Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Προτάσεις για το Πετρέλαιο Θέρμανσης και για τον Κλάδο των Πετρελαιοειδών

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 11 λεπτά

Του  Αλέξη
Αθανασόπουλου
*

Η αύξηση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  στο πετρέλαιο θέρμανσης από 21 Ευρώ/1000 Λίτρα αρχικά στα 60 Ευρώ/1000
λίτρα και στη συνέχεια στα 330 Ευρώ/1000 Λίτρα (αύξηση 440% – δεκαπλασιασμός)
και η εξίσωση με τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης, απέτυχε στον πρώτο χρόνο
εφαρμογής.

Μάλιστα
υπογραμμίζεται ότι «υπήρξε δημοσιονομική καταβαράθρωση, κοινωνική αναστάτωση,
επιβάρυνση του περιβάλλοντος (δημιουργία αιθαλομίχλης), έξαρση της παράνομης
υλοτόμησης με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και στο τέλος,
δυστυχώς, απώλειες ακόμα και ανθρώπινων ζωών.

Η πιο
αποτυχημένη πολιτική από κάθε άποψη της «Κυβέρνησης του ΙΟΒΕ», που δυστυχώς
μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη για αυτή την τραγική αποτυχία.
Ακόμα και το ΙΟΒΕ, αναγνωρίζει ότι απέτυχε το μέτρο της εξίσωσης του ΕΦΚ στο
πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

Συγκεκριμένα
από δημοσιονομική άποψη, παρατηρήθηκε να αυξάνονται κατά 97% τα έσοδα από τον
ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά η αύξηση αυτή να υπερκαλύπτεται από την πτώση
των εσόδων από το ΦΠΑ. Έτσι τα έσοδα από τους ΕΦΚ στο πετρέλαιο Θέρμανσης και
Κίνησης ήταν λιγότερα κατά 335 εκατ. Ευρώ, σε σύγκριση με τους στόχους του
προϋπολογισμούς 2012!

– Το σύστημα
επιδότησης, σχετικά με το επίδομα πετρελαίου, επίσης δεν λειτούργησε.

– Σχετικά με
το λαθρεμπόριο, ακόμα και σήμερα η πολιτεία λειτουργεί αποσπασματικά, χωρίς να
πείθει ότι υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η λαθρεμπορία. Αυτό
επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη απόφαση της για την επέκταση εγκατάστασης
συστημάτων εισροών-εκροών (χωρίς τεχνικές προδιαγραφές) στις εγκαταστάσεις όλων
των διακινητών πετρελαίου θέρμανσης.

– Ακόμα δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές δισλειτουργικότητας για την καταγραφή των κινήσεων
εισροών-εκροών στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών.


Καθυστέρησε η εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών και εκκρεμεί ακόμα για
τα πρατήρια καυσίμων της υπόλοιπης χώρας μέχρι και τον Αύγουστος 2014!

– Δεν έχει
υπογραφεί ακόμα καν η σχετική απόφαση για την εγκατάσταση συστημάτων
εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες, στα διυλιστήρια και τις εταιρείες
εμπορίας. Δεν υπάρχει στοιχειώδες χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

– Εκκρεμεί
16 μήνες τώρα η έκδοση αποφάσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Πρόκειται
για την απόφαση υποχρεωτικής σήμανσης των βυτιοφόρων. Αυτή για την επίσης
υποχρεωτική σήμανση των πλωτών μέσων (σλέπια) στα ναυτιλιακά καύσιμα καθώς και
η προαναφερθείσα απόφαση για την εγκατάσταση συστήματος εισροών- εκροών σε
διυλιστήρια και εταιρείες, καθώς και εκείνη για την τοποθέτηση του ίδιου
συστήματος στα βυτιοφόρα των μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

 –
Επισημαίνουμε την συνεχή αναβολή εφαρμογής της τοποθέτησης GPS στα
βυτιοφόρα και τα σκάφη ανεφοδιασμού (σλέπια), που έχει ως αποτέλεσμα την
«εύκολη διοχέτευση» στο εμπορικό κύκλωμα του Diesel ναυτιλίας, με αποτέλεσμα την
«μεταφορά» του λαθρεμπορίου καυσίμων από το Diesel θέρμανσης στο Diesel ναυτιλίας.

– Το γεγονός
της ύπαρξης ίδιας προδιαγραφής στο πετρέλαιο θέρμανσης (περιεκτικότητα σε
θειάφι 1000 ppm) και στο
πετρέλαιο ναυτιλίας, ενισχύει το λαθρεμπόριο. Υπενθυμίζεται ότι η
περιεκτικότητα του πετρελαίου κίνησης στην περιεκτικότητα του θείου είναι 10 ppm. Πότε θα
γίνουν όλα αυτά; Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την αδράνεια της πολιτείας και
σαφής έλλειψη πολιτικής βούλησης.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1.
Μείωση κατ’ εξαίρεση από την Ε.Ε. του ΕΦΚ στο πετρέλαιο Θέρμανσης και Κίνησης
σε επίπεδο χαμηλότερο του σημερινού κατώτατου ορίου των 330 Ευρώ/1000 λίτρα,
κάτι που προβλέπεται στο κοινοτικό δίκαιο. Η μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
θέρμανσης να είναι για διάστημα εύλογο που θα επιτρέψει την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων.

2. Μείωση
του ΦΠΑ από 23% σε 13% για τα υγρά καύσιμα, ούτως ώστε να αποκλιμακωθούν οι
υψηλές τιμές στην Εθνική Οικονομία.

3. Μείωση
του ΕΦΚ κατά 22 Ευρώ/1000 λίτρα από τα ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν σήμερα για
το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και για την βενζίνη στο σύνολο του νησιωτικού
χώρου. Να ισχύσει η ίδια ρύθμιση όπως συμβαίνει στη Γαλλία, άρθρο 19 της
οδηγίας 2003/96/ΕΚ (απόφαση 2013/192/ΕΕ) που εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή
φορολογία καυσίμων μέχρι 31/12/2018, σε καύσιμα που διατίθενται στην Κορσική. Έτσι
θα αντισταθμιστεί το μεταφορικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι λιανικές
τιμές στα νησιά.

4. Αλλαγή
προδιαγραφής στην περιεκτικότητα θείου στο Diesel ναυτιλίας. Το ναυτιλιακό πετρέλαιο
είναι αφορολόγητο και μπορεί να διοχετευτεί εύκολα στην αγορά για να καλύψει
ανάγκες θέρμανσης Ενιαίος τύπος καυσίμου diesel.

5. Αυστηρός
έλεγχος της διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων.

6. Αυστηρός
έλεγχος της καταπολέμησης των εικονικών εξαγωγών καυσίμων.

7. Αυστηρός
έλεγχος για καταπολέμηση της νέας μορφής λαθρεμπορίου και νοθείας της βενζίνης
με άλλες ουσίες.

8. Θέσπιση
κριτηρίου ενεργειακής φτώχειας στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
(σύμφωνα με τον ορισμό της ενεργειακής φτώχειας, όταν ένα νοικοκυριό δαπανά
περισσότερα του 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος γι την κάλυψη των
ενεργειακών του αναγκών, θεωρείται ότι πλήττεται από την ενεργειακή φτώχεια).
Τα περισσότερα νοικοκυριά στη Δυτική Μακεδονία, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι
και 60.000 Ευρώ/έτος(!!!) θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ενεργειακά φτωχά.

9. Επιστροφή
της διαφοράς του φόρου μεταξύ πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης για τις
επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης στη Βόρειο Ελλάδα. Οι τηλεθερμάνσεις λειτούργησαν σε
αιχμή φορτίου πολλές ώρες, καλύπτοντας την ζήτηση αιχμής με πετρέλαιο από τους
εφεδρικούς λέβητες, το οποίο προμηθεύθηκαν οι επιχειρήσει τηλεθέρμανσης ως
πετρέλαιο κίνησης!

Συμπερασματικά,
σε λίγο ξεκινά η χειμερινή περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και
ουδείς γνωρίζει τις προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, γεγονός απαράδεκτο
για τους πολίτες, τη χώρα και την σοβαρότητα όλων μας.

Είναι
η εισήγηση και οι προτάσεις για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης που διατύπωσε
ο Αλέξης Αθανασόπουλος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ,(με καταγωγή από Δωρίδα) Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής
Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Πρόεδρος της Επιτροπής
Υποδομών του ΙΕΝΕ, στέλεχος των ΕΛΠΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων  στο Δ.Σ. της εταιρείας. Οι προτάσεις αυτές
υιοθετήθηκαν από την Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ και υπεβλήθησαν στον
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου.

 

 

 

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -