Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Είπαν “Ναι” στο Κέντρο Υποστήριξης οι επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

Αριθμός ερωτηματολογίων

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος δημόσιας διαβούλευσης στην οποία τέθηκε η πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την δημιουργία του Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας.


Στις πέντε ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στην Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, το Καρπενήσι, την Άμφισσα και την Λαμία συμμετείχαν περισσότεροι από 320 εκπρόσωποι επίσημων φορέων και δεκάδες επιχειρηματίες.


Επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση

Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης κατατέθηκαν οι προτάσεις για το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του, οι οποίες έχουν να κάνουν με:
την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο σε νέους επιχειρηματίες όσο και σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις
την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους
την καινοτομία

Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για τον τρόπο και τη μορφή που θα λειτουργήσει το Κέντρο που αναμένεται να είναι έτοιμα έως το τέλος του Ιουνίου.


Πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Κέντρου

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου διαβούλευσης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε:

«Η μαζική συμμετοχή των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου δείχνει ότι είναι άμεση η ανάγκη δημιουργίας του Κέντρου που θα στηρίζει τον έμπορο και τον επιχειρηματία, όχι μόνο για να επιβιώσει σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες αλλά και να αναπτυχθεί. Αυτό το εγχείρημα θα πετύχει, γιατί μιλήσαμε με τους επιχειρηματίες και ακούσαμε τις πραγματικές τους ανάγκες. Σε λίγο καιρό που το Κέντρο θα είναι έτοιμα, θα αποδείξουμε, για ακόμη μία φορά, ότι η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να φέρει πρόοδο και ανάπτυξη για όλους».

Οκτώ απλές ερωτήσεις και απαντήσεις
για την πρωτοβουλία της δημιουργίας
Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1. Γιατί δημιουργείται το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας;
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για να στηριχθεί έμπρακτα, ουσιαστικά και αποτελεσματικά η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Στερεά Ελλάδα. Η στροφή στην επιχειρηματικότητα είναι μόνη σίγουρη διέξοδος από την ανεργία και την οικονομική κρίση. Χρειάζεται όμως συγκεκριμένο σχέδιο και στρατηγική, σύγχρονη και εφαρμόσιμη τεχνογνωσία.

2. Σε τι στοχεύει η Περιφέρεια με την ίδρυση του Κέντρου;

Στόχος είναι κινητοποιηθούν όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην επιχειρηματική αγορά σε μια διαδικασία που θα δώσει ώθηση στην περιφερειακή οικονομία. Στόχος είναι η διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, ο διάλογος και η διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, ο σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών και δράσεων, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη συνεργασιών και συνεργιών, η επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων, η ανεύρεση και διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων, η αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων, η προσέλκυση και υποστήριξη επενδύσεων, η δημιουργία επιχειρηματικής ταυτότητας για την Περιφέρεια.

3. Ποιος μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο;

Στο ΚΥΕ μπορεί να απευθύνεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πολίτες, επιχειρηματίες, ενώσεις, φορείς που έχουν οποιοδήποτε επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Θα είναι ανοικτό για τον πολίτη που θέλει να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα και χρειάζεται καθοδήγηση, για τη νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση που ζητάει υποστήριξη για να βελτιώσει τη θέση της αγορά, ο υποψήφιος επενδυτής από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που θέλει να επενδύσει στην Στερεά Ελλάδα.

4. Υπάρχει κάποια ειδική στόχευση σε σχέση 

με τις υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο;
Προβλέπονται πέντε κύριες κατηγορίες “πελατών”. Μια σημαντική ομάδα είναι Νέοι Μεγάλοι Επενδυτές που ενδιαφέρονται να φέρουν κεφάλαια στην Περιφέρεια. Μια δεύτερη ομάδα είναι οι Δυναμικές και Πρωτοπόρες επιχειρήσεις, αυτές που διακρίνονται για τη δημιουργική και αναπτυξιακή δραστηριότητά τους. Μια τρίτη ομάδα είναι οι Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις, όσες δηλαδή εξάγουν τα προϊόντα τους εκτός Περιφέρειας και εκτός χώρας. Μια τέταρτη είναι οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις, δηλαδή οι νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Τέλος μια πέμπτη ομάδα είναι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή των επιχειρήσεων στην Στερεά Ελλάδα.

5. Τι υπηρεσίες θα παρέχει το Κέντρο;
Το ΚΥΕ θα παρέχει δύο κατηγορίες υπηρεσιών. Μία οριζόντια που θα απευθύνεται γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και ιδιότητας. Για παράδειγμα το Κέντρο θα δημιουργήσει μια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας, στην οποία θα καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις με υλικό που θα προβάλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δραστηριότητα τους, προκειμένου να συγκεντρωθούν με έναν ενιαίο τρόπο, σε ένα σημείο στο οποίο θα έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Η δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών είναι η κάθετη που θα παρέχει υπηρεσίες για τις προαναφερθείσες “ειδικές κατηγορίες” επιχειρήσεων. Για παράδειγμα θα δημιουργηθεί υπηρεσία “μιας στάσης” για τη διαχείριση μεγάλων επενδύσεων ώστε να προωθούνται με ταχύτητα και να διεκπεραιώνονται χωρίς περιττή γραφειοκρατία οι σχετικές διαδικασίες.

6. Το Κέντρο θα συντάσσει επιχειρηματικά σχέδια; 

Θα δίνει χρηματοδοτήσεις;
Το Κέντρο δεν θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεν παρέχει χρηματοδοτήσεις. Δεν θα υποκαταστήσει τον ρόλο συμβουλευτικών εταιρειών. Το Κέντρο επίσης δεν θα δίνει χρηματοδοτήσεις αλλά θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες. Με λίγα λόγια, ο ρόλος του είναι στρατηγικός, κατευθυντήριος, συντονιστικός και υποστηρικτικός.

7. Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του; 
Από που θα χρηματοδοτείται;
Το ΚΥΕ ιδρύεται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), η λειτουργία του προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει με το καλοκαίρι, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες ίδρυσής του.

8. Που θα βρίσκονται τα γραφεία του;

Το Κέντρο θα έχει συνολικά πέντε γραφεία, ένα σε κάθε πρωτεύουσα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Άμφισσα, Καρπενήσι). Η έδρα του θα βρίσκεται στη Λαμία.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο