Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Διαλύεται η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 15 λεπτά


 


                                                                         Συγχωνεύεται με την Ιερά
Μονή  Αμπελακιώτισσας.
Αιχμές από την Μητρόπολη για τη “νοοτροπία”
που κυριαρχούσε στο ΜοναστήριΣτη διάλυση της
Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος στη Σκάλα έξω από τη Ναύπακτο και την συγχώνευσή
της με την Ιερά Μονή Αμπελακιώτισσας ανακοίνωσε η Μητρόπολη Ναυπακτίας .

Όπως επισημαίνεται
στην ανακοίνωση η απόφαση έχει εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο, υπογράφηκε από τον
Υπουργό Παιδείας  και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρέπει εδώ να
τονίσουμε ότι εκατοντάδες είναι  οι
πιστοί από την Δωρίδα που επισκέπτονται και εκκλησιάζονται στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως.

Στην ανακοίνωση
της η Μητρόπολη αφήνει σαφείς αιχμές για την νοοτροπία που κυριαρχούσε στο
Μοναστήρι.

Αναλυτικά η
ανακοίνωση της Μητρόπολης έχει ως εξής :
 

“Ανακοινώνεται στο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας μας ότι δημοσιεύ­θηκε στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 14/17-1-2013) το υπ’ αριθμ. 5/2013 Προεδρικό Διάταγμα για την διάλυση του νομικού προσώπου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπά­κτου και την συγ­χώνευσή της με την Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης της Ιεράς Μητροπό­λεώς μας.

Παράλληλα η Ιερά Μητρόπολη θέλει να καταστήση γνωστά τα εξής:

1. Η διαδικασία εκδόσεως του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγ­ματος κατά τον νόμο είχε την ακόλουθη πορεία: Σύμφωνη γνώμη του τοπικού Μητρο­πολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Έγκριση της Ιεράς Συνόδου, Πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γνωμο­δότηση του Συμβουλίου της Επικρα­τείας,υπογραφή από τον Υπουργό Παιδείας, Υπογραφή από τον Πρό­εδρο της Δημοκρατίας,δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη και διαφανής. Στον φάκελο της υποθέ­σεως στο Υπουργείο Παιδείας κατετέθησαν και οι απόψεις της Ιεράς Μονής με γνωμοδοτήσεις δύο Καθηγητών Πανεπιστημίου και δικηγόρων, ενώ έγινε και ερώτηση για το θέμα προς τον Υπουργό Παιδείας στην Βουλή των Ελλήνων, με στοιχεία που ελήφθησαν από την Ιερά Μονή. Επειδή ζούμε σε μια ευνομούμενη Πολιτεία οφείλουμε να δεχθούμε τις αποφάσεις της. Σε καμιά σύγχρονη Πολιτεία δεν δικαιολογούνται αναρχοαυτόνομες ενέργειες.

3. Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος ήταν αποτέλεσμα της ακραίας στάσεως την οποία τηρούσαν οι υπεύθυνοι της Ιεράς Μονής, η οποία παρά τις πολλές προσπάθειες που έγιναν από τον Σεβ. Μητρο­πο­λίτη, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Συνοδικές Επιτροπές και άλλα εκκλησιαστικά πρόσωπα, ηρνείτο συζητήσεις για θέματα εκκλησιαστικά, κανονικά, νομικά και διαχειριστικά που προέκυψαν στην Ιερά Μονή, και η Ιερά Μονή παρέμενε κατ’ ουσίαν χωρίς νόμιμη εκ­προ­σώπηση από το 2006. Επομένως, τα πρόσωπα της Μονής που χειρίσθηκαν τα θέματα αυτά φέρουν ακεραία την ευθύνη αυτής της εξελίξεως.

4. Από το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος φαίνεται καθαρά ότι οι Μοναχοί της πρώην Μονής Μεταμορφώσεως από τώρα και στο εξής θα είναι μοναχοί της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης και όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκαν ως τώρα στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως θα περιέλθουν στην Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης, της οποίας η συγχωνευόμενη πρώην Ιε­ρά Μονή καθίσταται Μετόχι. Η Ιερά Μητρόπολη ως αυτοτελές νομικό πρό­σωπο έναντι του νομικού προσώπου της ως άνω Ιεράς Μονής δεν νομιμο­ποι­είται (ούτε προτίθεται άλλωστε) να διεκδικήση κανένα περιουσιακό στοι­χείο που ανήκε στην πρώην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως και τους Μοναχούς της.

5. Μέ την παράδοση και παραλαβή των βιβλίων, των ταμείων κλπ. διαχειρίσεων της Ιεράς Μονής θα γίνουν επιτέλους έλεγχοι στις διαχειρίσεις της Ιεράς Μονής και τα πορίσματά τους θα δημοσιευθούν ώστε ο λαός να πληροφορηθή την αλήθεια. Και θα πρέπει οι μοναχοί στα πλαίσια απολύτως διαφανών διαδικασιών να συνεργασθούν με εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και κυρίως αμερόληπτους ελεγκτές που θα ορισθούν αρμοδίως για να γίνη πλήρης διαχειριστικός έλεγχος. Επομένως, ο έλεγχος ο οποίος δεν έγινε από το 1997 και εντεύθεν, κυρίως ο έλεγχος των Επιθεωρητών Δημοσίων Διαχειρίσεων από το 2005 που δεν μπόρεσε να καταλήξη σε αποτέλεσμα λόγω μη συνεργασίας των υπευθύνων της Ιεράς Μονής με τους Επιθεωρητές, άρνηση για την οποία καταδικάσθηκαν και σε ποινή φυλάκισης, επί τέλους θα ολοκληρωθή.

6. Είναι ευκαιρία να εφαρμοσθούν και οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες διατυπώθηκαν σε ένα άρθρο που θα έπρεπε να εισαχθή στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ιεράς Μονής και το οποίο υπέγραψαν οι ίδιοι οι Μοναχοί και έχει αποσταλεί στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επομένως, ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης ο οποίος θα καταρτισθή θα επιλύση όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα, κανονικά, νομικά και εκκλησιαστικά ώστε επί τέλους να επανεντροχιασθούν οι Μοναχοί στα ιερά θέσμια της Εκκλησίας και του Μοναχισμού.

7. Το εκκλησιαστικό και μοναχικό ήθος είναι ήθος μετανοίας. Όλοι πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, όταν μάλιστα επισημαίνωνται από τα επίσημα όργανα της Εκκλησίας, και να αποκαθιστούμε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία. Δεν μπορεί κανείς να ζή αυτόνομα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Επομένως, εάν οι Μοναχοί της πρώην Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως επιδείξουν πνεύμα υπακοής, μετανοίας και αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και του Μητροπολίτου τους, υπάρχει περίπτωση διορθώσεως όλων των σφαλ­μάτων και των συνεπειών τους.Πάντοτε υπάρχει καιρός ανανήψεως.

8. Η Ιερά Μητρόπολη δεν χαίρεται γι’ αυτήν την κατάληξη της όλης υπόθεσης μετά μακροχρόνια και μετ’ επιμονής επίδειξη πνεύματος άρνησης και αντιδικίας εκ μέρους των υπευθύνων της Ιεράς Μονής, ούτε είναι επι­τρεπτό να ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια επιβο­λής, αλλ’ ως μια ενέργεια διορθώσεως των κακώς κειμένων και επανα­φοράς της μοναχικής ζωής στα παραδοσιακά δεδομένα.

Οι Ιερές Μονές στην Εκκλησία της Ελλάδος διοικού­νται όπως επιτάσ­σουν οι ιεροί Κανόνες και η εκκλησιαστική νομοθεσία. Κανείς δεν μπορεί να ενεργή αυθαίρετα μέσα στην Εκκλησία και την Πολιτεία. Επί­σης, η Ιερά Μητρό­πολη πιστεύει ότι αυτή η εξέλιξη δεν θα έχη συνέπειες σε άλλες Ιερές Μονές, διότι το σύνολο των Ορθοδόξων Μονών της Ελλάδος κινούνται σε εκκλησια­στικά και παραδοσιακά πλαίσια και δεν συγκρίνονται με την νοοτροπία που κυριαρχούσε στην πρώην Ιερά Μονή της Μεταμορ­φώσεως.

9. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει τον μαθητή του Τιμόθεο «πώς δεί εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι,ήτις εστίν εκκλησία Θεού ζώντος, στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α’ Τιμ. γ’15), γιατί η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, είναι ένας ευαίσθητος θεανθρώπινος οργανισμός που δεν δικαιολο­γεί φιλοπρωτίες, ανταγωνισμούς,φανατισμούς, κοινωνικούς ρατσισμούς και πολλές ενέργειες που αποτελούν εκφράσεις του παλαιού ανθρώπου. Το μεγαλύτερο προσόν ενός Κληρικού, παντός βαθμού, μοναχού και λαϊκού είναι να διαθέτη εκκλησιαστικό φρόνημα, και αυτό αποκτάται με έντονη άσκηση, μετάνοια και μακροχρόνια σπουδή μαθητείας στα εκκλησιαστικά κείμενα και την Παράδοση της Εκκλη­σίας.

10. Για την εξέλιξη αυτή, εκτός από τους ιδίους τους μοναχούς ευθύ­νονται και εκείνοι οι λαϊκοί, οι οποίοι θέλησαν να μετατραπούν σε οπαδούς της Μονής και να καλύψουν τις αντιμοναχικές και αντιεκ­κλησιαστικές ενέρ­γειες των υπευθύνων της που ενεργούσαν ενίοτε με τρόπους πρωτο­φανώς αντικανο­νικούς προς όλους τους κατά καιρούς Μητρο­πολίτες Ναυπά­κτου.

Πιστεύουμε ότι το πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας, που έχει ταλαιπω­ρηθή πάνω από τριάντα χρόνια με τις διαρκείς απείθειες και ανταγωνισμούς προς τους εκάστοτε Μητροπολίτες Ναυπάκτου,ελπίζει και εύχεται στον Θεό να επικρατήση επί τέλους σύνεση, διάκριση,μετάνοια, γιατί τότε όλα θα επιλυθούν κατά τον καλύτερο τρόπο για την δόξα του Θεού και τον έπαινο της Εκκλησίας.”

Ναύπακτος:
Διαλύεται η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως – Αιχμές για τη “νοοτροπία” που
κυριαρχούσε στην Ι.Μ.

Συγχωνεύεται με την Μονή
Αμπελακιωτίσσης

 

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο