Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Αιολική Ενέργεια, πηγή εσόδων και ανάπτυξης για την Δωρίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 10 λεπτά

Του Ευάγγελου Γραββάνη *Ανεμογεννήτριες στο βουνό Τρίκορφο

 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν εδώ και χρόνια κατακτήσει τις προηγμένες χώρες που χρειάζονται ολοένα και μεγαλύτερα ποσά ενέργειας χαμηλού κόστους και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη αναπτύσσοντας κυρίως τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα που ενδείκνυνται για το περιβάλλον της χώρας.

 

Η περιοχή μας και συγκεκριμένα η Δωρίδα παρατηρήθηκε πως έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στο αιολικό της δυναμικό που σε συνδυασμό με την πρόσβαση που διαθέτει στο σύστημα την καθιστούν ελκυστική για επενδύσεις στην αιολική ενέργεια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μία πληρέστερη ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των λοιπών φορέων, Συλλόγων και κατοίκων της περιοχής μας, τόσο για τα πλεονεκτήματα όσο και για τα μειονεκτήματα της λειτουργίας των αιολικών πάρκων. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δωρίδας δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό δύο εταιρείες οι οποίες επενδύουν σε έργα ΑΠΕ. Ένα αιολικό πάρκο ισχύος 24MW που λειτουργεί, είναι συμφερόντων της εταιρείας EDF EN, μέλους του ομίλου EDF (η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενεργειακή εταιρεία και μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως). Παράλληλα βρίσκεται σε φάση κατασκευής και άλλο ένα αιολικό πάρκο στη θέση Τρίκορφο συμφερόντων της εταιρείας PROTERGIΑ του ομίλου Μυτιληναίου (γνωστός στους τομείς των κατασκευών, της μεταλλουργίας και της ενέργειας).

 

Βασικότερο εμπόδιο των επενδύσεων σε ΑΠΕ είναι οι συνεχείς αλλαγές του νομικού πλαισίου και φυσικά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Σήμερα, όπως κανείς μπορεί να δει, στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) αναπτύσσονται και άλλα έργα εντός της εδαφικής περιφέρειας της Δωρίδας, με σημαντικότερα τα έργα στην περιοχή της Καλλιθέας για τα οποία έχουν εκδοθεί οι κατά το νόμο άδειες. Με την ολοκλήρωση των έργων η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών σταθμών στην περιοχή θα ανέρχεται σε περίπου 100MW και θα αφορά σε 6 έργα συνολικά, μαζί με τα υφιστάμενα και τα υπό κατασκευή.

 
Λίγα μόνο από οφέλη χρήσης της αιολικής ενέργειας θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
  • Σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας είναι οικονομικά ανταγωνιστική αφού ο αέρας είναι μία δωρεάν και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας
  • Οι τεχνολογικές εξελίξεις στις ανεμογεννήτριες τις έχουν καταστήσει περιβαλλοντικά ώριμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές .
  • Προστατεύουν τη γη αφού κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από τον άνεμο αντικαθιστά ισοδύναμη ρυπογόνα ενέργεια 
  • Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας και αποκεντρώνει την παραγωγή στο σύστημα μειώνοντας έτσι τις απώλειες από την μεταφορά ενέργειας.

Τα μειονεκτήματα από την άλλη όπως ο θόρυβος και οι παρεμβολές σε ραδιοσυχνότητες έχουν σχεδόν εξαλειφθεί στις σύγχρονες ανεμογεννήτριες. Οι επιπτώσεις στα πουλιά, λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση οι θάνατοι που προκαλούν είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς που προέρχονται από το κυνήγι και την κυκλοφορία αυτοκινήτων. 

 
Οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται συνήθως σε ορεινές θέσεις – περιοχές, οπότε δεν καταλαμβάνουν οφέλιμη γεωργική γη. Το αισθητικό τέλος θέμα είναι αρκετά υποκειμενικό και η αποδοχή των πάρκων από τους κατοίκους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ενημέρωση που έχουν οι τοπικές κοινωνίες για τα οφέλη τους.
 

Τα πολλά αυτά πλεονεκτήματα οδηγούν σε σημαντική παγκοσμίως αύξηση των εγκαταστάσεων αφού μεγάλες ενεργειακές εταιρείες στρέφονται από την παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η ενεργειακή παραγωγή από ΑΠΕ είναι μονόδρομος και οι πολιτικές ενέργειας των κρατών το καταδεικνύουν πλέον ανεπιφύλακτα.

 

Τα οικονομικά οφέλη, που αφορούν άμεσα στη Δημοτική Αρχή αλλά και τους Δημότες, είναι καταγεγραμμένα σε σχετικό νόμο (Ν 3468/2006, αρθρ 25 και ΥΑ23840/2014, ΦΕΚ 3497/29-12-2014) και είναι σημαντικά. Ενδεικτικά με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των έργων εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Δωρίδας υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση η Δημοτική Αρχή θα έχει διαθέσιμα προς διαχείριση ποσά που αντιστοιχούν στο 3%, επί των ακαθαρίστων εσόδων όλων των αιολικών πάρκων που λειτουργούν στην περιοχή.

 
Η, Υπουργική Απόφαση 23840/2014, ΦΕΚ 3497/29-12-2014 επεξηγεί αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο επιμερίζεται μεταξύ των Δ.Δ. του Δήμου και των οικιακών καταναλωτών ρεύματος των Δ.Δ. αυτό το ποσό. Με πρόχειρους υπολογισμούς και με βάση τα στοιχεία της ΡΑΕ για την αποδοτικότητα των έργων προς εγκατάσταση το ποσό του 3%, από όλα τα έργα σε λειτουργία εκτιμάται σε 700.000€ περίπου ετησίως. Το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά στη χρηματοδότηση έργων, δράσεων αλλά και την απευθείας επιδότηση των λογαριασμών οικιακών καταναλωτών μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων που φιλοξενούν αιολικά πάρκα.
 
Συμπληρωματικά, οι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, έχουν ήδη συμφωνήσει με την Δημοτική Αρχή την συμπληρωματική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Δήμου και θα εκπονήσουν δημόσια κατασκευαστικά έργα στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών που δέχτηκαν να δώσουν.
Η Δωρίδα είχε και έχει ακόμα την ατυχία δεκαετίες τώρα να μην απολαμβάνει ανταποδοτικά τέλη από την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος του Μόρνου που ηθικά δικαιούται. Θα είναι κρίμα και τώρα να μην εκμεταλλευτεί τα πολύ σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα που παρέχει ο νόμος για την λειτουργία των αιολικών πάρκων, ενισχύοντας έτσι την τοπική της οικονομία.
 
Με την ολοκλήρωση των 6 αιολικών πάρκων, θα υπάρξει μία πολύ αισθητή αύξηση των οικονομικών του Δήμου που θα τον ανακουφίσει από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Επίσης, πολύ μεγάλη θα είναι η ελάφρυνση στον λογαριασμό της ΔΕΗ για όλα τα νοικοκυριά ανεξαιρέτως αφού η προβλεπόμενη από τον νόμο μείωση δεν εξαιρεί κανέναν και διανέμεται ισόποσα σε όλα τα ρολόγια. Άλλωστε, ο τόπος χρειάζεται άμεσα επενδύσεις και ανάπτυξη.
 

Σε μία τέτοια στιγμή και με τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, μόνο σοφό δεν είναι να εμποδίζουμε τέτοιου είδους έργα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον αλλά αντιθέτως επιφέρουν ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς των κατοίκων της Δωρίδας, ετήσια τακτικά έσοδα στο Δήμο και πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη (δρόμους, αναπλάσεις κλπ) που μπορεί να ζητήσει ο Δήμος από τις εταιρίες.

Ο τόπος μας ούτε είχε, ούτε έχει την πολυτέλεια της απόρριψης επενδύσεων με το υποκειμενικό και στείρο επιχείρημα της αισθητικής όχλησης ελλείψει άλλων σοβαρών και τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών λόγων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να τεκμηριώσουν μία αρνητική θέση. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να μπει η περιοχή μας στο δρόμο της πράσινης ανάπτυξης.

* Ο Ευάγγελος Γραββάνης είναι Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος του Συλλόγου Κροκυλιωτών “Ο Μακρυγιάννης” &
Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο