
43.800,00€
3
Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης
14.832,00€
4
Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων
11.757,00€
5
Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Ευπαλίου
20.320,00€
6
Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δ.Ε Ευπαλίου
73.000,00€
7
Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε Ευπαλίου
64.000,00€
8
Επισκευή στέγης Δημοτικού κτιρίου Πενταπόλεως
55.000,00€
9
Βελτίωση δικτύου ύδρευσης
27.000,00€
10
Κατασκευή αγωγού ομβρίων  Τ.Κ
Τολοφώνος-Καλλιθέας Δ.Ε Τολοφώνος
25.500,00€
11
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ευπαλίου
16,700,00€
12
Αντικατάσταση Στέγης Ξενώνα Δάφνου
22.500,00€
13
Εργασίες αποκατάστασης Δημοτικού κτιρίου για
λειτουργία κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τ.Κ Πύργου Δ.Ε Ευπαλίου
19.000,00€
14
Δημοτική οδοποιία Δ.Ε Ευπαλίου
178.355,00€
15
Δημοτική οδοποιία εντός οικισμού Δ.Ε Λιδωρικίου
147.768,00€
16
Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Τολοφώνος
32.910,00€
17
Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων Δ.Ε Λιδωρικίου
36.597,00€
18
Βελτιώσεις εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε Βαρδουσίων
36.391,00€
19
Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Βαρδουσίων
15.829,00€
20
Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων
(Μανάγουλη-Μοναστηράκι- Μαλάματα) Δ.Ε Ευπαλίου.
73.000,00€
 
ΣΥΝΟΛΟ
984.000,00€

2. ΕΡΓΑ
ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ,ΟΠΑΧ,LEADER)
ΠΟΥ ΕΝΤΑΞΑΜΕ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ
Α/Α
ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1
Ανακαίνιση και ανάπτυξη των ορεινών όγκων ΔΔ Κάμπου,
Φιλοθέης, Τειχίου, Παλαιοξαρίου και Ποτιδάνειας της ΔΕ Ευπαλίου ΠΕ Φωκίδας
στο Π.Π.Α.Α. 2007-2013
849.000,00 €
2
Βελτίωση Ύδρευσης ΤΔ Ελαίας
749.000,00 €
3
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Τολοφώνος
370.000,00 €
4
Διαμόρφωση δρόμου από θέση «ΛΑΓΕΡΙ» προς ελαιώνα
Ερατεινής
108.000,00 €
5
Λαογραφικό Μουσείο Πανόρμου
28.700,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
2.104.700,00 €

Β.ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Α/Α
ΕΡΓΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1
Διευθέτηση όμβριων υδάτων Δ.Ε Ευπαλίου
42.000,00€
2
Ασφαλτόστρωση δρόμου (Δραγατσούλα) Τ.Κ Σεργούλας
22.000,00€
3
Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ Μαλανδρίνου
32.000,00€
4
Δημοτική οδοποιία Τ.Κ Καστρακίου
37.000,00€
5
Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΤΚ Μαραθιά
38.000,00€
6
Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Μοναστηρακίου
36.000,00€
7
Έργα βελτίωσης παιδικών χαρών Τ.Κ Ευπαλίου
21.000,00€
 
ΣΥΝΟΛΟ
228.000,00€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η χώρας μας βίωσε με τον χειρότερο τρόπο τις
συνέπειες της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης του αιώνα. Μια οικονομική κρίση
που έχει ως γενεσιουργές αιτίες τόσο το λανθασμένο πρότυπο λειτουργίας των
διεθνών αγορών, αλλά σε ότι αφορά τη χώρα μας, και τη χρόνια διασπάθιση
δημοσίου χρήματος και την κακοδιαχείριση. Φαινόμενα που καταγράφηκαν και σε
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα η οικονομική κρίση είχε αρνητικό
αντίκτυπο στα έσοδα του Δήμου ενδεικτικά μείωση 40% από τακτικά έσοδα και
μείωση πάνω από 65% ΣΑΤΑ.  Οι ενέργειες που ξεκίνησαν από τις πρώτες μέρες
της νέας διοίκησης αποσκοπούσαν στην ακριβή διάγνωση, στο σωστό προγραμματισμό
και στο νοικοκύρεμα με στόχο την σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του νέου Δήμου.
 
ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ  (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)
Τα εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση ανήλθαν κατά την
διάρκεια της χρήσης του
2013: 9.743.585,57€
 
2014:
8.600.790,59€ 
2015: 7.496.912,33€
2016 (έως 30/9): 4.850.271,88€ συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού
υπόλοιπου προηγούμενης χρήσης.
Αντίστοιχα
τα πληρωθέντα έξοδα ανήλθαν για
2013: 7.779.963,96€
2014: 7.384.809,00€
2015: 6.193.128,81€
2016 (έως 30/9): 3.171.485,15€
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ
·       
Αρχικό ποσό: €
1.400.000,00
·       
Λήξη: έτος 2021
(ετήσιο τοκοχρεωλύσιο: € 143.207,50)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
– ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Όλοι συμφωνούμε ότι το πιο δύσκολο στοίχημα σε κάθε Δήμο είναι η
διαχείριση της καθημερινότητας. Ο πολίτης έρχεται σε καθημερινή επαφή με τις
υπηρεσίες του Δήμου και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν να
αντιμετωπίσουν καθημερινά νέες προκλήσεις. Οι περιορισμένοι πόροι, το μειωμένο
προσωπικό σε συνδυασμό με το μεγάλο εύρος του Δήμου, το ιδιαίτερο γεωγραφικό
ανάγλυφο με τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες (καθαρισμό παραλιών μέχρι και
τον καθαρισμό χιονιού στα ορεινά), καθιστούν το καθημερινό έργο του Δήμου
δύσκολο. Για αυτό το σκοπό δώσαμε μεγάλη σημασία στον τρόπο αντιμετώπισης των
καθημερινών προβλημάτων του Δήμου μας με τις παρακάτω ενέργειες:
·       
Ύδρευση: Με το περιορισμένο αριθμητικά τεχνικό και εργατικό
προσωπικό του Δήμου αντιμετωπίσαμε ικανοποιητικά τα προβλήματα που προέκυψαν σε
βλάβες και όπου χρειάστηκε έγιναν επεκτάσεις μικρής κλίμακας. Παράλληλα έγιναν
όλες οι απαραίτητες επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων  στα όρια του Δήμου
μας . Καθαρίστηκαν όλες οι δεξαμενές ύδρευσης  ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη
ποιότητα του νερού ενώ παράλληλα έχει ολοκληρωθεί  η μελέτη του έργου:
“Διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων του Δήμου Δωρίδος – Τηλε-έλεγχος
Τηλεχειρισμός” και αναμένουμε να «τρέξουν» τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα  για ένταξη του έργου.
·       
Αποχέτευση: Συντηρήθηκε και αναβαθμίσθηκε  ο βιολογικός
καθαρισμός Ερατεινής ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται επιτυχώς προβλήματα τόσο
στο δίκτυο αποχέτευσης όπου υφίσταται καθώς και του δικτύου ομβρίων. Επίσης
αναμένουμε εξελίξεις όσο αφορά την διαχείριση των λυμάτων στην παραλίμνια
περιοχή του Μόρνου μετά την τροποποίηση της ΚΥΑ  Α5 του 1983 και τις
απαραίτητες τροποποιήσεις της μελέτης που ήδη έχει εκπονηθεί.
·       
Καθαριότητα: Ο Δήμος δημιούργησε τις υποδομές και συντόνισε το
υπάρχον προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει μια βασική υπηρεσία καθαριότητας. Για
να αντιμετωπιστεί η κατάσταση το καλοκαίρι όπου ο πληθυσμός στα χωριά του Δήμου
πολλαπλασιάζεται, έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να αναλάβουν μέρος της
διαδικασίας αποκομιδής και ιδιώτες. Η προσπάθεια για την συντήρηση και την
καθαριότητα σε όλα τα σημεία του Δήμου είναι συνεχής και γίνεται από προσωπικό
και απορριμματοφόρα του Δήμου, παράλληλα με ιδιώτη εργολάβο. Ταυτόχρονα γίνεται
και συλλογή αδρανών και μεγάλων αντικειμένων, ενώ έχει επεκταθεί σε ολόκληρο το
Δήμο το σύστημα ανακύκλωσης. Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και στα πλαίσια
συμμετοχής μας στον ΦΟΔΣΑ ΑΕ Στερεάς Ελλάδας έχουμε αποκτήσει την απαιτούμενη
υποστήριξη ώστε  στο άμεσο μέλλον να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την αποκομιδή
σε όλη την εδαφική επικράτεια του Δήμου μας.
·       
Ηλεκτροφωτισμός: Έγιναν επεκτάσεις δικτύων, με παράλληλη συντήρηση
των υφιστάμενων υποδομών, από συνεργεία του Δήμου και ιδιώτες εργολάβους.
Καταβάλλονται προσπάθειες για εξοικονόμηση πόρων με τη χρήση νέας τεχνολογίας
λαμπτήρων για τη μείωση της κατανάλωσης.
·       
Άρδευση: Βρισκόμαστε στη φάση επεξεργασίας νέου Κανονισμού Άρδευσης ο οποίος
σύντομα θα έρθει προς έγκριση στο Δ.Σ. για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων
πόρων και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των δημοτών.Επίσης στο
διάστημα που πέρασε έγιναν συχνές συντηρήσεις και καθαρισμού στα δίκτυα
άρδευσης.
·       
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας: Καταβάλλονται οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες με
ίδια μέσα ,ιδιώτες αλλά και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να
βελτιωθεί η πρόσβαση σε τουριστικές, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
Δυστυχώς τόσο το έμψυχο υλικό όσο και οι οικονομικές δυνατότητές μας είναι
περιορισμένες σε συνδυασμό με την μεγάλη έκταση του Δήμου , το τεράστιο δίκτυο
αγροτικής δασικής οδοποιίας και το ορεινό ανάγλυφο του Δήμου καθιστά το έργο
μας αρκετά δύσκολο.
·       
Kανονισμοί: Σχεδιάζονται οι τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις
των κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, βοσκοτόπων και νεκροταφείων ώστε να είναι
αποτελεσματικότεροι, λειτουργικοί προς όφελος των δημοτών μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Η παρούσα έκθεση, περιλαμβάνει στοιχεία, που αφορούν την εφαρμογή των
αποφάσεων και των μέτρων που λήφθηκαν κατά το διάστημα από 1.9.2014 έως
31.10.2016, αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση, τα οικονομικά, το πρόγραμμα
τεχνικών έργων, τα πολιτιστικά και γενικότερα όλη τη λειτουργία του δήμου.
Ο Δήμος δεν είναι απλά μία δημόσια υπηρεσία. Είναι ο μοναδικός φορέας που
διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις με στόχο την προστασία, την
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της
τοπικής κοινωνίας.
Βρίσκεται καθημερινά δίπλα στο δημότη, ακούει τη φωνή του και προσπαθεί
να δώσει λύση στα προβλήματά του.
Σχεδιάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τις ανάγκες των δημοτών και πάντα
μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί.
Οι σημερινοί Καλλικρατικοί Δήμοι καλούνται να ασκήσουν 264 αρμοδιότητες,
177 περισσότερες από εκείνες των Καποδιστριακών Δήμων, με πολύ λιγότερο προσωπικό
και μειωμένους πόρους.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες του Δήμου Δωρίδος διαρθρώνονται σε τέσσερα επίπεδα διοίκησης
1.Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
2.Υπηρεσίες σε επίπεδο Δ/νσης
3.Υπηρεσίες σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος
4. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διεύθυνση
διοικητικού
Περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα και αποκεντρωμένες Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
παρεχόμενες υπηρεσίες.
1. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και υποστήριξης
πολιτικών οργάνων
2. Γραφείο Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου, αλλοδαπών και Μετανάστευσης
3. Γραφείο ΚΕΠ
Τμήμα
Διοικητικών Υπηρεσιών
Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την τήρηση διαδικασιών
και αρχείων που αφορούν στη δημοτική κατάσταση και την Καταγραφή των
ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον
συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν
στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
Παράλληλα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την γραμματειακή υποστήριξη των
πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την
παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
Υποστηρίζει με την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, τη λειτουργία και το
έργο όλων των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
Πραγματοποίησε μεταξύ άλλων:
Έτος 2014 από 1.9.2014 έως 31.12.2014
Αριθμός
Αποφάσεων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
12
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1
Έτος 2015
Αριθμός
Αποφάσεων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
56
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
2
Ετος 2016 (31-8-2016)
Αριθμός
Αποφάσεων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
53

Επιπλέον πραγματοποίησε

·       
Τις δημαιρεσίες (Εκλογικές διαδικασίες για τον
ορισμό αρμοδιοτήτων όσων μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο
·       
Τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών
Κοινοτήτων
·       
Τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015
·       
Το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
·       
Τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης
Σεπτεμβρίου 2015

Διεκπεραίωσε πολιτικούς Γάμους, μεταδημοτεύσεις, Πολιτογραφήσεις,
αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων , την έκδοση αποφάσεων , διαβιβάσεις εγγράφων
, έλεγχο πιστοποιητικών των υπαλλήλων , πρωτοκόλληση εγγράφων, αποστολή και
παραλαβή εγγράφων, καταχώρηση αιτημάτων δημοτών, προσλήψεις προσωπικού δίμηνης
και οκτάμηνης διάρκειας, ενημέρωση και διαχείριση ατομικών φακέλων Υπηρεσιακού
Μητρώου Υπαλλήλων.

Έτος 2014 από 1.9.2014 έως 31.12.2014
Πολιτικοί γάμοι
8
Πολιτογραφήσεις
4
Πρωτοκόλληση εγγράφων
4.832
Προσλήψεις προσωπικού
22 άτομα
Νέες εγγραφές στο Δημοτολόγιο
257
Έκδοση πιστοποιητικών
1916
Διεκπεραίωση υποθέσεων ΚΕΠ
 
 
Έτος 2015
 
Πολιτικοί γάμοι
10
πολιτογραφήσεις
20
Πρωτοκόλληση εγγράφων
11448
Προσλήψεις προσωπικού                              15
Νέες εγγραφές στο Δημοτολόγιο
631
Έκδοση πιστοποιητικών
5700
Διεκπεραίωση υποθέσεων ΚΕΠ
 
 
Έτος 2016 (31-8-2016)
 
Πολιτικοί γάμοι
15
πολιτογραφήσεις
17
Πρωτοκόλληση εγγράφων
7664
Προσλήψεις προσωπικού
16
Νέες εγγραφές στο Δημοτολόγιο
631
Έκδοση πιστοποιητικών
2742
Διεκπεραίωση υποθέσεων ΚΕΠ
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
– ΝΕΟΛΑΙΑ
Η ευαισθητοποίηση της δημοτικής αρχής σε θέματα νεολαίας και άθλησης
είναι απόλυτα εμφανής. Αυτό υποδεικνύεται όχι μόνο από τα έργα της στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας και τις χρηματοδοτήσεις όλων των
αθλητικών σωματίων αλλά και από την φυσική παρουσία των αιρετών σχεδόν σε κάθε
αθλητική εκδήλωση.   
Τα αθλητικά σωματεία στην περιοχή μας είναι κυρίως ποδοσφαιρικά. Κάποια
εξ αυτών έχουν αναπτύξει δραστηριότητες και σε άλλα αθλήματα. Ο τρόπος που η
δημοτική αρχή βρήκε ώστε να τους χρηματοδοτεί, έδωσε κίνητρα για την περαιτέρω
ανάπτυξη τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο. Η ασφάλεια
που νιώθουν από την παρουσία μας, δεν αποσπά πλέον την σκέψη τους που παραμένει
κοντά στα αθλητικά ιδεώδη. Η σχέση μας με τα αθλητικά σωματεία που βασίζεται
στην συζήτηση και τον κοινό προβληματισμό, μόνο περαιτέρω θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Μένει να τα δούμε
στην πάροδο των ετών.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος μας διαθέτει επτά (7)  μηχανήματα έργου, τρία (3) γκρέϊτερ
και τέσσερις (4) εκσκαφείς τύπου JCB . Όμως έχει μόνο δύο μόνιμους χειριστές
έναν για το  JCB και έναν  για το γκρέϊτερ . Από ανάληψης της θητείας
μας 1/1/2014 μέχρι σήμερα έχει απασχολήσει  τέσσερις (4) χειριστές με
δίμηνη σύμβαση  και δύο (2) χειριστές με οκτάμηνη σύμβαση.  Πάρα
ταύτα έχει παρέμβει αποτελεσματικά σε πάνω από 150 περιπτώσεις προερχόμενες από
έντονα καιρικά φαινόμενα όπως αντιμετώπιση χιονοπτώσεων , απομάκρυνση φερτών
υλικών και αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων και γενικότερα συντηρεί και
διατηρεί σε καλή κατάσταση (με ελάχιστη συμμετοχή ιδιωτών) όλο το χωμάτινο
οδικό δίκτυο του Δήμου που είναι πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Βοηθάει το έργο της
Πολιτικής Προστασίας διευθετώντας χειμάρρους, ρέματα, όμβρια ύδατα κλπ. Και
συμμετέχει κυρίως στο έργο της υπηρεσίας ύδρευσης για κατασκευή και επισκευές
των δικτύων ύδρευσης.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Το προεδρείο της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την
συνεργασία του διοικητικού συμβούλιου και του γραμματέα κ. Τσώνου Θεόδωρου
πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες και αναγκαία έργα για τα σχολικά κτίρια των
δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
·       
Με άμεσες
πρωτοβουλίες και με την βοήθεια των δασκάλων μπήκε τάξη στα οικονομικά της
κρατικής επιχορήγησης προς όφελος όλων.
·       
 Έγιναν ετήσιοι πίνακες απολογισμού του 2014
στις 15/6/2015 και του 2015 στις 31/3/2016 του διοικητικού συμβούλιου.
·       
Διαπιστώθηκαν
άμεσες ανάγκες σε όλα τα σχολικά κτίρια. Έγινε πλήρης καταγραφή από τους
δάσκαλους και σε συνεργασία με το δήμο ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα που ήταν
αναγκαία και επιβεβλημένα (ΣΚΕΠΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΒΑΨΙΜΑΤΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ).
Αναλυτικά για το έτος 2014-2015 δαπανήθηκαν : 6.521,00 ευρώ για τα
σχολεία (ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ).
Για το έτος 2016 δαπανήθηκαν : 20.380,00 ευρώ για τα δημοτικά σχολεία
(ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ)
Σύνολο : 26.901,00 ευρώ.
Οι πληρωμές έγιναν και γίνονται από τον κωδικό των σχολικών κτιρίων και
με τη συμμετοχή της σχολικής επιτροπής όπως και με την ενίσχυση του πόσου των
6.000,00 ευρώ από τον δήμαρχο για την επισκευή της σκεπής του νηπιαγωγείου
Μαλαμάτων.
Ο αριθμός των μαθητών για τη χρονιά 2016-2017 είναι σε σύνολο: 396
Δημοτικά          : 298
Νηπιαγωγεία      : 98
Σύνολο               
: 396     

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αναφορικά με τα πεπραγμένα της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, παρακάτω παρουσιάζονται οι ενέργειές της για την εν λόγω περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα:
Γυμνάσιο –
Λύκειο Λιδωρικίου
·       
Ανακαινίστηκε το
εργαστήριο πληροφορικής του Λυκείου (χώρος και εξοπλισμός)
·       
Ανακαινίστηκε
και συντηρήθηκε το σύστημα κεντρικής θέρμανσης (λέβητας , καυστήρας)
·       
Βάφτηκαν
εξωτερικά τμήματα τοίχων
·       
Επισκευάστηκε η
αυλόπορτα
·       
Κλαδεύονται κάθε
χρόνο δέντρα και θάμνοι του προαυλίου.
Οι ανάγκες όμως δεν σταματούν ποτέ, κυρίως λόγω της παλαιότητας του
κτηρίου, αλλά και της καθημερινής φυσιολογικής φθοράς.

Γυμνάσιο –
Λύκειο Ευπαλίου
·       
Χρηματοδότηση
αντικατάστασης Η/Υ Εργαστηρίου Πληροφορικής Λυκείου.
·       
Συντήρηση
κλιματισμού και ηχητικής εγκατάστασης Αίθουσας Εκδηλώσεων.
·       
Αγορά
φωτοτυπικού Μηχανήματος Γυμνασίου Ευπαλίου
·       
Αγορά Βιβλίου
Αγγλικών μαθητών Α΄τάξης που θα χρησιμοποιηθεί για τα τρία επόμενα σχολικά έτη.
·       
Συντήρηση
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης συγκροτήματος δύο σχολείων (λάμπες, πρίζες,
διακόπτες, κλπ.)
·       
Συντήρηση καλοριφέρ.

     ·       
Παρέμβαση στη
δεξαμενή πετρελαίου για την εξάλειψη οσμών στο χώρο.

·       
Αναγόμωση
πυροσβεστήρων και συμπλήρωση με νέους για την μερική εξασφάλιση πυρασφάλειας
χώρων
·       
Βαψίματα που
έγιναν το Σεπτέμβριο του 2014 και 2016 εσωτερικά στις αίθουσες και στους
διαδρόμους δεν πληρώθηκαν από το ταμείο της Σχολικής Κοινότητας.

Γυμνάσιο –
Λύκειο Ερατεινής
·       
Κατάργηση του
παλαιού Συστήματος Θέρμανσης του κτηρίου του Γυμνασίου (ΛΕΒΗΤΑ –  ΚΑΥΣΤΗΡΑ
– ΔΕΞΑΜΕΝΗ) και τροποποίηση της εγκατάστασης θέρμανσης του Λυκείου ώστε να
εξυπηρετεί και το Γυμνάσιο
·       
Αναγόμωση
πυροσβεστήρων
·       
Επισκευές στον
προαύλιο χώρο ( Σκάλα και Εξώπορτα)

Ν.Π.Δ.Δ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στα όρια του Δήμου Δωρίδος και δια του Ν.Π.Δ.Δ (Οργανισμός Παιδείας &
Πολιτισμού Δήμου  Δωρίδος ) λειτουργούν δύο  Δημοτικοί  Παιδικοί
Σταθμοί  στο Λιδωρίκι & στο Ευπάλιο  . Στους δυο δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς στο Λιδωρίκι  &  στο Ευπάλιο φιλοξενούνται και
τα αντίστοιχα Νηπιαγωγεία Λιδωρικίου & Ευπαλίου . Για το σχολικά έτη 2014
έως και το 2016 συμμετέχουν οι δύο δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στο Πρόγραμμα
 Οικογενειακής Εναρμόνισης & Επαγγελματικής Ζωής  βοηθώντας 
άνεργες μητέρες  αλλά και εργαζόμενες  στην ομαλή ένταξη τους στον
εργασιακό στίβο. Μελλοντικά στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου δημοτικού
παιδικού σταθμού στην Ερατεινή .
Στα όρια του Δήμου Δωρίδος και δια του Ν.Π.Δ.Δ (Οργανισμός Παιδείας &
Πολιτισμού Δήμου  Δωρίδος ) υφίσταται  το ΚΑΠΗ πρώην  Δ.
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ, το όποιο  ως νεοσύστατο ΝΠΔΔ του πρώην Δήμου Τολοφώνος,
συμπεριλήφθηκε στο ΝΠΔΔ του Δήμου Δωρίδος , γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί η
λειτουργία του εντός των στενών οικονομικών ορίων που υφίστανται , και
μελλοντικά η ίδρυση τέτοιων δόμων και στις άλλες δημοτικές ενότητες .
Ο Δήμος Δωρίδος  δια μέσου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δωρίδος  συνέχισε την Δομή Βοήθεια Στο Σπίτι , σε όλες τις δημοτικές
ενότητες εξυπηρετώντας άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, συνολικά οι
ωφελούμενοι ανήλθαν σε διακόσια εβδομήντα  πέντε άτομα, με την
συμμέτοχη  προσωπικού αποτελούμενο από εννέα άτομα Ι.Δ.Ο.Χ  και δυο
άτομα Ι.Δ.Α.Χ .

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Δήμος Δωρίδος  δια μέσου του Ν.Π.Δ.Δ (Οργανισμός Παιδείας &
Πολιτισμού Δήμου  Δωρίδος ), συμμετείχε στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων  σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα , όπου αυτό  ήταν
δυνατό  και στα  περιορισμένα οικονομικά  πλαίσια που υφίστανται
.  Μελλοντικά προβλέπεται η δημιουργία μικρών μουσικών συνόλων (μπαντών )
σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα  .
Ο Δήμος Δωρίδος  δια μέσου του Ν.Π.Δ.Δ (Οργανισμός Παιδείας &
Πολιτισμού Δήμου  Δωρίδος ) , υποστηρίζει την λειτουργία  των
υφιστάμενων δημοτικών βιβλιοθηκών , λαογραφικών μουσείων και πνευματικών 
κέντρων, πρώην ΝΠΔΔ των συνενουμένων  δήμων τα οποία ενσωματώθηκαν στο
νέο  ΝΠΔΔ του Δήμου,  στα πλαίσια των περιορισμένων υφιστάμενων
οικονομικών  δυνατοτήτων, προσπαθώντας παράλληλα όπου καθίσταται δυνατό να
ενισχύσει την δημιουργία νέων τέτοιων δόμων, στα πλαίσια συνεργασίας  με
τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους  κλπ .

ΠΑΙΔΕΙΑ
Ο Δήμος Δωρίδος  δια μέσου των   Σχολικών 
Επιτροπών  Δήμου  Δωρίδος ( Πρωτοβάθμια  & Δευτεροβάθμια
),  μέσω της αξιοποίησης των ΚΑΠ που διατίθενται για τα σχολεία, μεριμνά
για την κατά το δυνατόν κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. Επίσης η Πρωτοβάθμια 
Σχολική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος  μεριμνά με τα κονδύλια  που
διατίθενται μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας  και Δια Βίου Μάθησης για την
κατά  το δυνατόν κάλυψη των  αναγκών καθαριότητας των σχολικών της
μονάδων  που δεν καλύπτονται από το πάγιο προσωπικό του Δήμου Δωρίδος .

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι Δημότες του Δήμου Δωρίδος έχουν αγκαλιάσει το θεσμό και τις δράσεις
του και πλέον η αποδοχή του είναι καθολική. Οι δράσεις του χρηματοδοτούνται από
Εθνικούς Πόρους υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ  και προσφέρονται δωρεάν στους  εκπαιδευόμενους.
Στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του Κέντρου απασχολήθηκαν 10
εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων. Η επιλογή των εκπαιδευτών  έγινε μετά
από προκήρυξη  μέσα από λίστα η οποία δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Στερεάς και
Νοτίου Αιγαίου.

Στο Διάστημα
αναφοράς 01-09-2014 έως σήμερα λειτούργησαν 28 τμήματα τα οποία έλαβαν χώρα στο
Λιδορίκι, στο Ευπάλιο, στην Ερατεινή και στο Μαραθιά. Το θεματικό αντικείμενο
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν :

·       
Πληροφορική   
·       
Επεξεργασία
Κειμένου- Διαδίκτυο
·       
Δημιουργία
Ιστοσελίδας
·       
Ηλεκτρονικά Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης (SOCIALMEDIA)
·       
Διαδικτυακές
Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
·       
Δημιουργία
Ηλεκτρονικής Εφημερίδας
·       
Κοπτική Ραπτική
·       
Κόσμημα
·       
Γαλλικά για τον
Τουρισμό
·       
Οικιακή
Μελισσοκομεία
·       
Περιβαλλοντικές
δράσεις
·       
Βιολογική Καλλιέργεια
Τα μαθήματα τα παρακολούθησαν 450 εκπαιδευόμενοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Προγραμματική Σύμβαση που είχε υπογραφεί
μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
προβλεπόταν η υλοποίηση 17 εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τελικά παρά τις
αντιξοότητες ( μη ύπαρξη μεγάλου αστικού κέντρου, η ανάγκη μετακίνησης
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων κ.λ.π.)  και το γεγονός ότι το πλαίσιο
εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν προέβλεπε εξαίρεση σε Δήμους με
ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά καταφέραμε να υπερκαλύψουμε το
στόχο  συστήνοντας  28 τμήματα. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
– ΣΦΑΓΕΙΑ
Τα σφαγεία του Δήμου Δωρίδος συνεχίζουν την λειτουργία τους κανονικά. Το
μίσθωμα του ακινήτου καταβάλλεται κανονικά από τον μισθωτή.
1.     Στο συμφωνητικό εκμίσθωσης που  έγινε 
μεταξύ του συνδέσμου   και του αναδόχου κατά την λειτουργία των
Καποδιστριακών Δήμων μεταξύ των άλλων προβλέπονται :Διάρκεια μίσθωσης είκοσι
(20) έτη
2.     Ετήσιο πάγιο μίσθωμα 11.500,00 ευρώ.
3.     Αναλογικό μίσθωμα 5% επί του τιμολόγιου σφαγής προ
ΦΠΑ.
4.     Οποιαδήποτε παρέμβαση , προσθήκη ή μετατροπή του
κτιρίου ή μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με έγκριση του συνδέσμου αλλά θα
βαρύνουν τον ίδιο τον ενοικιαστή . 
5.     Οι τιμές για τις σφαγές θα πρέπει να μην υπερβαίνουν
το μέσο όρο των τιμών των σφαγείων ανά την Ελλάδα .
6.     Ο μισθωτής θα κατασκευάσει στέγαστρο στον χώρο
υποδοχής των ζωών , η δαπάνη του οποίου θα συμψηφιστεί από τα πάγια ετήσια
μισθώματα .
7.     Σε τρεις (03) μήνες από την σύμβαση θα πρέπει να
αρχίσει η λειτουργία των σφαγείων .
Οι  επιπρόσθετες εργασίες για την καλύτερη λειτουργία των σφαγείων
που αφορούν το άρθρο 6. (παραπάνω) του μισθωτήριού ολοκληρώθηκαν όπως προέβλεπε
το μισθωτήριο στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Σαν αποτέλεσμα αυτού από το δεύτερο
εξάμηνο του 2015 χρήματα από το μίσθωμα κατέληξαν στα ταμεία του δήμου, ενώ οι
εγκαταστάσεις παράλληλα εκσυγχρονίστηκαν.
Παράλληλα, το δάνειο για την αποπληρωμή της κατασκευής του εξυπηρετείται
κανονικά και θα αποκληρωθεί πλήρως το 2018.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
– ΠΡΟΒΟΛΗ
1.     Ενδεικτικές δράσεις στον τομέα του τουρισμού και της
προβολής του Δήμου Δωρίδος. Βράβευση 4 ακτών με το διεθνές σύμβολο ποιότητας
«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
2.     Διοργάνωση δράσεων τουριστικής προβολής και
ανάδειξης τοπίου και γαστρονομίας με επισκέψεις έγκριτων δημοσιογράφων και
μέσων επικοινωνίας της Αμερικής και του Καναδά.
3.     Παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου σε ένθετα
ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών
4.     Ψηφιακή καταγραφή με την πιο πρόσφατη τεχνολογική
καινοτομία της Google, του μονοπατιού Ε4 που διασχίζει όλη την βορειοδυτική
πλευρά των Βαρδουσίων.
5.     Στήριξη της διοργάνωσης TihioRace που περιλαμβάνει
δράσεις με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό  χαρακτήρα που σχετίζονται με το
τρέξιμο στο βουνό με πανελλήνια προβολή και αναγνωσιμότητα
6.      Έκδοση
Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Δωρίδος  για να διαχειρίζεται ο Δήμος, τις λιμενικές εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στα γεωγραφικά του όρια.
7.     Συμμετοχή στο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Μια εκ των βασικών στρατηγικών επιλογών της δημοτικής αρχής από τις
πρωτες μέρες που ανέλαβε τα καθήκοντα της, ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας
της. Δεν μπορείς να διεκδικείς λύσεις χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τα κέντρα
λήψης των αποφάσεων. Επίσης είναι γνωστό, ότι ενισχύεται η διαπραγματευτική
 σου ισχύς όταν συνεργείς και συμπράττεις.
1.     Σε αυτό το πλαίσιο η δημοτική αρχή προέβη σε:Ενημέρωση
των Αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την καταβολή  τέλους ως
αντιστάθμισμα για τις επιπτώσεις από την κατασκευή της λίμνης του Μόρνου
2.     Συνεχείς επαφές με στελέχη Υπουργείων και Οργανισμών
για την προώθηση των υποθέσεων του Δήμου
3.     Συμμετοχή του Δήμου σε Δίκτυα Δήμων όπως, το Δίκτυο
Μαρτυρικών Πόλεων, το Παράκτιον, ο Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Αμφυκτιονία, ο
Σύνδεσμος  Προστασίας & Ορθολογικής Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου
(ΣΠΟΑΚ) που έχει ως μέλη τους Δήμους που βρέχονται από τον  Κορινθιακό
Κόλπο, το Δίκτυο Υγειών Πόλεων.
4.     Συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
5.     Πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Δικτύου Πόλεων με
Λίμνες που έχει ως έδρα το Λιδωρίκι, και μέλη 35 Δήμους, την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, Πανεπιστήμια και άλλους επιστημονικούς Φορείς.
6.     Πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης Φορέα
Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας στο Ευπάλιο στην οποία έλαβαν
μέρος και οι 25 Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας.
7.     Προτάσεις στην Κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της
Αυτοδιοίκησης για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τα αδέσποτα βοοειδή, τη
συντήρηση των αναμεταδοτών τηλεοπτικού σήματος και τη διαχείριση της Πάγιας
Προκαταβολής στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
8.     Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια και τις
δραστηριότητες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
9.     Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στις Επιτροπές,
Χωροταξίας Υποδομών Περιβάλλοντος, Οργάνωσης Ηλεκτρονικής & Διακυβέρνησης,
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
10.   Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας από τη θέση της Αντιπροεδρίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας λόγω της
οικονομικής κρίσης επιβάλλουν στο Δήμο μας να έχει ενισχυμένο ρόλο στην
Κοινωνική Πολιτική. Έκρινε απαραίτητη και αναγκαία την ίδρυση Κοινωνικού
παντοπωλείου, ώστε  να παρέχει στους συνδημότες μας είδη διατροφής και
πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της φτώχειας  και της ανέχειας.
Συνεργάζεται δε με όλες τις Κοινωνικές δομές, ιδιωτικές ή δημόσιες, 
συμμετέχει με την εκκλησία σε κοινωνικούς σκοπούς   και παρέχει
βοήθεια σε πάνω από 300 άτομα στο Δήμο μας.     Για τις
ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου έχουμε προμηθευτεί αυτοκίνητο – ψυγείο , το
οποίο θα μπει σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, στο Δήμο Δωρίδος λειτουργεί  τμήμα κοινωνικής προστασίας
που έχει διαχειρισθεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω προγράμματα:
1ον : Έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ –Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – Έχουμε ωφελούμενες
οικογένειες 140 και γίνεται διανομή τροφίμων .
2ον: Είχαμε ενταχθεί σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για «παροχή τροφίμων σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίοι
δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής» και ωφελήθηκαν
144 οικογένειες.  
3ον: Εκδώσαμε βιβλιάρια ανασφάλιστων πολιτών του Δήμου μας .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η σχέση της δημοτικής αρχής με την Περιφέρεια ΣΤ. Ε είναι στο καλύτερο
επίπεδο. Καταφέραμε και αναπτύξαμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον  ίδιο τον
περιφερειάρχη, κο. Κώστα Μπακογιάννη και τους στενούς συνεργάτες του.
Πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα πολλές συναντήσεις εργασίας και αναλύθηκαν
διεξοδικά πολλά θέματα, με κορυφαία τους κόμβους Μαλαμάτων και Γλυφάδας, την
αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου Τολοφώνας, τα μεγάλα έργα των βιολογικών
καθαρισμών, του αναδασμού της πεδιάδας του Μόρνου, του ταμιευτήρα στο Χάρμισκο
και φυσικά του παραλίμνιου αγωγού λυμάτων. Έργα που ολοκληρώθηκαν σε απόλυτο
βαθμό οι μελέτες και περιμένουμε να ανοίξουν προκηρύξεις προς ένταξη, πάντα στα
πλαίσια της χρηματοδότησης που μας αναλογεί στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας.
Σε αυτό το σημείο να κάνω γνωστό ότι μέσω του προγράμματος LEADER
συζητούμε έργα 2.000.000 ευρώ που αφορούν όλες τις κοινότητες της δημοτικής
ενότητας Βαρδουσίων
Η διατήρηση αυτής της παραγωγικής και ειλικρινούς σχέσης μας με την
Περιφέρεια, είναι ένα στοίχημα για την δημοτική αρχή που είναι σίγουρη ότι θα
κερδιθεί.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
 Η διατήρηση της πολιτισμικής μνήμης προϋποθέτει την εφαρμογή
πολιτικής εμπλουτισμού της «κουλτούρας» της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές
διαπολιτισμικό επίπεδο, μέσω της ευαισθητοποίησης για την αισθητική και την
ιστορική σημασία των πολιτιστικών αγαθών. 
Με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης και την ανάδειξη της
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας του Δωρικού τόπου, η δημοτική αρχή σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, την Ι΄ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
με
έδρα τους Δελφούς και την εφορεία μεταβυζαντινών μνημείων Πάτρας προσπαθεί να
διαχειριστεί και να επιλύσει προβλήματα που αφορούν την συντήρηση ιστορικών
μνημείων της περιοχής μας όπως η Μονή Βαρνάκοβας, η Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου
στην Αρτοτίνα, το κελί του Αθανασίου Διάκου και όλη την αρχαιολογική συλλογή
του μουσείου Λιδωρικίου.

ΦΟΣΔΑ
Στα πλαίσια συμμετοχής μας στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ , ως μέλος  και του Διοικητικού
Συμβουλίου, καταφέραμε να επιτύχουμε μια σειρά δράσεων για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία στον τομέα που αφορούν την συλλογή, μεταφόρτωση
και διάθεση απορριμμάτων στο Δήμο μας.
Τα έργα και οι δράσεις είναι:
1. Χρηματοδότηση και κατασκευή από τον ΦΟΔΣΑ Α.Ε. Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στη θέση «Σεϊμένη» με την εγκατάσταση ειδικής χοάνης και
διαμόρφωση του χώρου καθώς και την παραχώρηση του εξοπλισμού φορτηγού ελκυστήρα
με το ειδικό κοντέινερ συμπίεσης. Με την έναρξη λειτουργίας της
μεταφόρτωσης  θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση
(οικονομικό όφελος από εξοικονόμηση καυσίμων ,λιπαντικών, τακτικών συντηρήσεων
του εξοπλισμού) καθώς και καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.
2. Τεχνική βοήθεια στην σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης τα οποία
υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και στα αρμόδια Υπουργεία
όπου ουσιαστικά περιγράφονται οι δράσεις για τα επόμενα χρόνια (ρεύματα κάδων
διαλογής απορριμμάτων, σύστημα συλλογής, Πράσινα Σημεία,  απαιτούμενος
τεχνικός εξοπλισμός).
3. Σύναψη σύμβασης για την συλλογή των απορριμμάτων και μεταφορά τους σε
χώρους υγειονομικής ταφής που αφορούν το νησί Τριζόνια καθώς και εκπόνησης
μελέτης από τον Φορέα για την ένταξή τους άμεσα σε ειδικό πιλοτικό πρόγραμμα.
4. Κατασκευή ΧΥΤΥ και μονάδας κομποστοποίησης στη θέση «Βαρτός»
σημαντικού έργου  που εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την διάθεση των
απορριμμάτων των δύο Δήμων της Φωκίδας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στο Δήμο Δωρίδος λειτουργούν σήμερα 335 Καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος.
Από αυτά τα 90 καταστήματα έχουν επαφή με τον Αιγιαλό και την Παραλία και
ο  εξωτερικός χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων αδειοδοτείται από την
Κτηματική Υπηρεσία που εισπράττει το 50% των τελών και στη συνέχεια από το Δήμο
που εισπράττει το υπόλοιπο 50%)
Συνολικά στην Δημοτική περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2014-Οκτώβριο 2016
εκδόθηκαν 158 Άδειες παραχώρησης με αντάλλαγμα χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας και
εισπράχθηκαν από το Δήμο 22.400,00 € ενώ οφείλονται 6.450,00 € για το τρέχον
έτος.
Τα υπόλοιπα 245 καταστήματα βρίσκονται διάσπαρτα στις διάφορες Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου μας  από τα οποία εισπράττονται τα αναλογούντα τέλη
χρήσεις κοινοχρήστων χώρων.
Συνολικά στην περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν 31 Αντικαταστάσεις Αδειών,
εκδόθηκαν 46 νέες Άδειες και έκλεισαν 12 Καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Επιτροπή την περίοδο 9ος 2014 έως σήμερα πραγματοποίησε 26
συνεδριάσεις και έλαβε απόφαση για 121 θέματα κυρίως προεγκρίσεις ίδρυσης
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών
οργάνων,  κοπής δέντρων και παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων για
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οικονομική Επιτροπή, αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται  με
το άρθρο 72  N.3852/10
(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
, ως εξής:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο
έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των
εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν
παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και
εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και
αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω
σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων
του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και
παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων
μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό
ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την
ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν
δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων  συνεδρίασε και έλαβε αποφάσεις
,  για το διάστημα από 1-1-2014 έως 20-10-2016, ως κατωτέρω:
Οικονομικό
Ετος 2014:

Αριθμός Συνεδριάσεων: 15
Αριθμός Αποφάσεων:     180
Οικονομικό
Έτος 2015:

Αριθμός Συνεδριάσεων: 20
Αριθμός Αποφάσεων: 247
Οικονομικό
Έτος 2016 (έως 20-10-2016):

Αριθμός Συνεδριάσεων:    20
Αριθμός Αποφάσεων:      154

ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Οι ενέργειες που έχουμε κάνει σαν δημοτική αρχή σε αυτό τον τομέα είναι
πολλές και με εμφανή πλέον αποτελέσματα σε όλους μας.
Η δουλειά  της επιτροπής που έχουμε συστήσει λειτουργώντας εντός του
υφιστάμενου νομικού πλαισίου, έχει καταφέρει να εξαλείψει το πρόβλημα κατά 80%
συνολικά στον Δήμο.
Ο δήμος έχει βεβαιώσει ως οφείλει, πρόστιμα στους παραβάτες με αποτέλεσμα
τις καταδίκες αυτών χωρίς να έχει χάσει κανένα δικαστήριο.
Ο σκοπός της επιτροπής δεν είναι σε καμία περίπτωση να
τρομοκρατήσει  με την ύπαρξή της τους κτηνοτρόφους. Γι’ αυτό και κατόπιν
καταγγελιών ενημερώνει και προειδοποιεί πρωτίστως τους παραβάτες μέχρι να
προβεί σε διαπιστωτική πράξη. Εάν προβεί σε διαπιστωτική πράξη θα σημαίνει ότι
ο παραβάτης επανειλημμένα παραβατεί και αγνοεί πλήρως τους κανόνες νομιμότητας.
Η νομοθεσία πλέον είναι με το μέρος μας και δίνει το δικαίωμα ακόμα και
για δέσμευση λογαριασμών. Διεκδικούμε την ηρεμία και την ευημερία του συνόλου
των δημοτών μας.
Επίσης, μέσω του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που πρόκειται
να κατατεθεί, θα επιτρέπεται  σε δήμους  η χρήση ειδικού εργαλείου
σύλληψης αδέσποτων ζώων πάντα με παρουσία κτηνιάτρου, κάτι που δεν υπάρχει
μέχρι σήμερα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Δημοτική Αρχή θεωρεί  το περιβάλλον ως πολυτιμότερο πόρο και αυτό
δεν αποτελεί απλώς μια στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής αλλά μια πάγια,
μη διαπραγματεύσιμη αλήθεια. Η ανάγκη για προστασία του φυσικού πλούτου της
περιοχής μας, της βιοποικιλότητας,  της ποιότητας του νερού,  των
ορεινών όγκων,  του παραλιακού μετώπου, είναι δεδομένες.
·       
Στο πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων δόθηκε μόνιμη και νόμιμη λύση με τη συμμετοχή του
Δήμου Δωρίδος στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πρώτης Γεωγραφικής
Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας,  σε συνεργασία με τους Δήμους Ναυπακτίας και
Θέρμου. Πετύχαμε την έκδοση σχετικής Υπουργική Απόφασης που μας επιτρέπει την
μεταφορά των απορριμμάτων μας σε ΧΥΤΑ που βρίσκεται σε διαφορετική Περιφέρεια
από αυτή που ανήκει ο Δήμος μας.
·       
Ολοκληρώθηκε η
Αποκατάσταση των χωματερών της ΔΕ Τολοφώνος (Ερατεινή- νησί Τριζόνια)
·       
Ετοιμάσαμε με
δικούς μας πόρους το σύστημα του σταθμού μεταφόρτωσης στη θέση «νταμάρι
Σεϊμένη»
·       
Παραλάβαμε από
το ΦoΔΣΑ την ειδική νταλίκα με την οποία θα μεταφέρονται τα απορρίμματα στον
 ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους
μεταφοράς από καθένα απορριμματοφόρο χωριστά και την καλύτερη διαχείριση του
στόλου των απορριμματοφόρων.
·       
Υπογράφηκε η
σύμβαση για το έργο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας  Στερεών Αποβλήτων
(Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν.
Φωκίδας» προϋπολογισμού μελέτης 11.630.000,00€  και πηγή χρηματοδότησης
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013  στη θέση «Βαρτός» που
σήμερα υλοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
·       
Με πρωτοβουλία
του Δήμου μας δημιουργήθηκε το “Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες” στο πλαίσιο του
προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007 – 2013”,  με βασικό κίνητρο την
πεποίθηση ότι μέσα από μια κοινή δράση οι Δήμοι που θα συμμετέχουν στο δίκτυο
θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας σε θέματα που αφορούν το
περιβάλλον, τους υδάτινους πόρους και την αειφόρο ανάπτυξη. Αναζητήσαμε καλές
πρακτικές, συμμετείχαμε σε διεθνή συνέδρια με θέμα το περιβάλλον, δημιουργήσαμε
συνέργειες με εθελοντικές ομάδες.
·       
Εκπονήθηκε και
εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε συνεργασία
με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
·       
Έγιναν όλες οι
αναγκαίες ενέργειες για την συμμετοχή του Δήμου στην ΕΟΕΣ Αμφικτιονία με κύριο
στόχο την ανάπτυξη περιβάλλοντος αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τη διευκόλυνση
και την παραγωγή της διασυνοριακής διακρατικής  ή και διαπεριφερειακής
συνεργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και την υλοποίηση δράσεων εδαφικής
συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.
·       
Ενταχθήκαμε στην
σύμπραξη “PARACTION” που στόχο έχει την ολοκληρωμένη διαχείριση, αναγέννηση και
προστασία από τη διάβρωση των παράκτιων ζωνών και νήσων ολόκληρης της Στερεάς.
·       
Εκπονήθηκε το
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο
Δημάρχων που σκοπό έχει ο Δήμος να συνεισφέρει στην προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2, να
επιδείξει την προσήλωση του Δήμου στην προστασία του περιβάλλοντος και την
ορθολογική χρήση των πόρων,  να αποκομίσει οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ, να αποκτήσει πρόσβαση
σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, να προσαρμοστεί πιο εύκολα και
αποτελεσματικά με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που δίνει
αυξημένη βαρύτητα σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.
·       
Αποφάσισε την
υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για τη
δημιουργία Αλπικού Βοτανικού Κήπου στην ΤΚ Πενταγιών της ΔΕ Βαρδουσίων
·       
Προβήκαμε στο
κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δένδρων σε πολλές τις Τοπικές Κοινότητες
·       
Προβήκαμε στην
Οργάνωση και Παρακολούθηση της διαδικασίας του Εθνικού Μητρώου Σημείων
Υδροληψίας  (πηγών και γεωτρήσεων) του Δήμου μας, όπως επίσης
δημιουργήσαμε μητρώο για τις γεωτρήσεις  των κατοίκων του Δήμου.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος θα επισημάνει

 
Πριν δύο χρόνια, λάβαμε σαφή και ξεκάθαρη εντολή από τους δημότες του
Δήμου Δωρίδος να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2011.
Η εντολή ήταν να εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης με μια νέα
αυτοδιοικητική αντίληψη που θα στηρίζεται, τόσο στην πολυφωνία, την
διαφορετικότητα, την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, όσο και στην
αποτελεσματικότητα σε μια περίοδο που η χώρα και η κοινωνία μας, βρίσκονται
αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας πρωτόγνωρης κοινωνικής και οικονομικής
κρίσης.
Η δημοτική αρχή στάθηκε και στέκεται κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη
με τον πλέον πολύτιμο σύμμαχό της σ’ αυτόν τον αγώνα, τους ευσυνείδητους και
φιλότιμους εργαζόμενους, του Δήμου Δωρίδος.
Με δεδομένη όμως την ανεπάρκεια της πολιτείας να ανταποκριθεί στις
θεσμοθετημένες οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στην Αυτοδιοίκηση, η δημοτική
αρχή επιλέγει αφενός την ορθολογική και με οικονομικό τρόπο διαχείριση των
λιγοστών πόρων αφετέρου δε διεκδικεί το αντιστάθμισμα που οφείλει το ελληνικό
κράτος στη Δωρίδα. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε, πόρους απ’ τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τις υποδομές και τον
εξοπλισμό μας.
Πέραν δηλαδή των αυτονόητων ενεργειών μας για την καλυτέρευση της
ποιότητας ζωής των πολιτών μας, προχωράμε με σταθερά βήματα στην πλήρη
αξιοποίηση της δυναμικής των πόρων της Δωρίδας
Παράλληλα, βάλαμε τον δήμο Δωρίδος στον χάρτη των πλέον δραστήριων και
ενεργών δήμων με πρωτοβουλίες, δράσεις και συνεργασίες. Έγιναν παραστάσεις σε
πολλά Υπουργεία, συμμετοχές σε δίκτυα συνεργασιών δήμων, ανάπτυξη σχέσεων με
Εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μοναδικό σκοπό την επίλυση και
διευθέτηση προβλημάτων που μας αφορούν.   
Η δημοτική αρχή και τα στελέχη της δεν αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση
σαν μια ευκαιρία για εφήμερη ικανοποίηση των φιλοδοξιών τους. Αλλά σαν μια
ευκαιρία να αναβαθμιστεί στην συνείδηση των πολιτών ο ρόλος της αυτοδιοίκησης,
βάζοντας ένα τέλος στην απαξίωση της πολιτικής από τους δημότες.
Προσωπικά και με την ιδιότητα του Δημάρχου, θέλω να ευχαριστήσω
θερμά, όλους τους αιρετούς και μη, συνεργάτες μου στην Δημοτική Αρχή που αφιερώνουν
πολλές ώρες δουλειάς, στην κοινή μας προσπάθεια.
Να ευχαριστήσω επίσης ξανά, τους εργαζόμενους του Δήμου Δωρίδος, που
συμβάλλουν σ’ αυτήν την προσπάθεια και τους χιλιάδες δημότες που μας
ενθαρρύνουν και μας συμπαραστέκονται.
 Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και συνεχίζουμε ενωμένοι
ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι δημότες μας.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο