Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τo ΕΣΠΑ βασικό εργαλείο ανάπτυξης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος που έρχεται πρώτη με 62% στην απορρόφηση

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Τι ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό του 2011 ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς

Του  Περικλή Ν. Λουκόπουλου

Το 2011 είναι μια χρονιά – ορόσημο για την Αυτοδιοίκηση στη Στερεά Ελλάδα , ενώ το ΕΣΠΑ αναδεικνύεται το πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης , τόνισε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας τον απολογισμό του 2011 και τον προγραμματισμό του 2012, ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς.

Μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ανέφερε :

• Το 2011 επιταχύνθηκε η υλοποίηση του συνόλου του ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει 286 έργα συνολικού προϋπολογισμού 413,86 εκ. €.

• Το 2011 στη Στερεά Ελλάδα, καταφέραμε μια μεγάλη πρωτιά : ξεπεράσαμε το στόχο που είχε τεθεί για το ΕΣΠΑ, φτάνοντας στην κορυφή των περιφερειών, με τη μεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων.Στο πρόγραμμά μας έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 253,6 εκ € και η απορρόφηση ανέρχεται στα 156,7 εκ €, δηλαδή σε ποσοστό 62 %, ενώ ο μέσος όρος της χώρας κυμάνθηκε σε ποσοστό 33,5 %.

• Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανώτατο συλλογικό όργανο της Στερεάς Ελλάδας, συνεδρίασε 17 φορές πραγματοποιώντας 14 τακτικές και 3 ειδικές συνεδριάσεις, και εξετάζοντας 222 θέματα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αναδειχθεί σε θεμέλιο

• Σημαντικότατο θεσμικό όργανο για τη λειτουργία της Περιφέρειας είναι η Οικονομική Επιτροπή, η οποία το 2011 συνεδρίασε 35 φορές και εξέτασε 1.156 θέματα.

• Συγκροτήσαμε ένα ακόμα αιρετό θεσμικό όργανο, την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, στην οποία μεταβιβάστηκαν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Επιτροπή δικαιώνει το λόγο της συγκρότησής της, λειτουργώντας σε τακτική βάση και έχοντας συνεδριάσει το 2011, 16 φορές εξετάζοντας 261 θέματα.

• Η Εκτελεστική Επιτροπή, ως συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της περιφέρειας, έχει κάνει 15 συνεδριάσεις, στις οποίες συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής πολιτικής και έχει πάρει αποφάσεις για 43 θέματα.

Το πρώτο διάστημα της θητείας μας, τόνισε ο Κλέαρχος Περγαντάς, η οργάνωση των υπηρεσιών ήταν μεγάλη μας προτεραιότητα. Η εξάμηνη καθυστέρηση μετάβασης σημαντικών αρμοδιοτήτων όπως το ΕΣΠΑ στην αιρετή περιφέρεια, ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο που χρειάστηκε να ξεπεράσουμε, έτσι ώστε στις κομβικές υπηρεσίες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων να επιτευχθεί η σύγκλιση και η ομογενοποίηση, χωρίς άλλη χρονοτριβή.

Η διαδικασία αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

– Την κατάταξη 946 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 109 υπαλλήλων από την πρώην κρατική περιφέρεια, με τις μεταβιβαζόμενες από την 1η Ιουλίου 2011, αρμοδιότητες.

– Την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική τοποθέτηση προσωπικού στις αντίστοιχες υπηρεσίες και τον ορισμό προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων & Τμημάτων

• Από την ενοποίηση των υπηρεσιών προγραμματισμού, τεχνικών έργων και αγροτικής οικονομίας περιορίστηκαν οι λειτουργικές δαπάνες. Χαρακτηριστικά, στη Φθιώτιδα επετεύχθη η μείωση των δαπανών ενοικίων της τάξεως του 40 % και στη Φωκίδα 52 %.

• Έγινε εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδιασμών για το καλάθι αγροτικών προϊόντων και για το σύνολο της Περιφέρειας έως το 2014.

• Προωθήθηκαν κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, και ιδιαίτερα τα προβλήματα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, έτσι ώστε η ανεξέλεγκτη και ελλειμματική κατάσταση στη διαχείριση σκουπιδιών, σύντομα να αποτελεί οριστικό παρελθόν για τη Στερεά Ελλάδα.

• Πήραμε πρωτοβουλίες για την διατήρηση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα.

• Έγιναν σημαντικές κινήσεις της Περιφέρειας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και το άνοιγμά της σε διεθνείς αγορές, όπου μεταξύ άλλων υπογράψαμε μνημόνιο μεταξύ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Jiangxi της Κίνας. Μια συμφωνία που έχει ως στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη οικονομικών συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας και των αγροτικών προϊόντων. Ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο Περιφέρειες, που, επισφραγίστηκε με την πρόσφατη επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Κίνα, και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο, για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια και η οικονομία της Στερεάς Ελλάδας.

• Από το ΕΣΠΑ και τις 30 Συλλογικές Αποφάσεις που χειρίζεται η Περιφέρεια χρηματοδοτούνται εκατοντάδες έργα και δράσεις της Περιφέρειας, των Δήμων και άλλων φορέων, έργα οδοποιίας, αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, χωροταξικού σχεδιασμού, σχολικών υποδομών, υγείας και πρόνοιας, πολιτισμού και τουρισμού, βελτίωσης του περιβάλλοντος, ύδρευσης, αποχέτευσης, υποδομών του πρωτογενή τομέα και αντιπλημμυρικής προστασίας.

• Για τα έργα των εθνικών πόρων, και εξαιτίας της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της χώρας, το 2011 δώσαμε πραγματική μάχη με τις κεντρικές υπηρεσίες, και πετύχαμε – πάντα τηρουμένων των αναλογιών – σε ικανοποιητικό βαθμό την εξομάλυνση της χρηματοδοτικής ροής και τη συνέχιση πολλών έργων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, με επίμονες παρεμβάσεις, καταφέραμε τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 766, που περιλαμβάνει σημαντικά έργα της Περιφέρειας, ειδικά στον τομέα της οδοποιίας.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της διεκδίκησης κονδυλίων για έργα και ενέργειες στη Στερεά Ελλάδα, μέσα στο 2011, εκπονήσαμε και υποβάλλαμε προτάσεις για ένταξη στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 51 εκ. €, που αφορούν την ψηφιακή σύγκλιση, το περιβάλλον, τις δράσεις δημόσιας υγείας και την αγροτική ανάπτυξη. Από τις προτάσεις αυτές ήδη εντάχθηκαν δύο έργα ύψους 28,3 εκ. €, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Συγκεκριμένα εντάχθηκαν τα :
«Αρδευτικά δίκτυα Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 11,2 εκ € και
«Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου» προϋπολογισμού 17,1 εκ €.

• Μέσω των επενδυτικών νόμων διαχειριζόμαστε επενδυτικά σχέδια στη Στερεά Ελλάδα και βαίνουν προς ολοκλήρωση 258 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 244,5 εκ. €, ενώ βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και υπαγωγής και άλλες προτάσεις.

• Μέσω των Αναπτυξιακών μας Επιχειρήσεων υλοποιούμε προγράμματα LEADER της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, που αφορούν σε παρεμβάσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (έργα ιδιωτών), καθώς και σε δημόσια έργα : στην Φθιώτιδα, συνολικού προϋπολογισμού 13 εκ. €, στην Εύβοια, 11,3 εκ. €, καθώς και στην Φωκίδα.

Το 2011, πέρα από τα έργα που ολοκληρώθηκαν, δημοπρατήσαμε και υλοποιούμε 130 οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 258 εκ. €. Μεταξύ αυτών στη Φωκίδα ο δρόμος από την Άμφισσα στο Λιδωρίκι και οι δρόμοι «Πενταγιοί – Αρτοτίνα» και «Γαλαξίδι – Πέντε-όρια»

Παράλληλα διεκδικήσαμε και πετύχαμε την χρηματοδότηση για την υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, όπως ο δρόμος «Λαμία – Καρπενήσι, με παρακάμψεις Μάκρης και Μακρακώμης», ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί στις αρχές Μαρτίου και υλοποιούμε σημαντικά λιμενικά έργα, προϋπολογισμού 25,3 εκ. €.

Το χρόνο που πέρασε, είπε ο Κλέαρχος περγαντάς,  ολοκληρώθηκαν, δημοπρατήθηκαν και είναι σε εξέλιξη, νέα κτίρια και παρεμβάσεις βελτίωσης, αναβάθμισης και επέκτασης, συνολικού προϋπολογισμού 57 εκ €, σε υποδομές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

• Στον τομέα του περιβάλλοντος, έχουμε ενεργοποιήσει πλήρως το Περιφερειακό μας Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μαζί με το εκχωρημένο ποσό των 80 περίπου εκατομμυρίων €, από το ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. Το 2011 εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούμε 14 έργα περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 8,64 εκ. €, που αφορούν υδρεύσεις και αποχετεύσεις. Επίσης, εντάχθηκαν συνολικά 39 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,26 εκ €. Είναι έργα που αφορούν την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας.

• Με συνολικό προϋπολογισμό 32 εκ. €, έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των δομών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, καθώς και σημαντικά έργα βελτίωσης και κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ προχώρησε η χρηματοδότηση του έργου, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 70 εκ. €, από εθνικούς πόρους και στη δυνατότητα ολοκλήρωσης του μεγάλου αυτού έργου για την αναβάθμιση των συνθηκών υγείας στην Εύβοια και στην περιφέρειά μας.

• Στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού χρηματοδοτούμε από το Περιφερειακό μας πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, υλοποιούμε και έχουμε σε εξέλιξη μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 20,6 εκ € για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και για την προβολή και αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού και φυσικού αποθέματος του τόπου μας. Παράλληλα, ήδη εκπονείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Τουρισμού και σε λίγες μέρες δίνεται σε δημόσια διαβούλευση.

• Στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, τομέας σημαντικός για την οικονομική και παραγωγική ζωή του τόπου μας αξιοποιούμε τις δυνατότητες του προγράμματος Αλ. Μπαλτατζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση αναγκαίων και πολύ σπουδαίων έργων για την οικονομία του πρωτογενή τομέα όπως για παράδειγμα το αρδευτικό έργο του Ελαιώνα της Άμφισσας, για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του και με την υλοποίησή του, αξιοποιείται είναι σπουδαίο παραγωγικό, αλλά ιστορικό απόθεμα της Στερεάς Ελλάδας.

Τέλος ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι αξιοποιούμε τους πόρους των συλλογικών μας αποφάσεων και έχουμε στενή συνεργασία με το Υπουργείο, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν χρήσιμες υποδομές για την αγροτική οικονομία, που θα εκσυγχρονίζουν τις συνθήκες καλλιέργειας και παράλληλα θα προστατεύουν τους υδάτινους πόρους .

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο