Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Κοινωνικό παντοπωλείο από Δ. Δωρίδας για την στήριξη των ευπαθών ομάδων

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

Ο Αντιδήμαρχος Κ.Φλετούρης εισηγητής στο θέμα
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Δωρίδας

Στην ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου προχωρά ο Δήμος Δωρίδας, με στόχο την στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  

 
Όπως επισημαίνεται στην σχετική εισήγηση που θα γίνει από τον Αντιδήμαρχο Κώστα Φλετούρη, στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Δήμος Δωρίδας πραγματοποιεί παρεμβάσεις στο μέτρο των δυνατοτήτων του για να συνδράμει τους δημότες που έχουν ανάγκη παρέχοντας τους είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, που προέρχονται από προσφορές ή χορηγίες.  
 
Επιπλέον τονίζεται ότι οι δύσκολες και οι δημοσιονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας, επιβάλλουν ένα ενισχυμένο ρόλο στην κοινωνική πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Παράλληλα αναφέρεται  πως η αμεσότητα του χαρακτήρα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η σχέση της με τον πολίτη, δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη, με θεσμοθετημένες ενέργειες και δράσεις να βρεθούμε κοντά στους πολίτες,  δίπλα τους  σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες και να δώσουμε, κατά το μέτρο του δυνατού, λύσεις στα άμεσα προβλήματά τους.
 
Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου μας, ως πυρήνας  της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την ποιοτική βελτίωση του κοινωνικού κράτους και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ιδιαίτερα σήμερα.
 
Στα πλαίσια των δράσεων αυτών ο Δήμος Δωρίδας θα ιδρύσει Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο που θα έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων κι ομάδων πληθυσμού αλλά και εταιρειών με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας.
 
Απώτερος σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.
 
Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων υπηρεσιών, εθελοντών, επιχειρήσεων, ιδιωτών – το οποίο θα διευρύνεται καθημερινά – προσφέροντας στους ωφελούμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα επιλεχθούν με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα, μη ευπαθή προϊόντα, είδη ιματισμού, εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων κ.α.
 
Οι προμήθειες των παραπάνω προϊόντων που θα διανέμονται θα προέρχονται από δωρεές ευαισθητοποιημένων ατόμων  δημοτών ή μη , συλλόγων, σωματείων και εταιρειών και από το Δήμο Δωρίδος σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.
 
Το Δημοτικό Κοινωνικού Παντοπωλείο  πρόκειται να στεγασθεί  σε οιονδήποτε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που ανήκει είτε σε δημόσια περιουσία, είτε σε υπηρεσία του Δήμου ή σε κτήριο προσφοράς ιδιωτών ή επιχειρήσεων.
Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί ως πρόγραμμα του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Δωρίδας.
 
Παροχές Δημοτικού Παντοπωλείου

 Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται  σε άπορους κατοίκους του Δήμου Δωρίδος.
α) τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας .
β) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.
δ) νωπά τρόφιμα.
ε) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού.
 
Τα παρεχόμενα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν.  Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από επιχειρηματίες, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων . Ο αριθμός των διακιούχων ανα εξάμηνο (μονήρη άτομα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα.
 
Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 
 Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Παντοπωλείου είναι:
α) ΄Ελληνες πολίτες δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Δωρίδος
β) Ομογενείς δημότες ή  κάτοικοι του Δήμου Δωρίδος
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Δωρίδος και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.
 
Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως  η ανεργία,  η οικογενειακή κατάσταση,  η ασθένεια, η αναπηρία, συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 
Μητρώο Εθελοντών
 
 Για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δωρίδος μπορούν να συνδράμουν και εθελοντές. Για  το λόγο αυτό πρέπει να τηρείται μητρώο εθελοντών μετά από αίτησή τους.
 
Κάρτα δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 
Η κάρτα δικαιούχου του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος.
 
Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική  και αναγράφει  τα στοιχεία του δικαιούχου. Δύναται να αναγράφει εκτός από το όνομα του διακιούχου και το όνομα ενός δευτέρου ατόμου, που ο διακούχους θα έχει ορίσει ως εκπρόσωπό του. Το άτομο αυτό,  το οποίο  θα μπορεί να είναι μέλος  της οικογένειάς του ή στενό φιλικό  του πρόσωπο και θα μπορεί να προμηθεύεται προϊόντα από το κοινωνικό Παντοπωλείο εκ μέρους του.
 
Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά εκδίδεται με ισχύ ενός (1) εξαμήνου . Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή  της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.
 
Εάν ο  κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα του δήμου, μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο