Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Εκπαιδευτικά προγράμματα στη Δωρίδα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 87 λεπτά

Οι
ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
του Δήμου Δωρίδος μπορούν να υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους από
23 Σεπτεμβρίου 2013 έως
και 04
Οκτωβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά
προγράμματα με σειρά προτεραιότητας.
Η λειτουργία των τμημάτων θα προκύψει
μετά την επεξεργασία των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων.

Η αίτηση υποβάλλεται
με τους ακόλουθους τρόπους :

 • Αποστέλλεται
  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική
  διεύθυνση lidoriki@otenet.gr
  είτε
 • Παραδίδεται ιδιοχείρως
  στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Η
αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα)
θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα www.dorida.gr
και σε έντυπη μορφή στις Δημοτικές
Ενότητες Λιδωρικίου, Βαρδουσίων, Ευπαλίου
και Τολοφώνας, καθώς και στα ΚΕΠ του
Δήμου.

Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στα :

Α) Γυμνάσιο-Λύκειο
Λιδωρικίου

Β) Γυμνάσιο-Λύκειο
Ευπαλίου

Γ) Γυμνάσιο-Λύκειο
Ερατεινής

Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν
παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης.

Για
περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου
Δωρίδος α) Αθανάσιο Ζωητό, τηλ. 22660 32301
και β) Ελένη Μιχελιδάκη, τηλ. 22663 50120, γ)
Παναγιώτα Πενταγιώτη, τηλ. 26343 50040.


 

ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ: 2013 – 2014
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
Ή ΧΩΡΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ
    Άνδρας

 

   Γυναίκα

ΑΡ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*


ΤΥΠΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (
σημειώστε
με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας
βαθμίδα)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΠΟΙΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΣΗ
(ΤΩΡΑ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ
Ι.Ε.Κ.
ΑΝΩΤΕΡΗ
ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.Ι.)
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (
σημειώστε
με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ
– ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (περισσότερο των 12)
μηνών)
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η
(λιγότερο των 12 μηνών)
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Εχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα
στα ΚΔΒΜ/ΚΕΕ

:
ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ ποιό έτος :
Συνημμένα

*
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου 

Αποδέχομαι
τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία
των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997
περί «Προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα».

Ημερομηνία
: Ο
αιτών / Η αιτούσα :      

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ*
ΓΙΑ :

Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ
ΩΡΕΣ
ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ

*(Σημειώνετε
ΜΕΧΡΙ 2
επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1 και
2)

ΟΔΗΓΙΕΣ
– ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1.
Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής
εκπαιδευόμενου»

 • Συμπληρώστε
  προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια
  ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Δηλώστε
  το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε),
  ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία
  μαζί σας.
 • Αφού
  διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα
  προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
  ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

  με σειρά προτίμησης (1 και 2) από εκείνα
  που πραγματικά
  σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε,
  αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας
  χρόνο.

2.
Επιλογή εκπαιδευομένων

 • Τα
  τμήματα καταρτίζονται με βάση τον
  αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί
  για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Θα
  υπάρχει σειρά προτεραιότητας με βάση
  την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 • Εάν
  υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για
  ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε
  συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε
  περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων
  είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος
  αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα),
  ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας
  και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με
  λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν
  μπορούν να ξεκινήσουν.
 • Το
  ΚΔΒΜ λειτουργεί σε δύο εκπαιδευτικές
  περιόδους: Χειμερινή (Οκτώβριος –
  Ιανουάριος) και Εαρινή (Φεβρουάριος –
  Μάιος).
 • Η
  αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου
  ισχύει για ένα
  Εκπαιδευτικό Έτος.
  Για
  το επόμενο έτος απαιτείται εκ νέου
  αίτηση.
 • Μόλις
  επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του ΚΔΒΜ θα
  ενημερωθείτε τηλεφωνικά.
 • Είναι
  λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις
  προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην
  ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που
  απευθύνονται στο ΚΔΒΜ. Το ΚΔΒΜ
  δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο
  και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα
  σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια
  να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής
  στα αντικείμενα που παρουσιάζουν
  αυξημένη ζήτηση.

3.
Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

 • Ο
  κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να
  παρακολουθήσει συστηματικά το
  εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει
  επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες
  φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να
  υπερβαίνουν το 20%
  του συνόλου των ωρών που διαρκεί το
  πρόγραμμα (π.χ. 5
  ώρες
  για ένα
  πρόγραμμα διάρκειας 25
  ωρών
  ). Εάν
  υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε
  αυτομάτως διαγράφεστε
  από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων
  και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε
  πλέον το πρόγραμμα.
 • Ο
  κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε
  τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές
  προσώπων.
 • Εκπαιδευόμενος,
  που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης,
  μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου
  αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του
  αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και
  καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε.
 • Εκπαιδευτικό
  τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή
  εκπαιδευόμενων κάτω
  των 6 ατόμων

  διακόπτει τη λειτουργία του.
 • Η
  αποδοχή,
  επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση
  κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται
  με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης
  που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να
  ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του
  προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε
  τη θέση
  εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον
  άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να
  παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το
  πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά
  σας να γίνει αιτία διακοπής του
  προγράμματος.
 • Σε
  περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο
  διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο
  πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το
  γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και
  τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια
  απόφαση.
 • Σε
  κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε
  υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών
  εκπαιδευομένων.
 • Μαθήματα,
  με εκπαιδευόμενους, λιγότερους
  των 6 ατόμων,

  δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.
 • Κατά
  τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται
  στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση
  καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς
  και το κάπνισμα.

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο/Η
ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ :

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο