Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Το νέο πρόγραμμα LEADER για τη Δωρίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 29 λεπτά

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει το νέο Πρόγραμμα
CLLD/ LEADER
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014‐2020 παρουσιάστηκαν στη 2η ενημερωτική συνάντηση που έγινε στη Στέγη της Δωρικής
Αδελφότητας στο Παγκράτι, σε ομάδα τοπικών φορέων, εκπροσώπων και μελών συλλόγων
των τοπικών κοινοτήτων.

Η ενημερωτική συνάντηση έγινε σε συνέχεια των πρωτοβουλιών
της Δωρικής Αδελφότητας για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του τόπου μας, βάσει
του άρθρου 2 παρ. 3 του Συλλόγου το οποίο ανάμεσα στους κοινωφελείς σκοπούς της
περιλαμβάνεται «η ηθική και υλική αρωγή της Αδελφότητος προς την Επαρχία
Δωρίδας εις έργα κοινωφελή και φιλανθρωπικά, δυνάμενα να συντελέσουν εις την εν
γένει
βελτίωσιν της συγκοινωνίας και των συνθηκών διαβιώσεως των
κατοίκων της Επαρχίας Δωρίδος».

Την συνάντηση τίμησαν ο Βουλευτής της Φωκίδας, Ηλίας
Κωστοπαναγιώτου,
ο επίτιμος Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας, Κώστας Λιάπης, η Πηνελόπη
Πατρινού
, Πολιτικός Μηχανικός και στέλεχος της ΑΝ.ΦΩ. ΑΕ., και πολλοί πρόεδροι
τοπικών Συλλόγων και Κοινοτήτων της Δωρίδας.

Μετά την σύντομη εισαγωγή στον θέμα από τον Πρόεδρο της
Δωρικής Αδελφότητας Γιάννη Μπαλατσούρα
και τον Αντιπρόεδρο Μιχάλη Δρίτσα οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής
των Δωριέων, ως σύλλογοι, ως κοινότητες και ως ιδιώτες επενδυτές, τον λόγο
έλαβε ο Χρήστος Γάτος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. η οποία
είναι αρμόδια για την υποβολή και διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος στη
Φωκίδα συνολικά.

Όπως ανέφερε ο Χρ. Γάτος, η Τοπική Ανάπτυξη με
πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 2014‐2020,
είναι βασισμένη στην
προσέγγιση LEADER και εστιάζει στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες.
Πρόκειται
για μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών
στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών
και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές,
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
αγροτικές περιοχές.
Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα αντιμετωπισθούν
μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα
(ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων δικτύωσης, συνεργασιών,
προβολής περιοχών και προϊόντων κ.λπ).

Το νέο πρόγραμμα CLLD/ LEADER διαφοροποιείται σημαντικά
με το προηγούμενο LEADER και ως προς την φιλοσοφία αλλά και ως προς την περιοχή
παρέμβασης καλύπτοντας πλέον όλη τη Δωρίδα και τη Φωκίδα ευρύτερα.

Σκοπός είναι
να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια
αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο,
κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών
διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον
τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό
σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Η συνολική
Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε
444,4 εκ. € εκ.
των οποίων τα 346
εκ θα διοχετευθούν στην υλοποίηση των προτάσεων και τα υπόλοιπα σε υποστηρικτικές ενέργειες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, στο
πρόγραμμα αυτό αναμένεται να
εγκριθούν μέχρι 50 προτάσεις από όλη τη χώρα στο πλαίσιο ανταγωνιστικής
διαδικασίας απέναντι σε προτάσεις
άλλων Αναπτυξιακών Εταιρειών από όλη την Ελλάδα.

Σε αυτό το
σημείο ο Χρ.Γάτος τόνισε ότι για να τύχει θετικής αξιολόγησης η πρόταση της
ΑΝ.ΦΩ. θα πρέπει να συγκεντρώσει προτάσεις που θα συνάδουν με το αναπτυξιακό
όραμα και σχεδιασμό της περιοχής βάσει της ανάλυσης S.W.O.T. (Δυνατών και
Αδύναμων Σημείων / Ευκαιριών και Απειλών για την περιοχή), να συνδυάζουν
αρμονικά τους τομείς δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα όπως η μεταποίηση και ο
τουρισμός στο πλαίσιο της δημιουργίας «αλυσίδων» υψηλής προστιθέμενης αξίας,
διατοπικών συνεργασιών και οικολογικής καινοτομίας.

Στη
συνέχεια ο Μιχ. Δρίτσας παρουσίασε διάφορες αρχικές προτάσεις σε υπό διαμόρφωση
πρόταση με ενδεικτικό κόστος που θα διερευνηθεί περαιτέρω. Το σχέδιο μέχρι
στιγμής περιλαμβάνει:
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Άυλες δράσεις για την τουριστική προβολή
της Δωρίδας (Βιντεοσκόπηση αξιοθέατων Δωρίδας από γης και αέρος (λήψη από
drone) και τις 4 εποχές του έτους, δημιουργία και συντήρηση ειδικής
ιστοσελίδας, προώθηση μέσω διαδικτυακής στοχευμένης διαφήμισης, εκπόνηση
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ τουριστικών Οδηγών βιβλίων ‐ με αντιστοίχιση στην θεματική
ιστοσελίδα, καθιέρωση 3 μεγάλων αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας σε
συνεργασία με σημαντικούς συλλόγους που θα συμβάλλουν στην αύξηση της
αναγνωρισιμότητας της περιοχής και στην προσέλκυση τουρισμού όπως οι
Πανελλήνιοι αγώνες πεζοπορίας στη φύση στο ΤΕΙΧΙΟ με την επωνυμία «Tichio
Race», αγώνες ποδηλασίας Dorida Cycling Tour, ο Διάπλους του Κορινθιακού κόλπου π.χ.
Άγιος Νικόλαος – Αίγιο)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΩΝ

Στη
λίμνη του Μόρνου:

Υποδομές Κωπηλατοδρομίου λίμνης Μόρνου,
δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης & Επιστημονικής Έρευνας
Ορεινής Δωρίδας, Δημοτικό ή ιδιωτικό αναψυκτήριο – Σνακ Μπαρ στην λίμνη, Σημεία
στάθμευσης και ανάπαυλας πέριξ της λίμνης, παρατηρητήρια πουλιών περιοχής
λίμνης Μόρνου,

Στην
Ορεινή Δωρίδα:

Δημιουργία Βοτανικού
Κήπου Πενταγιών
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
(Πρόταση Ομοσπονδίας ΒΔ Δωρίδας) και
δημιουργία
μικρών μονάδων καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων ανά δημοτικό διαμέρισμα, «τράπεζα» φυτικού υλικού
της περιοχής

Δημιουργία – χάραξη, διάνοιξη, συντήρηση
και σήμανση διαδρομών
πεζοπορίας

Χαρτογράφηση, σήμανση οδικού δικτύου
(κυρίως αγροτοδασικού) ορεινών όγκων για υποβοήθηση
σε διαδρομές για περιήγηση, ποδήλατο βουνού, πεζοπορία, διαδρομές 4 x 4, αγώνες
motto Cross
 
Στην
παράκτια Δωρίδα:

Υποδομές για λουομένους (συντήρηση ή/και
τοποθέτηση ομπρελών, αποδυτηρίων, ντους)

Ανάδειξη
ιστορίας και πολιτισμού
 • Στερέωση και αποκατάσταση ζημιών σε
  ιερούς Ναούς της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αρτοτίνα ‐ κελί
  Αθανασίου Διάκου, Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στο Ευπάλιο κ.λπ.
 • Ανάδειξη χώρων από τη ζωή και δράση των
  ηρώων Μακρυγιάννη και Αθανάσιου Διάκου
 • Προτομές / αγάλματα ηρώων επανάστασης της
  Δωρίδας
 • Διαμορφώσεις – αναπλάσεις χώρων – πάρκο
  αναψυχής στη θέση ΠΡΑΤΤΑ‐ΛΑΚΚΟ για την διοργάνωση της Εκδήλωσης «ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
  ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ»
 • Ανακαίνιση
  Τ.Κ. Ελαίας ως «μουσικού χωριού» στη Δωρίδα (προϋπολογισμού 120.000 €).

Άλλες
συμπληρωματικές δράσεις δημόσιου χαρακτήρα:
 • Δημιουργία
  κτηνοτροφικού πάρκου στην Δ.Ε. Λιδωρικίου.

 •  Ενίσχυση
  εθελοντικών δράσεων Πολιτιστικών Συλλόγων Δωρίδας
 • Υλοποίηση
  εκπαίδευσης – ενημέρωσης κατοίκων και επαγγελματιών σε θέματα τουρισμού &
  φιλοξενίας
 • Πρόγραμμα
  δικτύωσης τουριστικών επιχειρήσεων με σύμφωνο ποιότητας
 • Συμβουλευτική
  για ίδρυση επιχειρήσεων

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιέργεια
αρωματικών φυτών, Αξιοποίηση ξυλείας δασών ως βιομάζα, ελιάς και ελαιολάδου,
μελιού, Δημιουργία δικτύου ελαιοπαραγωγών με στόχο τη δημιουργία ενός brand
name Δωρικού ελαιολάδου και κυρίως της τυποποιημένης ελιάς με δυνατότητα για
εξαγωγές. μονάδα παραγωγής προσούτο, λουκάνικου και άλλων αλλαντικών, κ.λπ.
ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές που υπάρχουν ελλείψεις (π.χ.
Ποτιδάνεια – Αρτοτίνα).

Ακολούθησε δημιουργική συζήτηση και
γόνιμος διάλογος επί των ανωτέρω προτάσεων.

Ο Χρ.Γάτος τόνισε μεταξύ άλλων τη
δυνατότητα διατοπικών συνεργασιών π.χ. στον Κορινθιακό κόλπο.

Επίσης ότι βάσει εμπειρίας είναι
προτιμότερο να προταθούν λίγα και μεγάλα έργα παρά πολλά μικρότερης κλίμακας.
Επίσης ανέφερε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο οι λεπτομέρειες τις
πρόσκλησης προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης – εν προκειμένω την Αναπτυξιακή Φωκική (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε) η
οποία έχει αναρτήσει το ειδικό ερωτηματολόγιο
διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του τοπικού
προγράμματος στον νομό Φωκίδας στα πλαίσια του προγράμματος στην
ιστοσελίδα της (
www.anfo.gr)

Πληροφορίες για το ερωτηματολόγιο παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες από 09:00
14:00 στο τηλ. 2265350696 (κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου).

Επειδή υπάρχουν πολλά αιτήματα Συλλόγων και Τοπικών
Φορέων της Δωρίδας για τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα, η Δωρική Αδελφότητα
(Δ.Α.) σε συνεργασία με ΑΝ.ΦΩ. και το Δήμο Δωρίδας, θα προχωρήσει σε νέες
συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε Λιδωρίκι, Ευπάλιο και Ερατεινή

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο