Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Άρθρο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΟΛΦΗ
πρώην Δημοτικού Συμβούλου Δ. Δωρίδας

Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία θα μπορούσε
να ασχοληθεί κανείς, ας αρχίσουμε από τη Δημοτική Υπηρεσία.

Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Υπηρεσία (ΔΥ) αποτελεί τον καθρέφτη
λειτουργίας του Δήμου. Η οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, όσες γνώσεις και αν
διαθέτει όσες καλές προθέσεις κι αν έχει, όσες σωστές και ευρείες
δραστηριότητες και αν αναπτύξει , αν η ΔΥ δεν είναι ικανή, δεν έχει αρκετή
υλική και γνωστική υποδομή και σωστή οργάνωση για εφαρμογή των αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, δεν γίνεται δουλειά.

Δυστυχώς η ΔΥ του Δήμου μας, παρά τις προσπάθειες της περασμένης
δημοτικής περιόδου για αναβάθμισή της εξακολουθεί να έχει σοβαρές
δυσλειτουργίες.

Η ιστορία ξεκινάει πριν το 1998 πριν από την ίδρυση των
Καπποδιστριακών Δήμων από τους τότε Γραμματείς των Κοινοτήτων. Τότε ο
Γραμματέας και ιδιαίτερα των μεγάλων χωριών και κωμοπόλεων έπαιζαν βασικό ρόλο
στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη σωστή διαχείριση των Κοινοτήτων σε όλους
τους τομείς.

 Ήταν , θα μπορούσαμε να
πούμε, η καρδιά του τοπικού συστήματος διοίκησης. Ικανοί Γραμματείς μιας
τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με δραστήριους Προέδρους έκαναν σημαντικά έργα
υδρεύσεως, καθαριότητος, οδοποιίας κλπ, υποδομές που για δεκαετίες μέχρι σήμερα
στηριζόμαστε για την εξυπηρέτηση των δημοτών, έργα που και σήμερα αποφέρουν στο
Δήμο σημαντικά ανταποδοτικά τέλη. Οι Πρόεδροι τότε άπειροι στη Διοίκηση και οι
περισσότεροι αγράμματοι στηρίζονταν πρωτίστως στον Γραμματέα τους.

Με τους Καποδιστριακούς Δήμους οι Γραμματείς των τοπικών
Κοινοτήτων συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική υπηρεσία, αλλά ο ρόλος τους δεν
αναβαθμίστηκε με την συλλογική προσπάθεια και οργάνωση, κατανομή αρμοδιοτήτων,
ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, με σωστή πρόσληψη υπαλλήλων ανάλογα
με τις ανάγκες των Δήμων. Ακολουθήθηκε η γενική πορεία της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ρόλος των Δημοτικών Υπαλλήλων περιορίστηκε στα καθημερινά, στις
δουλειές ρουτίνας, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, γενικής διαχείρισης υπό την
πλήρη εποπτεία και κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων
δεν υπήρχε ούτε καν οργανόγραμμα (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) δηλ. οργάνωση
των υπαλλήλων σε τμήματα, διευθύνσεις, τομείς και χωρίς ιεραρχία, τμηματάρχες,
διευθυντές με πλήρεις και σαφείς αρμοδιότητες και ευθύνες.

Τον ρόλο των προϊσταμένων τον έπαιζαν οι αιρετοί, οι Δήμαρχοι,
Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω επιτροπών. Ένα είδος διοίκησης που
διευκόλυνε πλήρως κάθε είδους τοπικής διαπλοκής, αδιαφάνειας και πελατειακού
καθεστώτος.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες
φθάσαμε το 2010 στη σύσταση των νέων Καλλικρατικών Δήμων και του Δήμου Δωρίδας
με την συνένωση των τεσσάρων Καποδιστριακών της Δωρίδας. Ο νέος Δήμος δεν ήταν
μόνο διευρυμένος κατ’ έκταση αλλά διευρυμένος και κατά αρμοδιότητες. Έτσι το
θέμα της οργάνωσης της Δημοτικής Υπηρεσίας αποτελούσε επείγουσα ανάγκη πρώτης
προτεραιότητας, το στοίχημα επιτυχίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Τα προβλήματα
όμως ήταν πολλά.

* Κατ΄αρχήν δεν υπήρχε ένα ενιαίο Κέντρο εμπορικό, διοικητικό,
οικονομικό που να αποτελεί παραδοσιακά σημείο αναφοράς και να εξυπηρετεί τις
ανάγκες των δημοτών και των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων. Επομένως και στις
τέσσερες Δημοτ. Ενότητες έπρεπε να λειτουργούν δημοτικές υπηρεσίες που να
καλύπτουν όλες τις ανάγκες τοπικά και να μην υποχρεώνεται ο δημότης να
μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις για να κάνει τη δουλειά του.

* Δεν υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός δημοτικών υπαλλήλων για να
επανδρώσει όλες τις προβλεπόμενες νέες υπηρεσίες ή να καλύψει γνωστικά τις
αυξημένες ανάγκες. Ακόμη από τους υπάρχοντες υπαλλήλους του Δήμου ένας ικανός
αριθμός συνταξιοδοτήθηκε. (Από τους 14 υπαλλήλους στο Λιδωρίκι στο τέλος του
2011 έμειναν 9).

Από το άλλο μέρος απαγορευόταν η πρόσληψη νέων υπαλλήλων και για
να προσληφθούν έκτακτοι έπρεπε να εγκριθούν (αν εγκρίνονταν) από την
Περιφερειακή Διοίκηση και μόνο για διάστημα μέχρι 8 μηνών. Στο μεταξύ ενώ
αναμενόταν να έλθει κάποιος σημαντικός αριθμός υπαλλήλων από άλλους Δήμους από
μετατάξεις ή μέσω του προγράμματος κινητικότητας-διαθεσιμότητας, τελικά δεν
ήλθανε παρά ελάχιστοι.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι δυσανασχετούσαν και τα έβαζαν με τον
υπάλληλο του πρωτοκόλλου διότι τους χρέωνε έγγραφα για τα οποία δεν είχαν
αρμοδιότητα. Έτσι τα έγγραφα που έρχονταν στο Δήμο χρεώνονταν στους
Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους που είχαν γνωστικό αντικείμενο
παραπλήσιο με τις απαιτήσεις των εγγράφων σε μεγάλο μέρος. Σχεδόν όλες οι
εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο γίνονταν από τους αιρετούς.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι αντιληπτό ότι η εφαρμογή κάποιου
οργανογράμματος των υπηρεσιών του Δήμου για την κάποια εύρυθμη λειτουργία τους
ήταν πιεστική. Έτσι έγινε κάποιο οργανόγραμμα ανάγκης με κύριο γνώμονα την επείγουσα
εξυπηρέτηση των δημοτών και σε βάρος της λειτουργικότητας και αναβάθμισης των
υπηρεσιών, χωρίς βεβαίως να αποφευχθεί και η πολιτική σκοπιμότητα εξισορρόπησης
του νεοϊδρυθέντος Δήμου.

Τώρα στην τρέχουσα δημοτική περίοδο θα πρέπει το οργανόγραμμα του
Δήμου να αναμορφωθεί με κύριο γνώμονα την αναβάθμιση του ρόλου των ΔΥ, πράγμα
που θα φέρει και την βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών και την
σταδιακά βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών.

Η ΔΥ θα πρέπει να ενιαιοποιηθεί με την έννοια της οργάνωσης. Δεν
μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν τα αυτοτελή τμήματα να λειτουργούν ανεξάρτητα
από την υπόλοιπη ΔΥ πλέον.

Τα αυτοτελή τμήματα ήταν στα πρότυπα σχέδια οργάνωσης εσωτερικής
υπηρεσίας για τούς μικρούς Δήμους, προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ. Σήμερα όμως θα πρέπει ολόκληρη η ΔΥ να είναι
κάτω από ένα Κεντρικό Υπηρεσιακό Επιτελικό Όργανο, το οποίο θα απαρτίζεται από
την ιεραρχία της ΔΥ και θα είναι υπεύθυνο και υπόλογο για τις εισηγήσεις προς
το Δημοτ. Συμβούλιο και την εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτ. Συμβουλίου. Θα
προτείνει στρατηγικές επιλογές.

Από εκεί και πέρα το όλο οργανόγραμμα με τις Διευθύνσεις, τμήματα,
γραφεία κλπ, ο αριθμός υπαλλήλων, η κατανομή στο χώρο του Δήμου και οι λοιπές
λεπτομέρειες θα πρέπει να δοθούν σε ειδική εταιρεία Οργανώσεως και
Εκπαιδεύσεως, η οποία θα λάβει υπόψη της όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για
την καλύτερη δυνατή αρτιότητα της ΔΥ του Δήμου, και το σοβαρότερο θα πρέπει να
εκπαιδεύσει τους δημοτικούς υπαλλήλους στην τέλεση των καθηκόντων τους.

Αυτά εφόσον θέλομε να δώσομε το ρόλο που ανήκει στις ΔΥ και να μην
καπελώνονται από τους Αντιδημάρχους και τους άλλους αιρετούς. Ήδη υπάρχει θέμα
αξιολόγησης των Δημοτ. Υπαλλήλων. Πώς θα αξιολογήσεις έναν υπάλληλο όταν δεν
του δίνεις την πρωτοβουλία να αναδείξει τις ικανότητες και την δουλειά του.

Ο ρόλος των αιρετών θα πρέπει να παραμείνει στη λήψη αποφάσεων και
στον έλεγχο της λειτουργίας της ΔΥ. Οι Δημοτ. Σύμβουλοι γι’αυτό δεν
πληρώνονται, δεν είναι υπάλληλοι. Η προσφορά τους θεωρείται εθελοντική,
τιμητική για την εντιμότητα, την δραστηριότητα τις γνώσεις, τα οράματά τους, με
κύριο δικαίωμα να αποφασίζουν για το καλό του Δήμου.

Πέραν αυτού υπάρχουν θέματα, τα οποία είναι και τα περισσότερα,
για τα οποία απαιτείται ενέργεια περισσότερο από μία Δημοτ. Περιόδους π.χ. η
διαδημοτική δραστηριότητα πού αφορά το Δίκτυο Δήμων με Λίμνες Ύδρευσης για τα
οποία θέματα θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι οι υπάλληλοι για να
συνεχίσουν τη δράση και να ενημερώσουν την νέα Δημοτική Αρχή.

Το Κεντρικό Επιτελικό Υπαλληλικό Όργανο θα είναι διαχρονικό με
εμπείρους δημοτικούς υπαλλήλους γνώστες των συνθηκών και αναγκών του Δήμου από
μακροχρόνια προσφορά υπηρεσίας, αντίθετα με τις άλλες Επιτροπές των αιρετών,
που αλλάζουν κάθε φορά κατά περίπτωση και οπωσδήποτε στο τέλος της Δημοτ.
Περιόδου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος αλλά και ο απλός πολίτης του Δήμου σε κάθε
αίτημά του απαιτεί να έχει απάντηση και όχι να χάνεται στον αόριστο Δημοτικό
λαβύρινθο και να μην ξέρει από ποιόν να ζητήσει ευθύνες και ούτε καν σε ποιόν
να απευθυνθεί.

Τουλάχιστον από τώρα ας ορισθεί κάποιος υπάλληλος σε κάθε Δημοτ.
Ενότητα σε συγκεκριμένο τηλέφωνο, ή FAX ή e-mail, που να παίρνει τα αιτήματα,
προτάσεις, παρατηρήσεις, ενημερώσεις από τους δημότες, είτε προφορικά, είτε
τηλεφωνικά, με έγγραφο, ή ηλεκτρονικά και να καταγράφει σε ποιόν υπάλληλο τα
έδωσε προς διεκπεραίωση και αν τελικώς απαντήθηκαν.

Δεν χρειάζεται να κοπούν κεφάλια αρκεί να ξέρει ο κάθε υπάλληλος
ότι ελέγχεται και ότι είναι υποχρεωμένος να δώσει εξήγηση. Αυτό και μόνο το
απλό θα αποτελέσει μια σημαντική αποτελεσματικότητα της ΔΥ του Δήμου μέχρι την
αναδιάρθρωση του οργανογράμματος.

Όμως και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι θα πρέπει οι ίδιοι να ζητούν να
πάρουν στα χέρια τους το ρόλο που τους ανήκει. Μην περιμένουν να παίρνουν
προαγωγές διά της αδρανείας. Είναι καιρός να ενεργοποιηθούμε όλοι, για το καλό
του τόπου μας.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο