Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ Συνέρχεται αύριο Δευτέρα στο Λιδωρίκι Ποιοί μετέχουν και τι θα συζητήσουν

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά

Του  Περικλή Ν. Λουκόπουλου

Συνέρχεται αύριο Δευτέρα το απόγευμα στο Λιδωρίκι , για πρώτη φορά, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) του Δήμου Δωρίδος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου .

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα που θα συζητηθούν και θα τα εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση είναι,

1ο . Συζήτηση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δωρίδος, με γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

2ο. Συζήτηση επί του προσχεδίου σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2011.

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης που είναι 50μελής προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος , σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Καπεντζώνη.

Όπως θα δούμε και παρακάτω , τα 50 μέλη καλύπτουν όλο το φάσμα της Δωρίδας εκπροσωπώντας πολιτιστικούς , επιστημονικούς , αθλητικούς , εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς του Δήμου Δωρίδας.

Να υπενθυμίσουμε εδώ μερικά πράγματα γύρω από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρόκειται για ένα νέο όργανο – θεσμό των Ο.Τ.Α ,το οποίο κρίνεται πως ήταν και είναι απαραίτητο, καθόσον όλοι και κυρίως οι αιρετοί στις Δημοτικές Αρχές, εκφράζουν την επιθυμία και θέλουν τη συμμετοχή των δημοτών στα κοινά και την ενεργοποίηση τους προς αυτά (όχι μόνο λόγια και ανεύθυνη κριτική στο καφενείο ή κάτω απ’ τον πλάτανο), προκειμένου να υποβοηθηθούν στο έργο τους και καταστήσουν τον κόσμο των πολιτών γνώστη των προβλημάτων που υφίστανται και καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν.

Προβλήματα που συνίστανται όχι μόνο στην υπό τη στενή έννοια εντός εύλογου και σύντομου χρόνου επίλυσης ‘’της καθημερινότητας’’, αλλά και ευρύτερα υπό την έννοια του οραματισμού και των δυνατοτήτων υλοποίησης έργων υποδομής και ανάπτυξης της περιοχής του ΔΗΜΟΥ και συλλογικής αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο θεσμός αυτός εισάγει και ενισχύει την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Πρόκειται για νέο γνωμοδοτικό όργανο που συγκροτείται σε Δήμους με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. Η Δ.Ε.Δ. προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων σε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, αλλά και σε δημότες οι οποίοι μέχρι σήμερα αναζητούσαν μεμονωμένα την πρόσβαση και επιρροή στη Δημοτική ηγεσία.

Έτσι μπορούν να συγκροτηθούν συνεκτικές στρατηγικές και ανοικτές συναινέσεις των σημαντικότερων παραγόντων της τοπικής κοινωνίας, ως προς τις βασικές αναπτυξιακές επιλογές και στρατηγικές του Δήμου. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να επιταχυνθούν αποφασιστικά και να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές και γενικά επωφελείς, για όλη την τοπική κοινωνία, οι βασικές πολιτικές του Δήμου (αναπτυξιακές, ρυθμιστικές).

Η διάρκεια της θητείας της Δ.Ε.Δ. δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Για την πρώτη Δημοτική περίοδο, που η διάρκεια της δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, αποφασίστηκε όπως η διάρκεια της παρούσης επιτροπής είναι διετής.

Προεδρείο και μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δωρίδας :

* Ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης όρισε με απόφασή του τον Αντιδήμαρχο Κώστα Αντωνόπουλο ως πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δωρίδας.

* Τα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι σε αριθμό από 25 έως 50, ήτοι όχι κάτω από 25 ούτε πάνω από 50 συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, προέρχονται δε αυτά από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας. Σε αυτή τη φάση ορίστηκαν σε 50.

* Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Δ. είναι συμβουλευτικές και με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ως εκ τούτου διατυπώνει κατ’ ουσία ‘’απλή γνώμη’’ προς το αποφασιστικό όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχο κ.λπ.).

* Η ‘’απλή γνώμη’’ δεν αποτελεί εκτελεστή (υποχρεωτική) πράξη, δεν είναι αυτοτελής (δηλ. δεν λειτουργεί και παράγει αποτελέσματα από μόνη της), αλλά ενσωματώνεται στην εκτελεστή πράξη του αποφασιστικού οργάνου.

* Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας την ¨απλή γνώμη¨ της Επιτροπής έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν διαφορετική απόφασή του, δηλαδή να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν την αποδέχεται, είτε είναι στο περιεχόμενό της θετική είτε αρνητική.

* Χωρίς αυτή την αιτιολόγηση η εκτελεστή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι α κ υ ρ ω τ α ί α. Η αιτιολόγηση δεν περιέχεται υποχρεωτικά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ., αλλά μπορεί να συμπεραίνεται από τα στοιχεία του όλου φακέλου της υπόθεσης.

* Έτσι η ‘’απλή γνώμη’’, ως μη εκτελεστή, δεν προσβάλλεται αυτοτελώς (ως έχει μόνη της), αλλά σε περίπτωση, η μη ορθότητα της, αφού είναι ενσωματωμένη στην απόφαση του αποφασιστικού οργάνου, αποτελεί δικαιολογία-εργαλείο για ακυρωτική προσβολή της πράξης του.

Τα Μέλη της Επιτροπής , με δικαίωμα ψήφου, όπως έχουν ορισθεί από την Δημοτική Αρχή, και οι Εκπρόσωποι από τους επιμέρους φορείς της τοπικής κοινωνίας με τον τόπο καταγωγής τους είναι τα εξής :

Εμπορικοί – Επαγγελματικοί σύλλογοι / Οργανώσεις (Ε.Β.Ε.Φ.)
ΜΕΛΙΣΤΑΣ Αθανάσιος (Μαραθιά) ,    Οργάνωση  Επαγγελματιών
ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης (Μαλανδρίνο),    Οργάνωση Βιοτεχνών – Βιομηχάνων
ΜΑΜΑΛΗΣ Κων/νος (Ερατεινή) ,   Οργάνωση Εμπόρων

Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
ΤΕΜΠΕΛΗΣ Σταύρος ( Αμυγδαλιά) – Πολιτικός. Μηχανικός
ΚΑΝΔΡΗΣ Παναγιώτης (Λιδωρίκι) – Δημοδιδάσκαλος
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ντίνα-Μαρία (Λιδωρίκι) – Λυκειάρχης
ΡΟΥΣΣΟΥ Μάρθα (Λιδωρίκι) – Ιατρός

Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων-εργοδοτών
 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γεώργιος (Παλαιόκαστρο), Εργολάβος Δημ. και Ιδιωτ. Έργων

Εργαζομένων στο Δήμο και Νομικά του Πρόσωπα
ΜΠΟΜΠΟΤΑ Βασιλική (Ευπάλιο) , Δημοτική Υπάλληλος
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα (Λιδωρίκι), Δημ.Υπ/λος Παιδ.Στ.. Λιδωρικίου
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ Ιωάννης (Γλυφάδα), Σχολ. Επιτρ. Βμιας Εκπαίδευσης

Σύλλογοι Γονέων – Κηδεμόνων
ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ,Ιερεύς(Μαραθιάς), Σύλ.Γον.Κηδ.Γυμν.Ευπαλίου
ΜΑΡΤΙΝΗ Γεωργία (Διακόπι) , Συλ. Γον. Κηδ.Δημ. Σχ. Λιδωρικίου

Αθλητικοί – Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης , Αθλ. Σύλλογος ΑΕΤΟΣ Λιδωρικίου
ΠΙΤΤΑΣ Παναγιώτης , Αθλ. Σύλλογος Τολοφώνα Ερατεινή
ΒΛΑΧΟΣ Κων/νος  , Αθλ. Σύλλογος Ένωση Γλυφάδας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αθλ. Σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ Ευπαλίου
ΤΣΙΑΚΑΤΟΥΡΑ Παναγιώτα , Πολιτιστικός Σύλλογος Αλποχωριτών
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Αλέκος , Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιωτών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Χαράλαμπος . Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδος
ΜΠΑΣΤΑ Πολυξένη , Πολιτιστικός Σύλλογος Κλήματος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία , Πολιτ. Συλ. Μαλανδρίνου ’Ο Φύσκος’
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Ιωάννης , Πολιτιστ. Συλ. Πενταπολιτών
ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑΣ Ευθύμιος , Πολιτιστ. Σύλλογος Λιδωρικιωτών
ΚΕΒΟΡΓΙΑΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελένη , Πολιτιστ.Συλ. Τολοφώνας
ΛΙΑΠΗΣ Κων/νος   ,  Δωρική Αδελφότης
ΤΣΙΡΗΣ Γεώργιος ,  Σύλλογος Δωριέων Πάτρας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσιμος  , Ομοσπ. Σύλλογ. Β.Δ. Δωρίδας
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Ιωάννης , Πολιτιστ. Σύλ. Αρτοτινιωτών
ΤΡΙΓΚΑΣ Ιωάννης  , Πολιτστ. Σύλ. Διακοπίου

Εθελοντικές Οργανώσεις – Κινήσεις Πολιτών
ΚΛΩΣΣΑ Σοφία (Λιδωρίκι) Κίνηση για την Προστασία της Γκιώνας
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης Οικολογικός-Εκπολ. Σύλλ. Σεργούλας

Άλλων Οργανώσεων-Φορέων Κοινωνίας  Πολιτών
ΚΟΥΦΑΚΗ Λαμπρινή (Ευπάλιο) Ένωση Γυναικών Φωκίδος

Τοπικών Συμβουλίων Νέων
ΥΦΑΝΤΗΣ Παναγιώτης (Πεντάπολη)      τ.Δήμου Λιδωρικίου

Δημότες
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεμιστοκλής – Λιδωρίκι
ΠΑΝΑΓΟΣ Νικόλαος – Λιδωρίκι
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας – Τρίκορφο
ΚΛΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Μανάγουλη
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος – Ερατεινή
ΤΣΙΩΤΑΣ Ιωάννης – Μαλανδρίνο
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Απόστολος – Πενταγιοί
ΜΑΡΚΟΣ Λάμπρος – Κονιάκου
ΚΑΛΑΤΖΗΣ Γεώργιος – Φιλοθέη
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χαράλαμπος – Ευπάλιο
ΚΩΣΤΑΡΑΣ Παναγιώτης – Μοναστηράκι
ΚΡΙΚΕΛΑΣ Ιωάννης – Λιδωρίκι
ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος – Μοναστηράκι
ΠΕΤΣΑΣ Αλέξανδρος -Ερατεινή
ΤΑΓΚΑΛΟΣ Ιωάννης – Τρίκορφο
ΜΠΡΟΥΜΑΣ Γεώργιος – Αλποχώρι

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο