Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τέσσερα έργα συντήρησης στη Δωρίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

Τέσσερα
έργα σε χωριά της Δωρίδας συνολικής
δαπάνης 24.800 ευρώ ξεκινούν άμεσα από τον
Δήμο με απευθείας αναθέσεις .

Πρόκειται
για έργα βελτίωσης και συντήρησης δρόμων
, υδραγωγείων και αποχετεύσεων που θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με
τις αποφάσεις μέσα σε τέσσερις μήνες.

Ειδικότερα
πρόκειται για τα έργα :

1.
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε.ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ».

Ανατέθηκε στην εταιρία ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο
Γεωργακόπουλο , έναντι αμοιβής 8.000 €
με το ΦΠΑ.

Στην
απόφαση ανάθεσης που υπογράφει ο Δήμαρχος
Γιώργος Καπεντζώνης ανάμεσα στους
λόγους που μνημονεύονται για να ανατεθεί
απευθείας είναι και τ’ ακόλουθα:

Το
γεγονός ότι ο Δήμος μας:

Α.
εκτείνεται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση
με έντονο το ορεινό ανάγλυφο και
συγκεκριμένα σε 55 τοπικές κοινότητες
και 78 οικισμούς με μεγάλες αποστάσεις
μεταξύ τους.

Β.
παρουσιάζονται διαρκώς φαινόμενα
καταπτώσεων και ζημιών (ειδικά μετά τη
χειμερινή περίοδο) που χρήζουν
αποκατάστασης για την εξασφάλιση της
βατότητας στο οδικό δίκτυο.

Γ.
δεν διαθέτει επαρκή οργάνωση ούτε σε
επίπεδο υπηρεσίας αλλά ούτε σε επίπεδο
υλικοτεχνικών μέσων (μηχανημάτων) και
προσωπικού, ώστε να δύναται ο ίδιος να
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις
και να διεξάγει την παραπάνω αναφερόμενη
εργασία. ( Σύμφωνα με τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπηρετούν
πέντε (5) οδηγοί , από τους οποίους οι
τέσσερις (4) είναι οδηγοί απορριμματοφόρων
και ο ένας (1) οδηγός στο ‘Βοήθεια στο
Σπίτι’ και τέσσερις (4) εργάτες γενικών
καθηκόντων, από τους οποίους οι δύο(2)
είναι συνοδοί απορριμματοφόρων και οι
άλλοι δύο(2) γενικών καθηκόντων, ενώ
υπάρχουν κενές θέσεις (2 οδηγών και 2
εργατών καθαριότητας)».

2.
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ».
Ανατέθηκε στον Μαραγιάννη
Δημήτριο, χωματουργικές εργασίες,
έναντι αμοιβής 4.800 € με το ΦΠΑ.

Στην
απόφασή του ο Δήμαρχος, αιτιολογεί τους
λόγους της απευθείας ανάθεσης αναφέροντας
μεταξύ άλλων :


Το γεγονός ότι από τον οργανισμό
εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου προβλέπεται
η λειτουργία υπηρεσίας συντήρησης
κτιριακών εγκαταστάσεων, ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης.


Το γεγονός ότι στην υπηρεσία αυτή
υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος του Κλάδου
ΔΕ τεχνιτών – υδραυλικών και ένας (1)
εργάτης γενικών καθηκόντων, που είναι
επιφορτισμένοι με τις πάσης φύσεως
επισκευές και συντηρήσεις προς το σκοπό
της καλής
λειτουργίας των υδραυλικών έργων
ύδρευσης, αποχέτευσης, ακαθάρτων και
όμβριων υδάτων, καθώς και των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου
νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης,
υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης,
βιολογικός καθαρισμός κ.λ.π.).
 

Το γεγονός ότι ο δήμος εκτείνεται σε
μεγάλη γεωγραφική έκταση με έντονο το
ορεινό ανάγλυφο και συγκεκριμένα σε 55
Τοπικές Κοινότητες ,που μαζί με τους
οικισμούς τους, ανέρχονται σε 78.


Το γεγονός ότι ο μοναδικός υδραυλικός
του Δήμου με έναν εργάτη, είναι αδύνατο
να ανταποκριθεί στη συντήρηση του
δικτύου ύδρευσης σε όλες τις Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου».

3.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ T.Κ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
Δ.Ε.ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ».
Ανατέθηκε στον Κυριανάκη
Αθανάσιο, Εμπειροτέχνη ΕΔΕ, δαπάνης €
4.800 € με το ΦΠΑ ενώ το έργο πρέπει να
ολοκληρωθεί σε προθεσμία 120 ημερών.

Ειδικότερα
προβλέπεται να κατασκευαστεί τμήμα
δικτύου αποχέτευσης εντός του οικισμού
της Τ.Κ. Αμυγδαλιάς, πλησίον οικίας
Κοκμοτού. Πρόκειται για τμήμα αγωγού
που θα συνδεθεί με τον κύριο αποχετευτικό
αγωγό, μήκους περίπου 55μ.

Σε
όλο το μήκος του νέου αγωγού θα αποξηλωθεί
η άσφαλτος και θα ανοιχθεί όρυγμα βάθους
από 0,50 έως 2,50 μ. στην ένωση με τον κύριο
αγωγό. Θα τοποθετηθεί ο αγωγός αποχέτευσης
Φ125 και θα επιχωθεί με κατάλληλα υλικά
επίχωσης ενώ θα γίνει και αποκατάσταση
της ασφάλτου.

Να
σημειωθεί τέλος ότι στην Οικονομική
επιτροπή που είχε αποφασίσει τη σύναψη
του συμφωνητικού μειοψήφισε ο Γιώργιος
Αρτινόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την
άποψη ότι για την εκτέλεση των έργων
απαιτείται σωστός προγραμματισμός που
θα έχει σαν αποτέλεσμα την ομαδοποίησή
τους, με προφανή οφέλη και η απευθείας
ανάθεση να χρησιμοποιείται επιλεκτικά
και σε περιπτώσεις απολύτου ανάγκης

4.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΚΛΗΜΑΤΟΣ
Δ.Ε.ΕΥΠΑΛΙΟΥ».
Ανατέθηκε στην εταιρία
Π.Μιχοσταύρος & Σία Ο.Ε., με δαπάνη
7.200 €, ενώ έχει χρονοδιάγραμμα 120 ημερών
για την αποπεράτωσή του.

Το
έργο είχε αποφασιστεί να εκτελεστεί με
απευθείας ανάθεση στην Οικονομική
Επιτροπή που συνεδρίασε στα τέλη
Οκτωβρίου, ενώ έχει ήδη υπογραφεί
συμφωνητικό με τον ανάδοχο.

Στη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
με παρόντες τον πρόεδρό της και Δήμαρχο
Γιώργο Καπεντζώνη και τα μέλη Δημόπουλο
Ανδρέα, Ευσταθίου Ανδρέα, Ζέτο Παναγιώτη,
Καγιά Ιωάννη και Αρτινόπουλο Γεώργιο,
είχε μειοψηφήσει ο τελευταίος ο οποίος
εξέφρασε την άποψη ότι για την εκτέλεση
των έργων απαιτείται σωστός προγραμματισμός
που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ομαδοποίησή
τους ,με προφανή οφέλη και η απευθείας
ανάθεση να χρησιμοποιείται επιλεκτικά
και σε περιπτώσεις απολύτου ανάγκης.

Σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν
οι εξής εργασίες:

Θα
κατασκευασθεί συμπληρωματική δεξαμενή
χωρητικότητας 50 κυβικών μέτρων, για να
καλυφτούν οι ανάγκες των κατοίκων κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η
δεξαμενή θα έχει καθαρό ύψος 3,50 μέτρα
για να λειτουργεί παράλληλα με την
υπάρχουσα (συγκοινωνούντα δοχεία). Οι
εσωτερικές διαστάσεις θα γίνουν 4,00 χ
3,60 μέτρα ή διαφορετικές σύμφωνα με τη
δυνατότητα χωροθέτησης της δεξαμενής.
Θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα
C20/25 και θα στεγανοποιηθεί με εύκαμπτο
τσιμεντοειδές.

Η
υδραυλική σύνδεση με την υπάρχουσα θα
γίνει με δυνατότητα να λειτουργούν
παράλληλα αλλά και η κάθε μία χωριστά
όταν απαιτηθεί συντήρηση – καθαρισμός.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο