Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έβλεπε το σήμερα πριν από 20 χρόνια!

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Της Μαρκέλλας Κακαβογιάννη, Περιστέρι

Έψαχνα το αρχείο μου σήμερα και ξαφνικά βρήκα κάποια έντυπα του 1997 που είχαν μοιραστεί έξω από την εκκλησία που εκκλησιάστηκα. Τα διάβασα και τρόμαξα… διότι όσα συμβαίνουν σήμερα κατά της Εκκλησίας μας και της Ελλάδος μας, τα αναφέρει όλα κατά γράμμα. Κανένας όμως δεν έδινε τότε σημασία. Ούτε οι Εκκλησιαστικοί ούτε οι πολιτικοί άρχοντες!!! Αποτέλεσμα; Τώρα τρέχουν όλοι… διότι δεν έτρεξαν τότε εκείνοι που μπορούσαν να σταματήσουν το κακό. Διαβάστε τα έντυπα του Γέροντα Νεκταρίου όπως τα έχω στο αρχείο μου.

Α) Βᾶλτε ὅρους στή Βασίλισσα ἤ πάρτε της το σκήπτρο 
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης
15/12/1997
Ἀναφέρεται ὅτι κάποτε ἕνας βασιλιᾶς κυβερνοῦσε ἐλεύθερα καί ἀνεξάρτητα τό ἔθνος του. Ἡ σύζυγός του ὅμως καί βασίλισσα, τοῦ ζητοῦσε ἐπίμονα νά τῆς δώσει τό δικαίωμα νά κυβερνήσει ἔστω γιά 24 ὧρες τό βασίλειο. Ἐκεῖνος πάντοτε ἀντιδροῦσε λέγοντάς της ὅτι αὐτό εἶναι ἀδιανόητο καί ἀδύνατο. Ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε ἀντιλέγοντας, ὅτι εἶναι ζευγάρι, ὅτι ἔχουν ζήσει μαζί τόσα χρόνια, ὅτι μαζί ἔκαναν τά παιδιά τους κ.λπ. Μετά ἀπό τίς συζυγικές πιέσεις τῆς βασίλισσας, τελικά ὁ βασιλιᾶς πείστηκε καί τῆς παρέδωσε τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἄνευ ὅρων, γιά νά διοικήσει γιά 24 ὧρες τό βασίλειό τους.

Μόλις ἡ βασίλισσα πῆρε τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἐξέδωσε τό πρῶτο βασιλικό διάταγμα τό ὁποῖο ἔλεγε: “Νά συλληφθεῖ ὁ τέως βασιλεύς”. Ἀμέσως ἐκδίδει καί τό δεύτερο βασιλικό διάταγμα τό ὁποῖον ἔλεγε: “Νά ἀποκεφαλισθεῖ ὁ τέως βασιλεύς”. Ἔτσι βασίλευσε καί κυβέρνησε γιά χρόνια πολλά στό βασίλειο τῶν ἀνοήτων…

Στό ἀνωτέρω παράδειγμα, στήν θέση τοῦ βασιλέως τοποθετῆστε τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό καί στήν θέση τῆς βασίλισσας τοποθετῆστε τήν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Καί ἰδού τώρα οἱ συνέπειες:

Ὁ πρωθυπουργός παρέδωσε τήν ἐξουσία τοῦ νομοθετεῖν γιά τό ἔθνος μας καί μάλιστα ἄνευ ὅρων μέ τήν ὑπογραφή πού ἔθεσε στή Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ, σέ κάποιους ἄγνωστους κυρίους πού εὑρίσκονται στίς Βρυξέλλες. Καί ἐκεῖνοι τώρα ἐξέδωσαν ἤδη τό πρῶτο τους “βασιλικό διάταγμα”, κοινοτική ἐντολή.

Ποιός ἔχει ὅμως τό δικαίωμα νά δίδει ἐντολές; Φυσικά, ὁ ἀνώτερος πρός τόν κατώτερο. Ποιό εἶναι τό πρῶτο “βασιλικό διάταγμα”, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης εἰς βάρος τῶν κρατῶν-μελῶν της; Ἡ Συνθήκη Σένγκεν. Τί ζητᾶ ἡ Συνθήκη Σένγκεν; Νά συλλέξουν μέχρι λεπτομερείας ὁποιαδήποτε πληροφορία μποροῦν γιά τούς ὑπηκόους της. Ἔτσι ὥστε νά μπορεῖ ἡ βασίλισσα (Ε.Ε) νά γνωρίζει ποιοί εἶναι οἱ δικοί της καί ποιοί ὄχι. (Τά περί ναρκωτικῶν καί ἐγκληματιῶν πού θέλουν δῆθεν νά γνωρίζουν εἶναι τουλάχιστον γιά τούς ἀφελεῖς…)

Ἐρωτοῦμε ἐπίσης, ἀφοῦ στή βασίλισσα ἔχει δοθεῖ τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πλέον ἄνευ ὅρων γιά τά κράτη – μέλη της, ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκδόσει “βασιλικά διατάγματα” κοινοτικές ἐντολές, ὅπως: Νά γίνουν οἱ ἀγρότες τῆς Ἑλλάδος μόνο τό 6% τοῦ πληθυσμοῦ της καί οἱ ὑπόλοιποι ἀγρότες νά βροῦν ἄλλη δουλειά, νά θάψετε τά πορτοκάλια ἤ τά μῆλα, πετᾶτε τά καπνά, θρέψατε χοιρινά καί ὄχι αἰγοπρόβατα, χῦστε τό γάλα, ξεφυτέψτε τίς ἐλιές καί φυτέψτε βερυκοκιές, διότι ἐγώ αὐτά ἐπιδοτῶ; 

 Ἔχει ἐπίσης τό δικαίωμα νά ἐκδόσει “βασιλικά διατάγματα” κοινοτικές ἐντολές, ὅπως: Νά ἐφαρμοσθεῖ στό βασίλειό μου ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ὑποχρεωτική ἐργασία τῆς Κυριακῆς, ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, ἡ ὑποχρεωτική θέσπιση καί μόνο τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ παραλαβή νέων ταυτοτήτων, ἡ κατάργηση τῶν ἐθνικῶν σημαιῶν, τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν, ὁ συνεορτασμός τοῦ Πάσχα, ἡ κατάργηση τοῦ ἄβατου τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ.λ.π. κ.λ.π.; (Ὑπάρχουν ἐντολές καί γιά τόν οἰκονομικό τομέα).

Καί φυσικά ναί, διότι τῆς δόθηκε αὐτό τό δικαίωμα μέ τή συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ. Ἡ ὁποία συνθήκη, ὅπως ἀπεφάνθηκαν ἔγκριτοι Βουλευτές, Νομικοί καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος τῶν Ἀθηνῶν, εἶναι ὑπεράνω παντός νόμου καί Συντάγματος. Ὁπότε καί πρωθυπουργός νά ἀλλάξει στήν Ἑλλάδα, οὐδεμία πλέον σημασία ἔχει, διότι τό σκῆπτρο τό κρατᾶ ἡ βασίλισσα τῶν Βρυξελλών.

Άρα ὅσο καί νά διαμαρτυρόμαστε πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, τόν πρωθυπουργό ἤ τούς ὑπουργούς, κανένα οὐσιῶδες ἀποτέλεσμα δέν μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε διότι τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα τά κρατᾶ ἡ Βασίλισσα.

Πρίν ἐκδόσει λοιπόν ἡ βασίλισσα διάταγμα τελικῆς ἐξοντώσεώς μας, προλάβετε νά τῆς θέσετε ὅρους ἤ πάρτε της τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἀπό τά χέρια της τώρα πού εἶναι νωρίς ἀκόμη.

 Β) Γιά ὅλα ὅσα γίνονται φταῖνε οἱ Βρυξέλλες
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης 10/1/1998

Δυστυχῶς οἱ πολιτικοί μας ἄνοιξαν τά σύνορα τῆς χώρα μας καί ἔδωσαν τήν ἐξουσία στό πεινασμένο θηρίο τῶν Βρυξελλῶν νά μᾶς κατασπαράξει. Και πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἀκόμη δέν ἔχουμε καταλάβει ὅτι γιά ὅλα ὅσα γίνονται φταῖνε οἱ Βρυξέλλες. Ἴσως γιά νά τό καταλάβουν κάποιοι θά πρέπει νά ‘ρθουν μαζεμένες ἐντολές ἀπό τήν Κοινότητα καί ἡ μία πίσω ἀπό τήν ἄλλη.

Δηλαδή νά ποῦν οἱ Βρυξέλλες στήν Ἑλλάδα: «Ἀπό σήμερα θά ἐφαρμοστοῦν ὑποχρεωτικά ὅλοι οἱ κάτωθι νόμοι: α) Γάμος ὁμοφυλοφίλων, β) ὑποχρεωτικός ὁ πολιτικός γάμος, γ) ἔκδοση νέων ταυτοτήτων μέ τόν γραμμωτό κώδικα, δ) καύση νεκρῶν, ε) ἀπαγόρευση κωδωνοκρουσιῶν, στ) συνεορτασμός τοῦ Πάσχα, ζ) κατάργηση ἀβάτου Ἁγίου Ὄρους, η) διακοπή μισθοδοσίας κληρικῶν, θ) ἀπαλλοτρίωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας κ.λ.π.».

Καί τότε νά δοῦμε γιά ποιό ἀπ’ ὅλα θά προλαβαίνουμε νά διαμαρτυρόμεθα καί νά φωνάζουμε. Ἴσως τότε νά καταλάβουν ὅλοι ὅτι, τελικά, το πρόβλημα δέν εἶναι οἱ νόμοι, ἀλλά τό θηρίο τῶν Βρυξελλῶν πού τοῦ ἔδωσε ἡ Κυβέρνησή μας τήν ἐξουσία, χωρίς τήν ἔγκρισή μας καί μάλιστα ἄνευ ὅρων, νά ἐκδίδει νόμους καί ἐντολές γιά τούς λαούς τῆς Εὐρώπης, μέ σκοπό τήν ἐξαφάνισή μας.
Περιοδικό « Ὀρθόδοξη Μαρτυρία», Τεῦχος 99, Ἰανουάριος 1998

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο