Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Επιστολή διαμαρτυρίας σε Πρωθυπουργό της Γ.Γαζή για τα λύματα λίμνης Μόρνου

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 15 λεπτά

 
Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Γιώτα Γαζή στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, στον Γενικό Γραμματέα Υδάτων Κωνσταντίνο Τριάντη, στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., του ΠΑ.ΣΟ.Κ., των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Δημοκρατικής Αριστεράς, του Κ.Κ.Ε., στον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό , στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιάννη Καμίνη, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σχετικά με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η δημοπράτηση του έργου «Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου», παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.
Σημειώνεται, ότι έχουν γίνει πολλαπλές προσωπικές επαφές για την ένταξη του έργου τόσο από την Αντιπεριφερειάρχη Γιώτα Γαζή όσο και από τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά.
Στην επιστολή της η Γιώτα Γαζή αναφέρει τα εξής:
«Η πράξη με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. με συνολικό προϋπολογισμό 17.096.700,10€ (με κωδικό MIS 340102 αρ. πρωτ. Απόφασης 174998/22-12-2011) στον άξονα προτεραιότητας 02 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής και έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έχουν πληρωθεί από το Ε.Σ.Π.Α 792.936,43€ για την μελέτη.
Το έργο κινδυνεύει να μη δημοπρατηθεί ενώ έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του και φυσικά να μην υπάρξει η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων των παραλίμνιων, της λίμνης Μόρνου, οικισμών του Δήμου Δωρίδας (Λιδορικίου, Πενταπόλεως και οικισμού Παλαιοκάστρου, Μαλανδρίνου και του σωφρονιστικού καταστήματος Μαλανδρίνου, Αμυγδαλιάς, Βραίλας και Λεύκας) με σκοπό την προστασία του ταμιευτήρα της λίμνης Μόρνου και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.
Ο ταμιευτήρας του Μόρνου είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές υδροληψίας της Αττικής, κατά συνέπεια εκτός των επιπτώσεων του έργου στην περιοχή πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι σημαντικές ωφέλειες για την εξασφάλιση της υδροδότησης, της υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής γης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υποέργο «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Λιδωρικίου» έχει ολοκληρωθεί και έχει πληρωθεί από το Ε.Σ.Π.Α. με το ποσό των 792.936,43€
Στο υποέργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου πρώην Δήμου Διδωρικίου» θα κατασκευαστούν:
1. 1. Κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στην οποία θα καταλήγουν τα λύματα των οικισμών Λιδορικίου, Πενταπόλεως (και οικισμού Παλαιοκάστρου), Μαλανδρίνου (και του σωφρονιστικού καταστήματος), Αμυγδαλιάς, Βραΐλας, Λεύκας, δυναμικότητας σε Α’ φάση 4.500 ισοδύναμων κατοίκων που θα εξυπηρετεί όλους τους παραλίμνιους οικισμούς και τις φυλακές Μαλανδρίνου
2. 2. Σύστημα αγωγών μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών προς την κεντρική Ε.Ε.Λ. (που περιλαμβάνεται και αυτό στο φυσικό αντικείμενο). Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Λιδωρικίου, Μαλανδρίνου, Αμυγδαλιάς, Λεύκας, Βραΐλας και τμήματος της Πεντάπολης (περίπου το 30% του οικισμού και το σύνολο του οικισμού Παλαιοκάστρου). Σήμερα, κανένας οικισμός της περιοχής δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα σε μία περιοχή που συνορεύει με τον Ταμιευτήρα του Μόρνου
3. 3. Αγωγός μεταφοράς με τον οποίο τα επεξεργασμένα λύματα από την κεντρική Ε.Ε.Λ. θα μεταφέρονται σε μισγάγγεια που εκβάλλει στην κοίτη του Μόρνου κατάντη της εξόδου του υπερχειλιστή και της λεκάνης ηρεμίας του φράγματος. Σύμφωνα δε με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου απαιτείται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνει κατάντη του φράγματος και για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί και ο αναγκαίος αγωγός διάθεσης μήκους 27 χλμ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Α5/2280/83.
Κοινή Υπουργική Απόφαση Α5/2280/83 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρίθμ. Α5/2280/83 Κ.Υ.Α. «Περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού ή από τη καθαρότητα τους απευθείας στη λίμνη Μαραθώνα, Μόρνου κ.λ.π. και στα ρέματα που εισρέουν σε αυτά.
Ανεξάρτητα από το βαθμό αποδοτικότητας των βιολογικών καθαρισμών της πόλης Λιδορικίου και του Σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης, ο τελικός αποδέκτης δεν θα πρέπει να σε καμία περίπτωση να είναι ο ταμιευτήρας, αρίθμ. Υ2/2468/ΕΜΠ294/9/29 – 08 – 97 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.)
Η λύση που έχει επιλεγεί για τη διαχείριση των λυμάτων όλης της παραλίμνιας περιοχής Μόρνου αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και δια παντός το πρόβλημα που υφίσταται σήμερα με την ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών λυμάτων με την βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση και σύμφωνα με τις επιταγές των πρόσφατα εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων του έργου.
O προτεινόμενος σχεδιασμός του έργου έχει τύχει της αποδοχής και έγκρισης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Δ6/1910/8-7-2009 έγγραφο της . Επίσης όπως προκύπτει από τα υπ. αριθμ. 352294/28-5-2009 , 354102/7-7-2009, 382441/16-3-2011 έγγραφα της ΕΥΔΑΠ η εταιρεία εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για τον προτεινόμενο σχεδιασμό του έργου.
Τέλος για το παραπάνω έργο έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 4480/189775/8-10-2012 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
Σχετικά με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ισχύουν τα παρακάτω:
  • Η παλαιά εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πλησίον του Λιδωρικίου (η οποία κατασκευάστηκε πριν 20 χρόνια) δεν διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει λειτουργήσει ΠΟΤΕ έως σήμερα και το κόστος προκειμένου να μπορέσει να καταστεί λειτουργική είναι υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με την αντικατάστασή της. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιεί ως αποδέκτη ένα γειτονικό ρέμα, το οποίο καταλήγει στο Μόρνο.
  • Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων φυλακών Μαλανδρίνου επίσης δεν διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των φυλακών κι επιπλέον από τη λειτουργία της (κόστος μεταφοράς για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων) προκύπτει πολύ μεγάλο κόστος και υπάρχουν καταγγελία για πλημμελή λειτουργία της.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σε συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 4 Απριλίου 2013, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κου Σωκράτη Αλεξιάδη, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κου Κωνσταντίνου Τριάντη, του προέδρου της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική, στελεχών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. της βουλευτού Φωκίδας κας Ασπασίας Μανδρέκα, του Δημάρχου Δωρίδας κου Γεωργίου Καπεντζώνη και εμού, διαφάνηκε αρνητική διάθεση για τη δημοπράτηση του έργου, με σκοπό να αλλάξει η Κ.Υ.Α Α5 και να ελαττωθεί ο προϋπολογισμός του έργου, ώστε να γλυτώσουμε τα χρήματα για τον αγωγό που πάει κατάντη του φράγματος τα λύματα.
Όμως από της 4 Απριλίου που έγινε η συνάντηση ούτε η Α5 έχει καταργηθεί ούτε εντολή έχει δοθεί στον μελετητή για μείωση του προϋπολογισμού με νέα δεδομένα.
Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να δημοπρατηθεί το έργο και να απορροφηθούν πόροι από το Ε.Σ.Π.Α. που είναι ενταγμένο και να χαθεί ένα έργο που θα λύσει όχι το πρόβλημα αποχέτευσης των παραλίμνιων οικισμών του Μόρνου αλλά και της Αττικής που υδροδοτείται από το Μόρνο.
· Θέλω να επισημάνω ότι οι προδιαγραφές της μελέτης δόθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και την Ε.Υ.Δ.Α.Π.
· Η Κ.Υ.Α. Α5 απαιτεί τα λύματα να οδηγούνται κατάντη του φράγματος
· Το 80% του κόστους κατασκευής αφορά δίκτυα που είναι απαραίτητα για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των λυμάτων και είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την επιλογή μιας νέας ή των δυο υπαρχουσών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (το λειτουργικό κόστος μιας εγκατάστασης θα είναι μικρότερο από τις δυο).
Σημειώνω ότι το έργο θα δημοπρατηθεί με διεθνή διαγωνισμό.»
 

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο