Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Γ.ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: όλη η αλήθεια για τον αγωγό λυμάτων Ερατεινής-Τολοφώνας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 18 λεπτά

«Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες και
αναγκαίες ενέργειες και ευελπιστούμε ότι το έργο θα επανενταχθεί και κατασκευαστεί»

Ιδιαίτερη
βαρύτητα στο έργο της «Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ερατεινής – Τολοφώνας»,
δίνει  η Δημοτική Αρχή Δωρίδας, προωθώντας
με γρήγορους ρυθμούς την προετοιμασία του και ευελπιστεί ότι θα επανενταχθεί  στο ΕΠΠΕΡΑΑ για να κατασκευαστεί μέσω του
προγράμματος.

Ο Δήμαρχος
Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης σε δηλώσεις του στην εφημερίδα ¨Η ΩΡΑ της
Φωκίδας¨
μίλησε για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου για την περιοχή
της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος δεδομένου ότι αποτελεί το βόρειο παράλιο
μέτωπο του Κορινθιακού κόλπου.

«Η περιοχή επέμβασης
είναι οι οικισμοί της Παραλίας Τολοφώνας και της Παραλίας Πανόρμου, στους
οποίους θα κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων τα οποία μαζί με τα
λύματα του υφιστάμενου δικτύου του οικισμού της Ερατεινής θα οδηγούνται στον
υφιστάμενο ΒΙΟΚΑ της Ερατεινής.

Οι τρεις
προαναφερόμενοι οικισμοί, Τολοφώνας, Ερατεινής & Πανόρμου, αποτελούν κατ’
ουσία ένα ενιαίο και συνεχόμενο οικιστικό σύνολο τόσο από πλευράς δομής, όσο
και λειτουργίας αυτού.

Στους ανωτέρω
οικισμούς είναι τοποθετημένοι 2.084 υδρομετρητές σε οικίες. Με τον υπολογισμό 3
ατόμων κατά μέσο όρο για κάθε οικία, προκύπτει ότι ο ενεργός πληθυσμός αυτών
των Τοπικών Κοινοτήτων είναι 6.252 άτομα.


Πρέπει να
σημειωθεί επίσης ότι ο πληθυσμός της περιοχής αυτής λόγω υψηλής τουριστικής
κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τετραπλασιάζεται κατά τις περιόδους
εορτών και κυρίως κατά την περίοδο από Μάϊο μέχρι και Σεπτέμβριο, δεδομένων των
τουριστικών υποδομών που υπάρχουν στην περιοχή που ανέρχονται σε 856 κλίνες»,
σημείωσε ο Δήμαρχος.

«Όπως σας είπα η
περιοχή εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο ΒΙΟΚΑ της Ερατεινής ο οποίος είναι
παλιάς τεχνολογίας και έχει κατασκευαστεί κατά τα έτη 1989-1990 και τέθηκε σε
λειτουργία το 1991.

Ο ΒΙΟΚΑ αυτή τη
στιγμή δέχεται τα ακάθαρτα από το υφιστάμενο δίκτυο της Ερατεινής και η
λειτουργία του κρίνεται απαράδεκτη γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει και η
συνημμένη έκθεση αυτοψίας του σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, μετά από
επιθεώρηση αυτών στις 7 & 8-11-2012. Η Ερατεινή δεν έχει την πολυτέλεια
άλλων δυνατοτήτων για διαφορετική διαχείριση των λυμάτων της (βόθροι κλπ), με
αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν ακατέργαστα στον Κορινθιακό Κόλπο, με ότι αυτό
συνεπάγεται τόσο για τους κατοίκους, τους λουόμενους, τον Κορινθιακό, την
τουριστική κίνηση και την αποθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού»,
τόνισε.

Εξήγησε δε, ότι
το έργο που απεντάχθηκε περιλάμβανε τα ακόλουθα υποέργα:

α) Μελέτη
Αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου (οριστική μελέτη),
β) Αποχέτευση
Λυμάτων Παραλίας Τολοφώνας – Παραλίας Πανόρμου ,
γ) Αναβάθμιση
ΕΕΛ Ερατεινής και
δ) Τεχνικός
Σύμβουλος.

 Κατά το χρόνο που έγινε η ανάκληση της
απόφασης ένταξης ήδη ολοκληρωνόταν ο διαγωνισμός για το πρώτο υποέργο ο οποίος
πρέπει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται από τον Δήμο Δωρίδος καθόσον το έργο
κρίνεται άμεσης περιβαλλοντικής προτεραιότητας τόσο για τους κατοίκους της
περιοχής όσο και για την προστασία του Κορινθιακού κόλπου.», δήλωσε ο κ.
Καπεντζώνης.

«Η τεχνική
υπηρεσία του Δήμου Δελφών που υποστηρίζει τον Δήμο μας, λόγω έλλειψης τεχνικού
προσωπικού έχει καταθέσει το αριθ. Πρωτ. 37450/31-12-2012 έγγραφο στο οποίο
αναλύονται οι ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για την πρόοδο του έργου αυτού, που
σε κάθε περίπτωση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης»,
δηλώνει και συμπληρώνει ότι άμεσα δηλαδή θα αποσταλούν για προέγκριση δημοπράτησης
τα υποέργα Αναβάθμιση ΕΕΛ Ερατεινής και Τεχνικός Σύμβουλος, καθόσον τα τεύχη
δημοπράτησης αυτών είναι έτοιμα και πρέπει πριν την αποστολή τους να γίνει
επανέλεγχος για τυχόν επικαιροποίηση τιμών ή προσαρμογές λόγω αλλαγής
συντελεστών κλπ.

«Επίσης το
υποέργο Αποχέτευση Λυμάτων Παραλίας Τολοφώνας, Παραλίας Πανόρμου -δεδομένου ότι
η δημοπρασία του υποέργου Μελέτη Αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου (οριστική
μελέτη) ολοκληρώθηκε η μελέτη αποχέτευσης Παραλίας Τολοφώνας είναι εγκεκριμένη-
θεωρούμε ότι σε χρονικό διάστημα το πολύ τριών μηνών (χρόνος ελέγχων-εγκρίσεων
και υπογραφής σύμβασης, χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης σύνταξης της οριστικής
μελέτης αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου και έγκρισης αυτής, χρόνος ενοποίησης των
δύο μελετών αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου και αποχέτευσης Παραλίας Τολοφώνας
και χρόνος έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο) θα είναι έτοιμο προς δημοπράτηση
και το τελευταίο υποέργο, Αποχέτευση Λυμάτων Παραλίας Τολοφώνας – Παραλίας
Πανόρμου , μετά την προέγκριση αυτού», τονίζει ο Δήμαρχος και καταλήγει ότι για
όλα αυτά είναι ενημερωμένο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Διαχειριστική Αρχή
του προγράμματος.

Το ιστορικό του έργου από την αρχή της
προετοιμασίας του

Δημοσιεύουμε τις
ενέργειες που έχουν γίνει για την προετοιμασία του έργου, όπως περιγράφονται σε
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Δελφών.

1. Με την υπ’
αριθμ. 118057/4-4-12 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ0-Ζ2Η) απόφαση εντάχθηκε η πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» με κωδικό MIS 346650 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» αποτελούμενη από τα
ακόλουθα υποέργα : α) Μελέτη Αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου (οριστική μελέτη),
β) Αποχέτευση Λυμάτων Παραλίας Τολοφώνας – Παραλίας Πανόρμου , γ) Αναβάθμιση
ΕΕΛ Ερατεινής και δ) Τεχνικός Σύμβουλος

2. Με το υπ’
αριθμ. 23051/18-7-12 έγγραφό η υπηρεσία μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων , και μετά την τοπογραφική αποτύπωση του κύριου τμήματος της
Παραλίας Πανόρμου έως την μονάδα ΕΕΛ Ερατεινής , εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ.
4/19-7-12 Πρακτικό Συνεδρίασης του Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας η προκήρυξη της
μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου» , υποέργο 1 της ανωτέρω πράξης ,
σε στάδιο οριστικής μελέτης των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών .

3. Με την υπ’
αριθμ. 254/13-8-12 (ΑΔΑ: Β4ΓΗΩ9Θ-4Ν7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης
Παραλίας Πανόρμου»

4. Με την υπ’
αριθμ. 237/14-12-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διακήρυξη και
η κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Παραλίας
Πανόρμου»

5. Στις 31-8-12
δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Μελέτη
Αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου» υποέργο 1 της πράξης , με ΑΔΑ: Β4ΓΜΩ9Θ-ΦΨΓ ,
βάση της οποίας προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν η 10-10-2012 .

6. Τα ανωτέρω
τεύχη δημοπράτησης της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου»
απεστάλησαν ηλεκτρονικά στην Μονάδα Β’ του ΕΠΠΕΡΑΑ στις 4-9-2012, υπ’ όψη της
κ. Αλαμάνου , προς ενημέρωση της πορείας της πράξης δεδομένου ότι για το
υποέργο αυτό δεν λάβαμε προέγκριση των τευχών δημοπράτησης καθόσον η αμοιβή
αυτού ήταν 51.300,78 ευρώ (με ΦΠΑ) ποσό μικρότερο των 60.000,00 ευρώ και η
δημοπράτηση συνεχίστηκε μετά από συνεννόηση με την μονάδα Β’ και Γ’ του ΕΠΠΕΡΑΑ
και θα ακολουθούσε κατασταλτικός έλεγχος πριν τη συμβασιοποίηση του υποέργου .

7. Η ανωτέρω
ενημέρωση έγινε και στην Μονάδα Γ’ τηλεφωνικά στον κ. Μαμαλούγκα

8. Στις
10-10-2012 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης
Παραλίας Πανόρμου» , και έλαβαν μέρος σε αυτό τέσσερα μελετητικά σχήματα

9. Στις
30-10-2012 , μετά την τήρηση των προβλεπόμενων από την προκήρυξη , η επιτροπή
διαγωνισμού αποσφράγισε τους φακέλους «Τεχνικής Προσφοράς» και μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτών στις 24-12-2012 ανάρτησε το Πρακτικό ΙΙ βάση
των προβλεπόμενων από την προκήρυξη . Επ’ αυτού υπάρχει χρόνος ενστάσεων έως
τις 3-1-2013 και αν δεν υπάρξουν ενστάσεις μετά από σχετική ανακοίνωση θα
αποσφραγιστούν οι φάκελοι «Οικονομικής προσφοράς» προκειμένου να ολοκληρωθεί ο
διαγωνισμός και να αναδειχθεί ανάδοχος μελετητής.

10. Κατά το
χρονικό διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης
Παραλίας Πανόρμου» , η υπηρεσία μας ολοκλήρωσε τον έλεγχο των τευχών
δημοπράτησης των υποέργων «Αναβάθμιση ΕΕΛ Ερατεινής» και «Τεχνικός Σύμβουλος»
και με το από 24-12-2012 email ενημερώθηκε η Μονάδα Β’ του ΕΠΠΕΡΑΑ και
ειδικότερα η κ. Αλαμάνου . Τα ανωτέρω τεύχη δημοπράτησης αν δεν είχε γίνει η
απένταξη της Πράξης θα αποστέλλονταν για προέγκριση από τη Μονάδα Γ’ του
ΕΠΠΕΡΑΑ

Από τα ανωτέρω
προκύπτει ότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες υλοποίησης της Πράξης και η
απένταξη της γίνεται κατά τη φάση ολοκλήρωσης διαγωνισμού υποέργου αυτής . Βάση
του υπ’ αριθμ. 23828/27-7-12 Δ.Π.Π.Π. που υποβλήθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ παρουσιάζονται
πολύ μικρές χρονικές αποκλίσεις στην υλοποίηση των υποέργων της Πράξης .

Πρέπει να
σημειωθεί ότι μετά την σύνταξη της οριστικής μελέτης αποχέτευσης Παραλίας
Πανόρμου , όπου από τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ο καθαρός χρόνος
υλοποίησης αυτής είναι εβδομήντα πέντε ημέρες και με τις εγκρίσεις ενενήντα, θα
γίνει ενοποίηση των μελετών αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου και Παραλίας
Τολοφώνας προκειμένου να δημοπρατηθεί το υποέργο 2 της Πράξης «Αποχέτευση
Λυμάτων Παραλίας Τολοφώνας – Παραλίας Πανόρμου». Πρέπει να σημειωθεί ότι η
μελέτη αποχέτευσης Παραλίας Τολοφώνας είναι εγκεκριμένη .

Δεδομένου του
ότι για τα έργα που περιλαμβάνει η Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι βάση των υπ’
αριθμ. 130540/27-1-2003 ΚΥΑ περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την
«Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων του Δήμου Τολοφώνας που βρίσκεται στην
περιοχή Ζάκι Ερατεινής του Ν. Φωκίδας» και 197361/18-3-2011 ΚΥΑ περί «Ανανέωση
και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων
του Δήμου Τολοφώνας που βρίσκεται στην περιοχή Ζάκι Ερατεινής του Ν. Φωκίδας» ,
εάν δεν είχε γίνει η απένταξη της Πράξης η υλοποίηση της θα ήταν εντός των
προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών του Προγράμματος.

Πρέπει να
σημειωθεί η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα των έργων αυτών τόσο για την
προστασία του Κορινθιακού κόλπου μιας και ο τόπος εκτέλεσης των προβλεπόμενων
έργων είναι τα βόρεια παράλια του Κορινθιακού κόλπου όσο και η αναγκαιότητα
αναβάθμισης της μονάδας ΕΕΛ , στην οποία παρουσιάζονται αρκετά λειτουργικά
προβλήματα λόγω παλαιότητας αυτής.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο