Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ξεκινούν άμεσα έργα σε 12 χωριά της Δωρίδας προϋπολογισμού 120.000 €

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 22 λεπτά

Ξεκινά άμεσα η
δομοπράτηση έργων σε 12 χωριά του Δήμου Δωρίδας συνολικού προϋπολογισμού
120.000 € και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Άνοιξη του 2015.

Ειδικότερα πρόκειται
για το «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ», με προϋπολογισμό  28.700 €, το οποίο
χρηματοδοτείται  από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007-2013», τις «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ»,
προϋπολογισμού 51.000 € και την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε.
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 36.597 € που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
 

Το έργο
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ», με προϋπολογισμό  28.700,00 Ε, που θα
χρηματοδοτηθεί από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007-2013», αφορά την ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού
Σχολείου Πανόρμου, προκειμένου να διατηρηθούν οι κτιριακές του δομές και να
λειτουργήσει ως Λαογραφικό μουσείο.

Το ισόγειο
κεντρικό κτίριο είναι κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή και η επιστέγαση
αυτού γίνεται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.

Ο βοηθητικός
οικίσκος είναι κατασκευασμένος από φέρουσα λιθοδομή και η επιστέγαση αυτού
γίνεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

Οι φθορές στον
βοηθητικό οικίσκο είναι εκτεταμένες, καθώς δεν έχει καμιά επέμβαση συντήρησης
όλα αυτά τα χρόνια. Μετά την ανακαίνιση του προβλέπεται να λειτουργήσει ως
γραφείο Διεύθυνσης του Λαογραφικού Μουσείου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν
είναι:

Α) Κεντρικό Κτίριο

1. Εξωτερικό
αρμολόγημα της φέρουσας λιθοδομής

2. Αποξήλωση των
παλιών κουφωμάτων, αντικατάστασή τους με νέα από ξυλεία καστανιάς και
βερνικοχρωματισμός αυτών. Η εξωτερική θύρα θα είναι ταμπλαδωτή, ενώ στα
υαλοστάσια θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες.

3. Στεγάνωση των
τοιχείων σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με την τοιχοποιία του κτιρίου με
επαλειφόμενο τσιμεντοειδές υλικό

4. Τοποθέτηση
υδρορροών (οριζόντιων και κατακόρυφων)

5. Διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου. Θα δημιουργηθεί διάδρομος πρόσβασης στο κτίριο, ο
οποίος θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Β) Βοηθητικός Οικίσκος

1. Εξωτερικό
αρμολόγημα της φέρουσας λιθοδομής

2. Διαμόρφωση
ανοίγματος παραθύρου στην λιθοδομή για τον αερισμό και φωτισμό του W.C. που θα
δημιουργηθεί 3. Αποξήλωση των παλιών κουφωμάτων, αντικατάστασή τους με νέα από
ξυλεία καστανιάς τοποθέτηση νέου παραθύρου στο διαμορφωθέν άνοιγμα και
βερνικοχρωματισμός αυτών. Η εξωτερική θύρα θα είναι ταμπλαδωτή, ενώ τα παράθυρα
θα είναι ελληνικού τύπου με διπλούς υαλοπίνακες.

4. Κατασκευή
ξύλινης στέγης με επικεράμωση ρωμαϊκού (ίδια με την υφιστάμενη του κεντρικού
κτιρίου) με τις προβλεπόμενες μονώσεις σε αυτή, δεκαζόμενη στην υπάρχουσα πλάκα
οπλισμένου σκυροδέματος και τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών.

5.Κατασκευή
εσωτερικών τοίχων από οπτοπλινθοδομή και συνολικό επίχρισμα του κτιρίου
εσωτερικά. Θα δημιουργηθούν δύο χώροι, ένα W.C. εξοπλισμένο με τα απαραίτητα
είδη υγιεινής και ο χώρος του Γραφείου Διεύθυνσης του Λαογραφικού Μουσείου. Το
δάπεδο θα διαμορφωθεί με την κατασκευή πλάκας επί εδάφους ελαφρά οπλισμένου
σκυροδέματος και θα επιστρωθεί με πλακάκια.

6. Κατασκευή
βόθρου έξωθεν του κτιρίου και σύνδεσή του με τις εγκαταστάσεις υγιεινής του
κτιρίου.

7. Πλήρης
ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

 Η συνολική
προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

Το έργο
 «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ», προϋπολογισμού 51.000 €,
που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, αφορά την τσιμεντόστρωση υπαρχόντων Δημοτικών
δρόμων που μέχρι σήμερα είναι χωματόδρομοι και παρουσιάζουν σημαντικές φθορές
και διαβρώσεις. Η τσιμεντόστρωσή τους αποσκοπεί στην ευκολότερη χωρίς προβλήματα
πρόσβαση των πολιτών. Οι δρόμοι αυτοί βρίσκονται εντός των οικισμών της Τ.Κ
Τολοφώνος, της Τ.Κ Πανόρμου, της Τ.Κ Καλλιθέας, της Τ.Κ Μακρινής και του οικισμού
Τροιζονίων .

Συγκεκριμένα και
ανά Τοπική Κοινότητα δημοτικοί δρόμοι που θα τσιμεντοστρωθούν είναι για :

Την Τ.Κ
Τολοφώνος μήκους 100 μ περίπου από οικία Καραστάθη Κων/νου έως δεξαμενή, 50 μ
από Αι Γιώργη έως οικία Τρίγκα και τοπικά στη θέση Αι Γιώργης μήκους 70μ
περίπου. Το συνολικό μήκος φτάνει τα 220 μ και το πλάτος τα 4 μ.

Στην Τοπική
Κοινότητα Πανόρμου από κοινοτική οδό προς οικία Σπύρου Λύτρα μήκους περίπου
100μ. και πλάτους 4μ.

Στην Τοπική
Κοινότητα Καλλιθέας από οικία Νικολάρα Ηλία έως οικία Σκιαδά Στέλλιου 50μ μήκος
πλάτος 3μ και από Εθνική οδό έως οικία Κοντογεώργου Αναστασίου μήκος 60μ
πλάτους 3μ.

Στην Τοπική
Κοινότητα Μακρινής από οικία Καραμάνου Αναστάσιου έως οικία Αριστομένη
Σερεντέλου, συνολικού μήκους 44,50μ και πλάτους 3μ.

Στον οικισμό
Τροιζονίων από τέλος τσιμεντοστρωμένης Δημοτικής οδού πλησίον ανατολικής
προβλήτας του νησιού έως τέλος οικίας Αλέξανδρου Περδίκη συνολικού μήκους 40μ
και πλάτους 3μ.

Οι εργασίες που
προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι:

Διαμόρφωση –
ισοπέδωση και καθαρισμός της σκάφης του δρόμου, διάστρωση δομικού πλέγματος
Τ131 και τέλος τσιμεντόστρωση μεταβλητού πάχους με σκυρόδεμα C16/20. Κάθε
20,00m περίπου θα κατασκευαστεί αρμός διαστολής. Στα όρια του δρόμου υπάρχουν
ήδη διαμορφωμένες περιφράξεις ιδιοκτησιών οπότε δεν προκύπτει θέμα
αδειοδοτήσεων ή παραχωρήσεων από τους παρακείμενους ιδιοκτήτες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

 
Το έργο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 36.597 € που
χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ θα εκτελεστεί στην Τ.Κ Κονιάκου, στην Τ.Κ Αμυγδαλιάς,
στην Τ.Κ Καρουτών και στην Τ.Κ Λευκαδιτίου 

1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΑΚΟΥ

Στα πλαίσια του έργου αυτού θα συνεχισθεί η κατασκευή του δικτύου όμβριων εντός της
τοπικής κοινότητας με την εκτέλεση των εξής εργασιών:

ΤΜΗΜΑ 1:
Ξεκινώντας από το σημείο εκβολής της υφιστάμενης σωλήνας στη σκάλα θα
κατασκευασθεί φρεάτιο φόρτισης εξωτερικών διαστάσεων 1,70χ1,10μ από το οποίο θα
αναχωρεί σωλήνας μήκους 16,70 μ διατομής Φ200, ο οποίος θα οδεύει εντός των
σκαλοπατιών μέχρι το πέρας της σκάλας στην οδό Επαμ. Βώττα.

Στο τμήμα αυτό
οι εργασίες θα εκτελεσθούν όπως περιγράφονται στη προμέτρηση που συνοδεύει τη
μελέτη.

ΤΜΗΜΑ 2: Το
δεύτερο τμήμα θα αρχίσει με τη κατασκευή καναλιού συλλογής ομβρίων καθαρού
πλάτους 40 εκ. καθαρού βάθους 60 εκ. και μήκους 3,00μ, στο οποίο θα εκβάλλει ο
αγωγός του πρώτου τμήματος. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί δίκτυο με σωλήνες
PVC-U Φ315 σε μήκος 95,50 μ.

Κατά μήκος αυτού
του δικτύου και σε θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο της μελέτης, θα
κατασκευασθούν δύο φρεάτια ελέγχου και δύο σχάρες συλλογής των ομβρίων.

ΤΜΗΜΑ 3: Το
τρίτο τμήμα θα κατασκευασθεί με σωλήνες PVC-U Φ400 θα έχει μήκος 80 μ και θα
καταλήγει σε τεχνικό απορροής ομβρίων που υπάρχει στην είσοδο της τοπικής
Κοινότητας.

Σε αυτό το τμήμα
και σε θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο της μελέτης, θα κατασκευασθούν δύο
φρεάτια ελέγχου και δύο σχάρες συλλογής των ομβρίων.

Κατά την
εκτέλεση των εργασιών κατασκευής τόσο των δικτύων όσο και των φρεατίων και των
καναλιών υδροσυλλογής θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή (με την εκτέλεση δοκιμαστικών
τομών) για να αποφευχθούν ζημιές στα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα πόσιμου νερού
,αγωγών ποτίσματος με άγνωστη διαδρομή και βάθος. 

2)ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Στη τοπική
Κοινότητα Αμυγδαλιάς της Δ.Ε. Λιδωρικίου θα γίνει διευθέτηση της απορροής των
ομβρίων υδάτων στο τμήμα του δρόμου που έρχεται από τον περιφερειακό προς το
δημοτικό σχολείο.

Συγκεκριμένα σε
μήκος 12,00 μέτρων θα κατασκευαστεί ανοικτός τσιμενταύλακας σε αντικατάσταση
υπάρχοντος χωμάτινου σε διατομή που φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τη
μελέτη.

Επειδή ο δρόμος
που υπάρχει δίπλα στο χωμάτινο αύλακα έχει υποστεί καθιζήσεις, το κατάντη
τοιχίο του τσιμενταύλακα θα λειτουργήσει και ως τοίχος αντιστήριξης για τη
συγκράτηση του δρόμου.

Στο τέλος του
τσιμενταύλακα τα όμβρια νερά θα οδηγηθούν μέσω σωλήνας διατομής PVC-U Φ400
μήκους 17,00μ σε σημείο που οδηγούνται και σήμερα και είναι επιθυμητή η διάθεσή
τους.

Λόγω της μεγάλης
κλίσης του εδάφους η πλαστική σωλήνα θα συγκροτηθεί από τέσσερα τεχνικά αγκύρωσης
όπως έχουν σχεδιαστεί στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη. 

3)ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΟΥΤΩΝ

Στη τοπική
Κοινότητα Καρουτών της Δ.Ε. Λιδωρικίου θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

• Στο κεντρικό
δρόμο των Καρουτών και παρά της οικίας Τυλιγάδα θα κατασκευαστεί κανάλι
απορροής ομβρίων μήκους 5,70 μέτρων που θα αρχίζει από υφιστάμενο τεχνικό
συλλογής και θα οδηγεί τα νερά κατάντη του δρόμου.
Το νέο προς
κατασκευή κανάλι θα καλυφθεί με εσχάρες από σφαιρικό γραφίτη κλάσης D400 για να
είναι εύκολος ο καθαρισμός του.

• Το δεύτερο
κανάλι απορροής ομβρίων θα κατασκευαστεί παρά της οικίας Πασσά θα έχει μήκος
6,50 μέτρων.
Σκοπός του είναι
να συγκεντρώνει τα όμβρια δύο δρόμων και να τα οδηγεί σε  συγκεκριμένο
σημείο διάθεσης των.

Το νέο προς
κατασκευή κανάλι θα καλυφθεί με εσχάρες από σφαιρικό γραφίτη κλάσης D400 για να
είναι εύκολος ο καθαρισμός του.

4) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ

Στη τοπική
Κοινότητα Λευκαδιτίου της Δ.Ε. Λιδωρικίου θα κατασκευαστεί τεχνικό με
τσιμεντοσωλήνες Φ1000, για την απορροή των όμβριων υδάτων από την οικία Ιωάννη
Λακαφώση προς Νικ. Κρικέλα.
Για την
υλοποίηση αυτής της παρέμβασης θα γίνουν οι εξής εργασίες:

• Θα γίνει
τοπική εκσκαφή – απομάκρυνση των φερτών υλικών στο τεχνικό συλλογής των όμβριων
που ήδη υπάρχει.

• Θα
κατασκευασθεί νέο τεχνικό σε επέκταση του υφιστάμενου σύμφωνα με το σχετικό
σχέδιο.

• Θα
τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ1000 σε μήκος 7,00 μέτρων κάτω από το
δρόμο για την παροχέτευση των όμβριων από το τεχνικό σε σημείο κατάντη του
δρόμου όπου οδηγούνται και τώρα αλλά με επιφανειακή διάθεση. 

Η συνολική
προθεσμία εκτέλεσης των παραπάνω  έργων  ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο