Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Δ.ΔΩΡΙΔΑΣ Ίδρυση, λειτουργία και συμμετοχή

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Του Χρήστου Τσιλίκη , Αντιδημάρχου Δωρίδας *
Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν ο Προμηθέας, που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες.

Για την πράξη αυτή τιμωρήθηκε από τον Ήφαιστο κατ’ εντολή του Δία για να τον ελευθερώσει μετά από αιώνες ένας άλλος μεγάλος εθελοντής ο ημίθεος Ηρακλής.
Επίσης μια πρώιμη μορφή του εθελοντικού κινήματος διακρίνουμε στις Αμφικτιονίες καθώς έχουν τα συστατικά στοιχεία αυτού που σήμερα ονομάζουμε εθελοντισμό.
Ο Περικλής μιλώντας στους Αθηναίους υπογραμμίζει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.
Τη σπουδαιότητα της διαλεκτικής σχέσης κράτους – πολίτη πρώτοι συνέλαβαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Η ευδαιμονία των ατόμων τελεί σε άμεση συνάρτηση με την ευδαιμονία της πολιτείας. Έτσι καταδεικνύεται η σημασία της εθελοντικής προσφοράς για το κοινωνικό σύνολο αλλά και για το ίδιο το άτομο.
Η εθελοντική τάση, η ανάγκη για αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη φαίνεται ότι είναι στη φύση του ανθρώπου, όπως διαπιστώνεται μέσα από το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Ο εθελοντισμός είναι τόσο παλιός όσο και ο άνθρωπος επί της γης.
Το εθελοντικό κίνημα άργησε πολλούς αιώνες να πάρει τα σημερινά χαρακτηριστικά του.
Τόσο στην ιστορία της Ελλάδας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο βλέπουμε ποικίλες εκδηλώσεις συμμετοχής του κόσμου στα κοινά χωρίς καμιά μορφή οργάνωσης, που αφορούν κυρίως περιόδους φυσικών καταστροφών.
Το εθελοντικό κίνημα στον κόσμο ουσιαστικά δημιουργείται και αναπτύσσεται τα τελευταία 40 χρόνια και στη χώρα μας κορυφώνεται το 2004 με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί υπολογίζονται στις 30.000 πανελλαδικά. Θεματικά οι οργανώσεις αυτές αφορούν κυρίως την κοινωνία, το περιβάλλον, την ειρήνη, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον πολιτισμό κ.α. τομείς. Τις οργανώσεις αυτές συναντούμε ως τοπικές οργανώσεις, ως εθνικές και διεθνείς. Τέτοιες οργανώσεις είναι η Greenpeace, η WWF, ο Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί του κόσμου, Σύλλογοι αιμοδοτών, το Χαμόγελο του Παιδιού, οι οργανώσεις αλληλεγγύης ατόμων με αναπηρίες, η Διεθνείς Αμνηστία, η UNESCO, μέχρι τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών μας και τις εθελοντικές ομάδες.
Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής προσφορά, η εθελοντική εργασία ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή με αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο ως μέλος του ευεργετηθέντος συνόλου. Ο εθελοντισμός δεν ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία.
Στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία με την έντονη εσωστρέφεια και τη στυγνή επιδίωξη των προσωπικών συμφερόντων έρχεται ο εθελοντισμός για να περάσει το μήνυμα της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της συλλογικότητας και να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν ενεργά και οικειοθελώς στα κοινά.
Ο εθελοντισμός δεν έχει κίνητρο το προσωπικό κέρδος, όπως έχει η αγορά, αλλά το κοινωνικό όφελος. Η κοινωνία της αγοράς(2ος τομέας) έχει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή υλικών αγαθών. Η πολιτική κοινωνία, (το κράτος ή 1ος τομέας) έχει την ευθύνη στην πρόνοια και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός μέσα από τις Ο.Κ.Π. είναι ο βασικός συντελεστής της κοινωνικής οικονομίας ή του 3ου τομέα.
Η κοινωνική οικονομία στις άλλες χώρες της Ευρώπης αντιπροσωπεύει το 8-10% του συνόλου των οικονομιών τους. Αντιθέτως στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό στο 1-2% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια ο εθελοντισμός παράγει πλούτο ο οποίος αποτιμάται και διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή. Δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας που διερχόμαστε ως χώρα ο τομέας του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας έχει ιδιαίτερη σημασία για μας.
Η κοινωνική οικονομία είναι ο χώρος, όπου ο ενεργός πολίτης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ατομικό επίπεδο και δρα σε συλλογικό αυτοδεσμευόμενος σε αρχές, αξίες και στόχους.
Σημαντικές αναφορές στον εθελοντισμό έχουμε και στο Νόμο 3852/2010 του «Καλλικράτη». Στο άρθρο 84 παράγραφος 5 αναφέρεται ότι το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 76 συγκροτείται στους δήμους Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κυρίως από εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων και δημοτών, εξυπακούεται όλων εθελοντών. Την επιτροπή αυτή οι Ο.Κ.Π. την έχουν κάνει σημαία τους και μάλιστα πολλοί δήμοι έχουν δεχτεί κριτική για την παράκαμψη της Ε.Δ. κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού χωρίς τη σχετική γνωμοδότηση.
Μεγάλη σημασία στον εθελοντισμό δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με απόφαση της ανακήρυξε το 2011 έτος εθελοντισμού.
Ο εθελοντισμός ως ιδέα έχει ηθική αξία και οφείλουμε όχι μόνο να τον ενστερνιστούμε εμείς οι ίδιοι πρώτοι ως αιρετοί – εθελοντές αλλά να τον καλλιεργήσουμε και να τον εμπεδώσουμε κυρίως στους νέους συμπολίτες μας. Επίσης θεωρώ ότι έχουμε καθήκον, υποχρέωση και ευθύνη να τον θεσμοθετήσουμε στο Δήμο μας ως βασικό εργαλείο ενεργού συμμετοχής των δημοτών μας στην αντιμετώπιση των κοινών μας προβλημάτων.
Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι:
Α) Την καθιέρωση ως νέου θεσμού στο Δήμο Δωρίδος του ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΗΜΟΤΗ.
Β) Τη σύσταση Ομάδας εθελοντών στο Δήμο Δωρίδος με την Επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών Δήμου Δωρίδος».
Γ) Υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών ορίζεται ο Αντιδήμαρχος  Τσιλίκης Χρήστος.
Δ) Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί. Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
Ε) Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Δωρίδος.
ΣΤ) Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Δωρίδος είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
Ζ) Ο Δήμος Δωρίδος δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Ομάδας Εθελοντών.

* Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Δωρίδας Χρήστου Τσιλίκη στο Δημοτικό Συμβούλιο , που ψηφίστηκε.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο