Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ενημερωτική Ημερίδα στην Πενταγιού για τα Αναπτυξιακά προγράμματα Φωκίδας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Στόχος η δημιουργία μικρού Βοτανικού Κήπου στη Β. Δ. Δωρίδα

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στην Πενταγιού Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον καλύτερο σχεδιασμό του προς υποβολή αναπτυξιακού τοπικού προγράμματος για την Φωκίδα .

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της υποβολής πρότασης τοπικού προγράμματος από την ΑΝΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε στο νέο πρόγραμμα CLLD-LEADER Μ.19 του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συνδιοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Α.Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε), την Δ.Ε Βαρδουσίων τoυ Δήμου Δωρίδας, και τους Συλλόγους Δωρικής Αδελφότητας και Πενταγιωτών Βορειοδυτικής Δωρίδας.

Η ημερίδα αυτή ήταν συνέχεια 3 ανάλογων εκδηλώσεων που προηγήθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2016, σε συνδιοργάνωση με τη Δωρική Αδελφότητα και το Δήμο Δωρίδας.

Η αρχική ομιλία είχε ως εισηγητή τον Χρήστο Γάτο, Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε‐ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε) ο οποίος παραβρέθηκε μαζί με την συνεργάτιδά του Πηνελόπη Πατρινού, Πολιτικό Μηχανικό, στέλεχος της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.

Ο Χρήστος Γάτος κατά την εισήγησή του αναφέρθηκε διεξοδικά:

• στις θεματικές ενότητες – υπομέτρα του νέου προγράμματος CLLD/LEADER από την ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε για τέταρτη κατά σειρά προγραμματική περίοδο στην Φωκίδα, καθώς και στην τεχνογνωσία – εμπειρία που διαθέτει ο φορέας για την υλοποίησή του μετά από τρείς διαδοχικές εφαρμογές (LEADER II, LEADER + και Προσέγγιση LEADER) στην περιοχή της Φωκίδας

• στο εταιρικό σχήμα, στα επίπεδα λήψης των αποφάσεων και στην λειτουργία του φορέα, παράγοντες οι οποίοι εξετάζονται και αξιολογούνται ως προς την απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα – συμμετοχικότητα των φορέων της περιοχής στο εταιρικό σχήμα του φορέα, καταδεικνύοντας την επιλεξιμότητά του ως φορέα υλοποίησης.

• στην χωροθέτηση εφαρμογής του προγράμματος και στον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης του με βάση τα πληθυσμιακά και άλλα κριτήρια που θέτει το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, καλύπτοντας πλέον το σύνολο της Φωκίδας

• στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος και στην απαιτούμενη από «κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» σε ό,τι αφορά τις βασικές κατευθύνσεις αλλά και τις δευτερεύουσες κατευθύνσεις που θα ληφθούν υπόψη με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της περιοχής (SWOT Ανάλυση), κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων δράσεων για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

• στις προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα προτάσεων ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, τα χρηματοδοτικά στοιχεία (προϋπολογισμοί έργων, ποσοστά επιδότησης, ίδια συμμετοχή κ.λπ). 

• στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα που απαιτείται να έχει το τοπικό πρόγραμμα στην εφαρμογή του με την επιλογή δράσεων προώθησης της δικτύωσης, των συνεργασιών διατοπικού /διακρατικού χαρακτήρα, εκτός των κύριων δράσεων που έχουν σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αύξηση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ενίσχυση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναβάθμιση των υποδομών μικρής κλίμακας κ.λπ.

• στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων – επενδυτικών σχεδίων από τους εν δυνάμει δικαιούχους του προγράμματος και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠΑΑΤ, ΠΕ.ΣΤ.Ε, ΟΤΔ κ.λπ).

• στο ότι κατά την κατάρτιση της πρότασης του τοπικού προγράμματος πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα του με άλλα μέτρα του ΠΑΑ καθώς και με άλλα τοπικά, περιφερειακά και τομεακά προγράμματα που θα εφαρμοστούν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, με σκοπό την αποφυγή κατασπατάλησης των πόρων και την επίτευξη της μέγιστης κατά το δυνατόν ωφελιμότητάς τους.

• στο ότι η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος αποτελεί μεταξύ άλλων ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο και μια ευκαιρία για να ξεπεράσουμε την δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Στην συνέχεια και κατόπιν της αναλυτικής εισήγησης του Χρήστου Γάτου σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος CLLD/LEADER, ο Στέλιος Τσιώρης, Χημικός Μηχανικός, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Πενταγιωτών, έκανε μία σύντομη αναδρομή στην προοπτική δημιουργίας Βοτανικού Κήπου στον ευρύτερο οικισμό της Πενταγιούς, μέσω του CLLD/LEADER.

Στην επιτυχία του σχεδίου συμβάλλει η σημαντική δωρεά προς τον Δήμο Δωρίδας διώροφου σπιτιού της οικογένειας Γεωργακόπουλου. Ο Βοτανικός Κήπος θα προέλθει από μελέτη του Πανεπιστημίου Πάτρας η οποία περιλαμβάνει το κυρίως κτίριο, ως βάση εκθεμάτων, γραφείων, χημείου κ.λπ., πολλά στρέμματα, (άνω των 20) τα οποία θα αξιοποιηθούν ως βάση των πειραματικών καλλιεργειών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Ο αρμόδιος φορέας θα μπορεί να εκμεταλλεύεται εμπορικά τα καλλιεργούμενα και συσκευασμένα αρωματικά φυτά, ώστε όλες οι δράσεις να είναι ανταποδοτικές, και να συντελούν στην ανάπτυξη και ανόρθωση της οικονομίας της περιοχής μας.

Η ίδρυση μικρού Βοτανικού Κήπου με αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και βότανα της περιοχής μπορεί να αποτελέσει μια δράση με μεγάλες προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή. Θα είναι επισκέψιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο για πληροφορίες για τα φυτά του και για τα φυτά της ευρύτερης περιοχής, θα παρέχει πληροφορίες για καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που είναι αυτοφυή στην περιοχή, με σκοπό την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων αγρών της περιοχής, θα συμβάλλει στη δημιουργία μικρών μονάδων καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων ανά δημοτικό διαμέρισμα.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί στο απώτερο μέλλον μονάδα επεξεργασίας και μεταποίησης-συσκευασίας του φυτικού υλικού, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα στην αγορά, σε μονάδα πολλαπλασιαστικού υλικού παραγωγής φυτών πιστοποιημένων για διάθεση στην αγορά καθώς και στην δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού.

Ακολούθησε εισήγηση του Σπύρου Παπαγεωργίου, Χημικού εκ Πενταγιών, Καθηγητή Εφαρμογών στο Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας στο ΤΕΙ Αθηνών με εξειδίκευση στην Κοσμητολογία, ο οποίος εκ μέρους του Δρ. Γεώργιου Δημητρέλλου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσίασε το θέμα «Η Δημιουργία Θεματικού Βοτανικού κήπου στην Πενταγιού Δωρίδας με Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά».

Ακολούθησαν από τους παραβρισκόμενους ερωτήσεις προς τον Χρ. Γάτο και την συνεργάτιδά του και δόθηκαν οι ανάλογες απαντήσεις.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Κώστας Φλετούρης. Από τη Δωρική Αδελφότητα τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος Γιάννης Μπαλατσούρας, ο επίτιμος Πρόεδρος Κωνσταντίνος Λιάπης, ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Δρίτσας και το μέλος της Γιώργος Καλαντζής, υποστηρίζοντας το ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων – παρεμβάσεων ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα που έχει κατατεθεί από το Σύλλογο, στο οποίο εντάσσεται και η δημιουργία του Βοτανικού Κήπου στους Πενταγιούς. Μεταξύ άλλων ο Ι. Μπαλατσούρας πρότεινε τη διεξοδικότερη μελέτη της μικροχλωρίδας της περιοχής και την έμφαση στην παραγωγή ριγανέλαιου με βάση πανεπιστημιακές μελέτες για τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή μέσω του εμπλουτισμού ζωοτροφών για βοοειδή.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο