Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Φοροαπαλλαγές σε ακινήτα του Δελφικού Τοπίου,ζώνες NATURA και λίμνη Μόρνου

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

Κατά το χρόνο
διαβούλευσης του Νομοσχέδιου για τον
Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, η Βουλευτής Φωκίδας
Ασπασία Μανδρέκα υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση προς τον
Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα,
τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο
Μαυραγάνη, αλλά και τον αρμόδιο για την
επεξεργασία του Νομοσχεδίου, καθηγητή
Νίκο Καραβίτη, με στόχο να απαλλαγούν,
άλλως, να φοροελαφρυνθούν ακίνητα, τα
οποία βρίσκονται εντός των Περιοριστικών
Ζωνών του Δελφικού Τοπίου, στον Ελαιώνα
της Άμφισσας, στις περιοχές

Η πρότασή της, αυτή,
κατατέθηκε και εγγράφως προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, και
είχε δημοσιευθεί και στον τοπικό έντυπο
και ηλεκτρονικό τύπο. Αυτή, δε, έγινε
δεκτή σε μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο
αφού αυτό έλαβε υπόψη του και τις
δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
Το γεγονός αυτό αποτελεί σπουδαία είδηση
για τη Φωκίδα.

Το υπόμνημα της
Ασπασίας Μανδρέκα που έγινε σχεδόν
αποδεκτό από την ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομικών είναι το εξής:

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η – Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Θέμα: «Απαλλαγή φόρου
καθώς και μείωση του φορολογικού βάρους
για ακίνητα της Φωκίδας».

Όπως είναι γνωστό
στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας,
(Νομό Φωκίδας), βρίσκεται το παγκόσμιας
πολιτιστικής και ιστορικής αξίας μνημείο
του αρχαιολογικού χώρου Δελφών.

Δυνάμει της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/1991 απόφασης
η Ελληνική Πολιτεία θεσμοθέτησε σε
μεγάλο μέρος του Νομού Φωκίδας Ειδικό
Καθεστώς Περιορισμών και επέβαλε Ζώνες
Οικιστικού Ελέγχου, προκειμένου να
προστατεύσει το Δελφικό Τοπίο.

Οι Ζώνες, δε αυτές,
– που αποτελούνται, ειδικότερα, από την
Α’ ζώνη Απολύτου Προστασίας, εντός της
οποίας απαγορεύεται κάθε δόμηση αλλά
και οποιαδήποτε δραστηριότητα, καθώς
και τη Β’ ζώνη, εντός της οποίας
επιτρέπονται κατόπιν άδειας των αρχών
ελάχιστες δραστηριότητες ήπιας μορφής,
– επαναοριοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/ΤΑΑΠ/2012, (ΦΕΚ
147/ΤΑΑΠ/2-5-2012), υπουργική απόφαση.

Όπως γίνεται αντιληπτό
με την επιβολή του ανωτέρω άκρως
περιοριστικού καθεστώτος στην ουσία
έχει αφαιρεθεί, και μάλιστα χωρίς κανένα
αντάλλαγμα, από τους ιδιοκτήτες των
ακινήτων που βρίσκονται εντός των Ζωνών
Προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των
Δελφών η ουσία της έννοιας της ιδιοκτησίας
τους, αφού απαγορεύεται σε αυτούς να τα
χρησιμοποιούν και να τα αξιοποιήσουν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Έτσι, όμως, έχει
εκμηδενισθεί η αξία της ακίνητης
περιουσίας των αντίστοιχων ιδιοκτητών
ή κατεχόντων τα ακίνητα αυτά με οποιαδήποτε
έννομη σχέση.

Επιπρόσθετα, εντός
του Δελφικού Τοπίου και μάλιστα στην
Α’ ζώνη Απολύτου Προστασίας αυτού
βρίσκεται και ο Ελαιώνας της Άμφισσας,
ο οποίος αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους, χαρακτηρισμένο από
την UNESCO ως μοναδικό στον
κόσμο. Ο Ελαιώνας αυτός έχει μάλιστα
ενταχθεί στα γεωργοπεριβαλλοντικά
προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα
στο μέτρο 3.14 για την προστασία του
Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας.

Ο Ελαιώνας αυτός
που αποτελείται από μικρότερες
ιδιοκτησίες, ελαιοτεμάχια, που ανήκουν
σε ιδιώτες και πρόσφατα επλήγη, σε
σημαντικό μέρος του, από την πυρκαγιάς
της 5ης-8-2013, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι δεν υφίσταται μόνο τους περιορισμούς
που τίθενται από την Α’ Ζώνη Απολύτου
Προστασίας του Δελφικού τοπίου αλλά,
επιπροσθέτως, υφίσταται και τον περιορισμό
της μονοκαλλιέργειας της ελιάς. Η βρώσιμη
ελιά Αμφίσσης έχει χαρακτηριστεί ως
προϊόν ΠΟΠ, (ΦΕΚ 24 Β’/18-1-1994), και δεν
υπάρχει δυνατότητα των ιδιοκτητών των
ελαιοτεμαχίων για αλλαγή καλλιέργειας
προς το συμφέρον τους αφού η καλλιέργεια
της ελιάς Άμφισσας, όπως προαναφέρθηκε,
είναι μονοκαλλιέργεια. Λόγω, δε, των
δεσμεύσεων του Δελφικού Τοπίου δεν
υπάρχει η δυνατότητα να ανεγερθούν
εντός του ελαιώνα ούτε καν αποθήκες
προς διευκόλυνση των ελαιοκαλλιεργητών,
οι οποίοι δεν δύνανται τελικά να
αξιοποιήσουν την καλλιέργεια με αποδοτικό
για αυτούς τρόπο.

Εξάλλου, στο Νομό
Φωκίδας που αναπτυξιακά βρίσκεται στην
τελευταία θέση της πανελλήνιας κατάταξης,
αφού σχεδόν όλη η έκτασή του διέπεται
από ειδικά καθεστώτα προστασίας, είτε
των αρχαιοτήτων, είτε του περιβάλλοντος,
(Δελφικό Τοπίο, NATURA,
Περιοριστικό καθεστώς της Λίμνης του
Μόρνου, κ.λ.π), υφίστανται και χαρακτηρισμένοι
παραδοσιακοί οικισμοί αλλά και διάσπαρτα
διατηρητέα κτίσματα τα οποία συνδέονται
άρρηκτα με τη μεγάλη πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου.

Με τις σχετικές, δε,
αποφάσεις κήρυξης των οικισμών ως
παραδοσιακών ή των μεμονωμένων κτισμάτων
ως παραδοσιακών ή διατηρητέων έχουν
επιβληθεί περιοριστικοί όροι και
προϋποθέσεις που αφορούν στις χρήσεις
και τους συντελεστές δόμησης και έχει
πολλαπλασιαστεί το κόστος διατήρησης,
επισκευής και ανακαίνισης σε σύγκριση
με το αντίστοιχο κόστος των υπόλοιπων
κτιρίων.

Κατόπι όλων αυτών
και με σκοπό να ελαφρυνθούν οι πολίτες
της Φωκίδας η οποία, λόγω των περιορισμών
που υφίσταται, τόσο για την προστασία
των αρχαιολογικών και πολιτιστικών της
μνημείων, όσο και για την προστασία του
περιβάλλοντος, δεν δύναται να αναπτυχθεί
όπως άλλες περιοχές με άμεση συνέπεια
το εισόδημα των πολιτών της να συρρικνώνεται
συνεχώς, Σάς Καλούμε να λάβετε σοβαρά
υπόψη σας τα ανωτέρω αναφερόμενα και
στα πλαίσια του σχεδίου Νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών περί «Ενιαίου
Φόρου Ακινήτων και άλλων φορολογικών
διατάξεων», να μεριμνήσετε, ώστε:

Α) Να εξαιρεθούν, με
βάση την αρχή της ισότητας και της
αναλογικότητας, από τη φορολόγηση τα
ακίνητα που βρίσκονται εντός των
Περιοριστικών Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου,
(Α’ και Β’), του Δελφικού Τοπίου, οι
οποίες, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε
ανωτέρω, έχουν τεθεί για την προστασία
των αρχαιοτήτων του ευρύτερου χώρου
των Δελφών, καθώς και τα ακίνητα –
ελαιοτεμάχια του Παραδοσιακού Ελαιώνα
Άμφισσας, τα οποία βρίσκονται εντός
της Α’ Ζώνης Απολύτου Προστασίας του
Δελφικού Τοπίου και τα οποία για
περιβαλλοντικούς αλλά και πολιτιστικούς
λόγους υφίστανται επιπρόσθετους
περιορισμούς που επιβάλλουν την
μονοκαλλιέργεια της ελιάς.

Β) να εξαιρεθούν της
φορολόγησης ακίνητα που βρίσκονται
στις προστατευόμενες περιοχές NATURA,
στη ζώνη προστασίας περιμετρικά του
Μόρνου, καθώς και σε κάθε άλλο καθεστώς
περιορισμού που στόχο έχει την προστασία
του Περιβάλλοντος ή των Αρχαιοτήτων.

Γ) Τέλος, να εξαιρεθούν,
άλλως επιβληθεί κλιμακούμενη μείωση
του φορολογικού βάρους μέσα από την
ενδεχόμενη θέσπιση «Συντελεστή Διατήρησης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», για τα
ακίνητα που βρίσκονται εντός των
χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών οικισμών
Γαλαξειδίου και Χρισσού, αλλά και εντός
οποιουδήποτε άλλου παραδοσιακού οικισμού
ή συνοικίας, όπως είναι η Χάρμαινα
Άμφισσας, καθώς και για κάθε άλλο ακίνητο
που έχει χαρακτηρισθεί από το νόμο
Παραδοσιακό ή Διατηρητέο.

Με σεβασμό,

Ασπασία Π. Μανδρέκα,
Βουλευτής Φωκίδας.

Με δηλώσεις της η
βουλευτής μας ενημερώνει ότι:

Όπως προαναφέρθηκε,
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομικών αφού δέχθηκε τις ανωτέρω
προτάσεις της Βουλευτή και πάντα μέσα
στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων
της χώρας κατέθεσε το σχετικό Νομοσχέδιο
το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των
Ελλήνων.

Ενημερώνουμε,
λοιπόν, τους πολίτες της Φωκίδας, ότι
σύμφωνα με το κείμενο του υπ’ αρθμ. 4223
Νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακινήτων και ειδικότερα την παράγραφο
ζ) του άρθρου 3 του Νόμου αυτού:

Α. Απαλλάσσονται
από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας των
Ακινήτων τα δικαιώματα στα ακίνητα
αποκλειστικά κατά το μέρος ή τμήμα του
ακινήτου για το οποίο υφίσταται απαγόρευση
οποιοασδήποτε χρήσης σύμφωνα με τον
ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, (ιδίως
ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση),
ή για λόγους προστασίας μνημείων και
αρχαιοτήτων, (ιδίως αρχαιολογική δέσμευση
για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού
χώρου), καθώς και για λόγους προστασίας
του περιβάλλοντος, (π.χ ζώνη NATURA,
συνθήκη RAMSAR), που
έχει επιβληθεί από οποιονδήποτε φορέα
της Γενικής Κυβέρνησης και με την
προϋπόθεση ότι η δέσμευση αυτή δεν
συνοδεύεται από αξίωση ή καταβολή
σχετικής αποζημίωσης.

Β. Στις περιπτώσεις
που δεσμεύονται ακίνητα με μερική
απαγόρευση η οποία συνεπάγεται
κάποιες χρήσεις, (π.χ. βοσκότοπος,
πολεοδόμηση υπό όρους, καλλιέργεια,
κ.λ.π.), οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου
χορηγούν βεβαιώσεις προκειμένου να
αντιστοιχεί η υπαγωγή στον ΕΝΦΙΑ στις
επιτρεπτές χρήσεις και μόνο κατά το
μέρος ή τμήμα του ακινήτου όπου υπάρχει
αυτή η μερική απαγόρευση. Στις περιπτώσεις
μερικής απαγόρευσης χρήσης που δεν
συνοδεύεται με αξίωση αποζημίωσης ο
ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό,
(30%), του οφειλομένου ΕΝΦΙΑ για το μέρος
ή τμήμα του ακινήτου που αφορά.

Γ. Ειδικότερα, δε,
σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης
που δεν συνοδεύεται από αξίωση αποζημίωσης
η οποία συνίσταται στη δέσμευση ακινήτου
εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού για
κοινωφελή χρήση, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά
εξήντα τοις εκατό, (60%).

Δ. Επίσης απαλλάσσεται
από τον ΕΝΦΙΑ το ακίνητο για το οποίο
έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση
ή ρυμοτομικό βάρος και η Διοίκηση δεν
έχει συμμορφωθεί. Επίσης απαλλάσσεται
το ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί
αμετάκλητη δικαστική απόφαση αποζημίωσης
για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος
και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση
μετά από ένα, (1), έτος από το έτος έκδοσης
της παραπάνω απόφασης.

Τέλος, ενημερώνουμε
τους πολίτες ότι υπάρχει ειδικός χώρος,
(κουτάκι), στις φορολογικές δηλώσεις
που συμπληρώνεται στην περίπτωση που
το ακίνητό τους υφίσταται οποιαδήποτε
δέσμευση. Συνιστούμε, δε, να συμβουλευτούν
τους λογιστές τους για τη συμπλήρωση
των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, δεν
απαιτείται καμία εκ μέρους τους ανησυχία
καθόσον οι δηλώσεις μπορούν να διορθώνονται
ηλεκτρονικά μέχρι το πέρας της ημερομηνίας
υποβολής τους. Τέλος, θα εκδοθούν
εγκύκλιοι για τις βεβαιώσεις που τυχόν
απαιτηθεί να προσκομισθούν.

Κατόπιν αυτών, η
Βουλευτής Φωκίδας, θεωρεί σπουδαία και
ουσιαστική Νίκη της Φωκίδας τις ανωτέρω
διατάξεις μιας και με αυτές για πρώτη
φορά, μετά από πολλά χρόνια, από την
επιβολή περιορισμών στον Νομό μας, η
Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει το χρέος
της για τις δεσμεύσεις αυτές.

Είναι η πρώτη φορά
που η Ελληνική Κυβέρνηση ανταποκρίνεται
σε αίτημα για την παροχή ωφελειών
λόγω των περιορισμών, αν και αυτό
επιδιωκόταν για πολλά χρόνια. Το
γεγονός αυτό, αποτελεί μια ουσιαστική
αρχή για την στο μέλλον πλήρη αποκατάσταση
των πολιτών της Φωκίδας που έχουν υποστεί
δυσμενείς συνέπειες από τις εν λόγω
δεσμεύσεις.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο